ข้ามไปยังเนื้อหา

เรามีคำตอบให้กับทุกคำถามของคุณ

ขยายทั้งหมด ยุบทั้งหมด
 • ฉันจะลงทะเบียนการสอบระดับ 1 หรือระดับ 2 ได้อย่างไร

  ทำตามขั้นตอนในเอกสารนี้ ไม่ว่าคุณจะใช้บัตรกำนัลหรือชำระผ่านบัตรเครดิตก็ตาม

  หมายเหตุ - คุณควรเริ่มจากเว็บไซต์ Teacher Center เสมอ แม้ว่าจะมีบัญชี Kryterion อยู่แล้ว

 • ฉันจะเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบได้อย่างไร

  การเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสอบใบรับรองระดับ 1 และ 2 นั้นทำได้หลายวิธี โดยรวมถึงการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานและขั้นสูงซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาที่คุณจำเป็นต้องทราบ หากต้องการลองดูตัวอย่างคำถาม ให้ทำแบบทดสอบท้ายบทภายในหลักสูตรเพื่อวัดความรู้

 • ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะได้เป็นนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google

  หากต้องการได้รับสถานะเป็นนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google คุณจะต้องผ่านการสอบในระดับ 1 หรือ 2 ข้อสอบเหล่านี้จะวัดความสามารถด้านการใช้เครื่องมือ Google for Education ในชั้นเรียน

  หากต้องการลงทะเบียนสอบ ให้ทำตามขั้นตอนในเอกสารนี้ ไม่ว่าคุณจะใช้บัตรกำนัลหรือชำระผ่านบัตรเครดิตก็ตาม

 • ฉันจะแชร์ป้ายรับรองสำหรับนักการศึกษาระดับ 1 หรือ 2 ได้อย่างไร

  ผู้ที่สอบผ่านการรับรองมีสิทธิ์นำใบรับรองหรือป้ายรับรองที่ได้รับไปแสดงต่อสาธารณะได้ในประวัติแบบย่อ แฟ้มผลงาน เว็บไซต์ และอื่นๆ อีกมากมาย ควรแสดงป้ายรับรอง "นักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับ 1 หรือ 2" ที่ได้รับไว้ในสถานะของคุณตลอดเวลา การรับรองเหล่านี้จะมีอายุ 36 เดือน

 • ข้อสอบพัฒนาขึ้นมาอย่างไร

  ข้อสอบสำหรับการขอรับการรับรองของ Google Workspace ได้รับการสร้างขึ้นตามกระบวนการพัฒนาซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสัมพันธ์กับการใช้งานมากที่สุด ขั้นตอนในการออกข้อสอบมีดังนี้

  คำจำกัดความของวัตถุประสงค์การสอบในแต่ละหัวข้อ - หัวข้อของการสอบกำหนดขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จาก ผู้เชี่ยวชาญ (Subject Matter Experts หรือ SME) ทั้งภายในและภายนอก Google เกี่ยวกับงานแต่ละประเภท

  พิมพ์เขียว - น้ำหนักของแต่ละหัวข้อจะได้รับการพิจารณาตามความสำคัญของหัวข้อนั้นๆ ที่มีในบทบาทงานโดยรวม

  การพัฒนาคำถามในข้อสอบ - SME จะเป็นผู้พัฒนาคำถามในข้อสอบตามวัตถุประสงค์และพิมพ์เขียวของการสอบ

  การตรวจสอบทางเทคนิค - คำถามแต่ละข้อในข้อสอบจะได้รับการตรวจทานอีกครั้งเพื่อความถูกต้องทางเทคนิค ผู้ตรวจทานอาจขอให้พนักงาน Google หรือพนักงานขององค์กรพันธมิตรเข้ามาช่วยตรวจด้วย

  การทดสอบเวอร์ชันเบต้า - ระบบจะนำส่งคำถามแต่ละข้อให้ผู้มีสิทธิ์สอบภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายคลึงกับข้อสอบปลายภาคที่เผยแพร่ การทำเช่นนี้ช่วยให้เราประเมินผลประสิทธิภาพของแต่ละข้อได้

  การเลือกข้อคำถามและการตั้งค่าการตัดคะแนน - ระบบอาจเลือกที่จะใช้หรือไม่ใช้คำถามบางข้อสำหรับการสอบจริงก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมได้ในช่วงการทดสอบเบต้า เมื่อได้ชุดคำถามสุดท้ายที่พอใจแล้ว SME จะประชุมกันเพื่อกำหนดเกณฑ์คะแนนที่จะให้ผ่านการสอบนั้นๆ

  การสอบจริง - ผู้ให้บริการส่งข้อสอบอิสระจะเป็นผู้ส่งข้อสอบไปยังประเทศต่างๆ ได้ทุกแห่งทั่วโลกที่มีอินเทอร์เน็ตและขอเพียงมีสถานที่ที่เงียบและไม่มีสิ่งรบกวน

 • การสอบต้องใช้เบราว์เซอร์เฉพาะหรือมีข้อกำหนดอื่นๆ อีกไหม

  มี คุณต้องใช้ Chrome เวอร์ชันล่าสุด จึงจะเริ่มการสอบเพื่อขอรับการรับรองได้ หากพบปัญหาในการเริ่มทำข้อสอบ โปรดอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังต้องใช้เว็บแคมระหว่างการสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการคุมสอบด้วย โปรดตรวจสอบว่าเว็บแคมของคุณทำงานได้เป็นปกติก่อนเริ่มทำข้อสอบ

 • ฉันต้องใช้เว็บแคมประเภทใดในการสอบสำหรับนักการศึกษา

  คุณไม่จำเป็นต้องใช้เว็บแคมแบบพิเศษเพื่อเข้าสอบเป็นนักการศึกษาที่ผ่านการรับรอง โดยจะใช้เว็บแคมของแล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อปก็ได้ ขอเพียงให้อยู่ในที่ที่มีแสงสว่างทั่วถึง เราไม่ได้กำหนดประเภทของเว็บแคมที่เฉพาะเจาะจง

  ก่อนเริ่มทำข้อสอบ คุณจะต้องใช้เว็บแคมเพื่อถ่ายภาพของตนเองและบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย ในระหว่างทำข้อสอบ ระบบคุมสอบอัตโนมัติจะใช้เว็บแคมเพื่อติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมในการสอบมีความเป็นส่วนตัว

 • ฉันจะซื้อใบสมัครสอบเป็นนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองหรือบัตรกำนัลเป็นชุดได้ไหม

  องค์กรต่างๆ สามารถซื้อบัตรกำนัลจาก Kryterion ผ่านลิงก์นี้ได้โดยตรง มูลค่าของบัตรกำนัลแต่ละรายการจะเท่ากับค่าสมัครสอบรายการนั้นๆ

  • $10 สำหรับการสอบเป็นนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับ 1
  • $25 สำหรับการสอบเป็นนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับ 2
  • $15 สำหรับการประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรม
 • ฉันจะได้รับผลการสอบเมื่อใด

  ข้อสอบทั้งหมดที่ส่งเข้ามาจะได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและมีการให้คะแนนอย่างถูกต้อง คุณจะได้รับผลสอบภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ทำข้อสอบเสร็จแล้ว

  ระบบจะส่งผลสอบจากอีเมล gfe-certifications@google.com ดังนั้นโปรดตรวจสอบโฟลเดอร์อีเมลทั้งหมดเพื่อหาข้อความจากอีเมลดังกล่าวหรืออาจจะอนุญาตให้อีเมลนี้ส่งข้อความหาคุณได้โดยตรง (หากทำได้) หากไม่ได้รับผลสอบภายใน 3 วันทำการ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนด้านการให้การรับรองที่ https://support.google.com/a/contact/certification

 • ฉันจะหาสำเนาใบรับรองและป้ายรับรองของตนเองได้จากที่ไหน

  ระบบจะส่งลิงก์ของใบรับรองและป้ายรับรองให้คุณทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนการสอบนี้ หากไม่ได้รับ โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์จดหมายขยะหรือไปที่แพลตฟอร์มจัดเก็บใบรับรองเพื่อขอรับสำเนาใบรับรองของคุณ

  หากต้องการดาวน์โหลดป้ายรับรอง ให้ทำตามขั้นตอนในส่วนนี้

 • ฉันจะสอบใหม่อีกครั้งได้เมื่อไร

  หากสอบไม่ผ่าน คุณจะสามารถสอบใหม่อีกครั้งได้ในอีก 3 วัน หากสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 คุณจะต้องรอให้ครบ 7 วันก่อนจึงจะสอบใหม่เป็นครั้งที่ 3 ได้ หากสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 3 คุณจะต้องรอให้ครบ 14 วันก่อนจึงจะสอบใหม่เป็นครั้งที่ 4 ได้ หากสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 4 คุณจะต้องรอให้ครบ 30 วันก่อน ระบบจึงจะรีเซ็ตบัญชีของคุณเพื่อให้สอบใหม่ได้ ทั้งนี้ คุณจะต้องชำระเงินใหม่ทุกครั้งที่ทำการสอบ

 • ใบรับรองระดับ 1 และ 2 มีนโยบายต่ออายุใบรับรองอย่างไรบ้าง

  คุณจะต้องสอบผ่านการรับรองทุก 36 เดือน โดยจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนให้ขอการรับรองใหม่ก่อนวันที่หมดอายุ 2 เดือน

 • มีเครื่องมือช่วยเหลือพิเศษอะไรบ้างในการสอบใบรับรองสำหรับนักการศึกษาระดับ 1 และ 2

  เบราว์เซอร์ Chrome มีเครื่องมือมากมายซึ่งผู้ใช้จะมีสิทธิ์ใช้งานได้ระหว่างการสอบ อ่านเพิ่มเติมที่นี่ ผู้ใช้ที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยเหลือพิเศษนี้เนื่องจากความจำเป็นทางการแพทย์จะมีสิทธิ์ขอเวลาสอบเพิ่มเติมได้

 • ฉันจะส่งคำขอประกาศนียบัตรสำหรับนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ในภาษาอื่นได้ไหม

  ไม่ได้ เนื่องจากระบบมีข้อจำกัด เราจึงออกใบรับรองให้ได้เฉพาะภาษาต้นฉบับของข้อสอบเท่านั้น

ขยายทั้งหมด ยุบทั้งหมด
 • ฉันต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะได้ใบรับรอง

  หากต้องการเป็นผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง คุณจะต้องทำตามขั้นตอนทั้ง 7 ข้อด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน

  1. หลักสูตรผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง หลักสูตรผู้ฝึกอบรมจะประกอบด้วยวิธีการ 1) จัดทำแผนและดำเนินการฝึกอบรมที่สร้างแรงบันดาลใจและมีประสิทธิภาพ และ 2) ช่วยให้นักการศึกษานำเทคโนโลยีของ Google มาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน โดยจะใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะในการฝึกอบรม การเป็นผู้นำ และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งล้วนแล้วแต่จะช่วยให้คุณเป็นผู้ฝึกอบรมที่เก่งขึ้น คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หลักสูตร

  2. การประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรม ผ่านการประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรม (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) การสอบนี้จะทดสอบความเข้าใจที่คุณมีต่อหลักสูตรผู้ฝึกอบรมและความคุ้นเคยกับ Google for Education คลิกที่นี่เพื่อเข้ารับการประเมิน

  3. นักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 1 ทำการสอบนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 1 (ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง) เพื่อประเมินความสามารถในการใช้เครื่องมือของ Google เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ข้อสอบนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกับนักการศึกษาและการใช้เครื่องมือของ Google

  4. นักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 2 ทำการสอบนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 2 (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ล่าสุดในการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีอันหลากหลายของ Google for Education ไปใช้กับการสอนในชั้นเรียน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ในหน้าคำถามที่พบบ่อย

  5. วิดีโอของผู้ฝึกอบรม นำเสนอตัวเองให้โดดเด่นด้วยการส่งวิดีโอความยาว 2-3 นาทีซึ่งสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ Google Workspace for Education, Chromebook หรือ Chrome ในชั้นเรียนหรือโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์

   เกณฑ์การประเมินวิดีโอ:

   1. วิดีโอต้องมีความยาว 2-3 นาที การสมัครจะถูกปฏิเสธหากวิดีโอมีความยาวเกิน 3 นาที
   2. วิดีโอต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Google Workspace for Education, Chromebook หรือ Chrome
   3. ขั้นตอน/วิธีการในวิดีโอต้องทำตามได้ง่าย
   4. ผู้สมัครต้องสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ในชั้นเรียนหรือโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์
   5. แนะนำให้ใช้ Screencast

  6. ประสบการณ์การพัฒนาทางวิชาชีพ ระบุโอกาสในการเรียนรู้ทางวิชาชีพเกี่ยวกับ Google โดยเฉพาะที่คุณชื่นชอบ 3-5 โอกาสซึ่งคุณได้สร้างขึ้นเมื่อปีที่แล้ว (รวมถึงพอดแคสต์ บล็อก สื่อการฝึกอบรม หลักสูตรออนไลน์ ตลอดจนเซสชันการฝึกอบรม) โดยคุณจะต้องระบุวันที่ หัวข้อ และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ด้วย

  7. สมัครเลย ส่งใบสมัครเป็นสมาชิกพร้อมหลักฐานประกอบข้างต้น (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) คุณจะต้องตอบชุดคำถามสั้นๆ คำตอบที่ได้รับจะช่วยให้เราทราบถึงประสบการณ์การฝึกอบรมของคุณ ซึ่งรวมถึงการวางแผน การนำไปใช้งาน การประเมินผล และการสร้างสื่อการเรียนการสอน

 • การสอบมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

  การสอบนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 1 มีค่าใช้จ่าย $10 ส่วนระดับที่ 2 มีค่าใช้จ่าย $25 และการประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรมมีค่าใช้จ่าย $15

 • ฉันจะขอรับสำเนาใบรับรองได้จากที่ไหน

  คุณจะได้รับใบรับรองและป้ายสถานะทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนสอบ หากไม่ได้รับสำเนา โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์จดหมายขยะ

 • ตรวจสอบใบสมัครได้วันที่เท่าไร

  เราตรวจสอบใบสมัครเป็นประจำทุกเดือน โดยการเปิดรับสมัครทุกรอบจะปิดรับในวันพุธสุดท้ายของแต่ละเดือน คุณควรได้รับการแจ้งเตือนสถานะการสมัครภายใน 4-6 สัปดาห์หลังจากที่ส่งใบสมัครครั้งแรก ขอขอบคุณที่อดทนรอ

 • ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะรักษาสถานะผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองของ Google for Education ไว้ได้

  คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการขอใบรับรองผู้ฝึกอบรมซ้ำ (รายงานกิจกรรมการฝึกอบรม 12 ครั้งและทำการประเมินการอัปเดตผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อย) เพื่อรักษาสถานะผู้ฝึกอบรมในขณะนี้

  แม้ว่าปัจจุบันคุณไม่จำเป็นต้องรายงานเซสชัน แต่เราขอแนะนำให้คุณบันทึกกิจกรรมการฝึกอบรมทั้งหมดของคุณไว้ใน Edu Activity App คุณสามารถรวมกิจกรรมการฝึกอบรมทั้งหมดไว้ในการส่งข้อมูลครั้งเดียวและรายงานเป็นรอบๆ ตามที่คุณสะดวก (เช่น คุณสามารถส่งข้อมูลเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายสัปดาห์ หรืออื่นๆ)

 • จำเป็นไหมที่จะต้องจบหลักสูตรการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานและขั้นสูงในการสมัครเป็นผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง

  ไม่จำเป็น แม้จะไม่ใช่ขั้นตอนบังคับ แต่การเรียนรู้หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานและขั้นสูงจนจบ รวมถึงการลองดูตัวอย่างคำถาม จะช่วยสร้างความเชี่ยวชาญและเตรียมความพร้อมการสอบให้คุณได้ หากต้องการลองดูตัวอย่างคำถาม ให้ทำแบบทดสอบท้ายบทภายในหลักสูตรเพื่อวัดความรู้

  คุณต้องสอบผ่านระดับ 1 และระดับ 2 จึงจะมีสิทธิ์สมัครเป็นผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง

 • หากพบปัญหาในการลงชื่อเข้าสู่แพลตฟอร์มการสอบ ฉันจะติดต่อใครได้บ้าง

  โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้

 • ฉันต้องรอนานแค่ไหนก่อนที่จะสอบใหม่ได้ในกรณีที่สอบตก

  หากสอบไม่ผ่าน คุณจะสามารถสอบใหม่อีกครั้งได้ในอีก 3 วัน หากสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 คุณจะต้องรอให้ครบ 7 วันก่อนจึงจะสอบใหม่เป็นครั้งที่ 3 ได้ หากสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 3 คุณจะต้องรอให้ครบ 14 วันก่อนจึงจะสอบใหม่เป็นครั้งที่ 4 ได้ หากสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 4 คุณจะต้องรอให้ครบ 30 วันก่อน ระบบจึงจะรีเซ็ตบัญชีของคุณเพื่อให้สอบใหม่ได้ ทั้งนี้ คุณจะต้องชำระเงินใหม่ทุกครั้งที่ทำการสอบ

 • ฉันไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนหรืออีเมลยืนยันเกี่ยวกับใบสมัคร

  โปรดเพิ่ม grants@eresources.com ไว้ในรายชื่อติดต่อที่เชื่อถือได้ เราจะติดต่อคุณผ่านอีเมลนี้ หากยังไม่ได้รับข้อมูลอัปเดต คุณอาจส่งอีเมลถึง gfe-trainer-program@google.com ก็ได้

 • ใบรับรองของฉันต้องยังไม่หมดอายุใช่ไหม ฉันจึงจะสมัครเข้าร่วมโครงการได้

  ใช่ คุณต้องใช้ใบรับรอง GCE ระดับที่ 1, GCE ระดับที่ 2 และใบรับรองการประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรมในการสมัคร หรืออาจใช้ใบรับรอง Trainer Essentials ก็ได้ โปรดทราบว่าใบรับรอง GCE ระดับที่ 1, GCE ระดับที่ 2 และใบรับรองการประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรมจะมีอายุ 36 เดือนนับจากวันที่ได้รับ

 • จะเกิดอะไรขึ้นหากระบบไม่รับใบสมัครของฉันในรอบการพิจารณานี้

  คุณสมัครใหม่ในรอบการพิจารณาครั้งต่อไปได้เลย โดยไม่ต้องรอ สาเหตุทั่วไปที่ทำให้ระบบไม่ยอมรับใบสมัครมีดังนี้

  • เราเปิดดูเอกสารและวิดีโอที่ผู้สมัครแชร์ไว้ไม่ได้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้แชร์หลักฐานประกอบบนเว็บให้เข้าถึงได้โดยสาธารณะ
  • ผู้สมัครยังมีประสบการณ์การฝึกอบรมที่ผ่านมาไม่เพียงพอ เราต้องการผู้สมัครที่เคยจัดการฝึกอบรมของ Google มาอย่างหลากหลาย
 • หากได้รับเลือกให้เข้าสู่โครงการ ฉันจะเรียกตัวเองว่าอะไรได้บ้าง

  คุณควรใช้ชื่อการรับรองที่ถูกต้องตามที่ได้รับเสมอ ซึ่งก็คือ ผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองของ Google for Education

 • หากมีใบรับรอง Trainer Essentials ฉันจะใช้ใบรับรองนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ไหม

  คุณจะใช้ใบรับรอง Trainer Essentials แทนใบรับรองการประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรมได้เมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ตราบเท่าที่ใบรับรองดังกล่าวยังไม่หมดอายุ

 • โครงการผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองของ Google มีนโยบายอย่างไรในการออกใบรับรองซ้ำ

  เราจะออกใบรับรองซ้ำปีละครั้งเมื่อรวบรวมข้อมูลข้างต้นแล้ว ระบบจะ "ปิดใช้บัญชี" ผู้ฝึกอบรมชั่วคราว หากทำตามรายการกิจกรรมที่กำหนดไว้ไม่ครบ เราจะส่งข้อมูลแบบละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการออกใบรับรองซ้ำถึงผู้ฝึกอบรมทุกคนทางอีเมลในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี เนื่องจากข้อกำหนดที่เจาะจงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละปี

 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

  โปรดติดต่อเราที่ gfe-trainer-program@google.com

ขยายทั้งหมด ยุบทั้งหมด
 • ฉันจะสมัครเป็นผู้สร้างนวัตกรรมได้อย่างไร

  เราจะเปิดรับสมัครเป็นระยะๆ และจะประกาศข้อมูลในหน้านี้ ใบสมัครประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ที่ให้โอกาสคุณได้แสดงออกถึงความสร้างสรรค์ นวัตกรรม ประสบการณ์ และความเป็นผู้นำในแวดวงการศึกษา

 • โครงการนวัตกรรมคืออะไรและมีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

  ผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรองทุกคนจะทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งกับ Google และกับผู้สร้างนวัตกรรมคนอื่นๆ เพื่อจัดการ บันทึก และนำโครงการสร้างสรรค์ด้านการศึกษาไปใช้จริง เราส่งเสริมให้ผู้สร้างนวัตกรรมดำเนินโครงการร่วมกับผู้สร้างนวัตกรรมคนอื่นๆ และเลือกโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างผลลัพธ์ให้กับนักเรียนและนักการศึกษาคนอื่นๆ

 • ฉันต้องสอบอะไรบ้างจึงจะสมัครเป็นผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรองได้

  คุณต้องสอบผ่านเป็นนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 2 ก่อนจึงจะสมัครเป็นผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรองได้

 • วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับโรงเรียนนวัตกรรมของ Google for Education คือเมื่อใดและที่ใด

  ตอนนี้โปรแกรมผู้สร้างนวัตกรรมยังไม่เปิดรับสมัคร เราจะโพสต์ประกาศในอนาคตเกี่ยวกับโปรแกรมดังกล่าวในหน้านี้

 • ฉันจะเป็นผู้สร้างนวัตกรรมที่มีส่วนร่วมต่อไปได้อย่างไรหลังจากปีแรก

  ผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรองของ Google for Education ยังคงมีส่วนร่วมได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

  (1) ดำเนินโครงการนวัตกรรมที่มีผลลัพธ์สูงตามความสนใจ

  (2) เป็นผู้สนับสนุนโน้มน้าวให้คนอื่นๆ ใช้เทคโนโลยีของ Google เพื่อพลิกโฉมการศึกษา

  (3) เป็นผู้นำในโปรแกรมต่างๆ ของ Google เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน

 • ใช้วิธีใดในการคัดเลือกผู้สมัคร

  ผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรองของ Google คนอื่นๆ จะเป็นผู้คัดเลือกผู้สมัคร หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการวางแผนการสมัคร โปรดลงชื่อสมัครรับข้อมูลอัปเดตที่นี่

 • การเข้าเรียนในโรงเรียนนวัตกรรมมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

  โปรแกรมผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรองของ Google for Education เป็นโอกาสในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมาชิกที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมกลุ่มผู้สร้างนวัตกรรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองในด้านที่พักตลอดจนการเดินทางไปยังและกลับจากสำนักงานของ Google ในกิจกรรมระยะเวลา 3 วันของกลุ่มนั้น โดย Google มีทุนให้เพียงจำนวนหนึ่ง

 • หากใบสมัครไม่ผ่านจะมีคำอธิบายให้ทราบไหม

  ชุมชน #GoogleEI เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับแชร์วิดีโอภารกิจและคำตอบสั้นๆ สำหรับคำถามในใบสมัครเพื่อขอรับความคิดเห็น

 • ทำไม Google จึงจำกัดจำนวนสมาชิกในกลุ่มผู้สร้างนวัตกรรมแต่ละกลุ่ม

  เราจำกัดจำนวนผู้สร้างนวัตกรรมในกลุ่มด้วยเหตุผลหลัก 2 ประการดังนี้

  (1) เพื่อให้ทุกคนรับการฝึกฝนเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และ

  (2) เพื่อช่วยสร้างชุมชน ข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ก็อาจต้องได้รับการพิจารณาด้วยเช่นกัน