Google Chromebooks help studente by die King Solomon Academy om vir 'n nuwe era van digitale onderrig voor te berei

Ek dink Google Apps en wolkverwerking berei my studente voor vir die samewerkende aanlyn omgewing wat al hoe meer relevant raak vir diegene in hoër onderwys en vir die werkplek van vandag. Chromebooks en Google Apps het reeds 'n besonder voordelige impak op hulle onderrig gehad.

voormalige onderwyser, Bruno Reddy

Uitdaging

By King Solomon Academy word IT-bevoegdheid gesien as 'n faktor om studente vir universiteit, vir die lewe en vir toekomstige loopbane voor te berei. Die skool is vas daarvan oortuig dat IT-vaardighede die beste aangeleer word wanneer dit op ander vakgebiede toegepas word, waar dit help om die algehele kurrikulum te verbeter. Toegang tot die regte tegnologie speel 'n groot rol hierin. Die skool was egter beperk in die bereiking van hierdie doelwitte, aangesien nie elke student gedurende klastyd of by die huis toegang tot 'n rekenaar gehad het nie. Vir studente om toegang tot die web te verkry, moes onderwysers die IKT-kamer vroegtydig bespreek en waardevolle tyd en energie mors terwyl hulle wag vir rekenaars om te laai.

Oplossing

As 'n Google Certified Teacher het Bruno Reddy, hoof wiskunde-onderwyser by die King Solomon Academy, van Google Chromebooks en die gebruik daarvan in skole gehoor. Chromebooks is skootrekenaars sonder hardeskywe waar niks op die toestel geberg word nie en toegang tot alle stelsels en programme deur die web gebeur. Dit bied aan studente die vermoë om binne sekondes toegang tot inligting en dienste in die wolk te verkry. Die skool het 'n stel van 66 Chromebooks ontplooi wat aan elke graad 7-leerder 'n eie toegewysde toestel gee.