Fortsätt till innehåll

Google for Education Champions

Champions för elever. Champions för pedagoger. Champions för framtidens undervisning.

Läs mer om hur du blir en Champion

Google for Education Champions är medlemmar i tre certifierade grupper: Innovatör, Utbildare och Handledare. Var och en av dessa certifieringar erkänner pedagoger för deras expertis, passion och systemomfattande arbete genom att använda Googles verktyg för att påverka utbildningen i positiv riktning. Tillsammans är de champions för varje elev, pedagog och framtidens utbildning.

kontakter, inspiration och erkännande.

Bild på två pedagoger som samarbetar på Chromebooks
Bild på tre pedagoger som samarbetar på en Chromebook

För att bli en Google for Education Champion kan pedagoger välja att certifiera sig till följande: certifierad innovatör, certifierad utbildare eller certifierad handledare. När de har fått något av de här certifieringarna blir de automatiskt en Google for Education Champion. Nedan finns mer information om vart och ett av programmen, på vilket sätt de är unika och hur man ansöker.

Inspirerar till förändring

Certifierad innovatör

Du inspirerar andra att förändra undervisningen och inlärningen med hjälp av Googles verktyg och går i främsta ledet i arbetet mot framtidens undervisning.

Möjliggöra förändring

Certifierad utbildare

Du utbildar grupper av pedagoger i att förändra undervisningen och inlärningen med Googles verktyg med hjälp av en en-till-många-modell.

Anpassa förändring

Certifierad handledare

Du stöttar andra när de utforskar Googles verktyg genom att ge personlig handledning och bygga upp en relation.

Utforska vanliga frågor

Registrera dig här och få uppdateringar, insikter, resurser med mera.