Siirry sisältöön

Elämäntaidot ja työelämään valmistautuminen

Jotta oppilaat voivat valmistautua tuleville työurilleen, he tarvitsevat kokonaisvaltaista koulutusta, joka sisältää käytännön ammattiosaamista, viestintästrategioita ja johtajuuden kehittämistä. Tutkimusten mukaan hyvä tunneäly liittyy parempaan johtajuuteen ja paineensietokykyyn, ja pehmeitä taitoja arvostetaankin yhä enemmän.

91%toimitusjohtajista maailmanlaajuisesti sanoo, että heidän organisaatiossaan pehmeät taidot on nostettava tärkeydessä samalle tasolle digitaitojen kanssa.

PwC, 2018

53 %Yhdistyneen kuningaskunnan opettajista on sitä mieltä, että pehmeillä taidoilla on suurempi merkitys oppilaiden menestykseen kuin akateemisella pätevyydellä.

Sutton Trust, 2017

85%australialaisista opettajista on sitä mieltä, että standardoidut testit eivät ole tehokas tapa arvioida oppilaiden todellisia kykyjä ja tietoja.

Australian Education Union, 2018

Asiantuntijoiden näkemyksiä

Elämäntaidot ja työelämään valmistautuminen

Keskustelu Amanda Timbergin kanssa

Kykyjenetsintä- ja ohjelmavastaava, EMEA, Google

Amanda Timberg

Miksi niin monet oppilaitokset panostavat yhä enemmän siihen, että oppilaat ovat valmiita työelämään?

Hyvän työpaikan saamisesta on tullut vuosien saatossa yhä vaikeampaa. Vuosi toisensa jälkeen monet juuri koulusta tai yliopistosta valmistuneet oppilaat ovat jääneet vaille työtä, jossa he voisivat hyödyntää tutkintoaan, joten oppilaitokset ja hallitukset ovat kiinnittäneet asiaan huomiota. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa OFSTED arvostelee oppilaitoksia sen perusteella, miten niistä valmistuneet henkilöt sijoittuvat työelämään, jatkokoulutukseen tai harjoitteluun. Näin oppilaitokset ovat aiempaa enemmän vastuussa sen varmistamisesta, että oppilailla on selkeä polku johonkin näistä seuraavista vaiheista. Muutos johtuu siis sekä oppilaitoksille asetetusta vastuusta että huolenpitovelvollisuudesta, jota oppilaitosten opettajat kokevat oppilaiden edistymisen varmistamisesta.

Mille taidoille työnantajilla, kuten Googlella, on eniten kysyntää?

Eri työtehtäviin liittyy erilaisia vähimmäisvaatimuksia, jotka henkilön on täytettävä sopiakseen rooliin: esimerkiksi lainopilliset ja markkinointiin liittyvät tehtävät edellyttävät erilaista kokemusta. Haluan kuitenkin korostaa seuraavia taitoja ja ominaisuuksia, joita toivomme hakijoilta: älyllinen uteliaisuus, yhteistyötaidot, kyky toimia epäselvissä tilanteissa, resilienssi ja inklusiivisuus.

Miltä työelämään valmis vastavalmistunut näyttää työnantajan näkökulmasta?

Koska juuri valmistuneilla opiskelijoilla ei yleensä ole merkittävää työkokemusta, työnantajat tarkkailevat muita merkkejä, jotka parhaassa tapauksessa ennustavat hyvää menestystä kyseisessä työtehtävässä. Usein aiemmat akateemiset tai oppituntien ulkopuoliset saavutukset, kuten arvosanat, johtotehtävät tai tiimityökokemus, antavat viitteitä tästä. Haastattelun aikana rekrytoijat toivovat tapaavansa henkilön, joka osaa viestiä tehokkaasti, osoittaa sitoutumista ja suhtautuu työhön intohimoisesti.

Kuvaile "elämäntaitoja" korkeintaan 10 sanalla.

Elämään kuuluvien mahdollisuuksien ja haasteiden kohtaaminen tyylikkäästi ja lannistumatta.

Jan Owen
Elämäntaidot ja työelämään valmistautuminen

Keskustelu Jan Owenin kanssa

Toimitusjohtaja, The Foundation for Young Australians

Miksi niin monet oppilaitokset panostavat yhä enemmän siihen, että oppilaat ovat valmiita työelämään?

Menneisyydessä ei ollut kohtuutonta olettaa, että toisen asteen tai korkea-asteen opinnoista valmistunut henkilö sai työpaikan. Opintojen jälkeen oltiin valmiita työelämään. Työelämä on kuitenkin muuttunut erittäin paljon aiemmasta. Teknologia muuttaa työssä suoritettavia tehtäviä ja sitä kautta taitoja, joita tarvitaan töiden tekemiseen. Tämän päivän 15-vuotiaalla on todennäköisesti elämänsä aikana 17 eri työpaikkaa ja viisi eri työuraa. The Foundation for Young Australians (FYA) on julkaissut New Work Order ‑raporttisarjan, josta käy ilmi, että nykyään nuorilla australialaisilla menee keskimäärin 2,6 vuotta, ennen kuin he saavat kokopäivätyön valmistuttuaan kokopäiväisistä opinnoista, kun 1980-luvulla tähän riitti yksi vuosi. Tämä osoittaa, että koulujen, yliopistojen ja ammattioppilaitosten täytyy kiireellisesti muuttaa tapaa, jolla nuoria valmistellaan työelämään, jos ne eivät ole vielä tehneet tätä muutosta.

Miten koulut toteuttavat työelämään valmistautumista nykyään verrattuna viiden vuoden takaiseen aikaan?

Monet opettajat eri puolilla Australiaa omistautuvat varmistamaan, että oppilaat ovat valmiita työelämään. Oma $20 Boss ‑ohjelmamme on esimerkki tästä. Ohjelmassa oppilaille annetaan 20 $ alkupääomaa, jonka avulla heidän täytyy luoda ja perustaa liikeyritys ja johtaa sitä lukukauden ajan. Taitojen kehittäminen on oppimisessa etusijalla. Vaikka tällä saralla on vielä tehtävää, tämä osoittaa, että monet opettajat pitävät hyödyllisenä tai jopa välttämättömänä tarjota oppilailleen tilaisuuksia valmistautua työn tulevaisuuteen. Edessä on kuitenkin vielä paljon työtä, jotta voimme varmistaa, että kaikki oppilaat eri puolilla Australiaa saavat valmiudet työelämään, ja koko järjestelmän täytyy muuttua. Kaikki ei voi olla opettajien vastuulla, vaan eri sektorit läpäisevä korjausliike täytyy tehdä pian.

Miten elämäntaitojen käsite mielestäsi kehittyy 10 seuraavan vuoden aikana?

Elämäntaidoissa todennäköisesti näkyy automaation ja teknologian jatkuva vaikutus työtehtäviin ja työpaikkoihin. Siihen liittyen digitaalinen lukutaito ja viestintätaidot ovat kriittisen tärkeitä nuorille ihmisille, jotka etsivät ja saavat töitä seuraavan vuosikymmenen kuluessa. New Basics ‑raportin mukaan digitaalisten taitojen kysyntä on noussut yli 200 %, kriittisen ajattelun yli 150 %, luovuuden yli 60 % ja esiintymistaitojen yli 25 %. Näiden taitojen kysynnän kasvu todennäköisesti jatkuu, erityisesti koska nuorten australialaisten on korvattava suuri joukko iäkkäämpiä australialaisia, jotka ovat poistumassa työelämästä.

Joka tapauksessa elämäntaitojen muutos on jo alkanut. South West Victoriassa toteutettu soveltavan tutkimuksen projektimme, The New Work Mindset in Action, osoitti, että taitojen siirtäminen onnistuu paljon paremmin kuin alun perin ajateltiin. Kun ihmisiä koulutetaan tiettyyn työtehtävään ja he toimivat siinä, he oppivat taitoja, joiden avulla he voisivat saada 13 muuta työtä. Tämä uusi käsitys taitojen siirrettävyydestä on nyt olennainen, ja se vaikuttaa ehdottomasti elämäntaitojen merkitykseen seuraavan vuosikymmenen aikana.

Lisävalmiuksia Opettajien ohjekeskuksesta

Tutustu verkkokursseihin ja resursseihin, joiden avulla opettajat ja oppilaat voivat valmistautua tulevaan jo tänään.

Aloita

Tutustu kouluopetuksen uusiin ilmiöihin

Lue keskeisimmistä trendeistä, jotka vaikuttavat nykyiseen opetukseen ja määrittelevät tulevaisuuden oppimiskokemuksia.

Tilaa uutisia, vinkkejä ja materiaaleja suoraan sähköpostiisi.