Naar content

Op het Leeds City College delen docenten en leerlingen op hun Jamboard wat ze hebben geleerd

Zowel zelfstandigheid als samenwerking stimuleren

Steven Hope, hoofd Zelfstandig leren bij het Leeds City College, coördineert een grote verandering in de manier waarop wordt lesgegeven. "We gaan verder waar het traditionele leslokaal ophoudt, door middel van speciale zones waar leerlingen zelfstandig kunnen leren", legt hij uit. Vanaf medio 2019 zijn er zestien van deze zones, en elk jaar zullen er verspreid over de campussen nog meer bij komen.

Leerlingen van het Leeds City College gebruikten Google Workspace en Chromebooks al om zelfstandig of in groepen te werken. Hope wil zelfstandig leren en samenwerking binnen deze zones en in het klaslokaal nog meer stimuleren.

"In de loop der tijd zijn we gaan inzien hoe nuttig deze aanpak is", aldus Hope. "We willen het voor docenten makkelijk maken de leerlingen het voortouw te laten nemen in hun eigen leerproces."

Hope wilde zo'n door leerlingen geleid leerproces verder uitwerken en zocht daarvoor tools waarmee leerlingen en docenten eenvoudig kunnen samenwerken. "Je kunt er lang over discussiëren welke invloed digitale tools hebben op de vaardigheden die nodig zijn in het leerproces,” zegt hij. "We werken met de vier C's: 'creativity', 'critical thinking', 'communication' en 'collaboration', oftewel creativiteit, kritisch denken, communicatie en samenwerking. Tegenwoordig speelt daarnaast het beheer van content een grote rol, dus 'curation' (beheer) zou je als de vijfde C kunnen beschouwen. Aan ons de taak om leerlingen tools te bieden die dit beheer mogelijk maken."

"Met op creativiteit en beheer gerichte tools zoals Jamboard kunnen alle leerlingen antwoorden vinden en net zo presenteren als een docent zou doen. Hierdoor krijgt iedereen een stem, ongeacht het niveau van de leerling."

Steven Hope, Hoofd zelfstandig leren, Leeds City College

Jamboard gebruiken voor studiezones

Hope maakte kennis met het interactieve digitale whiteboard Jamboard tijdens een evenement van Google Next. Hij dacht dat Jamboard de samenwerking en het informatiebeheer zou kunnen verbeteren voor zowel leerlingen als docenten. "Het systeem is zo intuïtief dat ik maar één middag nodig had om het te leren gebruiken", vertelt Hope. "Ik dacht dat als het voor mij zo gemakkelijk te begrijpen was, het dat ook zou zijn voor de rest van het personeel."

Tijdens een proefweek waarin het Jamboard werd getest, vroeg hij zo veel mogelijk mensen om het uit te proberen. "We wilden zien hoe we het Jamboard konden gebruiken in de leeromgeving", legt Hope uit. De school besloot acht Jamboards in te zetten in studiezones en voor verschillende lesprogramma's voor wiskunde, sport en coaching, en voor speciaal onderwijs.

De Jamboards zijn aan Google Workspace en internet gekoppeld, zodat docenten en leerlingen afbeeldingen, plaknotities en documenten kunnen toevoegen aan de jams die ze maken. Een gymleraar kan bijvoorbeeld trainingsschema's op een Jamboard maken en afbeeldingen toevoegen van voetbaloefeningen.

"Docenten kunnen op internet zoeken en in realtime content toevoegen", vertelt Hope. "Leerlingen kunnen in realtime samenwerken aan een jam, net als met een Google-document. Ze kunnen content beheren die ze van internet of uit Google Drive halen. Het is een nieuwe manier om kennis te presenteren." Nadat docenten hun jams hebben opgeslagen, hebben leerlingen er gemakkelijk toegang toe door in te loggen bij Google Workspace.

Tal van voordelen voor leren

Leerlingen stimuleren zelfstandig te leren

Toen er in het Leeds City College Jamboards werden geplaatst in de studiezones, waren leerlingen meteen nieuwsgierig naar deze nieuwe apparaten.

"Onze klassenassistenten en studiecoaches betrekken de leerlingen bij de technologie", zegt Hope. "Maar leerlingen gaan ook graag zelf creatief aan de slag met Jamboards. Veel hulp hebben ze eigenlijk niet nodig."

Jams maken inzichtelijk via welk proces vraagstukken worden opgelost of content wordt beheerd. Daardoor begrijpen leerlingen beter hoe de vork in de steel zit. "Bij wiskunde en enkele andere vakken draait het leerproces niet alleen om het eindresultaat", stelt Hope. "Het gaat er ook om hoe ze tot dat resultaat komen."

Wanneer leerlingen een jam maken of toegang hebben tot een jam die door een docent is gemaakt, kunnen ze deze online bekijken en eraan samenwerken, bijvoorbeeld met een Chromebook of smartphone met Google Workspace. Dat soort toegang is erg nuttig voor leerlingen die lessen missen wegens andere verantwoordelijkheden. Velen van hen dragen zorg voor familieleden of hebben een baan. "Nu kunnen ze thuis leren, of in de bus, of in een koffiebar. Dat kan net het verschil maken tussen een voldoende en een onvoldoende."

Creativiteit en samenwerking stimuleren

De docenten van het Leeds City College zijn zeer enthousiast over Jamboard, vooral omdat ze zonder uitgebreide training al jams kunnen maken. "Docenten hebben interesse in nieuwe lesmethoden, maar hebben vaak maar weinig tijd, zegt hij. "Omdat ze zo gebruiksvriendelijk zijn, stimuleren Jamboards creativiteit. Ik zeg tegen docenten altijd dat een Jamboard het onvoorstelbare voorstelbaar maakt, en dat ze ruimer kunnen denken dan ze voorheen konden."

Docenten zoeken YouTube-video's van andere docenten die met Jamboards interactieve lessen hebben ontwikkeld. "Ik noem dat het 'ekster-effect'. Iedereen pikt elkaars ideeën,” vertelt hij. "Fantastisch om te zien."

Jamboard heeft leerlingen ook gemotiveerd om iets te laten zien van de content die ze beheren. Zo was er bij een vak in de richting gezondheid en maatschappelijke zorg een leerling die op internet afbeeldingen zocht en deze verzamelde in een jam. Ze had er pictogrammen en symbolen (zoals sterren en kruisjes) aan toegevoegd om haar bevindingen onder de aandacht te brengen. "Het was slim en het bracht het project echt tot leven", vertelt Hope.

Leerlingen kunnen zich op het proces concentreren

"Wat ik prettig vind aan Jamboards met Google Workspace, is dat de tools naar de achtergrond verdwijnen. We kunnen ons daarom blijven focussen op de pedagogische aanpak en de beste resultaten voor de leerlingen", zegt Hope. Dit geldt in het bijzonder voor docenten en leerlingen die een Jamboard gebruiken om samen vraagstukken op te lossen. De technologie is geen storende factor, maar juist een aanvulling op de leeromgeving.

Zo was er bijvoorbeeld een wiskundedocent die in plaats van een vraag een antwoord op het Jamboard schreef. De leerlingen moesten bedenken welk vraagstuk tot dat antwoord zou leiden. Op hun Chromebooks droegen leerlingen bij aan de jam. De docent liet enkele van deze reacties zien op het Jamboard en vroeg de leerlingen hoe ze het vraagstuk hadden aangepakt.

"Iedereen had een andere insteek", zegt hij. "Waar nodig kon de docent hulp bieden aan leerlingen die moeite hadden met de oplossing. Het was een eenvoudige oefening, maar heel leerzaam voor de leerlingen."

Hope ziet Jamboards als een middel waarmee leerlingen kunnen delen hóé ze leren, en niet alleen wát ze leren. "Met op creativiteit en beheer gerichte tools zoals Jamboard kunnen alle leerlingen antwoorden vinden en net zo presenteren als een docent zou doen", zegt hij. "Hierdoor krijgt iedereen een stem, ongeacht het niveau van de leerling."

Het doel

  • Het voor docenten en leerlingen makkelijker maken content te beheren.
  • Een door leerlingen geleid leerproces mogelijk maken.
  • Docenten en leerlingen tools bieden waarmee hun creativiteit wordt gestimuleerd.

Wat ze hebben gedaan

  • Jamboards geplaatst in klaslokalen en studiezones.
  • Jams gemaakt voor leerlingen die ze altijd en overal kunnen bekijken op hun mobiele apparaten.

Resultaten

  • Leerlingen begeleid bij het oplossen van vraagstukken.
  • Content van Google Drive en het web toegevoegd aan presentaties.
  • Leerlingen gemotiveerd om hun projecten te delen met hun klasgenoten.

Meld je hier aan voor onder andere updates, inzichten en bronnen.