Future of the Classroom

Het hedendaagse klaslokaal moet leerlingen voorbereiden op loopbanen en uitdagingen die nog niet bestaan. Lees meer over interessante op onderzoek gebaseerde trends en hulpbronnen die je school helpen leerlingen klaar te maken voor de toekomst.

Klassikaal onderwijs maakt een ontwikkeling door

Het onderwijs ontwikkelt zich sneller dan in welke andere periode dan ook in de recente geschiedenis. Er is een groeiend bewustzijn onder onderwijzers en gezinnen dat het onderwijsprogramma van vandaag moet evolueren om te voldoen aan de realiteit van morgen. Naast tools en technologie moeten leerlingen nieuwe vaardigheden opdoen om lastige problemen op te lossen, effectief samen te werken en ideeën op nieuwe manieren uit te drukken.

Voor inzicht in deze veranderingen werkt Google for Education samen met een internationaal team van onderzoekers en analisten om wetenschappelijk onderbouwde verschuivingen in het klassikale onderwijs te onderzoeken.

Computational Thinking

Een gesprek met Chris Stephenson

Hoofd van Computer Science Education Strategy, Google

Hoe verwacht je dat het informatica-onderwijs de komende tien jaar zal veranderen? Wat zullen de verschillen zijn met nu?

De informatica verandert op dit moment enorm en ik denk dat deze trend zal doorzetten en waarschijnlijk zal versnellen. De afgelopen tien jaar worden gekenmerkt door enorme verbeteringen in informatica-leeromgevingen, wat bijvoorbeeld te zien is aan de groei van blokprogrammeren. Wellicht nog belangrijker is dat de focus op het werkelijk bij de les betrekken van alle leerlingen heeft gezorgd voor een nieuwe nadruk op niet alleen welke stof we lesgeven, maar vooral hóé we lesgeven. Dankzij deze verschuiving naar meer aansprekende lespraktijken of onderwijsmethodologieën op basis van onderzoek kunnen we alle leerlingen nog beter betrokken houden en inspireren. Dus ik denk dat we over tien jaar alle leerlingen kunnen voorzien van de computervaardigheden die ze nodig hebben om succesvol te zijn in de wereldeconomie.

Hoe merk je dat het goed gaat met informatica- en STEM-onderwijs? Hoe merk je het als die inspanningen niet effectief zijn?

Zoals in elk klaslokaal is een succesvolle informatica- en STEM-klas een plek waar alle leerlingen sterk bij de lesstof betrokken zijn en alle leerlingen, ongeacht hun uiteindelijke loopbaan, leren hoe ze problemen kunnen oplossen en oplossingen kunnen realiseren met behulp van tools en strategieën uit de echte wereld. Van informatica-onderwijs en met name STEM-onderwijs weten we dat de lessen aanzienlijk minder effectief zijn als de klas geen weerspiegeling vormt van de diversiteit van de bevolking in het algemeen. In deze gevallen gaat onze grootste uitdaging over wie er níét in het lokaal aanwezig is, welke leerlingen deze kansen niet krijgen en zichzelf in de toekomst niet zien slagen in deze vakgebieden.

Welke fundamentele bouwstenen moeten aanwezig zijn voor effectief informatica-onderwijs op scholen?

Ik denk dat informatica niet anders is dan andere vakgebieden als het gaat om de vraag wat fundamenteel is. Allereerst heb je goed opgeleide docenten met enthousiasme voor het vakgebied nodig die lesgeven op een manier die relevant en boeiend is voor alle leerlingen. Vervolgens betrokken, geïnspireerde en gemotiveerde leerlingen. En tot slot, tools waarmee docenten en leerlingen het vakgebied kunnen ontdekken.

Leerlinggestuurd leren

Een gesprek met Rob Houben

Schooldirecteur, Agora

Waarom denk je dat steeds meer scholen zich richten op leerlinggestuurd leren? Wat zijn volgens jou de grootste voordelen?

Scholen beginnen eindelijk in te zien dat je leerlingen niet kunt dwingen gepassioneerd en gemotiveerd te zijn. We weten dat niet je IQ, maar je passie en motivatie de sleutel zijn tot succes. Als we dus uitgaan van de interesses van de leerlingen, kunnen we dat als basis gebruiken om vaardigheden en kennis op te bouwen. Dan leren leerlingen erg snel en hun leven lang.

Wat is het beste voorbeeld van leerlinggestuurd leren dat je ooit hebt gezien?

Bij Agora hadden we een leerling die ons uitlegde hoe een atoombom werkt. Andere leerlingen repareren auto's. En nog weer andere leerlingen hebben onze digitale schoolomgeving gemaakt en begonnen een eigen bedrijfje toen ze zestien waren. Een van onze leerlingen leerde zelfstandig Koreaans en gaf Koreaanse gasten een rondleiding door onze school. Ik zie leerlingen in hun eentje een project starten en er het eindigen met vijftien of zelfs dertig andere leerlingen die helpen er een succes van te maken. Ik zie projecten die worden gestart door dertienjarige leerlingen, waar volwassenen een dag per week vrijwilligerswerk voor doen.

Welke basiselementen moeten er aanwezig zijn voordat leerlinggestuurd leren kan plaatsvinden op school?

Het draait allemaal om de mindset van de docenten en andere medewerkers. Je moet vergeten wat je weet over lesgeven en hoe scholen worden georganiseerd, en aan de gang met wat je echt weet over leren. Je moet aan de slag met de persoonlijke doelen en leertrajecten van de leerling. Dat betekent dat je begint bij iets wat de leerling wil leren, maken of doen en dat je de leerling de kans geeft tijdens dit proces fouten te maken en daarvan te leren. Een 'docent' moet zijn kennis gebruiken om de juiste vragen te stellen en te zorgen dat de leerling reflecteert, niet alleen maar dingen uitleggen aan de leerling. Zo kunnen leerlingen de leiding nemen over hun eigen leerproces. Daarvoor hoef je geen klassen, vakken, roosters of leeftijdsgroepen te maken.

Innovatie in pedagogie

Een gesprek met Anneli Rautiainen

Hoofd Innovatie van de Finse nationale onderwijsraad

Hoe verwacht je dat professionele ontwikkeling zich de komende tien jaar zal ontwikkelen?

Professionele ontwikkeling moet in de toekomst continu zijn en onderdeel uitmaken van ieders baan. Docenten en schoolhoofden moeten een individueel professioneel leerplan hebben, waar zelfevaluatie en evaluatie door collega's onderdeel van uitmaken. In de snel veranderende wereld van de toekomst wordt expertise nóg belangrijker. Online leren blijft zich ontwikkelen. Leren zal plaatsvinden in leercommunity's die lokaal of wereldwijd kunnen zijn.

Geef een korte beschrijving (max. tien woorden) van effectieve innovatie in de klas.

Effectieve innovatie in de klas ontstaat door samenwerking met leerlingen.

Welke fundamentele bouwstenen hebben scholen en docenten nodig om hun lesstijl effectief te innoveren?

Er moet een op samenwerking gerichte schoolcultuur zijn. Docenten en leerlingen vormen een leergemeenschap waarin continu wordt geleerd en kennis wordt gedeeld. Het schoolhoofd moet ervoor zorgen dat deze leergemeenschappen elkaar ontmoeten en samenwerken.

Computational Thinking

Een gesprek met Dr. Tim Bell

Professor, University of Canterbury

Welke ontwikkeling heeft het informatica-onderwijs volgens jou de afgelopen jaren doorgemaakt?

De grootste verandering die ik heb gezien, is dat we in dit vak anders lesgeven dan voorheen, omdat we het toegankelijk willen maken voor meer mensen dan de leerlingen die we er altijd al mee hebben aangetrokken. Daarnaast is informatica tegenwoordig veel meer op de mens gericht. In de jaren 70 en 80 werd één computer door meerdere mensen gebruikt en moesten we onze beurt afwachten om deze beperkte hulpbron te gebruiken. Tegenwoordig staan computers in de rij, moeten ze op ons wachten, en hebben we een ruim assortiment om uit te kiezen. Een goede gebruikerservaring is daarom belangrijk. Je ziet dat softwareontwikkelaars die de mens centraal stellen, steeds hoger worden gewaardeerd en dat diversiteit een prioriteit aan het worden is. Binnen het onderwijs heeft dit geleid tot de behoefte om veel meer verschillende leerlingen de kans te geven om een visie te ontwikkelen over hoe zij een rol kunnen spelen in dit vakgebied. Maar we hebben natuurlijk nog een lange weg te gaan op dit front.

Hoe verwacht je dat het informatica-onderwijs de komende tien jaar zal veranderen? Wat zullen de verschillen zijn met nu?

Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar de toekomst die ik graag zou willen uitvinden, is er een waarin iedereen in onze samenleving het gevoel heeft dat hij of zij voldoende is toegerust om deel te nemen aan onze steeds verder digitaliserende wereld. We zullen niet alleen nieuwe innovaties ontwikkelen, maar ook verstandige keuzes moeten maken over hoe we nieuwe technologieën moeten reguleren, of het nu gaat om social media, AI of quantumcomputing. Als je de juiste beslissingen over deze onderwerpen wilt nemen, moet de samenleving goed geïnformeerd zijn en daarvoor hebben we informatie-onderwijs nodig.

Hoe merk je dat het goed gaat met het informatica- en STEM-onderwijs? Hoe merk je het als die inspanningen niet effectief zijn?

Als het goed gaat, denk ik dat we docenten zien die er met vertrouwen in lesgeven en die het nut ervan inzien. Als het niet goed gaat, zien we ongelijke toegang tot goed onderwijs, zowel wat betreft hulpmiddelen als de toegang tot zelfverzekerde en competente docenten.

Welke fundamentele bouwstenen moeten aanwezig zijn voor effectief informatica-onderwijs op scholen?

Er is goede ondersteuning nodig van boven naar beneden: van de schoolleiding en ambtenaren binnen het onderwijssysteem naar alle andere lagen. En van onderaf naar boven moeten docenten kunnen leren hoe ze het vak moeten lesgeven (bijvoorbeeld niet alleen zelf leren programmeren, maar ook hoe ze moeten lesgeven in programmeren). Dit is een grote verandering en binnen de meeste onderwijssystemen is het lastig om hier voldoende hulpbronnen (tijd en geld) voor te vinden.

Levensvaardigheden en voorbereiden op de arbeidsmarkt

Een gesprek met Amanda Timberg

Hoofd van Talent Outreach & Programs, EMEA, Google

Waarom denk je dat zo veel scholen steeds meer moeite doen om hun leerlingen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt?

Het is de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden om een goede baan te krijgen en schoolverlaters en afgestudeerden kunnen vaak geen werk vinden in hun vakgebied. Scholen en overheden zagen dit. In het Verenigd Koninkrijk geeft OFSTED scholen bijvoorbeeld cijfers gebaseerd op de bestemming van schoolverlaters, bijvoorbeeld of ze een baan vonden of een vervolgopleiding gingen doen. Scholen worden er zo meer voor verantwoordelijk gehouden dat hun leerlingen kans hebben op werk of een vervolgstudie. De verantwoordelijkheid die scholen hebben, naast hun zorgplicht om leerlingen te helpen zich te ontwikkelen, heeft tot deze verandering geleid.

Welke vaardigheden vinden werkgevers zoals Google het belangrijkst?

Voor verschillende banen zijn verschillende minimum kwalificaties vereist voordat iemand geschikt is voor die baan. Voor een baan in de juridische sector en in marketing moet je bijvoorbeeld andere ervaring hebben. Als we echter kijken naar professionele vaardigheden en kwaliteiten, zou ik zeggen: een goede werknemer is intellectueel nieuwsgierig, kan goed samenwerken, kan omgaan met dubbelzinnigheid, is veerkrachtig en heeft een open houding.

Hoe weet je als werkgever of iemand die pas is afgestudeerd klaar is om aan het werk te gaan?

Omdat pas afgestudeerden meestal weinig werkervaring hebben, kijken werkgevers naar andere aspecten om te zien of iemand het werk goed zal kunnen uitvoeren. Eerdere prestaties tijdens of naast de studie kunnen hier een goede indicator van zijn, zoals cijferlijsten, leiderschapsrollen of ervaring met werken in teams. Tijdens een sollicitatiegesprek wil de werkgever zien dat de kandidaat effectief kan communiceren, inzet toont en laat zien dat hij of zij passie heeft voor het werk.

Geef een korte beschrijving (max. tien woorden) van levensvaardigheden.

Veerkrachtig de kansen en uitdagingen van het leven aangaan.

Computational Thinking

Een gesprek met Markus Hohenwarter en Stephen Jull

Oprichter/CEO en COO, GeoGebra

Welke ontwikkeling heeft het STEM-onderwijs de afgelopen jaren in jouw ogen doorgemaakt?

Afgezien van het feit dat het acroniem (Science, Technology Engineering, Mathematics) nu wereldwijd alom wordt herkend, wat op zich al een indicatie is van de toenemende waarde van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde binnen het lesprogramma en het groeiende belang dat daaraan wordt gehecht, zou ik zeggen: de toevoeging van de 'kunsten' (Arts), wat tot STEAM leidt. STEAM heeft de deur nog verder geopend voor een groter aantal leerlingen die anders nooit enthousiast zouden zijn geworden over een lesprogramma dat historisch gezien altijd beperkt is gebleven tot liefhebbers van wiskunde. Vanuit ons perspectief bij GeoGebra kom je wiskunde overal tegen, bij alle creatieve vakken, en ligt het ten grondslag aan innovatie en ontdekking. En wie vindt het nou niet interessant om op ontdekkingstocht te gaan!

Hoe denk je dat het STEM-onderwijs het komende decennium zal veranderen? Wat zullen de verschillen zijn met nu?

De voornaamste klacht van leerlingen op scholen gaat waarschijnlijk nog steeds over de relevantie van het lesprogramma voor het dagelijks leven, zowel nu als in de toekomst. De reputatie van STEM-vakken onder leerlingen is nu al aan het verbeteren, al was het alleen maar omdat leerlingen overal technologie gebruiken, maken en beïnvloeden. Scholen hebben nu de kans om die interesse en competentie in technologie in te zetten bij het leerproces. Hier bij GeoGebra draait het bij de STEM-vakken allemaal om verkenning tijdens het leren. De grootste verandering voor ons komt misschien wel door de impact van AR-technologieën (zoals de 3D AR-app van GeoGebra) waarmee leerlingen eigenhandig de natuurkundige en wiskundige eigenschappen van de wereld om ons heen kunnen verkennen. Wanneer leerlingen met behulp van AR-technologie in en door een steeds van vorm veranderende tesseract kunnen lopen nadat ze bij Engels 'A Wrinkle in Time' hebben gelezen, krijgen ze veel dieper inzicht in 4D-theorie dan tot nu toe mogelijk was.

Wat is het beste voorbeeld dat je bent tegengekomen van effectief STEM-onderwijs in actie?

Die vraag kan ik onmogelijk beantwoorden, omdat er zoveel en zo veel verschillende voorbeelden zijn dat het ondoenlijk is om daar één uit te kiezen. Ik zou me er te makkelijk van afmaken als ik zomaar iets van de wereldwijde GeoGebra-community van docenten en leerlingen zou uitlichten, dus val ik maar terug op een ander uitstekend voorbeeld dat ik altijd achter de hand houd en iets wat tot de verbeelding blijft spreken: ruimtereizen, of in dit geval de nabije ruimte met het project 'Lego Man in Space' door leerlingen uit Toronto. Als je zo'n drie miljoen weergaven bereikt met een STEM-project door leerlingen, weet je dat je iets goed hebt gedaan :) Als er een vervolgmissie zou plaatsvinden, zou een logische follow-up kunnen zijn om een telefoon mee te sturen om gegevens te verzamelen om de missie te registreren en weer te geven in GeoGebra.

Welke fundamentele bouwstenen moeten aanwezig zijn voor effectief informatica-onderwijs op scholen?

Er loopt een rode draad door alle goede lessen en scholen: goede docenten die graag samen met hun leerlingen leren. Voor hoogwaardig, inspirerend STEM-onderwijs is niet per se technologie nodig. Maar als je goede docenten en een ondersteunende en boeiende leeromgeving combineert met de beste technologie, dan wordt het past echt boeiend.

Opkomende technologieën

Een gesprek met Michael Bodekaer Jensen

Oprichter, Labster

Hoe denk je dat virtual reality zich de komende tien jaar zal ontwikkelen? En welke gevolgen zal dit hebben voor klassikaal onderwijs?

De kwaliteit van virtualrealityhardware zal de komende tien jaar aanzienlijk verbeteren. Door verbeteringen in beeldresolutie en visuele prestaties zullen de verschillen tussen de virtuele en de echte wereld vrijwel onmerkbaar worden en vertraging volledig laten verdwijnen. Tegelijkertijd worden alles-in-een-headsets goedkoper dan € 100 en worden ze een stuk handzamer. Verder gaan we veel toevoegingen zien. Zo zullen haptische handschoenen mainstream worden, wat het leerproces nóg boeiender maakt. Live VR-leerbelevenissen waarbij er kan worden samengewerkt in combinatie met instant vertalingen naar honderden talen doet het concept van een educatief 'klaslokaal' verschuiven naar een 'wereldwijd virtueel klaslokaal'. Als dit goed wordt ingezet, biedt het docenten de mogelijkheid om hun leerlingen belevenissen te bieden die eerder niet mogelijk waren. Stel je eens voor dat je wetenschap kunt bestuderen op het internationale ruimtestation ISS met leerlingen van over de hele wereld, of dat je jezelf kunt verkleinen tot de grootte van een DNA-streng om samen eigenhandig moleculen te manipuleren, of dat je kunt terugreizen in de tijd om het oude Rome te verkennen en belangrijke historische gebeurtenissen na te spelen, en dat allemaal vanuit de veilige omgeving van je eigen klaslokaal.

Hoe komt het denk je dat opkomende technologieën zoals VR en AR de laatste jaren zoveel in de aandacht staan?

Het concept VR is op zich niet nieuw, maar de technologische ontwikkelingen van de laatste jaren maken het nu mogelijk om VR-apparatuur te produceren die zowel betaalbaar is als van voldoende kwaliteit om voor een prettige en boeiende gebruikerservaring te zorgen. Hoewel er nog veel kan worden verbeterd, staat VR op het punt om bij het grote publiek door te breken dankzij 1) de voortdurende technologische verbeteringen in combinatie met 2) de steeds hogere kwaliteit van content die specifiek is ontworpen voor VR en omdat 3) de effectiviteit van VR in het onderwijs wetenschappelijk is bevestigd. Vorig jaar is de Arizona State University gestart met 's werelds eerste volledig online biologie-opleiding via VR. Deze samenwerking tussen de ASU, Google en Labster biedt studenten de mogelijkheid om op afstand laboratoriumexperimenten uit te voeren via VR. In het verleden was dat simpelweg niet mogelijk. Studenten kunnen het laboratorium gebruiken op het moment dat dat hen het beste uitkomt en zo lang ze maar willen. De opleiding is bijzonder succesvol en heeft tot nu toe al duizenden studenten aangetrokken.

Wat het is beste voorbeeld van hoe je virtual reality in het onderwijs in actie hebt gezien?

Vorig jaar heeft de Arizona State University 's werelds eerste volledig online biologie-opleiding geïntroduceerd waarbij VR wordt ingezet. Dankzij deze samenwerking tussen de ASU, Google en Labster kunnen studenten op afstand laboratoriumexperimenten uitvoeren via VR. Vroeger was zoiets absoluut ondenkbaar geweest. Studenten kunnen het laboratorium bezoeken wanneer en zo lang ze maar willen of nodig hebben. De opleiding is een groot succes en heeft tot nu toe al duizenden studenten aangetrokken.

Geef een korte beschrijving (max. tien woorden) van virtual reality.

VR biedt elke leerling gelijke, virtuele toegang tot onderwijs.

Opkomende technologieën

Een gesprek met Dan Lindquist

Productmanager voor Expedities, Google

Hoe verwacht je dat virtual reality de komende tien jaar zal veranderen? Wat voor gevolgen heeft dat voor klassikaal onderwijs?

Virtual reality heeft de afgelopen jaren al veel ontwikkelingen doorgemaakt. De technologie is volwassen geworden en bedrijven hebben nu een beter idee van welke toepassingen het meest geschikt zijn voor VR. Toen VR voor het eerst in beeld kwam bij de consument, verwachtten de meeste mensen dat de technologie vooral voor gaming en entertainment zou worden gebruikt. Maar inmiddels zien we een verschuiving naar meer praktische toepassingen in het onderwijs en het bedrijfsleven, zoals in de architectuur. Ik denk dat de prijzen van VR-hardware de komende jaren sterk zullen dalen, waardoor scholen dit soort apparaten makkelijker kunnen aanschaffen. De prijzen dalen niet alleen, de apparaten worden ook steeds krachtiger, schermen krijgen een hogere resolutie en processoren worden steeds sneller. Parallel aan deze ontwikkeling worden supersnelle 5G-netwerken uitgerold, en dit alles zal een bijdrage leveren aan uitgebreidere, nog boeiendere VR-omgevingen die gebruikers het gevoel geven dat ze echt ergens anders zijn. In het onderwijs gaan we zien dat VR wordt ingezet om leerlingen belevenissen te bieden die normaal gezien moeilijk of zelfs onmogelijk zijn. Zo biedt Google Expedities leerlingen de mogelijkheid om uitstapjes te maken naar verre plaatsen zonder de bijbehorende logistieke complexiteit, terwijl bedrijven zoals Labster leerlingen volledige laboratoria kunnen laten runnen zonder dat er laboratoriumapparatuur of -benodigdheden nodig zijn. Er worden steeds meer van dit soort toepassingen bedacht, waardoor leerlingen veel bredere ervaringen kunnen opdoen bij een lagere investering in uiterst specifieke apparatuur voor in de klas.

Hoe komt het denk je dat opkomende technologieën zoals VR en AR de laatste jaren zoveel in de aandacht staan?

VR en AR bieden allebei nieuwe manieren om leerlingen bij de leerstof te betrekken op manieren die eerder niet mogelijk waren. Leerlingen krijgen de kans om een gesimuleerde omgeving of een voorwerp op een hoog detailniveau te verkennen. Ze kunnen hun nieuwsgierigheid de vrije loop laten en worden gestimuleerd om unieke vragen te stellen op basis van hun observaties. Door deze grotere betrokkenheid houden leerlingen de opgedane kennis over het onderwerp beter vast. Docenten genieten van het enthousiasme van hun leerlingen wanneer ze VR en AR introduceren in hun lessen, dus gaan ze op zoek naar allerlei nieuwe manieren om deze technologieën in hun lessen te gebruiken. Naarmate meer docenten nadenken over de beste manier om VR en AR in hun lessen te integreren, wordt het steeds makkelijker voor andere docenten om dit ook te doen.

Hoe ziet het eruit als virtual reality effectief tijdens de les wordt gebruikt? Hoe ziet niet-effectief gebruik eruit?

We zien graag dat VR wordt geïntegreerd als een manier om meer de diepte in te duiken en meer participatie te bevorderen bij een eerder bedacht lesplan, in plaats van VR te gebruiken als volledige vervanging van een les. Docenten die VR met succes inzetten, bereiden de groep voor op de VR-belevenis doordat ze eerst de juiste context neerzetten. Vervolgens laten ze de leerlingen op verkenning gaan in VR om een extra dimensie toe te voegen aan de eerdere context. We adviseren docenten ook om hun leerlingen tijdens de VR-belevenis zelf betrokken te houden. Soms is het moeilijk om leerlingen aandachtig naar je verhaal te laten luisteren terwijl ze opgewonden hun VR-omgeving verkennen. Daarom moedigen we docenten aan steeds heen een weer te schakelen: de docent laat leerlingen een paar minuten op verkenningstocht gaan en laat de leerlingen daarna hun headset afzetten om enkele vragen te stellen en de leerlingen persoonlijk bij de les te trekken. Zo help je leerlingen zich de lesstof eigen te maken en houd je hun aandacht de hele tijd vast.

Wat is het beste voorbeeld van hoe je virtual reality in het onderwijs in actie hebt gezien?

We hebben een klaslokaal bezocht waar de docent leerlingen lesgaf over archeologie en onderzoek naar oude beschavingen. De docent begon door leerlingen te vertellen over de klassieke Meso-Amerikaanse beschavingen en hun geschiedenis. Nadat de leerlingen meer begrip en interesse hadden gekregen voor deze geschiedenis, dompelde de docent de leerlingen onder in een virtualrealityrondleiding door Chichén Itzá om hen de kans te geven de ruïnes zelf te bekijken en verkennen. Na deze VR-rondleiding vertelde de docent over archeologie en hoe archeologen inzichten verkrijgen door de objecten te bestuderen die door een beschaving zijn achtergelaten. De docent legde uit dat de eigenschappen van voorwerpen ons veel kunnen vertellen, bijvoorbeeld hoe de vondst van een pijlpunt een indicatie is dat de beschaving een pijl en boog gebruikte om te jagen. Daarna gebruikte de docent augmented reality om een reeks Meso-Amerikaanse objecten in het klaslokaal te bekijken en vroeg de leerlingen wat ze van elk van de voorwerpen konden leren over de beschaving. De leerlingen konden de voorwerpen vanuit alle hoeken bekijken alsof ze zich in het klaslokaal bevonden en deze uit eerste hand konden onderzoeken. Het was een geweldige les waarbij de docent zowel AR als VR inzette om de stof goed te laten doordringen.

Geef een korte beschrijving (max. tien woorden) van virtual reality.

Een belevenis die lijkt op teleporteren of een tijdmachine.

kaart

Onderwijstrends per land bekijken

Bekijk meer informatie over hoe landen van over de hele wereld lesgeven en leren transformeren.

Landrapporten bekijken

Kort overzicht van internationale onderwijstrends

Bekijk meer informatie over welke trends (zowel nu als in de toekomst) het internationale onderwijs vormgeven.

Wereldwijd rapport bekijken

Kort overzicht van internationale onderwijstrends

Bekijk meer informatie over welke trends (zowel nu als in de toekomst) het internationale onderwijs vormgeven.

Wereldwijd rapport bekijken

Leer met andere docenten van over de hele wereld

Onderzoeksresultaten uit 'Future of the Classroom' voor de VS

Ontdek de onderzoeksresultaten uit 'Future of the Classroom' voor de VS met dr. Karen Correia da Silva en haar team, in samenwerking met Google for Education.

On-demand bekijken
Leerlingen voorbereiden op het leven na school

Hoor van experts hoe je leerlingen het beste kunt voorbereiden op succes als ze de arbeidsmarkt opgaan, waaronder sociale en professionele vaardigheden, plus een bredere opleiding die verder gaat dan alleen de gestandaardiseerde toetsen.

On-demand bekijken
Pedagogiek innoveren voor effectief onderwijs

Als de docent gemotiveerd is, is de klas meer betrokken. Docenten willen administratieve taken graag stroomlijnen, zodat zij zich op het lesgeven kunnen concentreren. Doe mee aan een paneldiscussie met leiders op het gebied van professionele ontwikkeling en training uit Europa en Noord-Amerika.

On-demand bekijken

Internationale perspectieven verkennen

Luister mee terwijl wereldleiders op het gebied van onderwijs hun visie delen over de toekomst van het leslokaal en hoe scholen en docenten hun leerlingen op deze veranderingen kunnen voorbereiden.

Volledige playlist bekijken
Mogelijkheden ontgrendelen met technologie

Mogelijkheden ontgrendelen met technologie

Rodney Robinson, nationale Docent van het jaar 2019, deelt zijn visie voor de toekomst van klassikaal onderwijs en moedigt docenten aan om de uitdaging van nieuwe tools en technologie aan te gaan.

Klaslokalen in een tijdperk van informatie

Klaslokalen in een tijdperk van informatie

Luister naar een analyse van Anthony Speranza van de basisschool St. Mark's in Melbourne, over de veranderingen binnen het klassikale onderwijs en de impact die de alomtegenwoordigheid van informatie heeft op de kwaliteit van het onderwijs.

Leerlinggestuurd leren en empowerment

Leerlinggestuurd leren en empowerment

Whitney Drewrey, Docent van het jaar 2019 in Mississippi, ziet empowerment van leerlingen als een belangrijke sleutel om hun potentieel in de klas te ontgrendelen.

Bekijk meer informatie in het Docentencentrum

Ontwikkel je eigen vaardigheden met lesprogramma's voor professionele ontwikkeling en leertrajecten voor begeleid leren waarmee docenten strategieën kunnen ontdekken om Google for Education-tools toe te passen voor beter onderwijs.

Aan de slag

Opkomende aspecten van klassikaal onderwijs ontdekken

Bekijk de belangrijkste trends die we op dit moment in het onderwijs tegenkomen en die het onderwijs van morgen bepalen.

Hartelijk dank voor je aanmelding.

Laat ons weten waarin je geïnteresseerd bent.