ข้ามไปยังเนื้อหา

Google for Education Champions

Champion สำหรับนักเรียน Champion สำหรับนักการศึกษา Champion สำหรับอนาคตของการศึกษา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็น Champion

Google for Education Champions เป็นสมาชิกของชุมชนที่ได้รับการรับรองทั้ง 3 ชุมชนของเรา ได้แก่ ผู้สร้างนวัตกรรม ผู้ฝึกอบรม และ Coach โดยการรับรองแต่ละรายการแสดงถึงการยอมรับนักการศึกษาในด้านความเชี่ยวชาญ ความชื่นชอบ และการทำงานทั่วทั้งระบบโดยใช้เครื่องมือของ Google เพื่อสร้างประโยชน์ต่อวงการการศึกษา ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะช่วยสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนและนักการศึกษาแต่ละคน รวมถึงอนาคตของการศึกษาด้วย

สร้างความสัมพันธ์ รับแรงบันดาลใจ และเป็นที่ยอมรับ

รูปภาพนักการศึกษา 2 คนที่กำลังทำงานร่วมกันใน Chromebook
รูปภาพนักการศึกษา 3 คนที่กำลังทำงานร่วมกันใน Chromebook

ในการเข้ามาเป็น Google for Education Champion นั้น นักการศึกษาต้องได้รับการรับรองรายการใดรายการหนึ่ง ซึ่งได้แก่ ผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรอง ผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง หรือ Certified Coach เมื่อได้รับการรับรองใดก็ตามดังกล่าวแล้ว นักการศึกษาจะได้เป็น Google for Education Champion โดยอัตโนมัติ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม เอกลักษณ์ และวิธีการสมัครของแต่ละโปรแกรมด้านล่างนี้

กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรอง

คุณส่งเสริมให้บุคคลอื่นๆ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเครื่องมือของ Google และช่วยนำพาความก้าวหน้าไปสู่อนาคตของการศึกษา

สร้างการเปลี่ยนแปลง

ผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง

คุณฝึกอบรมกลุ่มนักการศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือของ Google ในลักษณะ 1 ต่อหลายคน

การปรับการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ

Certified Coach

คุณสนับสนุนการใช้งานเครื่องมือของ Google เฉพาะของแต่ละบุคคลผ่านการฝึกสอนแบบตัวต่อตัวและการเสริมสร้างความสัมพันธ์

เชื่อมโยงเหล่านักการศึกษาเข้าด้วยกัน

ชุมชน Google for Education อื่นๆ

นอกเหนือจากโปรแกรม Champions แล้ว เรายังมีช่องทางเพิ่มเติมที่จะช่วยแนะแนวทางการเปลี่ยนแปลงผ่านทางเทคโนโลยี ได้แก่ Google Educator Group และ Google for Education Reference Schools and Districts

ลงชื่อสมัครรับข้อมูลที่นี่เพื่อรับข้อมูลอัปเดต ข้อมูลเชิงลึก แหล่งข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย