Siirry sisältöön

Tutustu koulutusta käsitteleviin tutkimuksiin ja näkemyksiin

Lue lisää tietojenkäsittelyn opetuksen tämänhetkisestä tilasta eri osavaltioissa. Tutustu myös mahdollisuuksiin, joiden avulla opetusta voidaan muuttaa luokkahuoneessa, jotta kaikki oppilaat voivat kehittää tulevaisuudessa tarvittavia taitoja.

1/4

Tietojenkäsittelyn opetusta käsittelevät raportit

Tietojenkäsittelyn opetus perus- ja keskiasteella: vuoden 2017 osavaltiokohtaiset raportit

Yhdysvaltojen 43 osavaltiota kattava katsaus siihen, miten oppilaat, vanhemmat, opettajat ja järjestelmänvalvojat suhtautuvat tietojenkäsittelyn opetukseen.


Tietojenkäsittelyn opetus perus- ja keskiasteella: vuoden 2016 osavaltiokohtaiset raportit

Käsitysten, mahdollisuuksien, osallistumisen ja infrastruktuurin vaikutus tietojenkäsittelyn opetukseen Yhdysvaltojen 11 osavaltiossa.

2/4

Strategioita koulutustarjonnan saavutettavuuden parantamiseen ja opiskelijamäärien kasvattamiseen

Aikuiskoulutuksen tarjoamat vaihtoehdot tietojenkäsittelytieteen alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen

Aikuiskoulutuksen kautta on mahdollista houkutella lahjakkaita opiskelijoita tietojenkäsittelyopintojen pariin ja tulevaisuuden työpaikkoihin. Lue lisää aikuiskoulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista. Lue raportti.


Opiskelijoiden näkemyksiä aikuiskoulutuksen tarjoamista vaihtoehdoista tietojenkäsittelytieteen alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen

Opiskelijat edellyttävät tietojenkäsittelyalalle valmistavalta aikuiskoulutukselta entistä enemmän joustavuutta ja selkeyttä. Lue raportti.


Katsaus tietojenkäsittelyn opetukseen perus- ja keskiasteella

Lasten suhtautuminen tietojenkäsittelyn opetukseen ja ratkaisuja, joiden avulla koulut voisivat tuoda mahdollisuudet tasapuolisesti kaikkien ulottuville. Lue raportti.


Miksi naiset haluavat kouluttautua tietojenkäsittelytieteen ammattilaisiksi

Kannustaminen ja resurssien saatavuus ovat tärkeimpiä tekijöitä, joilla naisia voidaan houkutella tietojenkäsittelyopintojen pariin. Lue raportti.

3/4

Saavutettavuuden yleisimmät haasteet ja esteet

Tietojenkäsittelyn saavutettavuus ja esteet perus- ja keskiasteen opetuksessa Yhdysvalloissa

Opiskelijat, vanhemmat, opettajat ja järjestelmänvalvojat arvostavat tietojenkäsittelyn opetusta, mutta sen asema ei ole kuitenkaan vielä vakiintunut monissakaan kouluissa. Raporttimme tarkastelevat tilannetta maaseudun väestön, mustien ja latino-opiskelijoiden sekä naisopiskelijoiden näkökulmasta Yhdysvalloissa.


Tietojenkäsittelyn opetukseen liittyvän tasa-arvon parantaminen: Tyttöjen, mustien ja latino-opiskelijoiden aliedustusta käsittelevä tutkimus

Sekä rakenteelliset että sosiaaliset esteet voivat rajoittaa oppilaiden osallistumista tietojenkäsittelyn opetukseen. Näiden haasteiden ymmärtäminen auttaa vanhempia, opettajia ja oppilaitoksen johtoa löytämään tapoja opiskelijoiden rohkaisemiseksi opintojen pariin. Lue raportti.


Oppilaiden kannustaminen tietojenkäsittelyopintoihin

Oppilaiden mielenkiinto tietojenkäsittelyn opetusta kohtaan sekä luottamus omiin taitoihin ovat merkittäviä tekijöitä tietojenkäsittelyyn liittyvien taitojen omaksumisessa alan opetuksen saavutettavuuden lisäksi. Lue raportti.


Yhdysvaltalaisten opiskelijoiden, vanhempien ja opettajien näkemyksiä tietojenkäsittelystä

Syvään juurtuneet stereotypiat ja näkyvien roolimallien puuttuminen vaikuttavat osaltaan siihen, miten eri rodut ja sukupuolet ovat edustettuina tietojenkäsittelyn koulutuksessa ja alan työmarkkinoilla. Lue raportti.


Kurkistus kulissien taakse: Tietojenkäsittelyyn liittyvien kuvausten esiintyvyys ja luonne mediassa

Tietojenkäsittelyn näyttäytyminen mediassa voi vaikuttaa oppilaiden käsityksiin IT-alalla työskentelevistä ammattilaisista ja heidän työnkuvastaan. Lue raportti.


Tietojenkäsittelyn opetuksen kehitys Yhdysvaltojen perus- ja keskiasteen oppilaitoksissa

Katsaus siihen, miten tietojenkäsittelyn opetukseen ja oppimismahdollisuuksiin liittyvät käsitykset ovat muuttuneet perus- ja keskiasteen oppilaiden, opettajien ja järjestelmänvalvojien keskuudessa. Lue raportti.

4/4

Strategioita opiskelijoiden motivoimiseen ja tulevaisuudessa tarvittavien taitojen kehittämiseen

Taitojen merkityksen korostaminen ja valmiuksien kehittäminen: Opiskelijoiden valmentaminen tulevaisuutta varten

Digitaalinen lukutaito, yhteistyökyky ja kriittinen ajattelu ovat 2000-luvulla edellytettäviä taitoja, joiden avulla oppilaita pyritään valmentamaan tulevaisuuden työelämää varten. Lue raportti.


Kiinnostuksen herättäminen ja menestyksen tukeminen 2000-luvun kouluissa

Opettajat tarvitsevat uusia strategioita, teknologioita ja työkaluja luokkahuoneeseen, jotta oppilaille voidaan antaa valmiuksia tulevaisuuden työelämää varten. Lue raportti.


Tasa-arvon parantaminen – lukutaidon ja matemaattisten valmiuksien parantaminen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävällä yhteistyöllä

Tieto- ja viestintätekniikka tehostavat lukutaidon ja matematiikan opetusta. Lue raportti.


Opettajien asema Suomessa: Miten arvostus ja vapaus ovat muokanneet opettajan ammattia

Opettajan työ on yksi suosituimmista ja arvostetuimmista ammateista Suomessa. Tutustu syihin opetusalan vetovoiman taustalla ja lue lisää koulutusjärjestelmän tulevaisuuteen liittyvistä näkökulmista. Lue raportti.


Tiedostamattomat ennakkoasenteet opetuksessa: Tutkimustuloksia ja mahdollisuuksia

Tiedostamattomien ennakkoasenteiden vaikutus tietojenkäsittelyn, luonnontieteiden ja teknillisten aineiden opetukseen osallistumiseen ja strategioita tilanteen parantamiseksi. Lue raportti.


Tekoälyn valjastaminen opetuksen ja oppimisen välineeksi

Katsaus tekoälyyn ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoiden oppimisen parantamisessa. Lue raportti.

Aloita

Tutustu tosielämän tarinoihin

Tutustu tapausesimerkkeihin ja lue lisää siitä, miten korkealaatuisen tietojenkäsittelyn opetuksen tuominen opiskelijoiden ulottuville parantaa heidän oppimismahdollisuuksiaan.

Tilaa uutisia, vinkkejä ja materiaaleja suoraan sähköpostiisi.