ข้ามไปยังเนื้อหา

เรามีคำตอบให้กับทุกคำถามของคุณ

นักการศึกษาระดับที่ 1 และ 2

ฉันจะลงทะเบียนการสอบระดับ 1 หรือระดับ 2 ได้อย่างไร

ทำตามขั้นตอนในเอกสารนี้ ไม่ว่าคุณจะใช้บัตรกำนัลหรือชำระผ่านบัตรเครดิตก็ตาม

หมายเหตุ - คุณควรเริ่มจากเว็บไซต์ Teacher Center เสมอ แม้ว่าจะมีบัญชี Kryterion อยู่แล้ว

ฉันจะเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบได้อย่างไร

การเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสอบใบรับรองระดับ 1 และ 2 นั้นทำได้หลายวิธี โดยรวมถึงการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานและขั้นสูงซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาที่คุณจำเป็นต้องทราบ หากต้องการลองดูตัวอย่างคำถาม ให้ทำแบบทดสอบท้ายบทภายในหลักสูตรเพื่อวัดความรู้

ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะได้เป็นนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google

หากต้องการได้รับสถานะเป็นนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google คุณจะต้องผ่านการสอบในระดับ 1 หรือ 2 ข้อสอบเหล่านี้จะวัดความสามารถด้านการใช้เครื่องมือ Google for Education ในชั้นเรียน

หากต้องการลงทะเบียนสอบ ให้ทำตามขั้นตอนในเอกสารนี้ ไม่ว่าคุณจะใช้บัตรกำนัลหรือชำระผ่านบัตรเครดิตก็ตาม

ฉันจะแชร์ป้ายรับรองสำหรับนักการศึกษาระดับ 1 หรือ 2 ได้อย่างไร

ผู้ที่สอบผ่านการรับรองมีสิทธิ์นำใบรับรองหรือป้ายรับรองที่ได้รับไปแสดงต่อสาธารณะได้ในประวัติแบบย่อ แฟ้มผลงาน เว็บไซต์ และอื่นๆ อีกมากมาย ควรแสดงป้ายรับรอง "นักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับ 1 หรือ 2" ที่ได้รับไว้ในสถานะของคุณตลอดเวลา การรับรองเหล่านี้จะมีอายุ 36 เดือน

ข้อสอบพัฒนาขึ้นมาอย่างไร

ข้อสอบสำหรับการขอรับการรับรองของ Google Workspace ได้รับการสร้างขึ้นตามกระบวนการพัฒนาซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสัมพันธ์กับการใช้งานมากที่สุด ขั้นตอนในการออกข้อสอบมีดังนี้

คำจำกัดความของวัตถุประสงค์การสอบในแต่ละหัวข้อ - หัวข้อของการสอบกำหนดขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จาก ผู้เชี่ยวชาญ (Subject Matter Experts หรือ SME) ทั้งภายในและภายนอก Google เกี่ยวกับงานแต่ละประเภท

พิมพ์เขียว - น้ำหนักของแต่ละหัวข้อจะได้รับการพิจารณาตามความสำคัญของหัวข้อนั้นๆ ที่มีในบทบาทงานโดยรวม

การพัฒนาคำถามในข้อสอบ - SME จะเป็นผู้พัฒนาคำถามในข้อสอบตามวัตถุประสงค์และพิมพ์เขียวของการสอบ

การตรวจสอบทางเทคนิค - คำถามแต่ละข้อในข้อสอบจะได้รับการตรวจทานอีกครั้งเพื่อความถูกต้องทางเทคนิค ผู้ตรวจทานอาจขอให้พนักงาน Google หรือพนักงานขององค์กรพันธมิตรเข้ามาช่วยตรวจด้วย

การทดสอบเวอร์ชันเบต้า - ระบบจะนำส่งคำถามแต่ละข้อให้ผู้มีสิทธิ์สอบภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายคลึงกับข้อสอบปลายภาคที่เผยแพร่ การทำเช่นนี้ช่วยให้เราประเมินผลประสิทธิภาพของแต่ละข้อได้

การเลือกข้อคำถามและการตั้งค่าการตัดคะแนน - ระบบอาจเลือกที่จะใช้หรือไม่ใช้คำถามบางข้อสำหรับการสอบจริงก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมได้ในช่วงการทดสอบเบต้า เมื่อได้ชุดคำถามสุดท้ายที่พอใจแล้ว SME จะประชุมกันเพื่อกำหนดเกณฑ์คะแนนที่จะให้ผ่านการสอบนั้นๆ

การสอบจริง - ผู้ให้บริการส่งข้อสอบอิสระจะเป็นผู้ส่งข้อสอบไปยังประเทศต่างๆ ได้ทุกแห่งทั่วโลกที่มีอินเทอร์เน็ตและขอเพียงมีสถานที่ที่เงียบและไม่มีสิ่งรบกวน

การสอบต้องใช้เบราว์เซอร์เฉพาะหรือมีข้อกำหนดอื่นๆ อีกไหม

มี คุณต้องใช้ Chrome เวอร์ชันล่าสุด จึงจะเริ่มการสอบเพื่อขอรับการรับรองได้ หากพบปัญหาในการเริ่มทำข้อสอบ โปรดอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังต้องใช้เว็บแคมระหว่างการสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการคุมสอบด้วย โปรดตรวจสอบว่าเว็บแคมของคุณทำงานได้เป็นปกติก่อนเริ่มทำข้อสอบ

ฉันต้องใช้เว็บแคมประเภทใดในการสอบสำหรับนักการศึกษา

คุณไม่จำเป็นต้องใช้เว็บแคมแบบพิเศษเพื่อเข้าสอบเป็นนักการศึกษาที่ผ่านการรับรอง โดยจะใช้เว็บแคมของแล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อปก็ได้ ขอเพียงให้อยู่ในที่ที่มีแสงสว่างทั่วถึง เราไม่ได้กำหนดประเภทของเว็บแคมที่เฉพาะเจาะจง

ก่อนเริ่มทำข้อสอบ คุณจะต้องใช้เว็บแคมเพื่อถ่ายภาพของตนเองและบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย ในระหว่างทำข้อสอบ ระบบคุมสอบอัตโนมัติจะใช้เว็บแคมเพื่อติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมในการสอบมีความเป็นส่วนตัว

ฉันจะซื้อใบสมัครสอบเป็นนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองหรือบัตรกำนัลเป็นชุดได้ไหม

องค์กรต่างๆ สามารถซื้อบัตรกำนัลจาก Kryterion ผ่านลิงก์นี้ได้โดยตรง มูลค่าของบัตรกำนัลแต่ละรายการจะเท่ากับค่าสมัครสอบรายการนั้นๆ

 • $10 สำหรับการสอบเป็นนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับ 1
 • $25 สำหรับการสอบเป็นนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับ 2
 • $15 สำหรับการประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรม

ฉันจะได้รับผลการสอบเมื่อใด

ข้อสอบทั้งหมดที่ส่งเข้ามาจะได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและมีการให้คะแนนอย่างถูกต้อง คุณจะได้รับผลสอบภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ทำข้อสอบเสร็จแล้ว

ระบบจะส่งผลสอบจากอีเมล gfe-certifications@google.com ดังนั้นโปรดตรวจสอบโฟลเดอร์อีเมลทั้งหมดเพื่อหาข้อความจากอีเมลดังกล่าวหรืออาจจะอนุญาตให้อีเมลนี้ส่งข้อความหาคุณได้โดยตรง (หากทำได้) หากไม่ได้รับผลสอบภายใน 3 วันทำการ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนด้านการให้การรับรองที่ https://support.google.com/a/contact/certification

ฉันจะหาสำเนาใบรับรองและป้ายรับรองของตนเองได้จากที่ไหน

ระบบจะส่งลิงก์ของใบรับรองและป้ายรับรองให้คุณทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนการสอบนี้ หากไม่ได้รับ โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์จดหมายขยะหรือไปที่แพลตฟอร์มจัดเก็บใบรับรองเพื่อขอรับสำเนาใบรับรองของคุณ

หากต้องการดาวน์โหลดป้ายรับรอง ให้ทำตามขั้นตอนในส่วนนี้

ฉันจะสอบใหม่อีกครั้งได้เมื่อไร

หากสอบไม่ผ่าน คุณจะสามารถสอบใหม่อีกครั้งได้ในอีก 3 วัน หากสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 คุณจะต้องรอให้ครบ 7 วันก่อนจึงจะสอบใหม่เป็นครั้งที่ 3 ได้ หากสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 3 คุณจะต้องรอให้ครบ 14 วันก่อนจึงจะสอบใหม่เป็นครั้งที่ 4 ได้ หากสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 4 คุณจะต้องรอให้ครบ 30 วันก่อน ระบบจึงจะรีเซ็ตบัญชีของคุณเพื่อให้สอบใหม่ได้ ทั้งนี้ คุณจะต้องชำระเงินใหม่ทุกครั้งที่ทำการสอบ

ใบรับรองระดับ 1 และ 2 มีนโยบายต่ออายุใบรับรองอย่างไรบ้าง

คุณจะต้องสอบผ่านการรับรองทุก 36 เดือน โดยจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนให้ขอการรับรองใหม่ก่อนวันที่หมดอายุ 2 เดือน

มีเครื่องมือช่วยเหลือพิเศษอะไรบ้างในการสอบใบรับรองสำหรับนักการศึกษาระดับ 1 และ 2

เบราว์เซอร์ Chrome มีเครื่องมือมากมายซึ่งผู้ใช้จะมีสิทธิ์ใช้งานได้ระหว่างการสอบ อ่านเพิ่มเติมที่นี่ ผู้ใช้ที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยเหลือพิเศษนี้เนื่องจากความจำเป็นทางการแพทย์จะมีสิทธิ์ขอเวลาสอบเพิ่มเติมได้

ฉันจะส่งคำขอประกาศนียบัตรสำหรับนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ในภาษาอื่นได้ไหม

ไม่ได้ เนื่องจากระบบมีข้อจำกัด เราจึงออกใบรับรองให้ได้เฉพาะภาษาต้นฉบับของข้อสอบเท่านั้น

ผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง

ฉันต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะได้ใบรับรอง

หากต้องการเป็นผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง คุณจะต้องทำตามขั้นตอนทั้ง 7 ข้อด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน

 1. หลักสูตรผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง หลักสูตรผู้ฝึกอบรมจะประกอบด้วยวิธีการ 1) จัดทำแผนและดำเนินการฝึกอบรมที่สร้างแรงบันดาลใจและมีประสิทธิภาพ และ 2) ช่วยให้นักการศึกษานำเทคโนโลยีของ Google มาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน โดยจะใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะในการฝึกอบรม การเป็นผู้นำ และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งล้วนแล้วแต่จะช่วยให้คุณเป็นผู้ฝึกอบรมที่เก่งขึ้น คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หลักสูตร

 2. การประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรม ผ่านการประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรม (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) การสอบนี้จะทดสอบความเข้าใจที่คุณมีต่อหลักสูตรผู้ฝึกอบรมและความคุ้นเคยกับ Google for Education คลิกที่นี่เพื่อเข้ารับการประเมิน

 3. นักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 1 ทำการสอบนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 1 (ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง) เพื่อประเมินความสามารถในการใช้เครื่องมือของ Google เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ข้อสอบนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกับนักการศึกษาและการใช้เครื่องมือของ Google

 4. นักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 2 ทำการสอบนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 2 (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ล่าสุดในการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีอันหลากหลายของ Google for Education ไปใช้กับการสอนในชั้นเรียน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ในหน้าคำถามที่พบบ่อย

 5. วิดีโอของผู้ฝึกอบรม นำเสนอตัวเองให้โดดเด่นด้วยการส่งวิดีโอความยาว 2-3 นาทีซึ่งสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ Google Workspace for Education, Chromebook หรือ Chrome ในชั้นเรียนหรือโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์

  เกณฑ์การประเมินวิดีโอ:

  1. วิดีโอต้องมีความยาว 2-3 นาที การสมัครจะถูกปฏิเสธหากวิดีโอมีความยาวเกิน 3 นาที
  2. วิดีโอต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Google Workspace for Education, Chromebook หรือ Chrome
  3. ขั้นตอน/วิธีการในวิดีโอต้องทำตามได้ง่าย
  4. ผู้สมัครต้องสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ในชั้นเรียนหรือโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์
  5. แนะนำให้ใช้ Screencast

 6. ประสบการณ์การพัฒนาทางวิชาชีพ ระบุโอกาสในการเรียนรู้ทางวิชาชีพเกี่ยวกับ Google โดยเฉพาะที่คุณชื่นชอบ 3-5 โอกาสซึ่งคุณได้สร้างขึ้นเมื่อปีที่แล้ว (รวมถึงพอดแคสต์ บล็อก สื่อการฝึกอบรม หลักสูตรออนไลน์ ตลอดจนเซสชันการฝึกอบรม) โดยคุณจะต้องระบุวันที่ หัวข้อ และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ด้วย

 7. สมัครเลย ส่งใบสมัครเป็นสมาชิกพร้อมหลักฐานประกอบข้างต้น (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) คุณจะต้องตอบชุดคำถามสั้นๆ คำตอบที่ได้รับจะช่วยให้เราทราบถึงประสบการณ์การฝึกอบรมของคุณ ซึ่งรวมถึงการวางแผน การนำไปใช้งาน การประเมินผล และการสร้างสื่อการเรียนการสอน

การสอบมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

การสอบนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 1 มีค่าใช้จ่าย $10 ส่วนระดับที่ 2 มีค่าใช้จ่าย $25 และการประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรมมีค่าใช้จ่าย $15

ฉันจะขอรับสำเนาใบรับรองได้จากที่ไหน

คุณจะได้รับใบรับรองและป้ายสถานะทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนสอบ หากไม่ได้รับสำเนา โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์จดหมายขยะ

ตรวจสอบใบสมัครได้วันที่เท่าไร

เราตรวจสอบใบสมัครเป็นประจำทุกเดือน โดยการเปิดรับสมัครทุกรอบจะปิดรับในวันพุธสุดท้ายของแต่ละเดือน คุณควรได้รับการแจ้งเตือนสถานะการสมัครภายใน 4-6 สัปดาห์หลังจากที่ส่งใบสมัครครั้งแรก ขอขอบคุณที่อดทนรอ

ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะรักษาสถานะผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองของ Google for Education ไว้ได้

Certified Trainer ทุกคนต้องขอใบรับรองซ้ำในโครงการ Certified Trainer เพื่อรักษาสถานะผู้ฝึกอบรมให้ใช้งานได้ต่อไป

 • รายงานเซสชันการฝึกอบรมที่เน้นเกี่ยวกับ Google อย่างน้อย 10 เซสชันใน Edu Activity App
 • ผ่านการทดสอบการอัปเดตผลิตภัณฑ์ปี 2024 โดยศึกษาคู่มือเตรียมสอบซึ่งจะได้รับในกรอบเวลาการทดสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • มีใบรับรองระดับ 1 และ 2 ที่ใช้งานอยู่ (ต่ออายุทุก 3 ปี)

คุณสามารถรวมกิจกรรมการฝึกอบรมทั้งหมดไว้ในการส่งข้อมูลครั้งเดียวและรายงานเป็นรอบๆ ตามที่คุณสะดวก (เช่น คุณสามารถส่งข้อมูลเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายสัปดาห์ หรืออื่นๆ)

จำเป็นไหมที่จะต้องจบหลักสูตรการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานและขั้นสูงในการสมัครเป็นผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง

ไม่จำเป็น แม้จะไม่ใช่ขั้นตอนบังคับ แต่การเรียนรู้หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานและขั้นสูงจนจบ รวมถึงการลองดูตัวอย่างคำถาม จะช่วยสร้างความเชี่ยวชาญและเตรียมความพร้อมการสอบให้คุณได้ หากต้องการลองดูตัวอย่างคำถาม ให้ทำแบบทดสอบท้ายบทภายในหลักสูตรเพื่อวัดความรู้

คุณต้องสอบผ่านระดับ 1 และระดับ 2 จึงจะมีสิทธิ์สมัครเป็นผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง

หากพบปัญหาในการลงชื่อเข้าสู่แพลตฟอร์มการสอบ ฉันจะติดต่อใครได้บ้าง

โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้

ฉันต้องรอนานแค่ไหนก่อนที่จะสอบใหม่ได้ในกรณีที่สอบตก

หากสอบไม่ผ่าน คุณจะสามารถสอบใหม่อีกครั้งได้ในอีก 3 วัน หากสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 คุณจะต้องรอให้ครบ 7 วันก่อนจึงจะสอบใหม่เป็นครั้งที่ 3 ได้ หากสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 3 คุณจะต้องรอให้ครบ 14 วันก่อนจึงจะสอบใหม่เป็นครั้งที่ 4 ได้ หากสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 4 คุณจะต้องรอให้ครบ 30 วันก่อน ระบบจึงจะรีเซ็ตบัญชีของคุณเพื่อให้สอบใหม่ได้ ทั้งนี้ คุณจะต้องชำระเงินใหม่ทุกครั้งที่ทำการสอบ

ฉันไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนหรืออีเมลยืนยันเกี่ยวกับใบสมัคร

โปรดเพิ่ม grants@eresources.com ไว้ในรายชื่อติดต่อที่เชื่อถือได้ เราจะติดต่อคุณผ่านอีเมลนี้ หากยังไม่ได้รับข้อมูลอัปเดต คุณอาจส่งอีเมลถึง gfe-trainer-program@google.com ก็ได้

ใบรับรองของฉันต้องยังไม่หมดอายุใช่ไหม ฉันจึงจะสมัครเข้าร่วมโครงการได้

ใช่ คุณต้องใช้ใบรับรอง GCE ระดับที่ 1, GCE ระดับที่ 2 และใบรับรองการประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรมในการสมัคร หรืออาจใช้ใบรับรอง Trainer Essentials ก็ได้ โปรดทราบว่าใบรับรอง GCE ระดับที่ 1, GCE ระดับที่ 2 และใบรับรองการประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรมจะมีอายุ 36 เดือนนับจากวันที่ได้รับ

จะเกิดอะไรขึ้นหากระบบไม่รับใบสมัครของฉันในรอบการพิจารณานี้

คุณสมัครใหม่ในรอบการพิจารณาครั้งต่อไปได้เลย โดยไม่ต้องรอ สาเหตุทั่วไปที่ทำให้ระบบไม่ยอมรับใบสมัครมีดังนี้

 • เราเปิดดูเอกสารและวิดีโอที่ผู้สมัครแชร์ไว้ไม่ได้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้แชร์หลักฐานประกอบบนเว็บให้เข้าถึงได้โดยสาธารณะ
 • ผู้สมัครยังมีประสบการณ์การฝึกอบรมที่ผ่านมาไม่เพียงพอ เราต้องการผู้สมัครที่เคยจัดการฝึกอบรมของ Google มาอย่างหลากหลาย

หากได้รับเลือกให้เข้าสู่โครงการ ฉันจะเรียกตัวเองว่าอะไรได้บ้าง

คุณควรใช้ชื่อการรับรองที่ถูกต้องตามที่ได้รับเสมอ ซึ่งก็คือ ผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองของ Google for Education

หากมีใบรับรอง Trainer Essentials ฉันจะใช้ใบรับรองนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ไหม

คุณจะใช้ใบรับรอง Trainer Essentials แทนใบรับรองการประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรมได้เมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ตราบเท่าที่ใบรับรองดังกล่าวยังไม่หมดอายุ

โครงการผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองของ Google มีนโยบายอย่างไรในการออกใบรับรองซ้ำ

เราจะออกใบรับรองซ้ำปีละครั้งเมื่อรวบรวมข้อมูลข้างต้นแล้ว ระบบจะ "ปิดใช้บัญชี" ผู้ฝึกอบรมชั่วคราว หากทำตามรายการกิจกรรมที่กำหนดไว้ไม่ครบ เราจะส่งข้อมูลแบบละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการออกใบรับรองซ้ำถึงผู้ฝึกอบรมทุกคนทางอีเมลในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี เนื่องจากข้อกำหนดที่เจาะจงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละปี

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราที่ gfe-trainer-program@google.com

ผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรอง

ฉันจะสมัครเป็นผู้สร้างนวัตกรรมได้อย่างไร

หากต้องการเป็น Innovator คุณต้องสมัครเข้าร่วม Innovator Academy ในปี 2024 เราจะจัดงาน Academy แบบเข้าร่วมด้วยตนเองหลายงานและแบบออนไลน์ 1 งานในหลายเมืองทั่วโลก โดยจะดำเนินงานเป็นภาษาต่างๆ คุณสามารถดูวันที่จัดงาน Innovator Academy, สถานที่ และระยะเวลาเปิดรับสมัครได้ในหน้า Certified Innovator

โครงการนวัตกรรมคืออะไรและมีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

ผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรองทุกคนจะทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งกับ Google และกับผู้สร้างนวัตกรรมคนอื่นๆ เพื่อจัดการ บันทึก และนำโครงการสร้างสรรค์ด้านการศึกษาไปใช้จริง เราส่งเสริมให้ผู้สร้างนวัตกรรมดำเนินโครงการร่วมกับผู้สร้างนวัตกรรมคนอื่นๆ และเลือกโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างผลลัพธ์ให้กับนักเรียนและนักการศึกษาคนอื่นๆ

ฉันต้องสอบอะไรบ้างจึงจะสมัครเป็นผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรองได้

คุณต้องสอบผ่านเป็นนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 2 ก่อนจึงจะสมัครเป็นผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรองได้

วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับโรงเรียนนวัตกรรมของ Google for Education คือเมื่อใดและที่ใด

คุณสามารถดูวันที่จัดงาน Innovator Academy, สถานที่ และระยะเวลาเปิดรับสมัครได้ในหน้า Certified Innovator

ฉันจะเป็นผู้สร้างนวัตกรรมที่มีส่วนร่วมต่อไปได้อย่างไรหลังจากปีแรก

ผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรองของ Google for Education ยังคงมีส่วนร่วมได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินโครงการนวัตกรรมที่มีผลลัพธ์สูงตามความสนใจ

(2) เป็นผู้สนับสนุนโน้มน้าวให้คนอื่นๆ ใช้เทคโนโลยีของ Google เพื่อพลิกโฉมการศึกษา

(3) เป็นผู้นำในโปรแกรมต่างๆ ของ Google เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน

ใช้วิธีใดในการคัดเลือกผู้สมัคร

ผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรองของ Google คนอื่นๆ จะเป็นผู้คัดเลือกผู้สมัคร หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการวางแผนการสมัคร โปรดลงชื่อสมัครรับข้อมูลอัปเดตที่นี่

การเข้าเรียนในโรงเรียนนวัตกรรมมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

โปรแกรมผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรองของ Google for Education เป็นโอกาสในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมาชิกที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมกลุ่มผู้สร้างนวัตกรรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองในด้านที่พักตลอดจนการเดินทางไปยังและกลับจากสำนักงานของ Google ในกิจกรรมระยะเวลา 3 วันของกลุ่มนั้น โดย Google มีทุนให้เพียงจำนวนหนึ่ง

หากใบสมัครไม่ผ่านจะมีคำอธิบายให้ทราบไหม

ชุมชน #GoogleEI เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับแชร์วิดีโอภารกิจและคำตอบสั้นๆ สำหรับคำถามในใบสมัครเพื่อขอรับความคิดเห็น

ทำไม Google จึงจำกัดจำนวนสมาชิกในกลุ่มผู้สร้างนวัตกรรมแต่ละกลุ่ม

เราจำกัดจำนวนผู้สร้างนวัตกรรมในกลุ่มด้วยเหตุผลหลัก 2 ประการดังนี้

(1) เพื่อให้ทุกคนรับการฝึกฝนเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และ

(2) เพื่อช่วยสร้างชุมชน ข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ก็อาจต้องได้รับการพิจารณาด้วยเช่นกัน

Google for Education Champions

ฉันมีการรับรอง Certified Innovator, Coach และ/หรือ Trainer ของ Google for Education อยู่แล้ว ฉันจะได้เป็น Google for Education Champion โดยอัตโนมัติไหม

แน่นอน! ในฐานะ Certified Innovator, Certified Trainer, และ/หรือ Certified Coach ของ Google for Education คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมชุมชน Google for Education Champions และจะได้รับการรับรองนี้โดยอัตโนมัติ คุณควรได้รับอีเมลพร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมของเรา

ฉันมีใบรับรองนักการศึกษาระดับที่ 1 และ/หรือ 2 นั่นหมายความว่าฉันเป็น Google for Education Champion ใช่ไหม

ไม่ใช่ เว้นแต่ว่าคุณจะเป็น Certified Innovator, Coach และ/หรือ Trainer ของ Google for Education ด้วย Google for Education Champion คือบุคคลที่ได้รับการรับรองข้างต้นอย่างน้อย 1 รายการ หากต้องการรับการรับรองดังกล่าว โปรดดูข้อกำหนดและขั้นตอนการสมัครที่นี่ http://edu.google.com/Champions

ฉันเป็นสมาชิกหรือผู้นำของ GEG หรือเขตการศึกษา/โรงเรียนอ้างอิง นั่นหมายความว่าฉันเป็น Google for Education Champion ใช่ไหม

ไม่ใช่ เว้นแต่ว่าคุณจะเป็น Certified Innovator, Coach และ/หรือ Trainer ของ Google for Education ด้วย Google for Education Champion คือบุคคลที่ได้รับการรับรองข้างต้นอย่างน้อย 1 รายการ หากต้องการรับการรับรองดังกล่าว โปรดดูข้อกำหนดและขั้นตอนการสมัครที่นี่ http://edu.google.com/Champions

การมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม Google for Education Champions นั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับสมาชิกของกลุ่มนักการศึกษาระดับโลก อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป ผู้นำของ GEG จะต้องเป็น Champion (มีใบรับรอง Coach, Trainer หรือ Innovator)

เขตการศึกษา/โรงเรียนอ้างอิงสามารถส่งเสริมให้นักการศึกษาของตนพิจารณามาเป็น Google for Education Champion ได้ทุกเมื่อตามความเหมาะสม

จะมีการยกเลิกโปรแกรม Trainer, Innovator และ Coach ไหม

ไม่ Google for Education Champions ไม่ได้มาแทนที่โปรแกรม Certified Trainer, Innovator และ Coach แต่เป็นโปรแกรมที่นำมารวมเข้าด้วยกันซึ่งจะช่วยเสริมโปรแกรมเหล่านี้ โปรแกรม Innovator, Trainer และ Coach จะยังคงมีให้บริการต่อไป และเราจะยังรับสมาชิกใหม่เข้ามาในชุมชนย่อยแต่ละชุมชนต่อไป ตอนนี้ชุมชน Trainer และ Coach กำลังเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ส่วนชุมชน Innovator จะเปิดรับสมัครอีกครั้งในปี 2024

หากสมัครเป็น Certified Trainer ของ Google ในเดือนหน้า ฉันจะได้เป็น Champion โดยอัตโนมัติไหม

แน่นอน! หากคุณได้รับการยอมรับให้เป็น Certified Trainer ของ Google และทำขั้นตอนการเริ่มร่วมงานที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับพิจารณาให้เป็น Champion โดยอัตโนมัติ

ฉันจะยังใช้ป้าย Certified Innovator/Trainer/Coach ของ Google ได้ไหม

ได้ ป้ายแต่ละรายการของโปรแกรมจะไม่หายไป นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ป้าย Champions ใหม่และลายเซ็นอีเมลซึ่งรับได้ที่นี่

ข้อกำหนดในการรักษาการรับรองแต่ละรายการไว้มีอะไรบ้าง

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลในปี 2024

Innovator - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 • ทำโปรเจ็กต์นวัตกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ในวงกว้างซึ่งคุณสนใจต่อไป
 • เป็นผู้สนับสนุนโน้มน้าวให้คนอื่นๆ หันมาใช้เทคโนโลยีของ Google เพื่อพลิกโฉมการศึกษา
 • เป็นผู้นำในโปรแกรมต่างๆ ของ Google เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน

Trainer - มีการอัปเดตเล็กน้อย ขณะนี้ข้อกำหนดทั้งหมดในการต่อสถานะการรับรองของ Trainer ถูกระงับอยู่ แต่จะกลับมามีผลบังคับใช้ในปี 2024

 • มีใบรับรองระดับ 1 หรือ 2 ที่ใช้งานอยู่ (ต่ออายุทุก 3 ปี)
 • ทำการประเมินการอัปเดตผลิตภัณฑ์รายปี
 • ส่งการฝึกอบรม 10 รายการ (ก่อนหน้านี้ต้องส่ง 12 รายการ) ทุกสิ้นปีปฏิทิน โดยจะมีผลบังคับใช้ในปี 2024

Coach - มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

 • มีใบรับรองระดับ 1 หรือ 2 ที่ใช้งานอยู่ (ต่ออายุทุก 3 ปี)
 • มีการฝึกสอนแบบตัวต่อตัว 50 ชั่วโมง (ปัจจุบัน 100 ชั่วโมง) ทุกปีปฏิทิน โดยจะมีผลบังคับใช้ในปี 2024

จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับ Google Group ที่มี Certified Trainer ของ Google หรือจะมีการรวม Google Group ดังกล่าวเข้ากับพื้นที่ทำงานของ Champion หรือไม่

ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เราจะเปิดตัวพื้นที่ทำงาน Community Hub สำหรับ Champion โดยเฉพาะ (ประกอบไปด้วย Innovator, Trainer และ Coach ทุกคน) และในท้ายที่สุด เราจะเปลี่ยนจากอีเมลแทนของ Google Groups ไปใช้ Community Hub อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะกลายมาเป็นพื้นที่ทำงานส่วนกลางที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนๆ Champion รวมถึงแชร์ไอเดีย ถามคำถาม และร่วมงานกัน Googler ทุกคนในทีมของเราจะมีส่วนร่วมในพื้นที่ทำงานนี้ด้วย ซึ่งช่วยให้คุณมีโอกาสในการแชร์ไอเดียและความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น ทำให้ความคิดเห็นและอิทธิพลของคุณมีผลต่อผลิตภัณฑ์และโปรแกรมของเรามากขึ้น นอกจากนี้ยังจะมอบโอกาสพิเศษๆ และสิทธิ์เข้าถึง Community Hub ให้แก่ชุมชน Champions โดยเฉพาะ

การประชุมสัมมนา

การประชุมสัมมนาจะจัดขึ้นเมื่อใดและที่ไหน

 • สิงคโปร์: วันจันทร์ที่ 11 ก.ย. - วันพุธที่ 13 ก.ย.
 • ซันนีเวล: วันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. - วันอังคารที่ 3 ต.ค.
 • เซาเปาโล: วันพุธที่ 18 ต.ค. - วันศุกร์ที่ 20 ต.ค.
 • เม็กซิโกซิตี: วันพุธที่ 25 ต.ค. - วันศุกร์ที่ 27 ต.ค.
 • ดับลิน: วันอังคารที่ 7 พ.ย. - วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ย.
 • ซิดนีย์: วันพุธที่ 6 ธ.ค. - วันศุกร์ที่ 8 ธ.ค.
 • โตเกียว: วันอังคารที่ 26 มี.ค. - วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 2024

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีสมัครในเว็บไซต์ของเรา

การประชุมสัมมนา Google for Education Champions จะจัดเป็นภาษาอะไรบ้าง

การประชุมสัมมนาส่วนใหญ่จะจัดเป็นภาษาอังกฤษ แต่การประชุมสัมมนาในเมืองต่อไปนี้จะเป็นภาษาท้องถิ่น

 • เซาเปาโล: วันพุธที่ 18 ต.ค. - วันศุกร์ที่ 20 ต.ค. - ภาษาโปรตุเกส
 • เม็กซิโกซิตี: วันพุธที่ 25 ต.ค. - วันศุกร์ที่ 27 ต.ค. - ภาษาสเปน
 • โตเกียว: วันอังคารที่ 26 มี.ค. - วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 2024 - ภาษาญี่ปุ่น

ใครบ้างที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมสัมมนานี้

เฉพาะ Certified Innovator, Trainer หรือ Coach รายปัจจุบันเท่านั้นที่สามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมสัมมนานี้ที่เมืองใดก็ได้ เราจะทยอยตรวจสอบใบสมัครก่อนถึงกำหนดเวลาที่ระบุไว้ การประชุมสัมมนาที่ยังเปิดรับสมัครในปัจจุบันมีเพียงการประชุมสัมมนาที่โตเกียวในเดือนมีนาคม 2024 เท่านั้น ซึ่งจะจัดขึ้นโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นตลอดทั้งงาน ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการจัดการประชุมสัมมนาอื่นๆ เพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล info@gfechampions.com

มีการพิจารณาการสมัครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาอย่างไร

เรามองหาผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนที่เหมาะสมจากชุมชนต่างๆ ในกิจกรรมงานประชุมสัมมนาแต่ละงาน คณะกรรมการจะนำหลายๆ ปัจจัยมาพิจารณาในขั้นตอนการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมสามารถเป็นตัวแทนให้กับผู้คนจากหลายๆ ภูมิหลัง ประเภทองค์กร และภูมิศาสตร์ โดยคณะกรรมการไม่ได้พิจารณาทุกคำถามเท่าๆ กัน แต่จะพิจารณาภาพรวมของผู้สมัครแต่ละคนแทน ตัวอย่างเช่น คนที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนของตัวเองสูงแต่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงในโซเชียลมีเดียมากนักอาจจะยังถือว่าเป็นผู้สมัครที่น่าพิจารณาให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา อย่างไรก็ตาม เรามองหาสมาชิกของชุมชนที่คิดบวก มีความสนใจ และมีความกระตือรือร้นซึ่งแสดงให้เห็นผ่านการกระทำต่างๆ ว่าตนเองเป็น Champion สำหรับนักเรียน, Champion สำหรับนักการศึกษา และ Champion สำหรับอนาคตของการศึกษา

การประชุมสัมมนานี้จะจัดขึ้นทุกปีไหม

ไม่ทุกปี แต่มีแนวโน้มว่าจะจัดขึ้นทุก 2-3 ปี เราวางแผนว่าจะจัดการประชุมสัมมนานี้อีกในปีต่อๆ ไป แต่ยังไม่มีกำหนดการ

การประชุมสัมมนานี้จะมาแทนที่กิจกรรม Innovator Academy ปัจจุบันไหม

ไม่ กิจกรรม Innovator Academy จะเป็นประสบการณ์ "การเริ่มร่วมงาน" สำหรับ Certified Innovator รายใหม่ รูปแบบและเนื้อหาสำหรับ Academy อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการเรียนรู้จากปีที่ผ่านมาและความคิดเห็นจาก Innovator

Google จะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ฉันไหม

ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางของตนเอง มีเพียงแค่ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานและอาหารทุกมื้อในงานเท่านั้นที่ Google จะออกให้

ฉันสมัครเข้าร่วมเฉพาะการประชุมสัมมนาในภูมิภาคของฉันได้ไหม

Certified Innovator, Trainer หรือ Coach รายปัจจุบันทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมสัมมนานี้ที่เมืองใดก็ได้ หมายเหตุ: คุณต้องเป็นสมาชิกที่มีใบรับรองก่อนที่จะส่งใบสมัคร

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ

เราจะสนับสนุนนักการศึกษาผ่านกระบวนการในการเป็น Champion ได้อย่างไร

พาร์ทเนอร์ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพสามารถสนับสนุนนักการศึกษาที่อยากมาเป็น Champion ได้โดยทำความเข้าใจกระบวนการและข้อกำหนดของแต่ละโปรแกรมย่อย (Trainer, Innovator, Coach) ในนี้ เนื่องจากโปรแกรมย่อยแต่ละโปรแกรมยังต้องใช้ใบรับรองนักการศึกษาระดับที่ 1 และ 2 พาร์ทเนอร์ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพยังช่วยเตรียมนักการศึกษาได้ด้วยการให้การพัฒนาด้านอาชีพเกี่ยวกับหัวข้อที่มีอยู่ในการสอบ

เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพนักงานและผู้ฝึกอบรมตามสัญญาของเราเป็น Champion

พาร์ทเนอร์ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพควรส่งเสริมให้พนักงานหรือผู้ฝึกอบรมของตนเองสมัครเป็น Certified Trainer ของ Google for Education เมื่อเป็น Certified Trainer แล้ว พวกเขาจะยังได้เป็น Google for Education Champion อีกด้วย

เราจะได้ทราบเมื่อใดว่าจะมีการพูดถึงหัวข้อใดในคำถามที่อิงตามสถานการณ์

เราจะคอยแจ้งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการทดสอบให้ชุมชนนักการศึกษาและพาร์ทเนอร์ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพทราบผ่านการประชุมที่มีการลงนามใน NDA เท่านั้นที่จัดขึ้นเป็นรายไตรมาส เราหวังว่าจะเผื่อเวลาในการดำเนินการนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้แก่พาร์ทเนอร์ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและสื่อการฝึกอบรบ

ลงชื่อสมัครรับข้อมูลที่นี่เพื่อรับข้อมูลอัปเดต ข้อมูลเชิงลึก แหล่งข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย