Fortsätt till innehåll

Hjälper till att utvidga utbildningsmöjligheterna

Vi anser att alla – lärare och elever i alla åldrar och på alla nivåer – förtjänar de verktyg och färdigheter som krävs för att kunna skapa den framtid de vill ha.

Vi investerar i projekt och organisationer som utökar tillgången till utbildning

Via Google.org har vi bidragit med över 250 miljoner USD för att minska de globala utbildningsklyftorna och gjort det möjligt för anställda hos Google att erbjuda sina tekniska expertkunskaper. Vårt mål är att hjälpa fler människor, särskilt sådana i utsatta samhällen, att dra nytta av teknikens möjligheter – i och utanför klassrummet.

Två tjejer i skoluniform som ler, och en av dem håller i en surfplatta
En elev med glasögon som sitter på bussen och använder en Chromebook-enhet koncentrerat

Tid på skolbussen blir till tid för utbildning

Skolarbete kräver i allt större utsträckning tillgång till internet medan miljontals elever fortfarande saknar en anslutning i hemmet.

Vi jobbar tillsammans med skoldistrikt i hela USA för att utvidga Rolling Study Halls så vi kan ge tusentals elever på landsbygden tillgång till fler utbildningstimmar utanför lektionstid. Det gör vi genom att utrusta skolbussar med Wi-Fi, enheter och stöd av en pedagog ombord.

Ge nästa generation framtidskompetens

Över 65 % av alla som studerar kommer att ha jobb som inte ens finns i dag¹, men många utvecklar ännu inte de färdigheter i problemlösning och digital teknik som krävs för framtiden.

Vi ger bidragsfinansiering till ideella organisationer, utvecklar program för att öka tillgången till utbildning i datavetenskap och bidrar till att ge fler kvinnor och underrepresenterade elevgrupper datautbildning. Vårt mål är att ge alla elever de flexibla kunskaper som behövs för framtidens största utmaningar.

En tonåring skriver på en dator medan en engagerad pedagog bredvid henne kommer med råd

Läs mer om hur vi stöder utbildning

Bättre undervisning och inlärning i grund- och gymnasieskolor

Se hur Googles verktyg och resurser hjälper lärare och elever på grund- och gymnasieskolor att skapa, samarbeta och utveckla sin digitala kompetens för framtiden.

Öppnar upp för nya möjligheter inom högre utbildning

Ta reda på hur lösningar från Google bidrar till avancerad forskning, banbrytande upptäckter och utbildningsmöjligheter på högskolor och universitet.

Registrera dig här och få uppdateringar, insikter, resurser med mera.