Fortsätt till innehåll

Resurser som lärare kan använda i dag

Utforska resurser och verktyg för att inspirera till kreativitet, uppmuntra till praktiskt lärande och ge eleverna digital kompetens.

Kom igång

Utbildning och fortbildning för lärare

I lärarcentret hittar du onlineutbildningar om hur du får ut så mycket som möjligt av Googles verktyg i undervisningen.

Kurser och utbildning för högre utbildning

Ta del av kraften hos Google Cloud och få tillgodohavanden och rabatter på utbildning för personal och elever.