Gå til innholdet

Vi bidrar til at alle kan lære mer og bedre

Vi mener at alle – lærere og elever i alle aldre og på alle stadier – fortjener verktøyene og ferdighetene som gjør at de kan lykkes med å skape fremtiden de ønsker.

Vi investerer i prosjekter og organisasjoner som gir økt tilgang til læring

Gjennom Google.org har vi brukt over 250 millioner USD siden 2005 på å utjevne globale forskjeller innen utdanning. Samtidig legger vi til rette for at Googlere kan bruke sin tekniske ekspertise til å hjelpe andre. Målet vårt er å hjelpe flere mennesker – særlig i mindre bemidlede lokalsamfunn – med å dra nytte av mulighetene teknologi gir, både i og utenfor klasserommet.

To jenter i skoleuniform smiler, og én av dem holder et nettbrett
En elev med briller som sitter på bussen til skolen og ser konsentrert på en Chromebook-enhet

Læring på skolebussen

Skolearbeid krever i stadig større grad tilgang til internett, men fortsatt mangler millioner av elever nettilgang hjemme.

Vi samarbeider med skolekretser over hele USA om å utvide Rolling Study Halls for å gi tusener av elever mer tid til læring før og etter skoletid. Dette gjør vi ved å utstyre skolebussene deres med Wi-Fi og enheter samt lærere om bord på bussen.

Vi bidrar til utvikling av fremtidsrettede ferdigheter for neste generasjon

Over 65 % av dagens elever og studenter kommer til å jobbe i stillinger som ikke finnes ennå¹, men mange av dem er ikke i ferd med å utvikle ferdighetene de trenger innen problemløsing og grunnleggende digital kompetanse for å være forberedt på den fremtiden.

Vi gir tilskudd til ideelle organisasjoner og utvikler programmer for å øke tilgangen til utdanning i datafag. I tillegg bidrar vi til at flere kvinnelige og underrepresenterte elever får innsikt i algoritmisk tankegang. Vi har som mål å gi alle elever og studenter ferdighetene de trenger for å møte fremtidens utfordringer.

En tenåring skriver på en datamaskin mens en lærer gir råd ved siden av henne

Finn ut mer om hvordan vi støtter utdanning

Vi bidrar til bedre undervisning og læring i grunnskoler og videregående skoler

Se hvordan verktøy og ressurser fra Google hjelper lærere og elever i grunnskolen og videregående skole med å skape, samarbeide og utvikle digitale ferdigheter for fremtiden.

Vi åpner for nye muligheter i høyere utdanning

Finn ut hvordan løsninger fra Google bidrar til avansert forskning, banebrytende oppdagelser og læringsmuligheter på høyskoler og universiteter.

Registrer deg her for å få oppdateringer, statistikk, ressurser med mer.