ข้ามไปยังเนื้อหา

ความเป็นส่วนตัวและนโยบายของการสอบ

ข้อตกลงเกี่ยวกับนโยบายและความเป็นส่วนตัวของการสอบที่เราแสดงแก่ผู้สอบในขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้

ข้อกำหนดในข้อตกลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ตามแต่ Google จะเห็นสมควร คุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและทบทวนข้อตกลงเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากคุณต้องปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับล่าสุด

การทำแบบทดสอบนี้ Google จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพถ่าย รูปแบบการกดแป้นพิมพ์ดิจิทัล และข้อมูลที่ระบุตัวตนคุณได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ที่อยู่ บริษัท ตำแหน่ง) นอกจากนี้ในกระบวนการคุมสอบออนไลน์ Google หรือตัวแทนของ Google อาจต้องดูการสตรีมสดผ่านทางเว็บขณะที่คุณกำลังสอบ (และอาจสื่อสารกับคุณ เช่น แจ้งให้คุณวางสายโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ) ข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมในระหว่างการสอบจะเรียกโดยรวมว่า "ข้อมูลสอบ" นโยบายส่วนบุคคลของ Google จะอธิบายให้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Google รวมถึงข้อมูลสอบจะถูกนำไปใช้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการสอบนี้โดยเฉพาะ

Google หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเขตอำนาจศาลของพื้นที่ที่คุณสอบจะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งให้ Google เราอาจแชร์ข้อมูลการสอบนี้กับแอฟฟิลิเอต บริษัทในเครือ หรือกิจการร่วมค้าอื่นๆ ในเขตอำนาจศาลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสอบ นโยบายนี้อยู่ในการบังคับของกฏหมายสหรัฐอเมริกา

สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในสหภาพยุโรป การส่งข้อมูลการสอบของคุณหมายความว่าคุณยอมรับในการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปนอกสหภาพยุโรป (EU) หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") ไปยังประเทศที่อาจมีมาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัวที่แตกต่าง Google จะปฏิบัติตามหลักการของกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) ระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบที่เก็บรวบรวมโดยองค์กรที่อยู่ใน EEA และถ่ายโอนไปยัง Google ในสหรัฐอเมริกา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของ Privacy Shield (กรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว) หรือการลงทะเบียนของเราในหน้าข้อมูลของเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐฯ ที่ https://www.privacyshield.gov

คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลการสอบจะถูกนำไปใช้อย่างไร

ข้อมูลการสอบที่คุณส่งจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

การลงทะเบียนผู้สอบเพื่อทำการสอบ การมอบสำเนาประกาศนียบัตรที่สามารถพิมพ์ได้ให้กับผู้ที่สอบผ่าน ติดตามจำนวนของมืออาชีพที่ผ่านการรับรองซึ่งพันธมิตรของเราว่าจ้าง การติดตามการต่ออายุประกาศนียบัตรของบุคคลและประกาศนียบัตรเพิ่มเติมอื่นๆ เมื่อเวลาผ่านไป การรับประกันการรักษาความปลอดภัยของขั้นตอนการสอบ


ทางเลือกของคุณ

การส่งข้อมูลการสอบนี้เป็นไปตามความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลการสอบ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการสอบ


ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลของคุณได้มีใครบ้าง

พนักงานของ Google บริษัทในเครือ หรือองค์กรที่ทำหน้าที่แทน Google ในการประมวลผลการสอบตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไปข้างต้น โดย Google ได้สร้างมาตรการที่เหมาะสมทั้งทางเทคนิค องค์กร และกฎหมายเพื่อปกป้องข้อมูลการสอบ บริษัทในเครือหรือองค์กรที่ทำหน้าที่แทน Google ที่เราแชร์ข้อมูลการสอบของคุณด้วยจะมีภาระผูกพันตามข้อกำหนดในการรักษาความลับ


Google จะเก็บข้อมูลของคุณไว้ไหม

ข้อมูลการสอบจะถูกเก็บตามบัญญัติของกฎหมายท้องถิ่น นอกจากนี้เราอาจเก็บข้อมูลการสอบเพื่อดำเนินการต่อไปนี้

  • หาทางออกให้กับข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับการสอบและเกณฑ์การสอบผ่าน
  • ทำการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์หรือการวิเคราะห์ที่ไม่ระบุตัวตนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เกี่ยวกับประชากรผู้สอบ อัตราการสอบผ่าน และพฤติกรรมอื่นๆ
  • ติดตามจำนวนของนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองซึ่งสถานศึกษาหรือเขตการศึกษาว่าจ้าง
  • ติดตามการต่ออายุประกาศนียบัตรของบุคคลและประกาศนียบัตรเพิ่มเติมอื่นๆ เมื่อเวลาผ่านไป

การติดต่อเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของเรา โปรดติดต่อเราผ่านเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา หรือเขียนหาเราที่

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

ความผิดปกติในการสอบ: หาก Google ค้นพบความผิดปกติเกี่ยวกับผลการสอบของคุณ คุณจะ (1) ไม่ได้รับการรับรองสำหรับการสอบนั้น (2) ถูกสั่งห้ามถาวรไม่ให้ทำการสอบใหม่และทำการสอบใดๆ จาก Google Workspace และ (3) Google อาจเลือกที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคุณตามที่เห็นสมควร

การสอบไม่ผ่านและการสอบซ้ำอีกครั้ง: หากสอบไม่ผ่าน คุณต้องรอเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันก่อนที่จะสอบใหม่ได้ หากยังไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 จะต้องรออย่างน้อย 60 วันจึงจะสอบใหม่ได้ หากยังไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 3 จะต้องรออย่างน้อย 1 ปีจึงจะสอบใหม่ได้

การทุจริตในการสอบ: ระบบการสอบของเราจะตรวจสอบข้อสอบที่ทำเสร็จแล้วทั้งหมดว่ามีการทุจริต โกง และ/หรือเข้าสอบแทนบุคคลอื่นหรือไม่ ทีม Google for Education ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนใบรับรองหรือป้ายรับรองทั้งหมดของผู้ใช้ที่ละเมิดนโยบายการสอบ ซึ่งรวมถึงกฎการสอบใหม่ที่ระบุไว้ด้านบน

การโกงข้อสอบเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมสำหรับผู้สอบที่ปฏิบัติตามกฎและตั้งใจเตรียมสอบมาเป็นอย่างดี ดังนั้นหากคุณพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดรายงานให้เราทราบ ติดต่อทีมตรวจสอบการละเมิดการสอบของ GFE ทางอีเมลได้ที่ gfe-certification-violation@google.com

การรักษาสถานะให้เป็นปัจจุบัน: คุณต้องทำการสอบใหม่ทุก 36 เดือน โดยคุณจะสอบเพื่อรักษาสถานะอีกครั้งได้ล่วงหน้า 30 วันก่อนที่จะถึงวันครบกำหนดต่ออายุในเดือนที่ 36 หรือหลังจากพ้นกำหนดต่ออายุในเดือนที่ 36 ไปแล้วไม่เกิน 60 วัน

การใช้โลโก้การรับรอง: เราอนุญาตเฉพาะผู้ที่สอบผ่านเท่านั้นที่มีสิทธิ์นำโลโก้การรับรองของ Google ไปใช้ในนามบุคคล แต่จะนำไปใช้เพื่อรับรองสถานศึกษาหรือบริษัทที่ผู้สอบสังกัดอยู่ไม่ได้ หมายความว่าสถานศึกษาหรือบริษัทไม่มีสิทธิ์อ้างว่าตนได้รับการรับรอง มีเพียงบุคคลที่ผ่านการสอบเท่านั้นที่ได้รับการรับรอง และห้ามมิให้ทำซ้ำหรือคัดลอกโลโก้การรับรองและป้ายรับรองที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใหม่หากไม่ได้รับคำยินยอมจาก Google การใช้โลโก้การรับรองของ Google ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านการใช้สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งระบุไว้ใน URL ต่อไปนี้: http://www.google.com/permissions/guidelines.html

Policies: The Google policies are located at edu.google.com/for-educators, or other such URL as Google may provide. These policies are incorporated by this reference, and may change from time to time. Please see edu.google.com/for-educators/certification-programs/product-expertise for the latest program policies. If Google suspects that you are in violation of any of the policies, Google, in its sole discretion, may revoke any of your Google Workspace certifications and you will be permanently barred from re-taking any Google Workspace exam.