ข้ามไปยังเนื้อหา

สร้างความโดดเด่นให้ตนเองทั้งในห้องเรียนและเส้นทางอาชีพด้วยใบรับรองจาก Google for Education

นักการศึกษาระดับที่ 1
นักการศึกษาระดับที่ 1

การขอรับใบรับรองนักการศึกษาระดับที่ 1

ใช้งานได้เป็นเวลา 3 ปี credit_card$10 schedule180 นาที

แสดงความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือของ Google ในห้องเรียนด้วยใบรับรองนักการศึกษาระดับที่ 1 เข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบรับรองนี้และป้ายรับรองซึ่งจะสร้างความโดดเด่นให้คุณในประวัติงาน แฟ้มผลงาน เว็บไซต์และอื่นๆ

นักการศึกษาระดับที่ 2
นักการศึกษาระดับที่ 2

ยกระดับความสำเร็จขึ้นไปอีกขั้นด้วยใบรับรองนักการศึกษาระดับที่ 2

ใช้งานได้เป็นเวลา 3 ปี credit_card$25 schedule180 นาที

ทดสอบความเชี่ยวชาญและทักษะการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยใบรับรองนักการศึกษาระดับที่ 2 เข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบรับรองนี้และป้ายรับรองซึ่งจะสร้างความโดดเด่นให้คุณในประวัติงาน แฟ้มผลงาน เว็บไซต์และอื่นๆ

ผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองและโปรแกรมนวัตกรรม
โปรแกรมสำหรับนักการศึกษา

หากต้องการสร้างผลลัพธ์ที่มากขึ้นในแวดวงการศึกษา มาร่วมเป็นผู้ฝึกอบรมหรือผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรอง

สำรวจโปรแกรม

"ผมเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทุกวันในห้องเรียน เมื่อไม่ต้องบรรยายและไม่ต้องให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนเล่มเดิมๆ อีกต่อไป ทุกคาบเรียนเต็มไปด้วยสิ่งใหม่ๆ"

Donnie Piercey, ครูและผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณาการเทคโนโลยี, Eminence Independent Schools
ขยายทั้งหมด ยุบทั้งหมด
 • ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับการรับรอง

  ใบรับรองแต่ละรายการมีการผสมผสานของเนื้อหาการเรียนรู้ การประเมินผล และประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมจะต้องแสดงให้เห็นจึงจะผ่านการรับรอง ขณะนี้เนื้อหาและการประเมินผลของแต่ละโปรแกรมโฮสต์อยู่บนเว็บไซต์ที่ต่างกัน โปรดดูแผนภูมิด้านล่างเพื่อไปยังเว็บไซต์การรับรองที่คุณเลือกได้อย่างถูกต้อง

  นักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 1

  นักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 2

 • ทำไมฉันจึงต้องยอมรับข้อตกลงไม่เปิดเผยความลับ (NDA)

  เพื่อปกป้องบรรทัดฐานและความสมบูรณ์ของโปรแกรมการรับรอง Google จึงกำหนดให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบต้องยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงไม่เปิดเผยความลับ (NDA) ข้อมูลการสอบของเรา ฉะนั้นก่อนสอบ เราขอแนะนำให้คุณทบทวนข้อตกลงไม่เปิดเผยความลับ

 • จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันละเมิด NDA ของโครงการ

  หาก Google พบว่าคุณละเมิด NDA ของการสอบ คุณจะไม่ได้รับการรับรองสำหรับการสอบนั้นๆ และจะถูกสั่งห้ามถาวรไม่ให้สอบใหม่และทำข้อสอบใดๆ จาก Google Workspace หรือ Google for Education อีก นอกจากนี้ Google อาจพิจารณายกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณตามที่เห็นสมควร

 • ฉันจะได้รับผลการสอบเมื่อใด

  ข้อสอบทั้งหมดที่ส่งแล้วจะได้รับการตรวจสอบเพื่อให้คะแนนอย่างแม่นยำและเพื่อความปลอดภัย คุณจะได้รับผลสอบภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ทำข้อสอบเสร็จแล้ว ผู้ทำข้อสอบส่วนใหญ่ได้รับผลสอบภายใน 3 วันทำการ

  ระบบจะส่งผลสอบจากอีเมล gfe-certifications@google.com ดังนั้นโปรดตรวจสอบโฟลเดอร์อีเมลทั้งหมดเพื่อหาข้อความจากอีเมลดังกล่าวหรืออาจจะอนุญาตให้อีเมลนี้ส่งข้อความหาคุณได้โดยตรง (หากทำได้) หากไม่ได้รับผลสอบภายใน 7 วันทำการ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนด้านการให้การรับรองที่ https://support.google.com/a/contact/certification?hl=th

 • ทำไมฉันต้องขอการรับรองซ้ำ

  ผลิตภัณฑ์ของ Google for Education มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เพื่อให้คุณยังคงรักษาทักษะที่มีไว้ได้ เราจึงกำหนดให้คุณต้องสอบเพื่อรับการรับรองอีกครั้ง

  หากต้องการแสดงตนว่าคุณผ่านการรับรองและใช้ป้ายแสดงการผ่านการรับรองต่อไป คุณจะต้องรักษาสถานะการรับรองให้เป็นปัจจุบัน หากไม่ต้องการขอการรับรองซ้ำ คุณจะไม่มีสิทธิ์ใช้ป้ายแสดงการผ่านการรับรอง รวมทั้งแบรนด์หรือชื่อใดๆ ของ Google หากละเมิดกฎข้อนี้ เราจะถือเป็นการละเมิดนโยบาย

 • ฉันจะใช้ป้ายรับรองหรือใบรับรองได้อย่างไรบ้าง

  การใช้ป้ายแสดงการผ่านการรับรองหรือการรับรองนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้บุคคลที่ผ่านการสอบนำไปใช้เป็นการส่วนตัวได้ แต่จะใช้เพื่อแสดงว่าสถานศึกษาหรือบริษัทได้รับการรับรองด้วยไม่ได้ ดังนั้นสถานศึกษาหรือบริษัทจะอ้างไม่ได้ว่าตนผ่านการรับรองเพียงเพราะมีบุคคลที่ผ่านการสอบและได้รับการรับรองทำงานอยู่ด้วย การใช้โลโก้แสดงการผ่านการรับรองของ Google ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจุบันของ Google หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์

 • สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากฉันละเมิดนโยบาย

  หากพบว่าคุณละเมิดนโยบายใดๆ Google จะกระทำการตามที่เห็นสมควร โดยอาจเพิกถอนการรับรอง Google for Education ของคุณ นอกจากนี้ยังจะสั่งห้ามถาวรไม่ให้คุณเข้ารับการสอบ Google for Education ใดๆ อีกด้วย

ติดต่อทีมสนับสนุนของเรา

ถามคำถามและรับคำตอบเกี่ยวกับใบรับรองและการสอบเป็นนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 1

ดูข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายของการสอบ

ตรวจสอบข้อตกลงไม่เปิดเผยความลับ (NDA)