Przejdź do treści

Przejrzyj badania i analizy edukacyjne

Dowiedz się, jaki jest obecny stan edukacji informatycznej, i sprawdź, jak można zmienić wykorzystywane w klasach metody, aby uczniowie mogli rozwijać niezbędne im w przyszłości kwalifikacje.

1 z 4

Raporty na temat edukacji informatycznej

Raporty o stanie edukacji informatycznej w szkołach podstawowych i średnich w roku 2017

Nauka informatyki z perspektywy uczniów, rodziców, nauczycieli i administratorów w 43 stanach USA.


Raporty o stanie edukacji informatycznej w szkołach podstawowych i średnich w roku 2016

Wpływ postrzegania, możliwości, uczestnictwa i infrastruktury na edukację informatyczną w 11 stanach USA.

2 z 4

Strategie zwiększania dostępu do nauki i liczby osób uczących się

Analiza obserwacyjna ścieżek rozwoju uczniów zainteresowanych uzyskaniem tytułu licencjata informatyki w szkołach policealnych

Szkoły policealne odgrywają ważną rolę w zwiększaniu różnorodności kwalifikacji wśród osób podejmujących pracę w zawodach związanych z informatyką. Dowiedz się, dlaczego jeszcze szkoły policealne są ważne. Przeczytaj raport


Kierunki rozwoju w szkołach policealnych przyznających stopień licencjata informatyki – perspektywy uczniów

Uczniowie przechodzący ze szkół policealnych do pracy w zawodach związanych z informatyką potrzebują większej swobody i jasnych informacji. Przeczytaj raport


Edukacja informatyczna w szkołach podstawowych i średnich: badanie tematyczne

Badanie zaangażowania dzieci w naukę informatyki oraz możliwych udoskonaleń pozwalających wyeliminować nierówności w szkołach. Przeczytaj raport


Kobiety w świecie IT – co tak naprawdę się liczy

W zwiększaniu liczby kobiet kształcących się na kierunkach informatycznych kluczowe znaczenie mają zachęcanie ich do tego i stwarzanie im takich możliwości. Przeczytaj raport

3 z 4

Obecne wyzwania i przeszkody w uczestnictwie

Badanie dotyczące informatyki: dostęp do nauki i przeszkody wśród uczniów szkół podstawowych i średnich w USA

Uczniowie, rodzice, nauczyciele i administratorzy dostrzegają ważną rolę edukacji informatycznej, jednak w wielu szkołach nadal nie jest ona priorytetem. W naszych raportach analizujemy wpływ tej sytuacji na uczniów z obszarów wiejskich, uczniów czarnoskórych, dziewczęta i uczniów o pochodzeniu latynoskim w Stanach Zjednoczonych.


Brak różnorodności w nauczaniu informatyki: analiza mniejszego udziału dziewcząt oraz osób czarnoskórych i pochodzenia latynoskiego

Zrozumienie przeszkód strukturalnych i społecznych, które zniechęcają uczniów do edukacji informatycznej może pomóc rodzicom, nauczycielom i administratorom w znalezieniu sposobu na rozpowszechnienie edukacji na tym kierunku. Przeczytaj raport


Zachęcanie uczniów do nauki informatyki

Poza dostępem do nauki to zainteresowanie i pewność siebie stanowią o tym, czy dany uczeń zdobędzie umiejętności informatyczne czy nie. Przeczytaj raport


Wizerunek informatyki: postrzeganie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w Stanach Zjednoczonych

Głęboko zakorzenione stereotypy i nieliczne wzorce do naśladowania mogą przyczyniać się do braku różnorodności rasowej i płciowej w sektorze edukacji i zawodów związanych z informatyką. Przeczytaj raport


Łamanie kodu: częstotliwość i sposób przedstawiania informatyki w mediach

Jak prezentowanie informatyki w popularnych mediach może wpływać na postrzeganie przez uczniów specjalistów IT i ich zadań. Przeczytaj raport


Trendy dotyczące stanu edukacji informatycznej w szkołach podstawowych i średnich w Stanach Zjednoczonych

Omówienie zmian w postrzeganiu informatyki i możliwości nauki wśród uczniów szkół podstawowych i średnich, nauczycieli oraz administratorów. Przeczytaj raport

4 z 4

Strategie zwiększania zaangażowania uczniów i rozwijania umiejętności przydatnych w dorosłym życiu

Harmonogram rozwijania umiejętności: przygotowywanie uczniów do życia w przyszłości

Jak umiejętności typowe dla XXI wieku, takie jak alfabetyzm cyfrowy, umiejętność pracy w zespole i krytyczne myślenie, pomagają — lub nie — uczniom przygotować się do pracy w dorosłym życiu. Przeczytaj raport


Promowanie zdolności poznawczych i dążenia do doskonalenia się w szkołach XXI wieku

Aby przygotować uczniów do pracy w zawodach XXI wieku, nauczyciele muszą mieć dostęp do nowych strategii, technologii i narzędzi. Przeczytaj raport


Znoszenie podziałów – popularyzacja nauki czytania i matematyki dzięki wykorzystaniu teleinformatyki

Technologie informatyczne i komunikacyjne mogą zwiększyć skuteczność technik nauki czytania i matematyki. Przeczytaj raport


Status nauczyciela w Finlandii: jak kształtuje się szacunek do tego zawodu i jego autonomia

Nauczyciel to jeden z najpopularniejszych i cieszących się największym szacunkiem zawodów w Finlandii. Oto przyczyny takiego stanu rzeczy i jego znaczenie dla systemu edukacji. Przeczytaj raport


Nieświadome uprzedzenia w klasach: dowody i możliwości poprawy sytuacji

Badanie wpływu nieświadomych uprzedzeń na udział poszczególnych grup uczniów w zajęciach z informatyki, nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki, a także na wyniki tych grup z wymienionych przedmiotów oraz omówienie strategii zwalczania uprzedzeń. Przeczytaj raport


Potęga AI: argumenty za sztuczną inteligencją w edukacji

Podręcznik dla początkujących na temat sztucznej inteligencji i możliwości wykorzystania jej do ułatwienia nauki podczas zajęć. Przeczytaj raport

Rozpocznij

Poznaj prawdziwe historie

Zobacz, jak coraz szerszy dostęp do wysokiej jakości edukacji informatycznej zapewnia uczniom większe możliwości w zakresie nauki.

Zarejestruj się tutaj, aby otrzymywać najnowsze informacje, statystyki, materiały i inne zasoby.