Gå til innholdet

Leeds City College bruker Jamboard til å inspirere lærere og elever til å dele det de har lært

Fremmer både samarbeid og selvstendighet

Steven Hope, som er leder for selvstendig læring ved Leeds City College, er med på å forme en endring i skolens tilnærming til undervisning. «For å bevege oss utenfor det tradisjonelle klasserommet har vi laget soner for selvstendig læring der elevene kan arbeide på egen hånd», forklarer han. Nå ved midten av 2019 har vi 16 soner for selvstendig læring, og det kommer nye soner hvert år på skolens ulike områder.

Elever ved Leeds City College brukte allerede Google Workspace og Chromebook til å arbeide selvstendig og i grupper. Hope ønsket å fremme enda mer selvstendig læring og samarbeid i disse sonene og i klasserommene på skolen.

«Gjennom årene har vi sett verdien av denne tilnærmingen», sier Hope. «Vi arbeider for at lærerne skal kunne hjelpe elevene i gang med å styre sin egen læring.»

For å styrke arbeidet med å fremme elevstyrt læring ved skolen har Hope funnet frem til verktøy som gir et godt grunnlag for samarbeid mellom elever og lærere. «Et viktig diskusjonstema er hvordan digitale verktøy har endret hvilke ferdigheter som trengs for læring», sier han. «Vi har de fire C-ene – «creativity», «critical thinking», «communication» og «collaboration». Nå har vi også fått en femte C, nemlig «curation of content» – utvelging av innhold – som er noe av det viktigste elevene lærer i dag. Jobben vår er å gi elevene verktøyene de trenger for å foreta den utvelgingen.»

«Jamboard er et verktøy for kreativitet og utvelging som gjør at elevene kan finne svar og presentere dem akkurat slik en lærer ville ha gjort», sier han. «Dermed får hver elev sin egen stemme – uansett nivå.»

Steven Hope, leder for selvstendig læring, Leeds City College

Jamboard styrker sonene for selvstendig læring

Hope fikk vite om Jamboard, den interaktive digitale tavlen, på et Google Next-arrangement. Han tenkte at dette var en løsning som kunne tilrettelegge for bedre samarbeid og gjøre det lettere å velge ut fagstoff for studenter og lærere. «Den er så intuitiv at jeg bare trengte en ettermiddag på å lære å bruke den», sier Hope. «Jeg tenkte at hvis den var så lett for meg å forstå, ville den være det for resten av personalet også.»

I løpet av en ukes prøveperiode ba han så mange personer som mulig om å prøve den. «Vi ville se hvordan vi kunne bruke Jamboard i undervisningen», sier Hope. Høyskolen bestemte seg for å legge til åtte Jamboard-tavler i sonene for egenlæring og i forskjellige studieprogrammer for matte, idrett og trenervirksomhet samt spesialundervisning.

Jamboard-tavlene kobles både til Google Workspace og nettet, slik at lærere og studenter kan legge til bilder, klistrelapper og dokumenter i jammene de oppretter. For eksempel kan læreren i en idrettsklasse opprette treningsplaner på Jamboard og legge til bilder som viser fotballøvelser.

«Lærerne kan søke på nettet og legge til innhold i sanntid», sier Hope. «Studentene kan samarbeide om en jam i sanntid på akkurat samme måte som de gjør med et Google-dokument, ved å velge ut innhold fra nettet eller fra Google Disk. Det er en ny måte å presentere kunnskap på.» Når lærerne har lagret jammene sine, kan studentene se dem ved bare å logge på Google Workspace.

Flere ulike læringsfordeler

Oppmuntrer elever til selvstendig læring

Da Jamboard-enhetene ble plassert i skolens soner for selvstendig læring, ble elevene umiddelbart nysgjerrige på de nye enhetene.

«Vi har skoleassistenter og hjelpelærere som bidrar til å engasjere elevene i teknologien», sier Hope. «Men med Jamboard blir elevene kreative helt på egen hånd – de trenger ikke ekstra støtte.»

Fordi en jam kan vise prosessen med å løse et problem eller velge ut innhold, får elevene en dypere forståelse av hver leksjon. «I matematikk og andre fag handler læring ikke bare om sluttresultatet», sier Hope. «Det handler også om å vise hvordan du kom dit.»

Så snart elevene har opprettet en jam eller åpnet en jam som en lærer har opprettet, kan de se gjennom og samarbeide om Jam-filer på nettet eller via Chromebook eller smarttelefoner med tilgang til Google Workspace. Den tilgangen er nyttig for elever som kanskje går glipp av skoletimer på grunn av andre plikter: Mange av dem tar seg av familiemedlemmer eller jobber ved siden av skolen. «De kan lære hjemme, på bussen eller på kafé. Dette kan utgjøre forskjellen mellom bestått og ikke bestått.»

Inspirerer til kreativitet og samarbeid

Lærerne ved skolen har vist stor entusiasme for Jamboard – særlig fordi de kan begynne å lage jam-filer etter minimalt med opplæring. «Lærere er alltid interesserte i å lære nye undervisningsmetoder, men de har som oftest begrenset med tid», legger han til. «Jamboard fremmer kreativitet fordi den er intuitiv. Jeg pleier å si til lærerne at de kan bruke Jamboard til å tenke seg det utenkelige, og til å ta tanker og ideer opp på et helt nytt nivå.»

Lærerne søker opp YouTube-videoer der andre lærere viser frem engasjerende leksjoner de oppretter ved hjelp av Jamboard. «Vi får en kultur der alle stjeler alle andres ideer», sier han. «Det er flott å se.»

Jamboard har også inspirert elevene til å vise frem innhold de har valgt ut. Under en leksjon i helse- og oppvekstfag samlet en elev bilder fra nettet i en jam og la til ikoner og symboler, for eksempel stjerner og kryss, for å rette oppmerksomheten mot det hun hadde funnet. «Det var en genial måte å gjøre prosjektet mer levende på», sier Hope.

Setter elevenes problemløsing i søkelyset

«Det jeg liker best ved det at alle bruker Jamboard med Google Workspace, er at verktøyene kommer i bakgrunnen, slik at vi kan fokusere på pedagogiske metoder og elevenes utbytte», sier Hope. Dette gjelder særlig når lærere og elever bruker Jamboard til å samarbeide om problemløsing: Teknologien skaper et bedre klassemiljø i stedet for å stå i veien for det.

I en matematikktime skrev lærere en svar – ikke et spørsmål – på Jamboard og ba elevene om å finne ut hvilket problem som ville føre til det svaret. Elevene bidro til Jam-filen via Chromebook-enhetene sine. Læreren viste deretter noen av svarene på Jamboard og spurte elevene hvordan de hadde løst problemet.

«Alle valgte ulike veier til målet», sier han. «Og lærerne kunne steppe inn for å støtte elevene som trengte hjelp med å løse problemet. Det var en enkel øvelse – men svært effektiv for elevene.»

Hope ser på Jamboard som et verktøy for å hjelpe elevene med å dele måten de lærer på – ikke bare hva de lærer. «Jamboard er et verktøy for kreativitet og utvelging som gjør at elevene kan finne svar og presentere dem akkurat slik en lærer ville ha gjort», sier han. «Dermed får hver elev sin egen stemme – uansett nivå.»

Hva ønsket de å gjøre?

  • hjelpe lærere og elever med å velge ut innhold
  • legge til rette for elevstyrt læring
  • gi lærere og elever verktøy som inspirerer til kreativitet

Hva gjorde de?

  • plasserte Jamboard-enheter i klasserom og soner for selvstendig læring
  • lagret Jam-filer for elevene, slik at de hadde tilgang til dem via mobilenheter – uansett tid og sted

Hva oppnådde de?

  • elevene ble veiledet gjennom prosessen med å løse problemer
  • de kunne legge til innhold fra Google Disk og nettet i presentasjoner
  • de ble inspirert til å dele prosjektene sine med klassekamerater

Registrer deg her for å få oppdateringer, statistikk, ressurser med mer.