Fortsätt till innehåll

Integritets- och säkerhetscenter

Google strävar efter att skapa produkter som skyddar elevers och lärares integritet och förser institutionen med förstklassig säkerhet. Du kan vara säker på att Google for Educations produkter och tjänster kontinuerligt skyddar användare, enheter och data från allt mer komplexa hot.

Säkerhetsikon
Datasäkerhet

Skydda skolans data med säkerhet skapad för utbildningsorganisationer

Inbyggda skydd

Skydda användaruppgifter med kryptering i Gmail och identitets- och åtkomsthantering.

Tydlig efterlevnad

Vi strävar efter att erbjuda insyn och efterleva föreskrifter som GDPR och rekommenderade metoder för integritet och säkerhet. Läs mer om hur du kan använda Google Workspace for Educations tjänster och inställningar för att uppfylla kraven för dataskydd här.

Inga annonser

Det förekommer inga annonser i Google Workspace for Educations tjänster, och data från tjänsterna används inte i annonseringssyfte. Grundskole- och gymnasieelevers personliga uppgifter används inte heller för annonsinriktning i tilläggstjänster.

Datainsyn

Skolor äger sin data och det är vårt ansvar att skydda den. På Google driver vi våra egna säkra servrar och plattformstjänster och vi gör det enkelt för administratörer att hantera datasäkerheten.

Synlighet och kontroll

Få större synlighet och kontroll över säkerheten

Kontrollikon

Förebygga intrång och dataförlust

Skydda data med automatiska säkerhetsfunktioner som förebyggande av dataförlust (DPL) och verifierad uppstart.

Infrastruktur som är säker genom design

Få säkerhet i flera lager för hela IT-stacken

Äganderätt till data

Du äger och styr över den kunddata som är kopplad till ditt Google Workspace for Education-konto.

Varningar och arkivering i realtid

Med Arkiv och Varningscenter får du åtkomst till varningar och arkivering i realtid så att du kan vidta omedelbara åtgärder för hur du skyddar och lagrar data.

Skydd mot hot

Ha en proaktiv inställning mot hot med hjälp av förstklassiga funktioner i Googles administratörskonsol

Skydd mot hot

Verktyg för förebyggande

Om du uppgraderar Google Workspace for Education Standard eller Google Workspace for Education Plus får du åtkomst till funktioner som gör det möjligt att snabbare vidta åtgärder mot aktiva hot, förebygga framtida hot och fatta välgrundade säkerhetsbeslut.

Enhetlig hantering

Med Chrome Education Upgrade får administratörer åtkomst till hanteringsverktyg och översikter i en enda konsol, vilket gör det enklare för dem att hålla koll på enheter, användning och data.

Produkter från Google

Ta en närmare titt på Google for Educations produkter och säkerhetsfunktioner

Google Workspace for Education

Education Fundamentals

 • Varningscenter

  Ger en fullständig översikt över säkerheten men aviseringar, varningar och åtgärder

 • Identitets- och åtkomsthantering

  Hantera åtkomst till verktyg med tvåfaktorsautentisering, enkel inloggning och lösenordshantering

 • Förebyggande av dataförlust (DPL)

  Hjälper till att förebygga förlust eller stöld av data genom att göra det möjligt för dig att ange egna regler och principer

 • Arkiv

  Gör det enklare att uppfylla de unika kraven för datalagring och elektronisk bevisanskaffning genom att lagra, söka efter och exportera data

Teaching and Learning Upgrade

 • Varningscenter

  Ger en fullständig översikt över säkerheten men aviseringar, varningar och åtgärder

 • Identitets- och åtkomsthantering

  Hantera åtkomst till verktyg med tvåfaktorsautentisering, enkel inloggning och lösenordshantering

 • Förebyggande av dataförlust (DPL)

  Hjälper till att förebygga förlust eller stöld av data genom att göra det möjligt för dig att ange egna regler och principer

 • Arkiv

  Gör det enklare att uppfylla de unika kraven för datalagring och elektronisk bevisanskaffning genom att lagra, söka efter och exportera data

Education Standard

 • Varningscenter

  Ger en fullständig översikt över säkerheten men aviseringar, varningar och åtgärder

 • Identitets- och åtkomsthantering

  Hantera åtkomst till verktyg med tvåfaktorsautentisering, enkel inloggning och lösenordshantering

 • Förebyggande av dataförlust (DPL)

  Hjälper till att förebygga förlust eller stöld av data genom att göra det möjligt för dig att ange egna regler och principer

 • Arkiv

  Gör det enklare att uppfylla de unika kraven för datalagring och elektronisk bevisanskaffning genom att lagra, söka efter och exportera data

 • Förebyggande

  Förbättra säkerheten för domänen med hjälp av övervakning av säkerhetsstatus och rekommenderade metoder.

 • Avancerad identifiering

  Ger analyser och insikter via översikten i säkerhetscentret och hjälper dig att åtgärda säkerhetsrisker

 • Snabba åtgärder

  Lös problem med skadlig programvara, nätfiske, spam och andra cyberattacker genom att snabbt identifiera problem och vidta åtgärder i en central konsol

Education Plus

 • Varningscenter

  Ger en fullständig översikt över säkerheten men aviseringar, varningar och åtgärder

 • Identitets- och åtkomsthantering

  Hantera åtkomst till verktyg med tvåfaktorsautentisering, enkel inloggning och lösenordshantering

 • Förebyggande av dataförlust (DPL)

  Hjälper till att förebygga förlust eller stöld av data genom att göra det möjligt för dig att ange egna regler och principer

 • Arkiv

  Gör det enklare att uppfylla de unika kraven för datalagring och elektronisk bevisanskaffning genom att lagra, söka efter och exportera data

 • Förebyggande

  Förbättra säkerheten för domänen med hjälp av övervakning av säkerhetsstatus och rekommenderade metoder.

 • Avancerad identifiering

  Ger analyser och insikter via översikten i säkerhetscentret och hjälper dig att åtgärda säkerhetsrisker

 • Snabba åtgärder

  Lös problem med skadlig programvara, nätfiske, spam och andra cyberattacker genom att snabbt identifiera problem och vidta åtgärder i en central konsol

Chromebook

Med Chrome Education Upgrade får du tillgång till funktioner för enhetshantering på Chromebook och kan dra nytta av alla möjligheter med Chromebooks och ChromeOS. Köp Chrome Education Upgrade tillsammans med Chromebooks. Detta är några av fördelarna.

Detta får du med Chromebook

 • Automatiska uppdateringar:

  Hjälper dig att se till att skyddet mot skadlig programvara alltid är uppdaterat

 • Verifierad uppstart:

  Gör det möjligt för Chromebook-enheter att söka igenom sig själva efter skadlig programvara och repareras automatiskt om de har skadats

 • Säkerhetssandlåda:

  Hjälper dig att förhindra att virus sprids genom att säkerställa att alla webbsidor och appar körs i en egen skyddad miljö

 • 128-bitars datakryptering:

  Skyddar alla Chromebook-enheter genom att ge alla elever unika användarnamn och lösenord

 • Chrome Sync:

  Gör det möjligt för elever att logga in på vilken Chromebook-enhet som helst eller i webbläsaren Chrome och få åtkomst till alla sina appar och inställningar

Detta får du med Chrome Education Upgrade

 • Automatiska uppdateringar:

  Hjälper dig att se till att skyddet mot skadlig programvara alltid är uppdaterat

 • Verifierad uppstart:

  Gör det möjligt för Chromebook-enheter att söka igenom sig själva efter skadlig programvara och repareras automatiskt om de har skadats

 • Säkerhetssandlåda:

  Hjälper dig att förhindra att virus sprids genom att säkerställa att alla webbsidor och appar körs i en egen skyddad miljö

 • 128-bitars datakryptering:

  Skyddar alla Chromebook-enheter genom att ge alla elever unika användarnamn och lösenord

 • Chrome Sync:

  Gör det möjligt för elever att logga in på vilken Chromebook-enhet som helst eller i webbläsaren Chrome och få åtkomst till alla sina appar och inställningar

 • Avancerad säkerhet:

  Förebygg stöld av data på Chromebook-datorer med avancerade säkerhetsfunktioner som gör det möjligt att inaktivera enheter på distans, rensa användaruppgifter vid utloggning och mycket annat

 • Support för IT-administratörer dygnet runt alla dagar:

  Dra nytta av de extra fördelarna med felsökningshjälp i ChromeOS och support för administratörer dygnet runt alla dagar. Ring Google om problem skulle uppstå, när som helst och utan ytterligare kostnad.

 • Förenklad implementering:

  Ge IT åtkomst till enhetspolicyer och möjligheten att övervaka registrerade enheter, både skolans egna och elevernas registrerade enheter, allt från Googles molnbaserade administratörskonsol.

 • Hanterad åtkomst:

  Styr vem som kan logga in på Chromebook-enheterna, begränsa åtkomst till vissa webbplatser och visst innehåll och aktivera identitetslös användning för delade enheter

Google Workspace for Education och Chromebooks har certifierats enligt erkända internationella standarder

Upptäck hur Google Cloud har stöd för efterlevnad av komplexa branschkrav med robust säkerhet, granskningar och certifieringar från tredje part, dokumentation och rättsliga åtaganden.

 • Bockikon

  GDPR (EU:s allmänna dataskyddsförordning)

 • CSA (Cloud Security Alliance)

Skydda eleverna online, även när de använder verktyg utanför skolan

Kontakta oss

Kom igång med Google for Education

Vi hjälper dig att nå dina mål med Google for Education. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt teknik för skolan.

Vanliga frågor om integritet och säkerhet

Få svar på vanliga frågor om hur Google skyddar din integritet och data.

Registrera dig här och få uppdateringar, insikter, resurser med mera.