Fortsätt till innehåll

Har du frågor? Vi kan hjälpa dig.

Utöka alla Komprimera alla
 • Hur registrerar jag mig för provet på nivå 1 eller 2?

  Följ stegen i detta dokument, oavsett om du använder en värdekupong eller betalar med kreditkort.

  Obs! Börja alltid på webbplatsen Lärarcenter, även om du redan har ett Kryterion-konto.

 • Hur förbereder jag mig för provet?

  Det finns två olika sätt att förbereda sig för certifieringsproven på nivå 1 och 2, inklusive den grundläggande och den avancerade utbildningen. Båda sätten är en genomgång av det du behöver veta. Om du vill pröva vingarna med några frågor kan du göra lektionskontroller i kurserna för att testa dina kunskaper.

 • Hur blir jag Google-certifierad pedagog?

  Om du ska kunna få status som Google Certified Educator måste du godkännas i proven för nivå 1 eller nivå 2. Dessa prov testar din förmåga att använda Google for Education-verktyg i klassrumsmiljö.

  Du kan registrera dig för ett prov genom att följa stegen i detta dokument, oavsett om du använder en värdekupong eller betalar med kreditkort.

 • Hur delar jag certifikatmärket för Educator nivå 1 eller nivå 2?

  Personer som har uppnått denna certifiering kan offentliggöra sin status med ett personligt certifikat och märke på sitt CV, i sin portfolio, på sin webbplats och på andra ställen. Märk alltid din status med den nivå du har uppnått: Google Certified Educator nivå 1 eller Google Certified Educator nivå 2. Dessa certifieringar är giltiga i 36 månader.

 • Hur har proven utvecklats?

  Google Workspaces certifieringsprov har utvecklats enligt en internationellt godkänd process för att säkerställa att de är giltiga, tillförlitliga och relevanta. Faserna i provutvecklingen omfattar följande:

  Definition av målsättningsdomänen –- Målsättningarna för provet fastställs baserat på feedback om jobbrollen från ämnesexperter (Subject Matter Experts, SME) inom och utanför Google.

  Ritning – Varje målsättning värderas baserat på hur viktig den är för den övergripande jobbrollen.

  Frågeutveckling – SME utvecklar provfrågor baserat på målsättningar och ritning.

  Teknisk granskning – Varje provfråga granskas för att säkerställa teknisk noggrannhet. Granskarna kan vara Googles medarbetare eller anställda i partnerorganisationer.

  Betatestning – Provfrågorna ges till kandidater under förhållanden som liknar slutprovet när det har publicerats. Det gör att varje fråga kan utvärderas.

  Val av frågor och fastställande av godkänt resultat – Baserat på statistik som samlats in under betatestet kan frågorna användas i det verkliga provet eller avvisas. När de slutliga frågorna har fastställts samlas SME och beslutar om godkänt resultat för provet.

  Publicering – En oberoende testleverantör tillhandahåller provet till hela världen, överallt där det finns en interentanslutning och en störningsfri miljö.

 • Finns det specifika webbläsarkrav eller andra krav för att göra proven?

  Ja. Du måste använda den senaste versionen av Chrome för att kunna starta certifieringsproven. Uppdatera webbläsaren om du har problem med att starta provet. Du måste även använda en webbkamera för övervakning under provet. Se till att du har en fungerande webbkamera innan du startar provet.

 • Vilken typ av webbkamera behöver jag för pedagogproven?

  Du behöver inte ha någon särskild webbkamera när du gör proven för certifierade pedagoger. Du kan använda webbkameran på din bärbara eller stationära dator så länge du sitter på en väl upplyst plats. Ingen särskild typ av webbkamera behövs.

  Innan du startar provet måste du ta en bild på dig själv och din fotolegitimation med webbkameran. Under provet övervakas förloppet av ett automatiserat system via webbkameran för att se till att provmiljön är konfidentiell.

 • Kan jag köpa flera prov eller kuponger för certifierad pedagog samtidigt?

  Organisationer kan köpa värdekuponger direkt från Kryterion via denna länk. Kostnaden för varje värdekupong är densamma som provets listpris.

  • 10 USD för Google Certified Educator nivå 1
  • 25 USD för Google Certified Educator nivå 2
  • 15 USD för Kunskapsbedömning av utbildare
 • När får jag provresultatet?

  Alla inskickade prov granskas för rätt betygsättning och säkerhet. Du får provresultaten inom tre arbetsdagar efter att du slutförde provet.

  Provresultatet skickas från gfe-certifications@google.com, så titta efter meddelanden från denna avsändare i alla e-postmappar och godkänn (om möjligt) alla direkta e-postmeddelanden från den adressen. Kontakta certifieringssupporten via https://support.google.com/a/contact/certification om du inte har fått resultatet efter tre arbetsdagar.

 • Var hittar jag en kopia av mitt certifikat och märke?

  Ett e-postmeddelande med en länk till ditt digitala certifikat och märke skickas till den adress som användes när du registrerade dig för provet. Titta i skräppostmappen eller besök värdplattformen för certifieringen och hämta kopior av certifieringarna om du inte har fått någon kopia.

  Du kan ladda ned ditt märke genom att följa dessa steg.

 • När kan jag göra provet igen?

  Om du inte blir godkänd på ett prov kan du göra det igen efter 3 dagar. Om du blir underkänd igen måste du vänta 7 dagar innan du kan göra det en tredje gång. Om du blir underkänd den tredje gången måste du vänta 14 dagar innan du kan göra det en fjärde gång. Om du blir underkänd den fjärde gången måste du vänta 30 dagar innan kontot återställs så att du kan göra det igen. Du måste betala varje gång du gör ett prov.

 • Hur ser omcertifieringspolicyn ut för nivå 1 och nivå 2?

  Du måste lämna in godkända certifieringsprov med 36 månaders mellanrum. Du får ett e-postmeddelande om att du måste certifieras igen två månader före sista giltighetsdatum.

 • Vilka hjälpmedel är tillgängliga under EDU-proven på nivå 1 och 2?

  Det finns ett antal olika verktyg i webbläsaren Chrome som användare har tillgång till under provet. Läs mer här. Användare kan få mer tid på sig om det finns särskilda medicinska skäl till detta.

 • Kan jag begära att få mitt certifikat som Google-certifierad pedagog på ett annat språk?

  Nej. På grund av systembegränsningar kan certifikat endast utfärdas på samma språk som du skrev provet på.

Utöka alla Komprimera alla
 • Vad måste jag göra för att få certifieringen?

  Du måste slutföra de sju stegen nedan för att bli Certified Trainer:

  1. Certified Trainer-kurs. När du genomgår kursen för utbildare får du anvisningar om hur du 1) skapar och levererar inspirerande och effektiva utbildningsplaner och 2) hjälper pedagoger att använda nyskapande teknik från Google (ca 8 timmar). Med hjälp av den här kursen kan du stärka dina färdigheter inom undervisning, ledarskap och social kompetens, vilka alla gör dig till en effektiv utbildare. Klicka här för att få åtkomst.

  2. Kunskapsbedömning av utbildare. Bli godkänd i kunskapsbedömningen av utbildare (ca. 1 timme). I detta prov testas din förståelse av kursen för utbildare och hur mycket du kan om Google for Education. Klicka här för att få åtkomst.

  3. Google Certified Educator nivå 1. Gör provet Google Certified Educator nivå 1 (2–3 timmar) och bedöm din förmåga att integrera Google-verktyg i undervisningen för att förbättra både undervisning och inlärning. Genom att slutföra provet blir du mer självsäker när du arbetar med pedagoger och Googles verktyg.

  4. Google Certified Educator nivå 2. Gör provet Google Certified Educator nivå 2 (~3 timmar) och lär dig toppmoderna strategier för integrering av ett bredare urval av Google for Education-verktyg och -tekniker i klassrummet. Läs mer om proven nivå 1 och nivå 2 på sidan med vanliga frågor.

  5. Utbildarvideo. Stick ut från mängden med en 2–3 minuter lång video som visar hur en Google Workspace for Education-produkt, Chromebook eller Chrome kan användas i klassrummet eller skolmiljön på ett innovativt sätt.

   Videokriterier:

   1. Videon måste vara 2–3 minuter lång. Ansökningar med videor som är längre än tre minuter avslås.
   2. Videon ska handla om en Google Workspace for Education-produkt, Chromebook eller Chrome.
   3. Videons anvisningar/steg ska vara enkla att följa.
   4. Den ansökande ska visa hur produkterna kan användas i klassrummet eller skolmiljön på ett innovativt sätt.
   5. Screencast föredras.

  6. Erfarenhet av professionell utveckling. Berätta om 3–5 av de bästa inlärningsmöjligheterna du stått för under det senaste året (till exempel poddar, bloggar, utbildningsmaterial, onlinekurser och givetvis utbildningspass). Du behöver ange datum, ämne och andra stödmaterial.

  7. Ansök! Skicka in din ansökan om medlemskap tillsammans med materialet ovan (ungefär 1 timme). Du blir även ombedd att svara på några korta frågor. Svaren hjälper oss att förstå din erfarenhet inom utbildning, till exempel att planera, implementera, utvärdera och sätta ihop läromedel.

 • Vad kostar proven?

  Provet för Google-certifierade pedagoger på nivå 1 kostar 10 USD, provet för Google-certifierade pedagoger på nivå 2 kostar 25 USD och kunskapsbedömningen av utbildare kostar 15 USD.

 • Var kan jag få en kopia av certifikatet?

  Ditt certifikat och märke skickas med e-post till adressen som användes när du registrerade dig för provet. Om du inte fått en kopia tittar du i skräppostmappen.

 • Vilka granskningsdatum är det som gäller för ansökan?

  Ansökningar granskas löpande varje månad. Alla perioder avslutas sista onsdagen i varje månad. Du bör få ett meddelande om statusen för din ansökan inom 4–6 veckor från det att du skickade in ansökan. Tack för ditt tålamod.

 • Vad måste jag göra för att fortsätta vara Google for Education – certifierad utbildare?

  Omcertifieringsprocessen för pedagoger (rapportera 12 utbildningstillfällen och genomföra en bedömning av produktuppdateringar) krävs INTE för att bibehålla din status som pedagog för tillfället.

  Även om du för närvarande inte måste rapportera dina sessioner, rekommenderar vi att du loggar all din utbildningsaktivitet i Edu Activity App. Du kan inkludera alla dina utbildningsaktiviteter i ett enda inskickat formulär och rapportera enligt ett intervall som passar bäst för ditt schema (du kan till exempel skicka in formuläret månadsvis, kvartalsvis, veckovis osv.).

 • Måste jag slutföra kurserna Grundläggande utbildning och Avancerad utbildning som en del av ansökan om att bli Certified Trainer?

  Nej. Även om det inte är obligatoriskt kan kurserna Grundläggande utbildning och Avancerad utbildning och att svara på exempelfrågor hjälpa dig att utöka dina kunskaper och förbereda dig inför provet. Om du vill prova med några frågor kan du göra lektionskontroller i kurserna för att testa dina kunskaper.

  För ansökan till att bli certifierad utbildare krävs godkända prov på nivå 1 och 2.

 • Vem kontaktar jag om det inte går att logga in på provplattformen?

  Fyll i det här formuläret.

 • Hur länge måste jag vänta innan jag får göra om ett prov jag blivit underkänd i?

  Om du inte blir godkänd på ett prov kan du göra det igen efter 3 dagar. Om du blir underkänd igen måste du vänta 7 dagar innan du kan göra det en tredje gång. Om du blir underkänd den tredje gången måste du vänta 14 dagar innan du kan göra det en fjärde gång. Om du blir underkänd den fjärde gången måste du vänta 30 dagar innan kontot återställs så att du kan göra det igen. Du måste betala varje gång du gör ett prov.

 • Jag får inga aviseringar eller bekräftelser om min ansökan.

  Lägg till grants@eresources.com på listan över betrodda kontakter. All kommunikation kommer från denna adress. Kontakta gfe-trainer-program@google.com om du fortfarande inte får några uppdateringar.

 • Måste mitt certifikat vara giltigt för att jag ska kunna ansöka till programmet?

  Ja, du måste ansöka med ett giltigt certifikat för Google-certifierade pedagoger på nivå 1 och nivå 2, samt kunskapsbedömning av utbildare. Vi godkänner även giltiga Trainer Essentials-certifikat. Kom ihåg att certifikat för Google-certifierade pedagoger på nivå 1 och 2 och kunskapsbedömning av utbildare endast är giltiga i 36 månader efter att de utfärdats.

 • Vad händer om min ansökan inte godkänns under denna granskningscykel?

  Du kan ansöka igen under någon av de kommande granskningscyklerna. Det finns ingen vänteperiod. Vanliga orsaker till att ansökningar inte godkänns:

  • Det går inte att titta på den sökandes dokument och videor. Se till att materialet är offentligt på webben.
  • Den sökande har inte tillräcklig tidigare utbildning. Vi vill ha ansökningar från personer som redan har bred erfarenhet av att utbilda inom Googles verktyg.
 • Vad får jag kalla mig om jag blir antagen till programmet?

  Du ska använda rätt namn hela tiden: Google for Education – certifierad utbildare.

 • Jag har ett Trainer Essentials-certifikat. Godkänns detta när jag söker till programmet?

  Trainer Essentials-certifikat kan användas i stället för ett certifikat för kunskapsbedömning av utbildare när du ansöker till programmet, så länge certifikatet fortfarande är giltigt.

 • Hur ser policyn för omcertifiering ut för programmet för certifierade utbildare?

  Omcertifiering sker en gång om året när vi samlar in ovanstående uppgifter. Utbildare inaktiveras tillfälligt om de inte kan slutföra aktiviteterna. Detaljerad information om omcertifieringsprocessen skickas ut till alla utbildare via e-post runt oktober varje år eftersom kraven kan ändras från år till år.

 • Har du fler frågor?

Utöka alla Komprimera alla
 • Hur ansöker jag om att bli innovatör?

  Ansökningsperioder öppnas regelbundet och meddelas på den här sidan. Ansökningen innehåller element där du visar upp din kreativitet, innovationsförmåga, erfarenhet och ditt ledarskap inom utbildning.

 • Vad är ett innovationsprojekt och är det obligatoriskt?

  Alla certifierade innovatörer samarbetar nära med Google och varandra för att implementera, hantera och dokumentera kreativa utbildningsprojekt. Vi uppmuntrar innovatörer att samarbeta i projekt med andra innovatörer och att välja projekt som inspirerar och påverkar andra pedagoger och elever.

 • Vilka prov måste jag göra innan jag ansöker om att bli certifierad innovatör?

  Du måste bli godkänt på provet som Google-certifierad pedagog på nivå 2 innan du kan ansöka om att bli en certifierad innovatör.

 • Vilka datum och platser gäller för Google for Education Innovation Academies?

  Vi tar för närvarande inte emot ansökningar till programmet för innovatörer. Framtida meddelanden om programmet läggs upp på den här sidan.

 • Hur fortsätter jag att vara en aktiv innovatör efter det första året?

  Google for Education – certifierade innovatörer kan fortsätta att vara aktiva på ett av tre sätt:

  (1) De kan fortsätta att arbeta med ett valfritt innovationsprojekt med stark påverkan.

  (2) De kan vara inflytelserika förespråkare för användning av Googles teknik för att förändra utbildningen.

  (3) De kan leda Googles program i syfte att främja innovation och förändring på sina skolor eller inom skolsystemet.

 • Hur bedöms ansökningar?

  Ansökningar bedöms av andra Google-certifierade innovatörer. Du kan få hjälp med att planera ansökan genom att registrera dig här.

 • Vad kostar det att delta i Innovation Academy?

  Programmet Google for Education – certifierad innovatör är en kostnadsfri möjlighet till yrkesutveckling. Antagna kohortmedlemmar måste finansiera boende och resa till och från Googles kontor för den kohorten för tredagarsevenemanget. Stipendier finns.

 • Kan jag få feedback på min ansökan om jag inte antas?

  #Gruppen GoogleEI är en bra plats att dela och få feedback på utmaningsvideon och svaren på de snabba frågorna i ansökan.

 • Varför begränsar Google antalet deltagare i varje kohort?

  Det finns två huvudsakliga skäl till att vi begränsar antalet innovatörer:

  (1) Vi vill säkerställa en hög kvalitet på upplevelsen.

  (2) Vi vill underlätta uppbyggnaden av en sammansvetsad grupp. Vi måste också ta hänsyn till att det finns begränsat med utrymme.

Utöka alla Komprimera alla
 • Vad är en “coach” och vem är certifieringen till för?

  En coach är en pedagog som ägnar det mesta av sin tid åt att arbeta individuellt med lärare. Coachen hjälper lärare att möta utmaningar i klassrummet genom att ta till sig nya undervisningsmetoder. Coacher inom K-12 som söker en strukturerad, forskningsstödd metod för coachning och effektiv teknikanvändning bör skaffa sig den här certifieringen.

 • På vilket sätt skiljer sig programmet för coacher från det för utbildare och innovatörer?

  En coach är en expert på att arbeta med lärare individuellt enligt vår femstegsmodell för att främja effektiv teknikanvändning på skolan. En utbildare är en expert på effektiv fortbildning av andra lärare i grupp och fokuserar ofta på Googles produkter och verktyg. En innovatör är en influerare inom utbildning som leder innovativa utbildningsprojekt med betydelse för skolan.

 • Hur lång tid tar det att bli certifierad och hur mycket kostar det?

  Certified Coach-programmet är tänkt att fullföljas under ett läsår. Läroplanen tar ungefär 20 timmar att göra klar och är utformad för individuellt arbete med lärarna under flera veckors tid. Vi rekommenderar alla coacher att lägga ner den tid som krävs på ansökan för att visa att de behärskar läroplanen och femstegsmodellen. Ansökningar godkänns löpande och du bör få ett meddelande om hur det går med ansökan inom 4–6 veckor från att du skickade in den. Det kostar ingenting att göra slutprovet eller att ansöka om certifiering.

 • Hur förblir jag certifierad?

  En Certified Coach måste redovisa minst 100 timmars individuell coachning per läsår i EDU Activity-appen för att behålla certifieringen. [Som Certified Coach måste du förnya certifieringen som pedagog på nivå 1 och 2 vart tredje år.]

 • Är programmet tillgängligt över hela världen?

  Certified Coach-programmet är öppet för lärare i grund- och gymnasieskolan över hela världen och kursinnehållet är för närvarande tillgängligt på engelska (Förenade kungariket), engelska (USA), nederländska, portugisiska, spanska (Latinamerika), spanska (Spanien) och svenska. Ansökningar måste skickas in på engelska.