Fortsätt till innehåll

Har du frågor? Vi kan hjälpa dig.

Pedagog nivå 1 och 2

Hur registrerar jag mig för provet på nivå 1 eller 2?

Följ stegen i detta dokument, oavsett om du använder en värdekupong eller betalar med kreditkort.

Obs! Börja alltid på webbplatsen Lärarcenter, även om du redan har ett Kryterion-konto.

Hur förbereder jag mig för provet?

Det finns två olika sätt att förbereda sig för certifieringsproven på nivå 1 och 2, inklusive den grundläggande och den avancerade utbildningen. Båda sätten är en genomgång av det du behöver veta. Om du vill pröva vingarna med några frågor kan du göra lektionskontroller i kurserna för att testa dina kunskaper.

Hur blir jag Google-certifierad pedagog?

Om du ska kunna få status som Google Certified Educator måste du godkännas i proven för nivå 1 eller nivå 2. Dessa prov testar din förmåga att använda Google for Education-verktyg i klassrumsmiljö.

Du kan registrera dig för ett prov genom att följa stegen i detta dokument, oavsett om du använder en värdekupong eller betalar med kreditkort.

Hur delar jag certifikatmärket för Educator nivå 1 eller nivå 2?

Personer som har uppnått denna certifiering kan offentliggöra sin status med ett personligt certifikat och märke på sitt CV, i sin portfolio, på sin webbplats och på andra ställen. Märk alltid din status med den nivå du har uppnått: Google Certified Educator nivå 1 eller Google Certified Educator nivå 2. Dessa certifieringar är giltiga i 36 månader.

Hur har proven utvecklats?

Google Workspaces certifieringsprov har utvecklats enligt en internationellt godkänd process för att säkerställa att de är giltiga, tillförlitliga och relevanta. Faserna i provutvecklingen omfattar följande:

Definition av målsättningsdomänen –- Målsättningarna för provet fastställs baserat på feedback om jobbrollen från ämnesexperter (Subject Matter Experts, SME) inom och utanför Google.

Ritning – Varje målsättning värderas baserat på hur viktig den är för den övergripande jobbrollen.

Frågeutveckling – SME utvecklar provfrågor baserat på målsättningar och ritning.

Teknisk granskning – Varje provfråga granskas för att säkerställa teknisk noggrannhet. Granskarna kan vara Googles medarbetare eller anställda i partnerorganisationer.

Betatestning – Provfrågorna ges till kandidater under förhållanden som liknar slutprovet när det har publicerats. Det gör att varje fråga kan utvärderas.

Val av frågor och fastställande av godkänt resultat – Baserat på statistik som samlats in under betatestet kan frågorna användas i det verkliga provet eller avvisas. När de slutliga frågorna har fastställts samlas SME och beslutar om godkänt resultat för provet.

Publicering – En oberoende testleverantör tillhandahåller provet till hela världen, överallt där det finns en interentanslutning och en störningsfri miljö.

Finns det specifika webbläsarkrav eller andra krav för att göra proven?

Ja. Du måste använda den senaste versionen av Chrome för att kunna starta certifieringsproven. Uppdatera webbläsaren om du har problem med att starta provet. Du måste även använda en webbkamera för övervakning under provet. Se till att du har en fungerande webbkamera innan du startar provet.

Vilken typ av webbkamera behöver jag för pedagogproven?

Du behöver inte ha någon särskild webbkamera när du gör proven för certifierade pedagoger. Du kan använda webbkameran på din bärbara eller stationära dator så länge du sitter på en väl upplyst plats. Ingen särskild typ av webbkamera behövs.

Innan du startar provet måste du ta en bild på dig själv och din fotolegitimation med webbkameran. Under provet övervakas förloppet av ett automatiserat system via webbkameran för att se till att provmiljön är konfidentiell.

Kan jag köpa flera prov eller kuponger för certifierad pedagog samtidigt?

Organisationer kan köpa värdekuponger direkt från Kryterion via denna länk. Kostnaden för varje värdekupong är densamma som provets listpris.

 • 10 USD för Google Certified Educator nivå 1
 • 25 USD för Google Certified Educator nivå 2
 • 15 USD för Kunskapsbedömning av utbildare

När får jag provresultatet?

Alla inskickade prov granskas för rätt betygsättning och säkerhet. Du får provresultaten inom tre arbetsdagar efter att du slutförde provet.

Provresultatet skickas från gfe-certifications@google.com, så titta efter meddelanden från denna avsändare i alla e-postmappar och godkänn (om möjligt) alla direkta e-postmeddelanden från den adressen. Kontakta certifieringssupporten via https://support.google.com/a/contact/certification om du inte har fått resultatet efter tre arbetsdagar.

Var hittar jag en kopia av mitt certifikat och märke?

Ett e-postmeddelande med en länk till ditt digitala certifikat och märke skickas till den adress som användes när du registrerade dig för provet. Titta i skräppostmappen eller besök värdplattformen för certifieringen och hämta kopior av certifieringarna om du inte har fått någon kopia.

Du kan ladda ned ditt märke genom att följa dessa steg.

När kan jag göra provet igen?

Om du inte blir godkänd på ett prov kan du göra det igen efter 3 dagar. Om du blir underkänd igen måste du vänta 7 dagar innan du kan göra det en tredje gång. Om du blir underkänd den tredje gången måste du vänta 14 dagar innan du kan göra det en fjärde gång. Om du blir underkänd den fjärde gången måste du vänta 30 dagar innan kontot återställs så att du kan göra det igen. Du måste betala varje gång du gör ett prov.

Hur ser omcertifieringspolicyn ut för nivå 1 och nivå 2?

Du måste lämna in godkända certifieringsprov med 36 månaders mellanrum. Du får ett e-postmeddelande om att du måste certifieras igen två månader före sista giltighetsdatum.

Vilka hjälpmedel är tillgängliga under EDU-proven på nivå 1 och 2?

Det finns ett antal olika verktyg i webbläsaren Chrome som användare har tillgång till under provet. Läs mer här. Användare kan få mer tid på sig om det finns särskilda medicinska skäl till detta.

Kan jag begära att få mitt certifikat som Google-certifierad pedagog på ett annat språk?

Nej. På grund av systembegränsningar kan certifikat endast utfärdas på samma språk som du skrev provet på.

Certifierade utbildare

Vad måste jag göra för att få certifieringen?

Du måste slutföra de sju stegen nedan för att bli Certified Trainer:

 1. Certified Trainer-kurs. När du genomgår kursen för utbildare får du anvisningar om hur du 1) skapar och levererar inspirerande och effektiva utbildningsplaner och 2) hjälper pedagoger att använda nyskapande teknik från Google (ca 8 timmar). Med hjälp av den här kursen kan du stärka dina färdigheter inom undervisning, ledarskap och social kompetens, vilka alla gör dig till en effektiv utbildare. Klicka här för att få åtkomst.

 2. Kunskapsbedömning av utbildare. Bli godkänd i kunskapsbedömningen av utbildare (ca. 1 timme). I detta prov testas din förståelse av kursen för utbildare och hur mycket du kan om Google for Education. Klicka här för att få åtkomst.

 3. Google Certified Educator nivå 1. Gör provet Google Certified Educator nivå 1 (2–3 timmar) och bedöm din förmåga att integrera Google-verktyg i undervisningen för att förbättra både undervisning och inlärning. Genom att slutföra provet blir du mer självsäker när du arbetar med pedagoger och Googles verktyg.

 4. Google Certified Educator nivå 2. Gör provet Google Certified Educator nivå 2 (~3 timmar) och lär dig toppmoderna strategier för integrering av ett bredare urval av Google for Education-verktyg och -tekniker i klassrummet. Läs mer om proven nivå 1 och nivå 2 på sidan med vanliga frågor.

 5. Utbildarvideo. Stick ut från mängden med en 2–3 minuter lång video som visar hur en Google Workspace for Education-produkt, Chromebook eller Chrome kan användas i klassrummet eller skolmiljön på ett innovativt sätt.

  Videokriterier:

  1. Videon måste vara 2–3 minuter lång. Ansökningar med videor som är längre än tre minuter avslås.
  2. Videon ska handla om en Google Workspace for Education-produkt, Chromebook eller Chrome.
  3. Videons anvisningar/steg ska vara enkla att följa.
  4. Den ansökande ska visa hur produkterna kan användas i klassrummet eller skolmiljön på ett innovativt sätt.
  5. Screencast föredras.

 6. Erfarenhet av professionell utveckling. Berätta om 3–5 av de bästa inlärningsmöjligheterna du stått för under det senaste året (till exempel poddar, bloggar, utbildningsmaterial, onlinekurser och givetvis utbildningspass). Du behöver ange datum, ämne och andra stödmaterial.

 7. Ansök! Skicka in din ansökan om medlemskap tillsammans med materialet ovan (ungefär 1 timme). Du blir även ombedd att svara på några korta frågor. Svaren hjälper oss att förstå din erfarenhet inom utbildning, till exempel att planera, implementera, utvärdera och sätta ihop läromedel.

Vad kostar proven?

Provet för Google-certifierade pedagoger på nivå 1 kostar 10 USD, provet för Google-certifierade pedagoger på nivå 2 kostar 25 USD och kunskapsbedömningen av utbildare kostar 15 USD.

Var kan jag få en kopia av certifikatet?

Ditt certifikat och märke skickas med e-post till adressen som användes när du registrerade dig för provet. Om du inte fått en kopia tittar du i skräppostmappen.

Vilka granskningsdatum är det som gäller för ansökan?

Ansökningar granskas löpande varje månad. Alla perioder avslutas sista onsdagen i varje månad. Du bör få ett meddelande om statusen för din ansökan inom 4–6 veckor från det att du skickade in ansökan. Tack för ditt tålamod.

Vad måste jag göra för att fortsätta vara Google for Education – certifierad utbildare?

Alla Certified Trainers måste certifiera sig igen i Trainer-programmet för att behålla en aktiv utbildarstatus.

 • Rapportera minst tio Google-fokuserade utbildningstillfällen i Activity App
 • Bli godkänd vid provet i produktuppdateringar för 2024 genom att gå igenom studieguiden, som tillhandahålls när produktprovet är aktivt
 • Ha en aktiv nivå 1- och nivå 2-certifiering (förnyas var tredje år)

Du kan inkludera alla dina utbildningsaktiviteter i ett enda inskickat formulär och rapportera enligt ett intervall som passar bäst för ditt schema (du kan till exempel skicka in formuläret månadsvis, kvartalsvis, veckovis osv.).

Måste jag slutföra kurserna Grundläggande utbildning och Avancerad utbildning som en del av ansökan om att bli Certified Trainer?

Nej. Även om det inte är obligatoriskt kan kurserna Grundläggande utbildning och Avancerad utbildning och att svara på exempelfrågor hjälpa dig att utöka dina kunskaper och förbereda dig inför provet. Om du vill prova med några frågor kan du göra lektionskontroller i kurserna för att testa dina kunskaper.

För ansökan till att bli certifierad utbildare krävs godkända prov på nivå 1 och 2.

Vem kontaktar jag om det inte går att logga in på provplattformen?

Fyll i det här formuläret.

Hur länge måste jag vänta innan jag får göra om ett prov jag blivit underkänd i?

Om du inte blir godkänd på ett prov kan du göra det igen efter 3 dagar. Om du blir underkänd igen måste du vänta 7 dagar innan du kan göra det en tredje gång. Om du blir underkänd den tredje gången måste du vänta 14 dagar innan du kan göra det en fjärde gång. Om du blir underkänd den fjärde gången måste du vänta 30 dagar innan kontot återställs så att du kan göra det igen. Du måste betala varje gång du gör ett prov.

Jag får inga aviseringar eller bekräftelser om min ansökan.

Lägg till grants@eresources.com på listan över betrodda kontakter. All kommunikation kommer från denna adress. Kontakta gfe-trainer-program@google.com om du fortfarande inte får några uppdateringar.

Måste mitt certifikat vara giltigt för att jag ska kunna ansöka till programmet?

Ja, du måste ansöka med ett giltigt certifikat för Google-certifierade pedagoger på nivå 1 och nivå 2, samt kunskapsbedömning av utbildare. Vi godkänner även giltiga Trainer Essentials-certifikat. Kom ihåg att certifikat för Google-certifierade pedagoger på nivå 1 och 2 och kunskapsbedömning av utbildare endast är giltiga i 36 månader efter att de utfärdats.

Vad händer om min ansökan inte godkänns under denna granskningscykel?

Du kan ansöka igen under någon av de kommande granskningscyklerna. Det finns ingen vänteperiod. Vanliga orsaker till att ansökningar inte godkänns:

 • Det går inte att titta på den sökandes dokument och videor. Se till att materialet är offentligt på webben.
 • Den sökande har inte tillräcklig tidigare utbildning. Vi vill ha ansökningar från personer som redan har bred erfarenhet av att utbilda inom Googles verktyg.

Vad får jag kalla mig om jag blir antagen till programmet?

Du ska använda rätt namn hela tiden: Google for Education – certifierad utbildare.

Jag har ett Trainer Essentials-certifikat. Godkänns detta när jag söker till programmet?

Trainer Essentials-certifikat kan användas i stället för ett certifikat för kunskapsbedömning av utbildare när du ansöker till programmet, så länge certifikatet fortfarande är giltigt.

Hur ser policyn för omcertifiering ut för programmet för certifierade utbildare?

Omcertifiering sker en gång om året när vi samlar in ovanstående uppgifter. Utbildare inaktiveras tillfälligt om de inte kan slutföra aktiviteterna. Detaljerad information om omcertifieringsprocessen skickas ut till alla utbildare via e-post runt oktober varje år eftersom kraven kan ändras från år till år.

Har du fler frågor?

Certifierade innovatörer

Hur ansöker jag om att bli innovatör?

Du måste ansöka om att delta i ett Innovator Academy-event om du vill bli en innovatör. Vi anordnar flera Academy-event på olika språk, både fysiska i olika städer runt om i världen och ett virtuellt, under 2024. Du hittar datum, platser och ansökningsperioder för Innovator Academy-event på Certified Innovator-sidan

Vad är ett innovationsprojekt och är det obligatoriskt?

Alla certifierade innovatörer samarbetar nära med Google och varandra för att implementera, hantera och dokumentera kreativa utbildningsprojekt. Vi uppmuntrar innovatörer att samarbeta i projekt med andra innovatörer och att välja projekt som inspirerar och påverkar andra pedagoger och elever.

Vilka prov måste jag göra innan jag ansöker om att bli certifierad innovatör?

Du måste bli godkänt på provet som Google-certifierad pedagog på nivå 2 innan du kan ansöka om att bli en certifierad innovatör.

Vilka datum och platser gäller för Google for Education Innovation Academies?

Du kan se datum, platser och ansökningsperioder för Innovator Academy-event på Certified Innovator-sidan.

Hur fortsätter jag att vara en aktiv innovatör efter det första året?

Google for Education – certifierade innovatörer kan fortsätta att vara aktiva på ett av tre sätt:

(1) De kan fortsätta att arbeta med ett valfritt innovationsprojekt med stark påverkan.

(2) De kan vara inflytelserika förespråkare för användning av Googles teknik för att förändra utbildningen.

(3) De kan leda Googles program i syfte att främja innovation och förändring på sina skolor eller inom skolsystemet.

Hur bedöms ansökningar?

Ansökningar bedöms av andra Google-certifierade innovatörer. Du kan få hjälp med att planera ansökan genom att registrera dig här.

Vad kostar det att delta i Innovation Academy?

Programmet Google for Education – certifierad innovatör är en kostnadsfri möjlighet till yrkesutveckling. Antagna kohortmedlemmar måste finansiera boende och resa till och från Googles kontor för den kohorten för tredagarsevenemanget. Stipendier finns.

Kan jag få feedback på min ansökan om jag inte antas?

#Gruppen GoogleEI är en bra plats att dela och få feedback på utmaningsvideon och svaren på de snabba frågorna i ansökan.

Varför begränsar Google antalet deltagare i varje kohort?

Det finns två huvudsakliga skäl till att vi begränsar antalet innovatörer:

(1) Vi vill säkerställa en hög kvalitet på upplevelsen.

(2) Vi vill underlätta uppbyggnaden av en sammansvetsad grupp. Vi måste också ta hänsyn till att det finns begränsat med utrymme.

Certified Coaches

Vad är en “coach” och vem är certifieringen till för?

En coach är en pedagog som ägnar det mesta av sin tid åt att arbeta individuellt med lärare. Coachen hjälper lärare att möta utmaningar i klassrummet genom att ta till sig nya undervisningsmetoder. Coacher inom K-12 som söker en strukturerad, forskningsstödd metod för coachning och effektiv teknikanvändning bör skaffa sig den här certifieringen.

På vilket sätt skiljer sig programmet för coacher från det för utbildare och innovatörer?

En coach är en expert på att arbeta med lärare individuellt enligt vår femstegsmodell för att främja effektiv teknikanvändning på skolan. En utbildare är en expert på effektiv fortbildning av andra lärare i grupp och fokuserar ofta på Googles produkter och verktyg. En innovatör är en influerare inom utbildning som leder innovativa utbildningsprojekt med betydelse för skolan.

Hur lång tid tar det att bli certifierad och hur mycket kostar det?

Certified Coach-programmet är tänkt att fullföljas under ett läsår. Läroplanen tar ungefär 20 timmar att göra klar och är utformad för individuellt arbete med lärarna under flera veckors tid. Vi rekommenderar alla coacher att lägga ner den tid som krävs på ansökan för att visa att de behärskar läroplanen och femstegsmodellen. Ansökningar godkänns löpande och du bör få ett meddelande om hur det går med ansökan inom 4–6 veckor från att du skickade in den. Det kostar ingenting att göra slutprovet eller att ansöka om certifiering.

Krävs det att jag har jobbat med en rekommenderad coachningspartner för att kunna bli certifierad?

Nej, en coach måste inte jobba med en rekommenderad coachningspartner för att bli certifierad. Däremot har vi sett att en coach sannolikt får större genomslag på skolan och bättre fortbildningsresultat med det slags stöd som en rekommenderad coachningspartner kan ge.

Hur förblir jag certifierad?

En Certified Coach måste redovisa minst 50 timmars individuell coachning per läsår i EDU Activity App. Som Certified Coach måste du förnya certifieringen som pedagog på nivå 1 och 2 vart tredje år.

Är programmet tillgängligt över hela världen?

Certified Coach-programmet är öppet för lärare i grund- och gymnasieskolan över hela världen och kursinnehållet är för närvarande tillgängligt på engelska (Förenade kungariket), engelska (USA), nederländska, portugisiska, spanska (Latinamerika), spanska (Spanien) och svenska. Ansökningar måste skickas in på engelska.

Google for Education Champions

Jag har redan fått erkännande som Google for Education Certified Innovator, Coach eller Trainer Blir jag automatiskt Google for Education Champion?

Ja! Du som är Google for Education Certified Innovator, Google for Education Certified Trainer eller Google for Education Certified Coach blir automatiskt introducerad i Google for Education Champions-communityn och får det här erkännandet. Du bör ha fått ett e-postmeddelande från vårt team med mer information.

Jag har utbildningsnivå 1 eller L2-certifiering. Innebär det att jag är Google for Education Champion?

Inte om du inte även är Google for Education Certified Innovator, Coach eller Trainer. Google for Education Champions är personer som har fått ett eller flera av dessa erkännanden. Läs mer om krav och ansökningsprocess för att få dessa erkännanden här: http://edu.google.com/Champions.

Jag är medlem i eller ledare för GEG eller referensskola/distrikt. Innebär det att jag är Google for Education Champion?

Inte om du inte även är Google for Education Certified Innovator, Coach eller Trainer. Google for Education Champions är personer som har fått ett eller flera av dessa erkännanden. Läs mer om krav och ansökningsprocess för att få dessa erkännanden här: http://edu.google.com/Champions.

Introduktionen av Google for Educations Champions ändrar ingenting för medlemmar i globala utbildargrupper. Men från och med 2024 måste GEG-ledare vara Champions (vara certifierade som coach, utbildare eller innovatör).

Referensskolor / Distrikten kan uppmuntra sina utbildare att bli Google for Education Champions.

Försvinner Trainer, Innovator och Coach?

Nej, Google for Education Champions ersätter inte programmen Certified Trainer, Innovator och Coach, utan sammanfogar och tar dem till nästa nivå. Innovator, Trainer och Coach fortsätter och vi fortsätter godkänna nya medlemmar i varje undercommunity. Trainer och Coach tar emot ansökningar och Innovator öppnar för nya ansökningar 2024.

Blir jag Champion automatiskt om jag ansöker om att bli Google Certified Trainer nästa månad?

Ja! Om du har godkänts som Google Certified Trainer och slutför alla relaterade onboardingsteg betraktas du automatiskt som Champion.

Kan jag fortsätta använda Google Certified Innovator/Trainer/Coach-märket?

Ja! Dina individuella programmärken försvinner inte. Du kan även använda det nya Champions-märket och tillhörande e-postsignatur som finns här.

Vilka är kraven för att behålla varje certifiering?

Alla ändringar börjar gälla 2024.

Innovator – inga ändringar

 • Fortsätt att arbeta med ett valfritt innovatörsprojekt med stark påverkan.
 • De kan vara inflytelserika förespråkare för användning av Googles teknik för att förändra utbildningen
 • De kan leda Googles program i syfte att främja innovation och förändring på sina skolor eller inom skolsystemet

Trainer – mindre uppdateringar, alla omcertifieringskrav för Trainer är pausade just nu. Dessa krav börjar gälla igen 2024.

 • Har en aktiv L1/L2-certifiering (förnya var tredje år)
 • Årligt produktuppdateringstest
 • Skicka in 10 utbildningar (tidigare 12) varje kalenderår – börjar gälla 2024

Coach – mindre uppdateringar

 • Få en aktiv L1/L2-certifiering (förnya vart tredje år)
 • 50 timmar (just nu 100) individuell coachning varje kalenderår – börjar gälla 2024

Förändras Google-gruppen Google Certified Trainer eller integreras den i ett utrymme för Champions?

Under kommande månader lanserar vi en communityhubb enbart för Champions (innovatörer, utbildare och coacher). Vi kommer så småningom att övergå från e-postalias i Google Grupper till communityhubben. Det blir en centraliserad plats där du kan komma i kontakt med andra Champions, dela idéer, ställa frågor och samarbeta. Anställda hos Google i våra team engagerar sig också här. Genom att dela dina idéer och din feedback kan du förstärka din röst och ditt inflytande på våra produkter och program. Det erbjuder exklusiva möjligheter och åtkomst endast för Champions-communityn.

Symposium

När och var hålls symposierna?

 • Singapore: mån 11 sep–ons 13 sep
 • Sunnyvale: sön 1 okt–tis 3 okt
 • São Paulo: ons 18 okt–fre 20 okt
 • Mexico City: ons 25 okt–fre 27 okt
 • Dublin: tis 7 nov–tors 9 nov
 • Sydney: ons 6 dec–fre 8 dec
 • Tokyo: tis 26 mars–tors 28 mars 2024

Mer information och hur du ansöker finns på webbplatsen.

På vilka språk hålls Google for Education Champion-symposierna?

De flesta symposierna hålls på engelska. Följande hålls på lokala språk:

 • São Paulo: ons 18 okt–fre 20 okt – portugisiska
 • Mexico City: ons 25 okt–fre 27 okt – spanska
 • Tokyo: tis 26 mars–tors 28 mars 2024 – japanska

Vem kan delta i symposierna?

Endast befintliga certifierade innovatörer, utbildare eller coacher kan ansöka om att delta i något av dessa evenemang. Ansökningarna granskas löpande efter angivna deadlines. Det enda återstående symposium som för närvarande är öppet för ansökan är Tokyo i mars 2024, som helt kommer att hållas på japanska. Inga andra symposium är planerade just nu. Om du vill ha mer information kan du skicka ett e-postmeddelande till info@gfechampions.com

Hur betygsätts ansökningarna till symposierna?

Vi vill ha jämställd representation av våra communities vid varje symposium. En rad faktorer inverkar på granskningskommitténs process – inklusive (men inte begränsat till) att säkerställa representation bland identiteter, organisationstyper och geografiskt sett. Alla frågor betygsätts inte på samma sätt, utan det handlar snarare om en helhetsbild av varje kandidat. Någon med starkt inflytande i sin community men färre antal följare på sociala medier kan fortfarande vara en stark kandidat för symposierna. Vi är på jakt efter positiva, passionerade och proaktiva medlemmar i communityn som visar genom handling att de är Champions för elever, utbildare och för framtidens utbildning.

Äger symposierna rum varje år?

Inte varje år, men ungefär vartannat eller vart tredje år. Vi utforskar möjligheten att fortsätta hålla symposierna under kommande år, men det har inte fastställts än.

Kommer symposierna att ersätta aktuella Innovator Academies?

Nej. Innovator Academies är onboardingen för nya Certified Innovators. Formatet och innehållet för Academies kan utvecklas baserat på lärdomar från de senaste åren och feedback från innovatörer.

Står Google för mina resekostnader?

Deltagarna ansvarar för sina egna resekostnader. Google står endast för själva evenemanget och alla måltider på plats.

Kan jag bara ansöka till symposiet i min region?

Alla befintliga certifierade innovatörer, utbildare eller coacher kan ansöka om att delta i något av dessa evenemang. Obs! Du måste certifieras innan du skickar in din ansökan.

Vanliga frågor om partnerevenemang för yrkesutveckling

Hur kan vi stödja utbildare i processen att bli Champions?

Fortbildningspartners kan stödja Champions genom att förstå processen och kraven för varje underprogram (Trainer, Innovator, Coach) som finns här. Varje underprogram kräver fortfarande certifieringarna Utbildningsnivå 1 och 2. Fortbildningspartners kan även förbereda utbildarna genom att tillhandahålla fortbildning i ämnena som tas upp på proven.

Hur kan vi säkerställa att våra medarbetare och inhyrda utbildare är Champions?

Fortbildningspartners bör uppmuntra medarbetare och utbildare att ansöka för att bli Google for Education Certified Trainer. När någon blir certifierad utbildar kan hen även bli Google for Education Champion!

När vet vi vad som tas upp i de scenariobaserade frågorna?

Vi fortsätter skicka uppdateringar om våra prov för utbildningscommunities och fortbildningspartners via kvartalsvisa möten för personer som signerat sekretessavtal. Vi hoppas ge så mycket ledtid som möjligt för att fortbildningspartners ska anpassa sitt utbildningsinnehåll och material.

Registrera dig här och få uppdateringar, insikter, resurser med mera.