ข้ามไปยังเนื้อหา

เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์

โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพช่วยให้นักเรียนทุกคนได้สร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต ซึ่งรวมถึงการเขียนโค้ด การแก้ปัญหา การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม

นักเรียนทุกคนมีส่วนในการสร้างอนาคตได้

คนรุ่นใหม่กว่า 65% จะทำงานที่ยังไม่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเทคโนโลยีใหม่ การขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์ให้รุดหน้า และการออกแบบวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีขึ้น ในการที่จะประสบความสำเร็จการทำงานไม่ว่าในอุตสาหกรรมใดๆ นักเรียนทุกคนจะต้องมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในทักษะวิทยาการคอมพิวเตอร์และประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน

แต่กระนั้น งานวิจัยกับ Gallup ของเราเผยให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมระดับวิกฤตในการเข้าถึงการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรากำลังพยายามปิดช่องว่างนี้เพื่อให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับโรงเรียนไปจนถึงบัณฑิตศึกษามีเครื่องมือ ทักษะ และแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำงานกับเทคโนโลยี

จุดประกายการสำรวจ

ช่วยให้นักเรียนทุกคนเห็นตัวเองในฐานะนักเทคโนโลยี

เราพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมที่แสดงให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะมาจากพื้นเพแบบไหนและมีความสนใจด้านในได้ทราบว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์คืออะไร และจุดประกายให้เด็กเหล่านี้ใช้พลังของวิทยาการด้านนี้เพื่อแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความจริง

เพิ่มการเข้าถึงและขยายโอกาส

สร้างทักษะและความมั่นใจให้นักเรียน

ยังมีนักเรียนอีกมากมายที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โปรแกรมของเราช่วยเปิดประตูให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติที่ใช้ได้ทั้งในตอนนี้และในอนาคต

เตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการทำงานในอนาคต

เตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

Google มอบหลักสูตรเฉพาะทางและประสบการณ์แบบปฏิบัติจริงให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องมีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ด้วยการสร้างทักษะพื้นฐานให้แก่นักศึกษาและให้คำแนะนำในระดับสูง

สอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยการสนับสนุนและแหล่งข้อมูลที่ยืดหยุ่น

CS First เป็นหลักสูตรสำเร็จรูปซึ่งนักการศึกษาสามารถนำไปสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้ วิดีโอการสอน กิจกรรม และโปรเจ็กต์การเขียนโค้ดจะช่วยให้นักเรียนสร้างทักษะและความมั่นใจไปพร้อมกับการเรียน

ครูคุยกับนักเรียน

เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เชื่อมโยงและทุ่มเท

Google ให้การสนับสนุนองค์กรการศึกษาและองค์กรไม่หวังผลกำไรที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายโอกาสการเข้าถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา เราร่วมมือกันเพื่อช่วยเตรียมพร้อมเด็กเหล่านี้ให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเติบโตในสาขานี้