Naar content

Onderzoek naar en insights in onderwijs verkennen

Bekijk meer informatie over de huidige status van het informaticaonderwijs en ontdek de mogelijkheden om lessen te transformeren, zodat alle leerlingen de vaardigheden kunnen ontwikkelen die ze in de toekomst nodig hebben.

1 van 4

Rapporten over informaticaonderwijs

Informaticalessen op de basisschool en de middelbare school: rapporten per staat over 2017

Een kijkje in hoe leerlingen, ouders, docenten en coördinatoren het informaticaonderwijs zien en ervaren in 43 Amerikaanse staten.


Informaticalessen op de basisschool en de middelbare school: rapporten per staat over 2016

Hoe percepties, kansen, participatie en infrastructuur van invloed kunnen zijn op het informaticaonderwijs in elf Amerikaanse staten.

2 van 4

Strategieën voor verbeterde toegang en grotere participatie

Een brede analyse van de manieren om een bachelor Informatica te halen via het volwassenenonderwijs

Het volwassenenonderwijs speelt een belangrijke rol in de begeleiding van een diversere talentenpool naar een carrière in de informatica. Rapport lezen


Perspectieven van leerlingen over de manieren om een bachelor Informatica te halen via het volwassenenonderwijs

Studenten hebben behoefte aan meer flexibiliteit en duidelijkheid wanneer vanuit het volwassenenonderwijs overstappen naar een carrière in de informatica. Rapport lezen


Informaticalessen op de basisschool en de middelbare school: een analyse van het vakgebied

Een onderzoek van de manier waarop kinderen zich bezighouden met informaticaonderwijs en verbeteringen die kunnen leiden tot gelijkere kansen op school. Rapport lezen


Vrouwen die kiezen voor informatica: wat er uiteindelijk echt toe doet

Stimulatie en blootstelling spelen een cruciale rol bij de begeleiding van vrouwen richting een graad in Informatica. Rapport lezen

3 van 4

Actuele uitdagingen en belemmeringen voor participatie

Op zoek naar informatica: kansen en obstakels in het basis- en voortgezet onderwijs in de VS

Leerlingen, ouders, docenten en coördinatoren erkennen het belang van informaticaonderwijs, maar op veel scholen krijgt het nog steeds geen prioriteit. In onze rapporten wordt onderzocht wat dit betekent voor Afro-Amerikaanse, vrouwelijke en Latijns-Amerikaanse leerlingen en leerlingen op het platteland in de VS.


Een diversiteitskloof in de informatica: een onderzoek naar de ondervertegenwoordiging van meisjes en leerlingen van Afro-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse afkomst

Inzicht in structurele en sociale belemmeringen die leerlingen ervan weerhouden informaticaonderwijs te volgen, kan ouders, docenten en coördinatoren helpen manieren te vinden om meer leerlingen voor dit vakgebied te laten kiezen. Rapport lezen


Leerlingen warm laten lopen voor informaticaonderwijs

Naast toegang maken ook interesse en vertrouwen een verschil in welke leerlingen informaticavaardigheden kunnen leren en welke niet. Rapport lezen


Het beeld van informatica: de perceptie onder leerlingen, ouders en docenten in de VS

Vastgeroeste stereotypen en weinig zichtbare rolmodellen kunnen bijdragen aan het gebrek aan rassen- en genderdiversiteit in het informaticaonderwijs en -carrières. Rapport lezen


De code kraken: hoe en hoe vaak informatica in de media te zien is

Hoe de manier waarop informatica aan bod komt op social media van invloed kan zijn op de manier waarop leerlingen aankijken tegen wie informaticaprofessionals zijn en wat ze doen. Rapport lezen


Trends in informaticaonderwijs op Amerikaanse basisscholen en middelbare scholen

Een kijkje in hoe de perceptie van informatica en leermogelijkheden zich ontwikkelt onder leerlingen, docenten en coördinatoren op de basisschool en de middelbare school. Rapport lezen

4 van 4

Strategieën om de betrokkenheid van leerlingen te verbeteren en vaardigheden voor de toekomst te ontwikkelen

Betere vaardigheden: leerlingen voorbereiden op de toekomst

Hoe vaardigheden uit de 21e eeuw, zoals digitale geletterdheid, samenwerking en kritisch nadenken, leerlingen (al dan niet) voorbereiden op wat ze in hun werk zullen tegenkomen. Rapport lezen


Nieuwsgierigheid en uitmuntendheid bevorderen op scholen in de 21e eeuw

Docenten hebben behoefte aan nieuwe strategieën, technologieën en tools in het leslokaal om leerlingen te kunnen voorbereiden op de 21e eeuw. Rapport lezen


Minder ongelijkheid: verbetering van de geletterdheid en wiskunde door middel van op ICT gebaseerde samenwerking

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) lijkt veelbelovend voor de verbetering van de doeltreffendheid van onderwijsmodellen in lezen en wiskunde. Rapport lezen


De status van docenten in Finland: hoe respect en autonomie het beroep vormgeven

Het onderwijzerschap is een van de meest gewilde en gerespecteerde beroepen in Finland. Ontdek hoe dit komt en wat het betekent voor het onderwijsstelsel. Rapport lezen


Onbewuste vooroordelen in de klas: bewijs en kansen

Een onderzoek van de manier waarop de gevolgen van onbewuste vooroordelen van invloed zijn op de vertegenwoordiging van vrouwen en etnische minderheden in de informatica en exacte wetenschappen, en strategieën voor verbetering. Rapport lezen


Intelligentie ontketend: een argument voor AI in het onderwijs

Een introductie in artificial intelligence en de mogelijkheden ervan om de leerprestaties van leerlingen in echte leslokalen te verbeteren. Rapport lezen

Aan de slag

Echte verhalen ontdekken

Bekijk voorbeelden van hoe het verbeteren van de toegang tot kwalitatief hoogwaardig informaticaonderwijs de leermogelijkheden van leerlingen vergroot.

Meld je hier aan voor onder andere updates, inzichten en bronnen.