Fortsätt till innehåll

Tillgänglighet för alla elever

Alla vinner på att eleverna kan delta i utbildningen på ett sätt som passar dem. Det är därför vi skapar Google for Education-produkter med tillgänglighet i fokus så att inlärning, kunskapsglädje och att uppnå sin fulla potential blir en självklarhet för alla elever.

En miniatyrbild från en video där en ung elev med blå hörsnäckor tittar på en laptop.

Engagera elever med olika behov och lärstilar

Eleverna i en klass har olika lärstilar. Vi vill att alla elever ska få det stöd de behöver i skolan. Därför utformar vi teknik som gör det lättare för lärare att tillgodose elevernas behov, oavsett om det gäller nedsatt syn eller hörsel, rörelsehinder eller olika sätt att bearbeta ny information.

För oss på Google innebär bra design att den är tillgänglig för alla. Våra Google for Education-produkter skapas med tillgänglighet i åtanke, så att kunskapsglädje, inlärning och att uppnå sin fulla potential blir en självklarhet för alla elever.

Verktyg för alla elever

Skapar strategier för livslångt lärande

När elever får de verktyg de behöver och förstår hur de kan användas stärks deras självförtroende och de utvecklar inlärningsstrategier som de har nytta av för resten av livet. Med Google Workspace-funktioner som textning, visuella hjälpmedel och möjlighet till samarbete i realtid undanröjs inlärningshinder för alla elever, oavsett om de har ett kroniskt eller tillfälligt funktionshinder eller lär sig bäst under vissa förhållanden.

En ung elev med vita hörlurar trycker på en surfplatta och en annan elev som sitter bredvid tittar på.
En ung elev är i färd med att trycka på en surfplatta på ett bord med tangentbordet synligt på skärmen.
Anpassad inlärning

Öppnar dörrar till inspirerande upplevelser för alla elever

När elever får använda teknik och göra sitt skolarbete på ett sätt som passar dem skapas nya vägar till inlärning. Chromebook har till exempel funktioner som ChromeVox och Textuppläsning för elever som behöver syn- eller hörselstöd och ger alla elever tillgång till information på sitt sätt. Med Chromebook tillämpas elevens anpassade inställningar varje gång han eller hon loggar in på en enhet. Det sparar tid och låter eleven koncentrera sig på skolarbetet.

Inkluderande upplevelser

Ger alla elever möjlighet att delta och uppnå framgång

Alla elever har olika styrkor, perspektiv och behov i klassrummet. Med allt från textförstoring till röstinmatning och stöd för punktskrift gör produkter från Google for Education det lättare för alla elever att lära sig på lika villkor som sina klasskamrater. Få ännu fler möjligheter för inlärning som är både anpassad och inkluderande med tillägg i Chrome.

Ett leende barn på en säng använder en Chromebook tillsammans med sin mamma.

”Om det fungerar för barn med särskilda behov fungerar det för alla. Fungerande strategier slutar inte plötsligt att fungera.”

Suley Castillo, Ansvarig för utbildning, Dallas ISD

Läs mer om funktioner och verktyg för tillgänglighet från Google

Ladda ned och dela den här snabbguiden över de inställningar och funktioner för tillgänglighet som finns i Google Workspace och Chromebook samt Chrome-tillägg som du kan lägga till.

Fler resurser för lärare och administratörer

Hitta utbildning, lektioner och svar på vanliga frågor så att du får ut mesta möjliga av Googles tillgänglighetsfunktioner.

Bekanta dig med tillgänglighetsfunktionerna i Google Workspace, ChromeOS och Chromebook

Google Workspace for Education

Använd inbyggda funktioner som bidrar till inlärning och förståelse

Utforska hur Google Workspace-appar som Dokument, Kalkylark, Formulär och Presentationer kan vara till hjälp vid olika undervisningsstrategier för olika behov och inlärningsprocesser.

ChromeOS och Chromebook

Möjlighet att anpassa inställningar på olika enheter

Ta reda på hur anpassade inställningar i Chromebook hjälper alla elever få information och lära sig så som de lär sig bäst.

Kom igång

Läs mer om hur Google kan hjälpa dig

Kom i kontakt med en expert som hjälper dig att välja rätt produkter och funktioner för dina elevers behov.

Utforska funktioner och verktyg för tillgänglighet

Ladda ned och dela den här snabbguiden över tillgänglighetsalternativ för Google Workspace och Chromebook.