Edmonton Public Schools använder G Suite for Education för inlärning genom samarbete

Utmaning

Edmonton Public Schools (EPS) ville utöka sina innovativa program genom att ge elever och lärare lättanvända verktyg för onlinesamarbete. Distriktet hade redan e-postkonton för skolorna och produktivitetsprogram, men tillgången till tekniken var begränsad och det var användningen av onlinesamarbete också. Eleverna kunde ansluta till distriktets trådlösa nätverk, men de kunde inte använda programvara eller verktyg utan säker VPN-åtkomst. Lärarna besvärades också av olika operativsystem och olika programvaror. De ville ha en enhetlig undervisningsmiljö så att eleverna kunde samarbeta enklare med varandra och interagera effektivare med lärarna.

"Flera lärare har sagt samma sak: Var har G Suite varit under hela min karriär? För många elever har G Suite dessutom lett till förbättrad inlärning och ökat engagemang."

Terry Korte, Planeringssamordnare för teknikintegration

Lösning

EPS körde ett pilotprogram med G Suite for Education (tidigare Google Apps for Education) som sedan långsamt expanderades. De kom fram till att det motsvarade och till och med överträffade deras förväntningar, och responsen var överväldigande positiv. Efter att de gått över till G Suite har samarbetet förbättrats i hela distriktet. Elever och lärare bloggar om romaner, löser matteproblem i Google Kalkylark, delar forskningsprojekt och undersökningar med Google Dokument och skapar webbplatser med länkar, bilder och video med Google Sites. G Suite har också löst problemet med att hantera olika operativsystem och program på mobila enheter. Delning och insamling av material går smidigare och effektivare för lärarna, som också kan följa hemuppgifter bättre. Framför allt har G Suite gjort eleverna mer kreativa och entusiastiska när det gäller inlärning och samarbete.

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.