Gå til innholdet

Tilgjengelighet for alle elever

Alle tjener på at alle elever kan delta fullt ut i undervisningen på sin egen måte. Derfor har vi alltid tilgjengelighet i bakhodet når vi lager Google for Education-produkter, for å hjelpe alle elever å lære, bli inspirert og oppnå hele potensialet sitt.

Et miniatyrbilde fra en video med en ung elev iført blå øreplugger som ser på en laptop.

Engasjerer elever med ulike behov og læremåter

Elever i samme klasse har forskjellige måter å lære på. For å støtte alle elever utformer vi teknologi som hjelper lærerne med å dekke behovene til hver enkelt elev, også elever med nedsatt syn eller hørsel, nedsatt fysisk funksjonsevne og forskjellige måter å bearbeide ny informasjon på.

Vi i Google mener at tilgjengelig design rett og slett er god design. Vi lager Google for Education-produkter med tanke på tilgjengelighet for å hjelpe alle elever å lære, bli inspirert og realisere sitt fulle potensial.

Verktøy for alle elever

Utvikler strategier for livslang læring

Når elevene har verktøyene de trenger, og forstår hvordan de skal bruke dem, utvikler de selvtillit og læringsstrategier som kan hjelpe dem resten av livet. Funksjoner som visuelle hjelpemidler, teksting for hørselshemmede og samarbeid i sanntid i Google Workspace hjelper alle elever forbi læringshindre, enten funksjonsevnen deres er livsvarig eller midlertidig nedsatt, eller de lærer best under bestemte forhold.

En ung elev med hvite hodetelefoner sitter ved et bord og trykker på et nettbrett. Ved siden av sitter en annen elev og ser på.
En ung elev er i ferd med å trykke på et nettbrett som ligger på et bord med et programvaretastatur på skjermen.
Personlig tilpasset undervisning

Gir alle elever tilgang til inspirerende opplevelser

Når man gir elevene alternative måter å bruke teknologien og gjøre arbeidet sitt på, tilrettelegger man for gode læringsopplevelser for hver enkelt. For eksempel er Chromebook-funksjoner som ChromeVox og Tekstopplesing til hjelp for elever som trenger visuell støtte eller lydstøtte, samtidig som de gir alle elevene forskjellige måter å få tilgang til informasjon på. Når du først har tilpasset innstillingene på en Chromebook, tas de i bruk hver gang elevene logger på en hvilken som helst enhet, noe som sparer tid og holder elevene fokusert på faget.

Inkluderende opplevelser

Gir alle elever muligheten til å delta og lykkes på skolen

Alle elever har ulike sterke sider, perspektiver og behov. Med tilgjengelighetsfunksjoner som omfatter alt fra tekstforstørring og stemmestyrt skriving til støtte for punktskrift, gjør Google for Education-produktene det lettere for alle elever å lære side om side med sine jevnaldrende. Chrome-utvidelser skaper enda flere muligheter for individelt tilpasset og inkluderende læring.

Et smilende barn på en seng bruker en Chromebook sammen med sin mor.

«Det som fungerer for barn med spesielle behov, fungerer for alle. Når strategier fungerer, fungerer de bare.»

Suley Castillo, undervisningsspesialist, Dallas ISD

Finn ut mer om Googles tilgjengelighetsfunksjoner og -verktøy

Last ned og del denne hurtigveiledningen om tilgjengelighetsinnstillingene og -funksjonene som er innebygget i Google Workspace og Chromebook, samt Chrome-utvidelser du kan legge til.

Flere ressurser for lærere og administratorer

Finn opplæringsmateriale, leksjoner og svar på vanlige spørsmål som hjelper deg å få mest mulig ut av Googles tilgjengelighetsfunksjoner.

Gjør deg kjent med tilgjengelighetsfunksjonene i Google Workspace, ChromeOS og Chromebook

Google Workspace for Education

Bruk innebygde funksjoner for å fremme læring og forståelse

Utforsk hvordan Google Workspace-apper som Dokumenter, Regneark, Skjemaer og Presentasjoner kan brukes til å utarbeide og gjennomføre undervisningsstrategier tilpasset ulike behov og lærestiler.

ChromeOS og Chromebook

Bruk og tilpass egendefinerte innstillinger på flere ulike enheter

Finn ut hvordan Chromebook-innstillinger som kan tilpasses til hver enkelt elevs behov, kan gjøre det lettere +å finne informasjon og lære på den måten som passer best for den enkelte.

Kom i gang

Finn ut hvordan Google kan hjelpe

Få kontakt med en spesialist som kan hjelpe deg å velge produktene og funksjonene som passer til dine elevers behov.

Utforsk tilgjengelighetsfunksjoner og -verktøy

Last ned og del denne hurtigveiledningen om tilgjengelighetsalternativene i Google Workspace og på Chromebook.