Naar content

Computational Thinking

Via lesprogramma's gericht op probleemoplossing, codering en STEM-onderwerpen kunnen leerlingen zich voorbereiden op toekomstige uitdagingen. Scholen proberen leerlingen een optimale start te geven door ze een toolkit met technische vaardigheden aan te reiken.

92%van alle toekomstige banen over de hele wereld zal digitale vaardigheden vereisen.

ZDNet, 2018

93%van alle Amerikaanse docenten is van mening dat Computational Thinking in het middelbaar en basisonderwijs het gebruik van heuristiek en inzicht in algoritmen omvat.

Pew Research Center, 2018

40%van alle nieuwe studenten in Duitsland schrijft zich in voor STEM-studies, omdat deze vakgebieden als 'veilige' carrièretrajecten worden gezien.

Amerikaans Bureau of Labor Statistics, 2012

Computational Thinking

Een gesprek met Chris Stephenson

Hoofd van Computer Science Education Strategy, Google

Chris Stephenson

Hoe verwacht je dat het informatica-onderwijs de komende tien jaar zal veranderen? Wat zullen de verschillen zijn met nu?

De informatica verandert op dit moment enorm en ik denk dat deze trend zal doorzetten en waarschijnlijk zal versnellen. De afgelopen tien jaar worden gekenmerkt door enorme verbeteringen in informatica-leeromgevingen, wat bijvoorbeeld te zien is aan de groei van blokprogrammeren. Wellicht nog belangrijker is dat de focus op het werkelijk bij de les betrekken van alle leerlingen heeft gezorgd voor een nieuwe nadruk op niet alleen welke stof we lesgeven, maar vooral hóé we lesgeven. Dankzij deze verschuiving naar meer aansprekende lespraktijken of onderwijsmethodologieën op basis van onderzoek kunnen we alle leerlingen nog beter betrokken houden en inspireren. Dus ik denk dat we over tien jaar alle leerlingen kunnen voorzien van de computervaardigheden die ze nodig hebben om succesvol te zijn in de wereldeconomie.

Hoe merk je dat het goed gaat met informatica- en STEM-onderwijs? Hoe merk je het als die inspanningen niet effectief zijn?

Zoals in elk klaslokaal is een succesvolle informatica- en STEM-klas een plek waar alle leerlingen sterk bij de lesstof betrokken zijn en alle leerlingen, ongeacht hun uiteindelijke loopbaan, leren hoe ze problemen kunnen oplossen en oplossingen kunnen realiseren met behulp van tools en strategieën uit de echte wereld. Van informatica-onderwijs en met name STEM-onderwijs weten we dat de lessen aanzienlijk minder effectief zijn als de klas geen weerspiegeling vormt van de diversiteit van de bevolking in het algemeen. In deze gevallen gaat onze grootste uitdaging over wie er níét in het lokaal aanwezig is, welke leerlingen deze kansen niet krijgen en zichzelf in de toekomst niet zien slagen in deze vakgebieden.

Welke fundamentele bouwstenen moeten aanwezig zijn voor effectief informatica-onderwijs op scholen?

Ik denk dat informatica niet anders is dan andere vakgebieden als het gaat om de vraag wat fundamenteel is. Allereerst heb je goed opgeleide docenten met enthousiasme voor het vakgebied nodig die lesgeven op een manier die relevant en boeiend is voor alle leerlingen. Vervolgens betrokken, geïnspireerde en gemotiveerde leerlingen. En tot slot, tools waarmee docenten en leerlingen het vakgebied kunnen ontdekken.

Ontdek wat de experts zeggen

Aan de slag

Opkomende aspecten van klassikaal onderwijs ontdekken

Bekijk de belangrijkste trends die we op dit moment in het onderwijs tegenkomen en die het onderwijs van morgen bepalen.