Naar content

Digitale verantwoordelijkheid

Ouders/verzorgers willen dat scholen kinderen helpen een gezonde relatie te krijgen met technologie en dat ze de digitale wereld op een veilige, zelfverzekerde manier ontdekken. Onderzoek toont aan dat als je online veiligheid toevoegt aan je lesprogramma, de leerlingen veilige en verantwoordelijke gebruikers van technologie worden, vooral als je ze leert wat ze moeten doen bij online risico's, en niet alleen hoe ze die kunnen vermijden.

99%van de docenten in het Verenigd Koninkrijk vindt dat online veiligheid deel moet uitmaken van het lesprogramma.

Google, 2018

De gemiddelde tijd per dag die Amerikaanse kinderen onder de acht op een mobiel apparaat doorbrachten, is tussen 2013 en 2017 verdriedubbeld.

Common Sense, 2017

59%van de docenten in Mexico vindt dat digitale competentie en verantwoordelijk gebruik van technologie een van de grootste voordelen is van het gebruik van technologie in de klas.

Blink Learning, 2018

Advies van experts

Digitale verantwoordelijkheid

Een gesprek met Nastaran Jafari

Onafhankelijke internationale onderwijsconsultant

Nastaran Jafari

Er wordt steeds meer van scholen verwacht dat ze hun leerlingen digitale verantwoordelijkheid leren. Hoe zie je dat veranderen in de komende tien jaar?

In Victoria, Australië, denk ik dat er enkele belangrijke gebieden zijn waarop digitale verantwoordelijkheid de komende tien jaar zal veranderen. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk dat in het basis- en middelbaar onderwijs wordt lesgegeven over veilig, verantwoordelijk en ethisch gebruik van digitale technologie. Leerlingen komen steeds vaker in contact met digitale technologie en moeten dus leren hoe ze die veilig en verantwoordelijk kunnen gebruiken, inclusief de gevolgen van hun acties of slecht gedrag.

Hoewel we nog een lange weg te gaan hebben, denk ik dat digitale verantwoordelijkheid wordt verbeterd door leerlingen van verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen en cultureel, sociaal en inclusief begrip te kweken. Ook denk ik dat technologie eraan kan bijdragen problemen op te lossen betreffende het milieu, gendergelijkheid, normen, waarden, dienstbaar zijn in de gemeenschap en anderen helpen.

In de komende tien jaar zie ik toegang ook als belangrijk onderdeel van digitale verantwoordelijkheid. Dit betekent digitale verantwoordelijkheid voor iedereen, waarbij alle leerlingen, ongeacht socio-economische status, geslacht of handicap, toegang hebben tot digitale technologieën.

In ontwikkelingslanden denk ik dat dit in de komende tien jaar zal zorgen dat kinderen worden ondersteund die geen thuis hebben, worden buitengesloten en geen toegang hebben tot onderwijs. Zo krijgen zij toegang tot hetzelfde onderwijs (bijvoorbeeld door kinderen in oorlogsgebieden internationaal of lokaal onderwijs te laten volgen via digitale technologie) en worden specifieke en relevante onderwerpen behandeld, zoals les over vrede, psychosociale ondersteuning, water en hygiëne. Deze onderwerpen zijn relevanter in humanitaire en ontwikkelingsgebieden.

Hoe ziet effectieve digitale verantwoordelijkheid op scholen eruit? Hoe zien niet-effectieve lessen eruit?

Effectieve lessen over digitale verantwoordelijkheid zijn voor mij lessen waarin de docenten zich bewust zijn van en getraind zijn in digitale verantwoordelijkheid, inclusief het ethische gebruik van digitale technologieën op een veilige, verantwoordelijke manier. Docenten zorgen ook dat er gevolgen zijn voor slecht gedrag.

Ik ben ervan overtuigd dat effectieve digitale verantwoordelijkheid inclusief is, dat de toegang van geen enkel kind en geen enkele jongere wordt beïnvloed door ras, geslacht, seksuele voorkeur of socio-economische status. Dat de lessen over digitale verantwoordelijkheid, waar mogelijk, leerlingen leren over waarden en normen. Of dat nu binnen het lesprogramma is of in de manier waarop de lessen worden gegeven, zoals het betrekken van ethiek, levensvaardigheden, het oefenen van vriendelijkheid, lessen over vrede en ondersteunende vakken waarbij technologie zorgt dat leerlingen de gemeenschap en anderen kunnen helpen. Door les te geven over digitaal burgerschap en daardoor ook over verantwoordelijkheid, leren leerlingen verder te kijken dan zichzelf en begrijpen ze hun verantwoordelijkheden naar anderen en hoe ze de gemeenschap kunnen verbeteren.

Beschrijf digitaal burgerschap in tien woorden of minder.

In contact komen als wereldburgers via ethische technologie.

Bekijk meer informatie in het Docentencentrum

Bekijk online trainingen en informatiebronnen om docenten en leerlingen nu voor te bereiden op de toekomst.

Aan de slag

Opkomende aspecten van klassikaal onderwijs ontdekken

Bekijk de belangrijkste trends die we op dit moment in het onderwijs tegenkomen en die het onderwijs van morgen bepalen.