ข้ามไปยังเนื้อหา

ขยายโอกาสการเรียนรู้ไปสู่ทุกคน

เราเชื่อว่าคนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้สอนหรือผู้เรียน ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรืออยู่ในระดับไหน สมควรที่จะได้รับเครื่องมือและทักษะที่จะเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จในอนาคตดังที่ตัวเองคาดหวัง

เราลงทุนในโครงการและองค์กรที่ขยายการเข้าถึงการเรียนรู้

ตั้งแต่ปี 2005 เราได้ลงทุน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่าน Google.org เพื่อพยายามอุดช่องว่างทางการศึกษาทั่วโลก ในขณะเดียวกันเราก็สนับสนุนให้ Googler ร่วมเป็นอาสาสมัครและนำความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของตนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เรามีเป้าหมายที่จะช่วยให้ผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในชุมชนด้อยโอกาส ได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ทั้งในและนอกห้องเรียน

เด็กหญิงในชุดเครื่องแบบ 2 คนยิ้มร่าเริง โดยเด็กคนหนึ่งถืออุปกรณ์แท็บเล็ตอยู่
เด็กนักเรียนใส่แว่นกำลังตั้งใจดูอุปกรณ์ Chromebook บนรถโรงเรียน

เปลี่ยนช่วงเวลาเดินทางให้เป็นเวลาแห่งการเรียนรู้

ความจำเป็นในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หากแต่นักเรียนหลายล้านคนกลับยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ที่บ้าน

เราทำงานร่วมกับเขตต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกาในการขยายโปรแกรม Rolling Study Halls เพื่อช่วยให้นักเรียนหลายพันคนในชุมชนชนบทได้มีเวลาเรียนรู้นอกโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น ด้วย Wi-Fi อุปกรณ์ต่างๆ และผู้ให้ความรู้ที่จะคอยช่วยเหลือด้านการศึกษาบนรถโรงเรียน

ช่วยคนรุ่นต่อไปให้มีทักษะสำหรับอนาคต

นักเรียนนักศึกษากว่า 65% จะต้องทำงานที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบัน¹ แต่เด็กเหล่านี้จำนวนมากยังไม่ได้พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเตรียมพร้อมสู่อนาคต

เรามอบเงินสนับสนุนแก่องค์กรการกุศลและสร้างโครงการเพื่อขยายการเข้าถึงการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตลอดจนช่วยฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาหญิงและเด็กที่ด้อยโอกาสในการคิดเชิงคอมพิวเตอร์ เรามีเป้าหมายที่จะเตรียมผู้เรียนทุกคนให้มีทักษะการปรับตัวซึ่งจำเป็นสำหรับการรับมือกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอนาคต

เด็กวัยรุ่นกำลังพิมพ์ในคอมพิวเตอร์โดยมีครูคอยให้คำแนะนำอยู่ข้างๆ

ดูว่าเราสนับสนุนการศึกษาอย่างไร

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดูว่าเครื่องมือและทรัพยากรของ Google ช่วยให้ครูและนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมปลายสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกัน และพัฒนาทักษะการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับอนาคตอย่างไร

ปลดล็อกศักยภาพในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

มาดูกันว่าโซลูชันของ Google ช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนความก้าวหน้าของงานวิจัย การค้นพบอันยิ่งใหญ่ และโอกาสการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอย่างไรบ้าง

ลงชื่อสมัครรับข้อมูลที่นี่เพื่อรับข้อมูลอัปเดต ข้อมูลเชิงลึก แหล่งข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย