Naar content

Innovatie in pedagogie

Gemotiveerde leraren hebben meer betrokken klassen en door administratieve taken te stroomlijnen kunnen ze meer tijd besteden aan lesgeven. Wereldwijd besteden leraren drie uur per dag aan werkgerelateerde taken zoals nakijken en lesplanning, vergeleken met vijf uur per dag daadwerkelijk lesgeven.

3 uurvan een lerarendag wordt gemiddeld besteed aan taken zoals nakijken en lesplanning.

Cambridge-onderzoek internationaal onderwijs, 2018

53%van alle docenten in Spanje stelt dat technologie samenwerking tussen leraren mogelijk maakt.

Blink Learning, 2018

88%van alle Britse docenten stelt dat onderwijstechnologie pedagogische innovatie mogelijk maakt en de onderwijskwaliteit verbetert.

Tes, 2018

Innovatie in pedagogie

Een gesprek met Anneli Rautiainen

Hoofd Innovatie van de Finse nationale onderwijsraad

Anneli Rautiainen

Hoe verwacht je dat professionele ontwikkeling zich de komende tien jaar zal ontwikkelen?

Professionele ontwikkeling moet in de toekomst continu zijn en onderdeel uitmaken van ieders baan. Docenten en schoolhoofden moeten een individueel professioneel leerplan hebben, waar zelfevaluatie en evaluatie door collega's onderdeel van uitmaken. In de snel veranderende wereld van de toekomst wordt expertise nóg belangrijker. Online leren blijft zich ontwikkelen. Leren zal plaatsvinden in leercommunity's die lokaal of wereldwijd kunnen zijn.

Geef een korte beschrijving (max. tien woorden) van effectieve innovatie in de klas.

Effectieve innovatie in de klas ontstaat door samenwerking met leerlingen.

Welke fundamentele bouwstenen hebben scholen en docenten nodig om hun lesstijl effectief te innoveren?

Er moet een op samenwerking gerichte schoolcultuur zijn. Docenten en leerlingen vormen een leergemeenschap waarin continu wordt geleerd en kennis wordt gedeeld. Het schoolhoofd moet ervoor zorgen dat deze leergemeenschappen elkaar ontmoeten en samenwerken.

Ontdek wat de experts zeggen

Bekijk meer informatie in het Docentencentrum

Bekijk online trainingen en informatiebronnen om docenten en leerlingen nu voor te bereiden op de toekomst.

Aan de slag

Opkomende aspecten van klassikaal onderwijs ontdekken

Bekijk de belangrijkste trends die we op dit moment in het onderwijs tegenkomen en die het onderwijs van morgen bepalen.