Gå til innholdet

Har du spørsmål? Vi har svar.

Vis alle Skjul alle
 • Hvordan registrerer jeg meg for eksamenen på nivå 1 eller 2?

  Følg trinnene i dette dokumentet – enten du bruker en kupong eller betaler med kredittkort.

  Merk: Du bør alltid starte fra Lærersenteret, selv om du allerede har en Kryterion-konto.

 • Hvordan forbereder jeg meg på eksamenen?

  Når du skal forberede deg på sertifiseringseksamenene på nivå 1 og 2, kan du blant annet ta den grunnleggende og videregående opplæringen, som dekker innhold du må kunne. Hvis du vil prøve deg på noen spørsmål, kan du fullføre testene i kursene for å sjekke hva du kan.

 • Hva må jeg gjøre for å bli Google-sertifisert underviser?

  For å få status som Google-sertifisert underviser må du bestå de tilsvarende eksamenene for nivå 1 eller nivå 2. I disse eksamenene testes ferdighetene dine i bruk av Google for Education-verktøy i undervisningen.

  For å registrere deg for en eksamen følger du trinnene i dette dokumentet – enten du bruker en kupong eller betaler med kredittkort.

 • Hvordan deler jeg et sertifiseringsmerke for undervisere på nivå 1 eller nivå 2?

  Personer som har oppnådd denne sertifiseringen, kan publisere statusen sin med et personlig sertifikat og merke på CV-er, i porteføljer, på nettsteder og annet. Du må alltid merke statusen din med nivået du har oppnådd: Google-sertifisert underviser på nivå 1 eller Google-sertifisert underviser på nivå 2. Disse sertifiseringene er gyldige i 36 måneder.

 • Hvordan ble disse eksamenene utviklet?

  Eksamenene for Google Workspace-sertifisering er utviklet etter en internasjonalt akseptert utviklingsprosess for å sikre gyldighet, pålitelighet og relevans. Dette er fasene i eksamensutviklingen:

  Definisjon av måldomene – Målene for eksamenen fastsettes på bakgrunn av jobbrolle-tilbakemeldinger fra fageksperter (SME) både eksternt og internt i Google.

  Planoversikt – Hvert mål er vektet basert på hvor viktig det er for den samlede jobbrollen.

  Elementutvikling – Fageksperter utvikler eksamensinnhold basert på eksamensmålene og planoversikten.

  Teknisk gjennomgang – Alt eksamensinnholdet blir gjennomgått for å sikre teknisk og faglig nøyaktighet. Vurderingsansvarlige kan være Google-ansatte eller ansatte i partnerorganisasjoner.

  Betatesting – Eksamensspørsmålene blir levert til kandidatene under lignende forhold som den endelige eksamenen når den blir publisert. Det gjør at resultatene for hvert spørsmål kan evalueres.

  Utvalg av spørsmål og grensen mellom bestått og ikke bestått – Basert på statistikk som samles inn under betatestingen, kan spørsmål beholdes eller forkastes for den endelige eksamenen. Når de endelige spørsmålene er valgt ut, samles fageksperter for å bestemme hvor grensen skal gå mellom bestått og ikke bestått.

  Publisering – En uavhengig testleverandør leverer eksamenen til alle steder i verden så lenge man har en internettilkobling og et miljø uten forstyrrelser.

 • Stilles det krav til bestemte nettlesere eller annet for å ta eksamenen?

  Ja, du må bruke den nyeste versjonen av Chrome for å starte sertifiseringseksamenene. Oppdater nettleseren din hvis du har problemer med å starte eksamenen. Du kommer også til å bli bedt om å bruke nettkamera under eksamen i forbindelse med eksamenstilsyn. Sørg for at du har et fungerende nettkamera før du begynner på eksamenen.

 • Hvilken type nettkamera trenger jeg for underviser-eksamenene?

  Du trenger ikke noe spesielt nettkamera til Sertifisert underviser-eksamenene. Nettkameraet på datamaskinen fungerer fint så lenge belysningen er god der du er. Ingen spesifikke typer nettkameraer kreves.

  Før du begynner eksamenen, må du ta et bilde av deg selv og bilde-ID-en din med nettkameraet. I løpet av eksamenen spores fremdriften din av et automatisert tilsynssystem ved hjelp av nettkameraet. Dette gjøres for å sikre et konfidensielt testmiljø.

 • Kan jeg kjøpe flere Sertifisert underviser-eksamener eller -kuponger samlet?

  Organisasjoner kan kjøpe kuponger direkte fra Kryterion via denne linken. Kostnaden for hver kupong er den samme som den oppførte prisen for eksamenen.

  • USD 10 for Google-sertifisert underviser, nivå 1
  • USD 25 for Google-sertifisert underviser, nivå 2
  • USD 15 for kursholdertesten
 • Når mottar jeg eksamensresultatene?

  Alle leverte eksamener blir gjennomgått av sikkerhetshensyn og for å sjekke at karaktersettingen er riktig. Du mottar eksamensresultatene innen tre virkedager etter at du har fullført eksamenen.

  Eksamensresultatene sendes fra adressen gfe-certifications@google.com, så du bør sjekke alle e-postmapper for å se etter denne avsenderen. Hvis det er mulig, bør du legge inn godkjenning for direkte e-poster fra denne adressen. Hvis du ikke mottar resultatene innen tre virkedager, ber vi deg om å kontakte brukerstøtten for sertifisering på https://support.google.com/a/contact/certification.

 • Hvor finner jeg en kopi av sertifikatet og merket mitt?

  En link til det digitale sertifikatet og merket ditt blir sendt via e-post til adressen du brukte til å registrere deg for eksamenen. Hvis du ikke har mottatt noe, kan du sjekke søppelpostmappen eller gå til sertifiseringsplattformen for å hente kopier av sertifiseringene dine.

  For å laste ned merket ditt kan du følge denne veiledningen.

 • Når kan jeg ta en eksamen på nytt?

  Hvis du ikke består en eksamen, kan du ta den på nytt etter 3 dager. Hvis du ikke består eksamenen på andre forsøk, må du vente 7 dager før du kan ta den for tredje gang. Hvis du ikke består den tredje gangen, må du vente i 14 dager før du tar den for fjerde gang. Hvis du ikke består den fjerde gangen, må du vente i 30 dager før kontoen tilbakestilles, slik at du kan ta eksamenen på nytt. Du må betale for hver gang du tar en eksamen.

 • Hva er retningslinjene for fornyelse av sertifiseringene på nivå 1 og 2?

  Du må bestå sertifiseringseksamenene hver 36. måned. To måneder før utløpsdatoen mottar du et varsel på e-post om å sertifisere deg på nytt.

 • Hvilke tilpasningsmuligheter finnes for EDU-eksamenene på nivå 1 og 2?

  Det finnes en rekke ulike verktøy som er tilgjengelige inne i Chrome-nettleseren, og som brukerne har tilgang til under eksamenen. Les mer her. Brukere som har medisinske grunner til det, kan få ekstra tid til å gjennomføre eksamenen.

 • Kan jeg be om å få sertifikatet som Google-sertifisert underviser på et annet språk?

  Nei. På grunn av systembegrensninger kan sertifiseringer kun utstedes på det språket som eksamenen opprinnelig ble avlagt på.

Vis alle Skjul alle
 • Hvor mye koster eksamenene?

  Eksamenen for å bli Google-sertifisert underviser på nivå 1 koster USD 10. Eksamenen for å bli Google-sertifisert underviser på nivå 2 koster USD 25, og kursholdertesten koster USD 15.

 • Hvor kan jeg få en kopi av sertifikatet mitt?

  Sertifikatet og merket ditt blir sendt til adressen du brukte til å registrere deg for eksamenen. Hvis du ikke har mottatt noe, kan du sjekke søppelpostmappen din.

 • Hva er datoene for gjennomgang av søknader?

  Søknader godtas fortløpende. Du skal motta et varsel om søknadsstatusen fra ca. fire til seks uker etter at du har søkt. Takk for tålmodigheten.

 • Hva må jeg gjøre for å opprettholde statusen som sertifisert Google for Education-kursholder?

  For å fortsette medlemskapet ditt som sertifisert kursholder må du gjennomføre og rapportere om minst tolv økter med opplæring/rådgivning per år og kontinuerlig oppdatere kunnskapene dine ved å ta en årlig gjennomgang med hensyn til produktoppdateringer. Vi oppfordrer deg dessuten på det sterkeste til å bruke kursholdernettstedet til å dele ideer og ressurser med fellesskapet vårt av kursholdere.

 • Må jeg fullføre kursene for grunnleggende og videregående opplæring som en del av søknaden om å bli sertifisert kursholder?

  Det er ikke obligatorisk å fullføre kursene for grunnleggende og videregående opplæring, men vi anbefaler at du tar dem og prøver å svare på eksempelspørsmålene, slik at du kan utvikle ferdigheter og forberede deg til eksamenene. Hvis du vil prøve deg på noen spørsmål, kan du fullføre testene i kursene for å sjekke hva du kan.

  For å søke om å bli sertifisert kursholder må du ha bestått eksamenene på nivå 1 og 2.

 • Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har problemer med å logge på testplattformen?

  Fyll ut dette skjemaet.

 • Hvor lenge må jeg vente før jeg kan ta eksamenen på nytt hvis jeg stryker?

  Hvis du ikke består en eksamen, kan du ta den igjen etter 14 dager. Hvis du ikke består for andre gang, må du vente i 60 dager før du kan ta den for tredje gang. Hvis du ikke består tredje gang, må du vente ett år før du prøver på nytt. Betaling kreves hver gang du tar en eksamen.

 • Jeg mottar ikke e-postmeldinger eller bekreftelser angående søknaden min.

  Legg til grants@eresources.com i listen din over godkjente kontakter. Alle henvendelser kommer fra denne adressen. Du kan kontakte gfe-trainer-program@google.com hvis du fortsatt ikke mottar oppdateringer.

 • Må jeg ha gyldig sertifisering for å kunne søke om deltakelse i programmet?

  Ja. Du må søke med sertifikater for Google-sertifisert underviser på nivå 1, Google-sertifisert underviser på nivå 2 og kursholdertesten. Vi godtar også gyldige Trainer Essentials-sertifikater. Vi minner om at sertifikater for Google-sertifisert underviser på nivå 1, Google-sertifisert underviser på nivå 2 og kursholdertesten utløper 36 måneder etter at de er oppnådd.

 • Hva skjer hvis søknaden min ikke blir godtatt i denne vurderingsrunden?

  Du kan søke på nytt under hvilken som helst av de påfølgende vurderingsrundene. Det er ingen ventetid. Her er noen vanlige årsaker til at søknader ikke blir godtatt:

  • Dokumentene og videoene som søkeren har delt, kan ikke vises. Sørg for at materiellet ditt er offentlig tilgjengelig på nettet.
  • Søkeren har ikke nok kursholdererfaring. Vi leter etter søkere som allerede har en bred bakgrunn innenfor Google-opplæring.
 • Hvilken tittel kan jeg bruke hvis jeg blir godtatt for deltakelse i programmet?

  Du må bruke det riktige merkevarenavnet til enhver tid: sertifisert Google for Education-kursholder.

 • Jeg har et Trainer Essentials-sertifikat. Blir dette tatt hensyn til når jeg søker om deltakelse i programmet?

  Trainer Essentials-sertifikatet kan brukes i stedet for kursholdertestsertifikatet når du søker om deltakelse i programmet, så lenge det er gyldig.

 • Hva er retningslinjene for fornyelse av programmet for Google-sertifiserte kursholdere?

  Fornyelse av sertifiseringer skjer én gang per år når vi samler inn informasjonen ovenfor. Kursholdere blir midlertidig «deaktivert» hvis de ikke utfører aktivitetene som kreves. Detaljert informasjon om prosessen for fornyelse av sertifiseringer sendes ut til alle kursholdere via e-post rundt oktober hvert år, ettersom de spesifikke kravene kan være forskjellige fra år til år.

 • Har du flere spørsmål?

Vis alle Skjul alle
 • Hvordan søker jeg om å bli innovatør?

  Vi åpner regelmessig for nye søknader, og dette kunngjøres på denne siden. I søknaden din kan du dokumentere både kreativitet, innovasjon, erfaring og lederskap innen utdanning.

 • Hva er et innovasjonsprosjekt, og er det nødvendig?

  Alle sertifiserte innovatører kommer til å samarbeide tett med Google og hverandre for å iverksette, administrere og dokumentere kreative utdanningsprosjekter. Vi oppfordrer innovatører til å samarbeide om prosjekter med andre innovatører, og til å velge prosjekter som inspirerer og påvirker andre lærere og elever.

 • Hvilke eksamener må jeg ta før jeg søker om å bli sertifisert innovatør?

  Du må bestå eksamenen for å bli Google-sertifisert underviser, nivå 2 før du søker om å bli sertifisert innovatør.

 • Hva er datoene og stedene for Google for Education Innovation Academies?

  Dates and locations of the Innovation Academy will be announced on this page.

 • Hvordan forblir jeg en aktiv innovatør etter det første året?

  Som sertifisert Google for Education-innovatør kan du forbli aktiv på én av tre måter:

  (1) Du kan fortsette arbeidet med et selvvalgt innovasjonsprosjekt med stor påvirkningskraft.

  (2) Du kan være en innflytelsesrik inspirator for å bruke Google-teknologier til å endre utdanningssektoren.

  (3) Du kan lede Google-programmer for å få til innovasjon og endring i skolen eller skolesystemet du er en del av.

 • Hvordan vurderes søknader?

  Søknader vurderes av andre sertifiserte Google-innovatører. Hvis du vil ha hjelp til å planlegge søknaden, kan du registrere deg for oppdateringer her.

 • Hva koster det å delta på Google Innovation Academy?

  Programmet for å bli en sertifisert Google for Education-innovatør er et kostnadsfritt tilbud knyttet til faglig utvikling. Godkjente medlemmer i en kohort må selv finansiere reise og opphold til og fra Googles lokaler, der kohorten samles til et tredagers-arrangement. Stipender kan også være tilgjengelige.

 • Kan jeg få tilbakemelding på søknaden min hvis den ikke blir godtatt?

  I #GoogleEI-fellesskapet kan du få nyttige tilbakemeldinger både på utfordringsvideoen din og på svarene du ga i søknaden din.

 • Hvorfor begrenser Google antall personer i hver kohort?

  Det er to viktige grunner til at vi begrenser antallet innovatører per kohort:

  (1) for å sikre en opplevelse med høy kvalitet, og

  (2) for å bidra til å bygge et fellesskap. Begrenset plass kan også være en faktor.