Gå til innholdet

Hjelp alle elever med å lære slik de lærer best

Med innebygde tilgjengelighetsfunksjoner hjelper Google for Education elever og lærere med å tilpasse læringsverktøy og skape et inkluderende læringsmiljø, der de kan føle seg trygge mens de lærer, underviser og samarbeider.

En nettstedsartikkel vises i lesemodus. Det er et panel i nettleseren som gjør det enklere å lese tekst.

Skjerm og syn

Funksjoner for høy kontrast, skjermlesere og diktering hjelper blinde og svaksynte med å få tilgang til informasjon og samarbeide.

Google Workspace for Education-funksjoner

Chromebook-funksjoner

Googles dikteringsfunksjon blir brukt til å legge til foredragsnotater i en Google-presentasjon

Motoriske ferdigheter og fingerfer­digheter

Personer med nedsatt motorisk funksjonsevne og nedsatt fingerferdighet kan skrive inn informasjon ved hjelp av berørings- og stemmeinnstillinger.

Google Workspace for Education-funksjoner

Chromebook-funksjoner

Teksting i sanntid vises nederst på skjermen mens en virtuell undervisningstime pågår i Google Meet.

Kognitivt og taletilbake­melding

Verktøy elevene kan bruke til å justere sensoriske inn- og utdata, som stemmestyring, taletilbakemeldinger og fargeskift, slik at personer med ulike læringsbehov og kognitive funksjonsevner kan få bedre tilgang til informasjon

Google Workspace for Education-funksjoner

Chromebook-funksjoner

Direkteteksting vises øverst til høyre på skjermen i Google-presentasjoner.

Lyd og teksting

For døve og hørselshemmede eller de som trenger hjelp med konsentrasjonen, har mange Google Workspace- og Chromebook-funksjoner alternativer for å generere teksting automatisk eller legge til filer med manuell teksting i videoer.

Google Workspace for Education-funksjoner

Chromebook-funksjoner

Google Workspace for Education-logo

Google Workspace for Education

Bruk innebygde funksjoner for å fremme læring og forståelse

Chromebook-enheter

Bruk og tilpass egendefinerte innstillinger på flere ulike enheter

Suksesshistorier

Googles engasjement

Hos Google jobber vi for å gjøre verdens informasjon tilgjengelig for alle. Vi tror på å utvikle produkter i samarbeid med og for personer med nedsatt funksjonsevne, slik at vi kan identifisere hvordan teknologien vår virkelig kan være til nytte og hjelp.

Hjelp alle elever med å bryte ned hindringer for læring

Gi alle elevene gode muligheter til å lære, delta aktivt i timene og presentere sine egne ideer.

Frem handlekraft og selvstendig læring hos elevene

Hjelp alle elever med å nå læringsmålene sine ved å tilby støtte som er tilpasset deres unike behov.

Få fart på læringsprosessen med intuitive, inkluderende verktøy

Gi elever og lærere verktøy og funksjoner for tilgjengelighet som er enkle å tilpasse og bruke.

Tilgjengelighet er en grunnleggende verdi for oss

Last ned denne hurtigveiledningen om de innebygde og brukervennlige tilgjengelighetsverktøyene våre som fungerer sømløst i hele Google Workspace for Education og Chromebook, for å dele effekten av personlig tilpasset læring og hvordan det kan hjelpe lærere og elever over hele verden.

Registrer deg her for å få oppdateringer, statistikk, ressurser med mer.