Gå til innholdet

Innovasjon i pedagogikk

Motiverte lærere har mer engasjerte klasser, ogeffektivisering av papirarbeid kan frigjøre tid til undervisning. Globalt bruker lærere tre timer hver dag på jobbrelaterte oppgaver som karaktersetting og planlegging av undervisningen, mot fem timer per dag da de faktisk underviser.

3 timerav en lærers dag brukes gjennomsnittlig på oppgaver som karaktersetting og planlegging av undervisning.

Cambridge Assessment International Education 2018

53 %av lærere i Spania sier at teknologi legger til rette for samarbeid mellom lærere.

Blink Learning 2018

88 %av lærere i Storbritannia sier at undervisningsteknologi legger til rette for pedagogisk innovasjon og forbedrer undervisningskvaliteten.

Tes 2018

Innovasjon i pedagogikk

En samtale med Anneli Rautiainen

Sjef for innovasjonsenheten i det finske utdanningsdirektoratet

Anneli Rautiainen

Hvordan ser du for deg at faglig utvikling kommer til å endres i løpet av de neste ti årene?

Faglig utvikling må være kontinuerlig og en del av alles arbeid i fremtiden. Lærere og rektorer bør ha en individuell plan for faglig utvikling som omfatter egenvurderinger og fagfellevurderinger. Ferdigheter kommer til å bli enda viktigere enn kunnskap i fremtidens verden, som kommer til å endre seg raskt. Nettbasert læring kommer til å utvikles videre. Læring kommer til å skje i globale eller lokale læringsfellesskaper.

Beskriv effektiv innovasjon i undervisningen med ti eller færre ord.

Effektiv innovasjon i undervisningen skapes i samarbeid med eller av elevene.

Hvilke grunnsteiner må være på plass for at skoler og lærere effektivt kan gjennomføre nyskapning i undervisningen?

Skolen må ha en samarbeidskultur. Lærere og elever må danne et læringsfellesskap der man kontinuerlig lærer nye ting, og deler kunnskapen. Rektorens oppgave er å utvikle muligheter for at slike læringsfellesskap kan møtes og samarbeide.

Hør mer fra ekspertene

Finn ut mer i Lærersenteret

Finn nettbaserte kurs og ressurser som kan hjelpe lærere og elever med å forberede seg på fremtiden nå.

Kom i gang

Utforsk nye områder innen klasseromsundervisning

Lær om de viktigste trendene som har innflytelse på utdanning nå og definerer fremtidens undervisning.

Registrer deg her for å få oppdateringer, statistikk, ressurser med mer.