Gå til innholdet

Har du spørsmål? Vi har svar.

Underviser på nivå 1 og 2

Hvordan registrerer jeg meg for eksamenen på nivå 1 eller 2?

Følg trinnene i dette dokumentet – enten du bruker en kupong eller betaler med kredittkort.

Merk: Du bør alltid starte fra Lærersenteret, selv om du allerede har en Kryterion-konto.

Hvordan forbereder jeg meg på eksamenen?

Når du skal forberede deg på sertifiseringseksamenene på nivå 1 og 2, kan du blant annet ta den grunnleggende og videregående opplæringen, som dekker innhold du må kunne. Hvis du vil prøve deg på noen spørsmål, kan du fullføre testene i kursene for å sjekke hva du kan.

Hva må jeg gjøre for å bli Google-sertifisert underviser?

For å få status som Google-sertifisert underviser må du bestå de tilsvarende eksamenene for nivå 1 eller nivå 2. I disse eksamenene testes ferdighetene dine i bruk av Google for Education-verktøy i undervisningen.

For å registrere deg for en eksamen følger du trinnene i dette dokumentet – enten du bruker en kupong eller betaler med kredittkort.

Hvordan deler jeg et sertifiseringsmerke for undervisere på nivå 1 eller nivå 2?

Personer som har oppnådd denne sertifiseringen, kan publisere statusen sin med et personlig sertifikat og merke på CV-er, i porteføljer, på nettsteder og annet. Du må alltid merke statusen din med nivået du har oppnådd: Google-sertifisert underviser på nivå 1 eller Google-sertifisert underviser på nivå 2. Disse sertifiseringene er gyldige i 36 måneder.

Hvordan ble disse eksamenene utviklet?

Eksamenene for Google Workspace-sertifisering er utviklet etter en internasjonalt akseptert utviklingsprosess for å sikre gyldighet, pålitelighet og relevans. Dette er fasene i eksamensutviklingen:

Definisjon av måldomene – Målene for eksamenen fastsettes på bakgrunn av jobbrolle-tilbakemeldinger fra fageksperter (SME) både eksternt og internt i Google.

Planoversikt – Hvert mål er vektet basert på hvor viktig det er for den samlede jobbrollen.

Elementutvikling – Fageksperter utvikler eksamensinnhold basert på eksamensmålene og planoversikten.

Teknisk gjennomgang – Alt eksamensinnholdet blir gjennomgått for å sikre teknisk og faglig nøyaktighet. Vurderingsansvarlige kan være Google-ansatte eller ansatte i partnerorganisasjoner.

Betatesting – Eksamensspørsmålene blir levert til kandidatene under lignende forhold som den endelige eksamenen når den blir publisert. Det gjør at resultatene for hvert spørsmål kan evalueres.

Utvalg av spørsmål og grensen mellom bestått og ikke bestått – Basert på statistikk som samles inn under betatestingen, kan spørsmål beholdes eller forkastes for den endelige eksamenen. Når de endelige spørsmålene er valgt ut, samles fageksperter for å bestemme hvor grensen skal gå mellom bestått og ikke bestått.

Publisering – En uavhengig testleverandør leverer eksamenen til alle steder i verden så lenge man har en internettilkobling og et miljø uten forstyrrelser.

Stilles det krav til bestemte nettlesere eller annet for å ta eksamenen?

Ja, du må bruke den nyeste versjonen av Chrome for å starte sertifiseringseksamenene. Oppdater nettleseren din hvis du har problemer med å starte eksamenen. Du kommer også til å bli bedt om å bruke nettkamera under eksamen i forbindelse med eksamenstilsyn. Sørg for at du har et fungerende nettkamera før du begynner på eksamenen.

Hvilken type nettkamera trenger jeg for underviser-eksamenene?

Du trenger ikke noe spesielt nettkamera til Sertifisert underviser-eksamenene. Nettkameraet på datamaskinen fungerer fint så lenge belysningen er god der du er. Ingen spesifikke typer nettkameraer kreves.

Før du begynner eksamenen, må du ta et bilde av deg selv og bilde-ID-en din med nettkameraet. I løpet av eksamenen spores fremdriften din av et automatisert tilsynssystem ved hjelp av nettkameraet. Dette gjøres for å sikre et konfidensielt testmiljø.

Kan jeg kjøpe flere Sertifisert underviser-eksamener eller -kuponger samlet?

Organisasjoner kan kjøpe kuponger direkte fra Kryterion via denne linken. Kostnaden for hver kupong er den samme som den oppførte prisen for eksamenen.

 • USD 10 for Google-sertifisert underviser, nivå 1
 • USD 25 for Google-sertifisert underviser, nivå 2
 • USD 15 for kursholdertesten

Når mottar jeg eksamensresultatene?

Alle leverte eksamener blir gjennomgått av sikkerhetshensyn og for å sjekke at karaktersettingen er riktig. Du mottar eksamensresultatene innen tre virkedager etter at du har fullført eksamenen.

Eksamensresultatene sendes fra adressen gfe-certifications@google.com, så du bør sjekke alle e-postmapper for å se etter denne avsenderen. Hvis det er mulig, bør du legge inn godkjenning for direkte e-poster fra denne adressen. Hvis du ikke mottar resultatene innen tre virkedager, ber vi deg om å kontakte brukerstøtten for sertifisering på https://support.google.com/a/contact/certification.

Hvor finner jeg en kopi av sertifikatet og merket mitt?

En link til det digitale sertifikatet og merket ditt blir sendt via e-post til adressen du brukte til å registrere deg for eksamenen. Hvis du ikke har mottatt noe, kan du sjekke søppelpostmappen eller gå til sertifiseringsplattformen for å hente kopier av sertifiseringene dine.

For å laste ned merket ditt kan du følge denne veiledningen.

Når kan jeg ta en eksamen på nytt?

Hvis du ikke består en eksamen, kan du ta den på nytt etter 3 dager. Hvis du ikke består eksamenen på andre forsøk, må du vente 7 dager før du kan ta den for tredje gang. Hvis du ikke består den tredje gangen, må du vente i 14 dager før du tar den for fjerde gang. Hvis du ikke består den fjerde gangen, må du vente i 30 dager før kontoen tilbakestilles, slik at du kan ta eksamenen på nytt. Du må betale for hver gang du tar en eksamen.

Hva er retningslinjene for fornyelse av sertifiseringene på nivå 1 og 2?

Du må bestå sertifiseringseksamenene hver 36. måned. To måneder før utløpsdatoen mottar du et varsel på e-post om å sertifisere deg på nytt.

Hvilke tilpasningsmuligheter finnes for EDU-eksamenene på nivå 1 og 2?

Det finnes en rekke ulike verktøy som er tilgjengelige inne i Chrome-nettleseren, og som brukerne har tilgang til under eksamenen. Les mer her. Brukere som har medisinske grunner til det, kan få ekstra tid til å gjennomføre eksamenen.

Kan jeg be om å få sertifikatet som Google-sertifisert underviser på et annet språk?

Nei. På grunn av systembegrensninger kan sertifiseringer kun utstedes på det språket som eksamenen opprinnelig ble avlagt på.

Sertifiserte kursholdere

Hva må jeg gjøre for å oppnå en sertifisering?

For å bli sertifisert kursholder må du fullføre de sju trinnene som er beskrevet nedenfor:

 1. Kurs for sertifisering av kursholdere. På kursholderkurset vårt lærer du hvordan du kan 1) utarbeide og formidle inspirerende og nyttige opplæringsplaner og 2) hjelpe lærere med å fornye undervisningen ved hjelp av Google-teknologi. Ca. 8 timer. Med dette kurset kan du bli bedre på alt det som gjør deg til en god kursleder – opplæring, lederskap og relasjonsbygging. Klikk her for å gå til kurset.

 2. Kursholdertest. Bestå kursholdertesten (ca. 1 time). Med denne eksamenen kan du teste forståelsen din av kursholderkurset og kunnskapene dine om Google for Education. Klikk her for å gå til testen.

 3. Google-sertifisert underviser, nivå 1. Ta eksamenen for å bli Google-sertifisert underviser på nivå 1 (2–3 timer). Den vurderer ferdighetene dine i å integrere Google-verktøy i undervisningen for å oppnå bedre resultater og læring blant elevene. Ved å ta denne eksamenen kan du få en trygg og god plattform for å arbeide med lærere og Google-verktøy.

 4. Google-sertifisert underviser, nivå 2. Ta eksamenen for å bli Google-sertifisert underviser på nivå 2 (ca. 3 timer) for å lære nye strategier for integrering av flere Google for Education-verktøy og -teknologier i undervisningen. Hvis du vil vite mer om eksamenene på nivå 1 og 2, kan du se siden med vanlige spørsmål.

 5. Kursholdervideo. Send oss en video på 2–3 minutter som viser hvordan et av produktene i Google Workspace for Education-serien, Chromebook eller Chrome kan brukes på en nyskapende måte i undervisningen.

  Evalueringskriterier for videoen:

  1. Videoen må ha en lengde på 2–3 minutter. Hvis videoen er lengre enn 3 minutter, avvises søknaden.
  2. Videoen må være om et produkt i Google Workspace for Education-serien, Chromebook eller Chrome.
  3. Veiledningen i videoen må være enkel å følge.
  4. Søkeren må vise hvordan produkter kan brukes på en nyskapende måte i undervisningen.
  5. Skjermopptak foretrekkes.

 6. Faglig utvikling. Ta med 3–5 Google-spesifikke opplæringer eller veiledninger du har bidratt med det siste året (inkludert podcaster, blogger, opplæringsmateriell, nettkurs og selvfølgelig opplæringsøkter). Du må oppgi dato, emne og annen relevant dokumentasjon.

 7. Søk! Send inn søknaden din om medlemskap sammen med materialet ovenfor (ca. 1 time). Du blir også bedt om å svare på noen raske spørsmål. Svarene dine gir oss et inntrykk av erfaringen din med opplæring, inkludert planlegging, implementering, evaluering og utforming av undervisningsmateriell.

Hvor mye koster eksamenene?

Eksamenen for å bli Google-sertifisert underviser på nivå 1 koster USD 10. Eksamenen for å bli Google-sertifisert underviser på nivå 2 koster USD 25, og kursholdertesten koster USD 15.

Hvor kan jeg få en kopi av sertifikatet mitt?

Sertifikatet og merket ditt blir sendt til adressen du brukte til å registrere deg for eksamenen. Hvis du ikke har mottatt noe, kan du sjekke søppelpostmappen din.

Hva er datoene for gjennomgang av søknader?

Søknadene vurderes fortløpende fra måned til måned. Søknadsperioden avsluttes den siste onsdagen i måneden. Du skal motta et varsel med status ca. 4–6 uker etter at du sendte inn søknaden. Takk for tålmodigheten.

Hva må jeg gjøre for å opprettholde statusen som sertifisert Google for Education-kursholder?

Alle sertifiserte kursholdere må sertifisere seg på nytt i kursholderprogrammet for å beholde statusen som aktiv kursholder.

 • Rapporter minst 10 Google-fokuserte opplæringsøkter i Activity App
 • Bestå eksamen om produktoppdateringer for 2024 ved å gå gjennom studieveiledningen, som er tilgjengelig innenfor tidsrammen for produkteksamenen
 • Ha en aktiv sertifisering for nivå 1 og nivå 2 (fornyes hvert tredje år)

Du kan sende inn opplæringsaktivitetene dine samlet med jevne mellomrom, med hyppigheten som passer best for deg, f.eks. månedlig, kvartalsvis eller ukentlig.

Må jeg fullføre kursene for grunnleggende og videregående opplæring som en del av søknaden om å bli sertifisert kursholder?

Det er ikke obligatorisk å fullføre kursene for grunnleggende og videregående opplæring, men vi anbefaler at du tar dem og prøver å svare på eksempelspørsmålene, slik at du kan utvikle ferdigheter og forberede deg til eksamenene. Hvis du vil prøve deg på noen spørsmål, kan du fullføre testene i kursene for å sjekke hva du kan.

For å søke om å bli sertifisert kursholder må du ha bestått eksamenene på nivå 1 og 2.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har problemer med å logge på testplattformen?

Fyll ut dette skjemaet.

Hvor lenge må jeg vente før jeg kan ta eksamenen på nytt hvis jeg stryker?

Hvis du ikke består en eksamen, kan du ta den på nytt etter 3 dager. Hvis du ikke består eksamenen på andre forsøk, må du vente 7 dager før du kan ta den for tredje gang. Hvis du ikke består den tredje gangen, må du vente i 14 dager før du tar den for fjerde gang. Hvis du ikke består den fjerde gangen, må du vente i 30 dager før kontoen tilbakestilles, slik at du kan ta eksamenen på nytt. Du må betale for hver gang du tar en eksamen.

Jeg mottar ikke e-postmeldinger eller bekreftelser angående søknaden min.

Legg til grants@eresources.com i listen din over godkjente kontakter. Alle henvendelser kommer fra denne adressen. Du kan kontakte gfe-trainer-program@google.com hvis du fortsatt ikke mottar oppdateringer.

Må jeg ha gyldig sertifisering for å kunne søke om deltakelse i programmet?

Ja. Du må søke med sertifikater for Google-sertifisert underviser på nivå 1, Google-sertifisert underviser på nivå 2 og kursholdertesten. Vi godtar også gyldige Trainer Essentials-sertifikater. Vi minner om at sertifikater for Google-sertifisert underviser på nivå 1, Google-sertifisert underviser på nivå 2 og kursholdertesten utløper 36 måneder etter at de er oppnådd.

Hva skjer hvis søknaden min ikke blir godtatt i denne vurderingsrunden?

Du kan søke på nytt under hvilken som helst av de påfølgende vurderingsrundene. Det er ingen ventetid. Her er noen vanlige årsaker til at søknader ikke blir godtatt:

 • Dokumentene og videoene som søkeren har delt, kan ikke vises. Sørg for at materiellet ditt er offentlig tilgjengelig på nettet.
 • Søkeren har ikke nok kursholdererfaring. Vi leter etter søkere som allerede har en bred bakgrunn innenfor Google-opplæring.

Hvilken tittel kan jeg bruke hvis jeg blir godtatt for deltakelse i programmet?

Du må bruke det riktige merkevarenavnet til enhver tid: sertifisert Google for Education-kursholder.

Jeg har et Trainer Essentials-sertifikat. Blir dette tatt hensyn til når jeg søker om deltakelse i programmet?

Trainer Essentials-sertifikatet kan brukes i stedet for kursholdertestsertifikatet når du søker om deltakelse i programmet, så lenge det er gyldig.

Hva er retningslinjene for fornyelse av programmet for Google-sertifiserte kursholdere?

Fornyelse av sertifiseringer skjer én gang per år når vi samler inn informasjonen ovenfor. Kursholdere blir midlertidig «deaktivert» hvis de ikke utfører aktivitetene som kreves. Detaljert informasjon om prosessen for fornyelse av sertifiseringer sendes ut til alle kursholdere via e-post rundt oktober hvert år, ettersom de spesifikke kravene kan være forskjellige fra år til år.

Har du flere spørsmål?

Sertifiserte innovatører

Hvordan søker jeg om å bli innovatør?

Hvis du vil bli sertifisert innovatør, må du søke om å delta på et Innovator Academy-arrangement. I 2024 organiserer vi ett virtuelt arrangement og flere fysiske arrangementer i en rekke byer verden over, og på forskjellige språk. Du finner datoer, steder og søknadsvinduer for Innovator Academy-arrangementene på Sertifisert innovatør-siden.

Hva er et innovasjonsprosjekt, og er det nødvendig?

Alle sertifiserte innovatører kommer til å samarbeide tett med Google og hverandre for å iverksette, administrere og dokumentere kreative utdanningsprosjekter. Vi oppfordrer innovatører til å samarbeide om prosjekter med andre innovatører, og til å velge prosjekter som inspirerer og påvirker andre lærere og elever.

Hvilke eksamener må jeg ta før jeg søker om å bli sertifisert innovatør?

Du må bestå eksamenen for å bli Google-sertifisert underviser, nivå 2 før du søker om å bli sertifisert innovatør.

Hva er datoene og stedene for Google for Education Innovation Academies?

Du finner datoer, steder og søknadsvinduer for Innovator Academy-arrangementene på Sertifisert innovatør-siden.

Hvordan forblir jeg en aktiv innovatør etter det første året?

Som sertifisert Google for Education-innovatør kan du forbli aktiv på én av tre måter:

(1) Du kan fortsette arbeidet med et selvvalgt innovasjonsprosjekt med stor påvirkningskraft.

(2) Du kan være en innflytelsesrik inspirator for å bruke Google-teknologier til å endre utdanningssektoren.

(3) Du kan lede Google-programmer for å få til innovasjon og endring i skolen eller skolesystemet du er en del av.

Hvordan vurderes søknader?

Søknader vurderes av andre sertifiserte Google-innovatører. Hvis du vil ha hjelp til å planlegge søknaden, kan du registrere deg for oppdateringer her.

Hva koster det å delta på Google Innovation Academy?

Programmet for å bli en sertifisert Google for Education-innovatør er et kostnadsfritt tilbud knyttet til faglig utvikling. Godkjente medlemmer i en kohort må selv finansiere reise og opphold til og fra Googles lokaler, der kohorten samles til et tredagers-arrangement. Stipender kan også være tilgjengelige.

Kan jeg få tilbakemelding på søknaden min hvis den ikke blir godtatt?

I #GoogleEI-fellesskapet kan du få nyttige tilbakemeldinger både på utfordringsvideoen din og på svarene du ga i søknaden din.

Hvorfor begrenser Google antall personer i hver kohort?

Det er to viktige grunner til at vi begrenser antallet innovatører per kohort:

(1) for å sikre en opplevelse med høy kvalitet, og

(2) for å bidra til å bygge et fellesskap. Begrenset plass kan også være en faktor.

Google for Education Champions

Jeg er allerede sertifisert Google for Education-innovatør, -coach og/eller -kursholder Blir jeg automatisk Google for Education Champion?

Ja. Som sertifisert Google for Education-innovatør, -kursholder og/eller -coach blir du automatisk en del av Google for Education Champions-fellesskapet, og du får denne tittelen. Du skal ha mottatt en e-post fra teamet vårt med mer informasjon.

Jeg er sertifisert underviser på nivå 1 og/eller 2. Betyr det at jeg er Google for Education Champion?

Bare hvis du også er sertifisert Google for Education-innovatør, -coach og/eller -kursholder. Google for Education Champions er personer som har én eller flere av disse titlene. Du finner kravene og søknadsprosessen for å få disse titlene her: http://edu.google.com/Champions.

Jeg er medlem av eller leder for en GEG eller en referanseskole / et referansedistrikt. Betyr det at jeg er Google for Education Champion?

Bare hvis du også er sertifisert Google for Education-innovatør, -coach og/eller -kursholder. Google for Education Champions er personer som har én eller flere av disse titlene. Du finner kravene og søknadsprosessen for å få disse titlene her: http://edu.google.com/Champions.

Introduksjonen av Google for Education Champions endrer ingenting for GEG-medlemmer. Men fra 2024 må GEG-ledere være Champion (ha coach-, kursholder- eller innovatørsertifisering).

Referanseskoler/-distrikter kan oppfordre lærerne til å bli Google for Education Champion hvis det er relevant.

Forsvinner programmene for kursholdere, innovatører og coacher?

Nei. Google for Education Champions erstatter ikke programmene for sertifiserte kursholdere, innovatører og coacher, men slår dem sammen og forbedrer dem. Programmene for sertifiserte kursholdere, innovatører og coacher fortsetter, og vi godkjenner fremdeles nye medlemmer i hvert delfellesskap. Programmene for kursholdere og coacher tar imot søknader nå, og programmet for innovatører åpner for nye søknader i 2024.

Blir jeg automatisk Champion hvis jeg søker om å bli sertifisert Google-kursholder neste måned?

Ja. Hvis du blir godkjent som sertifisert Google-kursholder og fullfører alle tilknyttede opplæringstrinn, blir du automatisk Champion.

Kan jeg fortsatt bruke merket som viser at jeg er sertifisert Google-innovatør/-kursholder/-coach?

Ja. Programmerkene dine forsvinner ikke. Du kan også bruke det nye Champions-merket og e-postsignaturen som du finner her.

Hva er kravene for å beholde hver sertifisering?

Alle endringer trer i kraft i 2024.

Innovatør – ingen endringer

 • Du kan fortsette arbeidet med et selvvalgt, innflytelsesrikt innovasjonsprosjekt.
 • Du kan være en pådriver for bruk av Google-teknologi for å skape endringer i utdanningssektoren.
 • Du kan lede Google-programmer som fremmer innovasjon og endring i skolen eller skolesystemet du er en del av.

Kursholder – mindre oppdateringer. Ingen av kravene om fornyelse av sertifisering for kursholdere gjelder for øyeblikket. Disse kravene trer i kraft igjen i 2024.

 • Du må ha en aktiv sertifisering på nivå 1 eller 2 (fornyes hvert 3. år)
 • Årlig vurdering av produktoppdateringer
 • Du må sende inn 10 opplæringsaktiviteter (kravet var 12 tidligere) hvert kalenderår – trer i kraft i 2024

Coach – mindre oppdateringer

 • Du må ha en aktiv sertifisering på nivå 1 eller 2 (fornyes hvert 3. år)
 • Du må gjennomføre 50 timer (gjeldende krav er 100) med 1 : 1-veiledning hvert kalenderår – trer i kraft i 2024

Blir Google-gruppen for Google-sertifiserte kursholdere endret på noen måte, eller blir den integrert i et Champions-rom?

I de kommende månedene skal vi lansere et Community Hub-rom bare for Champions (alle innovatører, kursholdere og coacher). Etter hvert går vi helt over fra e-postaliaser i Google Grupper til Community Hub. Dette blir et sentralt sted hvor du kan komme i kontakt med andre Champions, dele ideer, stille spørsmål og samarbeide. Googlere fra de forskjellige teamene våre kommer også til å samhandle i dette rommet og gi deg flere muligheter til å dele ideene og tilbakemeldingene dine, få en sterkere stemme og ha større innvirkning på produktene og programmene våre. De kommer også til å tilby eksklusive muligheter og tilgang bare for Champions-fellesskapet.

Symposier

Når og hvor avholdes symposiene?

 • Singapore: man. 11. sep. til ons. 13. sep.
 • Sunnyvale: søn. 1. okt. til tir. 3. okt.
 • São Paulo: ons. 18. okt. til fre. 20. okt.
 • Mexico by: ons. 25. okt. til fre. 27. okt.
 • Dublin: tir. 7. nov. til tor. 9. nov.
 • Sydney: ons. 6. des. til fre. 8. des.
 • Tokyo: tir. 26. mar. til tor. 28. mar. 2024

Se nettstedet vårt for mer informasjon og informasjon om hvordan du søker.

Hvilke språk holdes Google for Education Champion-symposiene på?

De fleste symposiene holdes på engelsk. Disse symposiene holdes på lokale språk:

 • São Paulo: ons. 18. okt. til fre. 20. okt. – portugisisk
 • Mexico by: ons. 25. okt. til fre. 27. okt. – spansk
 • Tokyo: tir. 26. mar til tor. 28. mar. 2024 – japansk

Hvem er kvalifisert til å delta på symposiene?

Bare sertifiserte innovatører, kursholdere og coacher kan søke om å delta på disse arrangementene. Søknader vurderes fortløpende basert på fristene som er oppgitt. For øyeblikket er det bare mulig å søke om plass på konferansen som avholdes i Tokyo, Japan i mars 2024 (bare på japansk). Foreløpig er det ikke planlagt noen flere konferanser. Send en e-post til info@gfechampions.com hvis du vil ha mer informasjon.

Hvordan bedømmes symposiumsøknadene?

Vi ønsker at fellesskapene våre skal være likt representert på hvert symposium. Komiteen som vurderer søknadene, må ta hensyn til mange faktorer. De må for eksempel sikre at identiteter, organisasjonstyper og geografiske steder er representert. Alle spørsmålene bedømmes ikke likt. I stedet vurderes et helhetlig portrett av hver kandidat. Hvis noen for eksempel har stor innflytelse på fellesskapet sitt, men mindre innflytelse på sosiale medier, er de likevel en sterk kandidat for symposiene. Til syvende og sist er vi på jakt etter positive, lidenskapelige og proaktive medlemmer av fellesskapet vårt som gjennom handlinger viser at de er Champions for elever, lærere og fremtidens utdanning.

Blir symposiene avholdt hvert år?

Nei, men potensielt hvert 2.–3. år. Vi utforsker mulighetene for å avholde symposiene i årene fremover, men det er ikke bestemt ennå.

Kommer symposiene til å erstatte innovatørakademiene?

Nei. Innovatørakademiene blir «innføringen» for nye sertifiserte innovatører. Formatet og innholdet for akademiene kan bli endret, basert på erfaringer fra tidligere år og tilbakemeldinger fra innovatører.

Dekker Google reiseutgiftene mine?

Deltakerne må dekke reiseutgiftene sine selv. Google dekker bare selve arrangementet og alle måltider på stedet.

Kan jeg bare søke om å få delta på symposiet i regionen min?

Alle sertifiserte innovatører, kursholdere og coacher kan søke om å få delta på alle arrangementene. Merk: Du må være sertifisert før du sender inn søknaden.

Vanlige spørsmål om partnere for faglig utvikling

Hvordan kan vi hjelpe lærere gjennom prosessen med å bli en Champion?

Partnere for faglig utvikling kan støtte lærere som ønsker å bli Champions, ved å forstå prosessen og kravene for hvert delprogram (kursholder, innovatør, coach) som står oppført her. Siden hvert delprogram fremdeles krever sertifiseringer for underviser på nivå 1 og 2, kan partnere for faglig utvikling også hjelpe lærere med å forberede seg, ved å tilby faglig utvikling innenfor temaene som dekkes i prøvene.

Hvordan kan vi sikre at våre ansatte og innleide kursholdere er Champions?

Partnere for faglig utvikling bør oppfordre sine ansatte og kursholdere til å søke om å bli sertifisert Google for Education-kursholder. Når de blir sertifisert kursholder, blir de også Google for Education Champion!

Når får vi vite hva som dekkes i de situasjonsbaserte spørsmålene?

Vi fortsetter å oppdatere utdanningsfellesskapene våre og partnerne for faglig utvikling om prøvene våre gjennom konfidensielle møter hvert kvartal. Vi ønsker å gi partnerne for faglig utvikling så mye tid som mulig til å tilpasse kursinnhold og -materiell.

Registrer deg her for å få oppdateringer, statistikk, ressurser med mer.