Siirry sisältöön

Digitaalinen vastuullisuus

Vanhemmat ja huoltajat toivovat, että koulut auttavat oppilaita kehittämään terveen suhteen teknologiaan ja tutkimaan digitaalimaailmaa turvallisesti ja itsevarmasti. Tutkimusten mukaan verkkoturvallisuuden lisääminen koulun opetussuunnitelmaan on avainroolissa, kun lapset opettelevat käyttämään teknologiaa turvallisesti ja vastuullisesti, erityisesti jos heille opetetaan verkkoon liittyvien riskien hallintaa niiden välttämisen lisäksi.

99%Yhdistyneen kuningaskunnan opettajista on sitä mieltä, että verkkoturvallisuuden pitäisi kuulua koulun opetussuunnitelmaan.

Google, 2018

Alle kahdeksanvuotiaiden amerikkalaisten päivittäin mobiililaitteiden parissa käyttämä keskimääräinen aika kolminkertaistui vuosien 2013 ja 2017 välillä.

Common Sense, 2017

59%meksikolaisista opettajista sanoo, että digitaalinen osaaminen ja vastuullinen käyttö ovat tärkeimpiä etuja, jotka liittyvät teknologian käyttöön luokkahuoneopetuksessa.

Blink Learning, 2018

Asiantuntijoiden näkemyksiä

Digitaalinen vastuullisuus

Keskustelu Nastaran Jafarin kanssa

Riippumaton kansainvälinen koulutuskonsultti

Nastaran Jafari

Digitaalinen vastuullisuus on entistä tärkeämpi osa perus- ja keskiasteen opetusta. Miten se kehittyy 10 seuraavan vuoden aikana?

Mielestäni Australian Victoriassa on nähtävissä joitakin digitaalisen vastuullisuuden avainalueita, jotka tulevat kehittymään kymmenen seuraavan vuoden aikana. On esimerkiksi ratkaisevan tärkeää, että digitaalisten teknologioiden turvallista, vastuullista ja eettistä käyttöä opetetaan osana perus- ja keskiasteen opetussisältöä. Digitaalinen teknologia ja oppiminen liittyy yhä tiiviimmin oppilaiden arkipäivään, mihin sisältyy vastuu käyttää näitä mahdollisuuksia turvallisesti ja vastuullisesti, niin että omien tekojen tai huonon käytöksen seuraukset ymmärretään.

Vaikka meillä on vielä pitkä tie kuljettavana tällä alueella, uskon, että digitaalinen vastuullisuus kehittyy niin, että erilaisista taustoista tulevat oppijat voivat luoda keskenään yhteyksiä ja kulttuurien välinen, sosiaalinen ja inklusiivinen ymmärrys lisääntyy. Tähän sisältyy ympäristön, sukupuolten välisen tasa-arvon, hyveiden ja arvojen kaltaisten aiheiden syvempi käsittely ja edistäminen sekä sen pohtiminen, miten omia yhteisöjä ja muita ihmisiä voidaan auttaa teknologian avulla.

Myös käyttömahdollisuudet ovat mielestäni tärkeä osa digitaalista vastuullisuutta 10 seuraavan vuoden aikana. Tarkoitan sitä, että kaikkien oppijoiden riippumatta sosioekonomisesta asemasta, sukupuolesta ja kyvyistä tulee voida käyttää digitaalista teknologiaa.

Kehitysmaissa 10 seuraavan vuoden aikana näen tämän mahdollisuutena tukea syrjäytettyjä lapsia ja nuoria, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa eivätkä voi käydä koulua. Heidät voidaan tavoittaa ja heidän opintiellään olevia esteitä poistaa joko käyttämällä samaa opetusohjelmaa (eli tarjoamalla sota-alueiden lapsille mahdollisuus suorittaa kansainvälinen tai heidän oman valtionsa perus- ja keskiasteen koulutus teknologian avulla) tai keskittymällä tiettyihin heidän tilanteessaan tärkeisiin aiheisiin, kuten rauhankasvatukseen, psykososiaaliseen tukeen sekä veteen ja hygieniaan, joilla on enemmän merkitystä humanitaarisen kriisin alueilla ja kehitysmaiden olosuhteissa.

Mistä näkee, että digitaalista vastuullisuutta opetetaan kouluissa tehokkaasti? Entä mistä näkee, että opetus on tehotonta?

Digitaalisen vastuullisuuden tehokkaaseen opettamiseen liittyy mielestäni se, että opettajat ovat saaneet koulutusta ja ovat tietoisia digitaalisesta vastuullisuudesta, johon sisältyy myös digitaalisten teknologioiden eettinen käyttö turvallisesti ja vastuullisesti. Lisäksi opettajien täytyy varmistaa, että huonolla käytöksellä on seurauksia.

Uskon vakaasti, että tehokas digitaalinen vastuullisuus tarkoittaa inklusiivisuutta, jolloin yksikään lapsi tai nuori ei jää ulkopuolelle rodun, sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen tai sosioekonomisen aseman vuoksi. Digitaalisen vastuullisuuden opetuksen tulee heijastella tai sisältää joko opetussuunnitelmaan kirjoitettuna tai opetussuunnitelman toteutuksessa arvojen ja hyveiden oppimista, eli etiikkaa, elämäntaitoja, ystävällisyyttä ja rauhankasvatusta oppituntien aikana sekä teknologian hyödyntämistä oman yhteisön ja ihmisten auttamisessa. Digitaaliseen kansalaisuuteen ja vastuullisuuteen kasvattaminen auttaa oppilaita myös ajattelemaan muitakin kuin itseään ja ymmärtämään, että heillä on vastuita muita kohtaan ja he voivat tehdä yhteisöstään entistä paremman.

Kuvaile digitaalista kansalaisuutta korkeintaan 10 sanalla.

Yhteyden muodostaminen globaalien kansalaisten välille eettisen teknologian avulla.

Lisävalmiuksia Opettajien ohjekeskuksesta

Tutustu verkkokursseihin ja resursseihin, joiden avulla opettajat ja oppilaat voivat valmistautua tulevaan jo tänään.

Aloita

Tutustu kouluopetuksen uusiin ilmiöihin

Lue keskeisimmistä trendeistä, jotka vaikuttavat nykyiseen opetukseen ja määrittelevät tulevaisuuden oppimiskokemuksia.

Tilaa uutisia, vinkkejä ja materiaaleja suoraan sähköpostiisi.