Przejdź do treści

Leeds City College wykorzystuje Jamboard, aby zachęcić nauczycieli i uczniów do lepszego doboru treści

Zachęcanie do niezależności i współpracy

Steven Hope, dyrektor ds. niezależnego uczenia się w Leeds City College, nadzoruje transformację metod edukacyjnych w swojej instytucji. „Aby wyjść poza tradycyjną klasę, stworzyliśmy strefy niezależnego uczenia się, w których uczniowie mogą pracować samodzielnie”. W połowie 2019 roku na uczelni było 16 takich stref, a każdego roku w różnych miejscach kampusu dodawane są nowe.

Uczniowie Leeds City College używają Google Workspace i Chromebooków do pracowania samodzielnie lub w grupach. Steven Hope chciał zachęcić ich do jeszcze szerszej niezależności i współpracy w strefach, a także w klasach.

„Z perspektywy czasu widzimy, że takie podejście ma wiele zalet” – mówi Hope. „Chcemy pomagać nauczycielom w tym, aby ich uczniowie mogli sami kierować swoimi procesem uczenia się”.

Steven Hope poszukiwał narzędzi umożliwiających łatwą współpracę uczniów z nauczycielami, aby położyć jeszcze większy nacisk na wkład uczniów w proces uczenia się. „Można by zorganizować całą debatę na temat tego, jak narzędzia cyfrowe odmieniły umiejętności wymagane do nauki” – twierdzi Hope. „Mamy 4 główne elementy: kreatywność, krytyczne myślenie, komunikację i współpracę. Kolejną istotną potrzebą uczniów jest selekcjonowanie treści. Naszym zadaniem jest udostępnienie im narzędzi, które to umożliwią”.

„Dzięki narzędziom pobudzającym kreatywność i dającym możliwości wyboru, takim jak Jamboard, uczniowie mogą wyszukać odpowiedzi i przedstawić je w taki sposób, w jaki zrobiłby to nauczyciel. Daje to każdemu uczniowi możliwość wypowiedzenia się – niezależnie od jego poziomu”.

Steven Hope, Dyrektor ds. niezależnego uczenia się, Leeds City College

Jamboardy w strefach nauczania

Steven Hope dowiedział się o interaktywnych tablicach Jamboard podczas wydarzenia Google Next. Pomyślał wtedy, że mogą one ułatwić współpracę nauczycielom i uczniom oraz pozwolić im na lepsze dobieranie treści. „Tablica jest tak intuicyjna, że nauczyłem się z niej korzystać w jedno popołudnie” – mówi Hope. „Stwierdziłem, że reszcie pracowników pójdzie to równie sprawnie”.

Podczas tygodniowego okresu próbnego Jamboard Hope prosił jak najwięcej osób o wypróbowanie tablicy. „Chcieliśmy zobaczyć, jak możemy wykorzystać Jamboard podczas zajęć”. Uczelnia zdecydowała się dodać 8 tablic Jamboard w strefach niezależnego uczenia się oraz wykorzystać je do realizacji programów nauczania matematyki, WF-u i edukacji specjalnej.

Jamboardy łączą się z Google Workspace i internetem, dzięki czemu nauczyciele i uczniowie mogą dodawać obrazy, notatki i dokumenty do tworzonych przez siebie Jamów. Nauczyciel wychowania fizycznego może na przykład kreślić na Jamboardzie plany treningowe i dodawać obrazy pokazujące ćwiczenia piłkarskie.

„Nauczyciele mogą w czasie rzeczywistym przeszukiwać internet i dodawać treści” – zauważa Hope. „Uczniowie mogą współpracować nad Jamem w czasie rzeczywistym, tak samo jak w Dokumentach Google, dodając do niego treści z internetu czy Dysku Google. To zupełnie nowy sposób przekazywania wiedzy”. Uczniowie mogą uzyskiwać dostęp do Jamów zapisanych przez nauczycieli, po prostu logując się w Google Workspace.

Gama korzyści edukacyjnych

Zachęcanie uczniów do niezależnej nauki

Gdy Jamboardy zostały umieszczone w strefach niezależnego uczenia się, od razu przyciągnęły uwagę uczniów.

„Mamy nauczycieli dodatkowych i nauczycieli wspomagających uczenie się, którzy chcą zainteresować uczniów technologią” – mówi Hope. „Uczniowie jednak sami kreatywnie wykorzystują Jamboardy i nie potrzebują dodatkowej pomocy”.

Jamy pokazują cały proces rozwiązywania problemu czy selekcjonowania treści, co oznacza, że uczniowie mogą lepiej przeanalizować lekcje. „W przypadku matematyki czy innych przedmiotów w uczeniu się nie chodzi tylko o wynik” – zauważa Hope. „Chodzi również o zrozumienie, jak do niego doszliśmy”.

Gdy uczeń sam tworzy Jamy lub uzyskuje dostęp do Jamów utworzonych przez nauczyciela, może przeglądać je w internecie lub na Chromebooku albo smartfonie z dostępem do Google Workspace i pracować w nich razem z innymi osobami. Możliwość dostępu jest pomocna dla uczniów, którzy byli nieobecni na zajęciach ze względu na inne obowiązki. Wielu z nich zajmuje się członkami rodziny lub pracuje. „Mogą uczyć się w domu, autobusie czy kawiarni. Zwiększa to ich szanse zaliczenia materiału”.

Pobudzanie kreatywności i współpracy

Nauczyciele z Leeds City College entuzjastycznie podeszli do technologii Jamboard, szczególnie że tworzenie Jamów nie wymaga prawie żadnego szkolenia. „Nauczyciele chętnie poznają nowe metody edukacyjne, ale ich wolny czas jest bardzo ograniczony” – stwierdza Hope. „Jamboardy pobudzają kreatywność, bo są intuicyjne. Wciąż powtarzam nauczycielom, żeby pokazywali na Jamboardach rzeczy, które bardzo trudno jest pokazać w zwyczajny sposób. Zachęcam ich, żeby wychodzili poza obecne schematy”.

Nauczyciele wyszukują filmy w YouTube tworzone przez innych nauczycieli, którzy tworzą interesujące lekcje dzięki tablicom Jamboard. „Nazywam to efektem sroki – wszyscy podkradają sobie pomysły” – mówi Hope. „Świetnie się to obserwuje”.

Jamboard inspiruje uczniów również do prezentowania tego, co już znaleźli. Na zajęciach ze zdrowia i opieki społecznej jeden z uczniów zebrał obrazy z internetu w Jamie i dodał ikony oraz symbole, takie jak gwiazdki i krzyżyki, aby przyciągnąć uwagę do swoich ustaleń. „To było pomysłowe, a projekt naprawdę ożył” – zauważa Hope.

Pomaganie uczniom w skupieniu się na procesie rozwiązywania problemów

„W korzystaniu z Jamboardów w Google Workspace uwielbiam to, jak narzędzia usuwają się w cień. Dzięki temu możemy skupić się na metodach pedagogicznych i wynikach uzyskiwanych przez uczniów” – uważa Hope. Jest to szczególnie widoczne, gdy nauczyciele i uczniowie korzystają z Jamboardów, aby razem pracować nad rozwiązaniem problemu. Technologia rozszerza środowisko nauczania i w niczym nie przeszkadza.

Na zajęciach z matematyki nauczyciel napisał na Jamboardzie odpowiedź (a nie pytanie) i poprosił uczniów o wymyślenie problemu, który doprowadziłby do tej odpowiedzi. Uczniowie pracowali w Jamie na swoich Chromebookach. Następnie nauczyciel wyświetlił niektóre odpowiedzi na Jamboardzie i zapytał uczniów, jak do nich doszli.

„Każdy z nich obrał inną drogę” – mówi. „Nauczyciele mogli udzielić pomocy w rozwiązywaniu problemu uczniom, którzy jej potrzebowali. To było proste ćwiczenie, ale wiele dało uczniom”.

Hope postrzega Jamboard jako sposób na dzielenie się przez uczniów tym, jak się uczą, a nie tylko tym, czego się uczą. „Dzięki narzędziom pobudzającym kreatywność i dającym możliwości wyboru, takim jak Jamboard, uczniowie mogą wyszukać odpowiedzi i przedstawić je w taki sposób, w jaki zrobiłby to nauczyciel. Daje to każdemu uczniowi możliwość wypowiedzenia się – niezależnie od jego poziomu”.

Co chciano zrobić

  • Pomóc nauczycielom i uczniom w lepszym selekcjonowaniu treści.
  • Umożliwić nauczanie nakierowane na potrzeby studentów.
  • Udostępnić nauczycielom i uczniom narzędzia pobudzające kreatywność.

Co zrobiono

  • Tablice Jamboard zostały dodane do sal lekcyjnych i niezależnych stref nauczania.
  • Jamy są zapisywane, aby uczniowie mogli z nich korzystać na urządzeniach mobilnych w dowolnym miejscu i czasie.

Co udało się osiągnąć

  • Przeprowadzono uczniów przez cały proces rozwiązywania problemów.
  • Do prezentacji zostały dodane treści z Dysku Google i internetu.
  • Uczelnia zachęca uczniów do dzielenia się swoimi projektami z koleżankami i kolegami.

Zarejestruj się tutaj, aby otrzymywać najnowsze informacje, statystyki, materiały i inne zasoby.