ข้ามไปยังเนื้อหา

เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์

โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพช่วยให้นักเรียนทุกคนได้สร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต ซึ่งรวมถึงการเขียนโค้ด การแก้ปัญหา การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม

นักเรียนทุกคนมีส่วนในการสร้างอนาคตได้

More than 65% of young people will work in jobs that don’t exist yet—building new technology, advancing artificial intelligence, and designing better ways to analyze data. To succeed in careers across industries, all students need a solid foundation in computer science skills and experience using technology today.

And yet, our research with Gallup has revealed critical inequities in access to computer science education. We are working to address these gaps to give all students—from grade to grad school—the tools, skills, and inspiration to feel confident working with technology.

จุดประกายการสำรวจ

ช่วยให้นักเรียนทุกคนเห็นตัวเองในฐานะนักเทคโนโลยี

เราพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมที่แสดงให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะมาจากพื้นเพแบบไหนและมีความสนใจด้านในได้ทราบว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์คืออะไร และจุดประกายให้เด็กเหล่านี้ใช้พลังของวิทยาการด้านนี้เพื่อแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความจริง

เพิ่มการเข้าถึงและขยายโอกาส

สร้างทักษะและความมั่นใจให้นักเรียน

ยังมีนักเรียนอีกมากมายที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โปรแกรมของเราช่วยเปิดประตูให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติที่ใช้ได้ทั้งในตอนนี้และในอนาคต

เตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการทำงานในอนาคต

เตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

Google มอบหลักสูตรเฉพาะทางและประสบการณ์แบบปฏิบัติจริงให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องมีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ด้วยการสร้างทักษะพื้นฐานให้แก่นักศึกษาและให้คำแนะนำในระดับสูง

สอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยการสนับสนุนและแหล่งข้อมูลที่ยืดหยุ่น

CS First เป็นหลักสูตรฟรีที่พร้อมสำหรับการสอนซึ่งนักการศึกษาจะนำไปใช้เพื่อแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ วิดีโอให้คำแนะนำ กิจกรรม และโครงงานเขียนโค้ดจะช่วยให้นักเรียนได้สร้างทักษะและความมั่นใจไปพร้อมกับการเรียน

ครูคุยกับนักเรียน

เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เชื่อมโยงและทุ่มเท

Google ให้การสนับสนุนองค์กรการศึกษาและองค์กรไม่หวังผลกำไรที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายโอกาสการเข้าถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา เราร่วมมือกันเพื่อช่วยเตรียมพร้อมเด็กเหล่านี้ให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเติบโตในสาขานี้