Przejdź do treści

Pomoc w zwiększaniu zasięgu edukacji dla wszystkich

Wierzymy, że wszyscy – uczniowie i nauczyciele w każdym wieku i na każdym etapie – zasługują na narzędzia i kompetencje umożliwiające osiągnięcie sukcesu w budowaniu przyszłości, jakiej dla siebie pragną.

Inwestujemy w projekty oraz organizacje, które ułatwiają dostęp do nauki

Od 2005 roku przekazaliśmy przez Google.org ponad 250 milionów dolarów na rzecz walki z nierównym dostępem do edukacji, zachęcając jednocześnie Googlerów do dzielenia się techniczną wiedzą ekspercką w ramach wolontariatu. Chcemy pomóc jak największej liczbie osób, zwłaszcza z grup wykluczonych społecznie, korzystać z możliwości oferowanych przez technologię – w szkole i poza nią.

Dwie śmiejące się dziewczynki w mundurkach szkolnych; jedna z nich trzyma tablet.
Uczeń w okularach siedzący w autobusie w drodze do szkoły, skupiony na Chromebooku.

Wykorzystywanie czasu dojazdu do szkoły na naukę

Odrabianie zadań coraz częściej wymaga dostępu do internetu, ale domy milionów uczniów nie są do niego podłączone.

Współpracujemy z okręgami szkolnymi w całych Stanach Zjednoczonych i zwiększamy zasięg programu Rolling Study Halls, aby pomóc tysiącom uczniów z terenów rolniczych przeznaczać więcej czasu na naukę poza godzinami lekcyjnymi przez zapewnianie w autobusach szkolnych Wi-Fi, urządzeń i opieki nauczycieli.

Pomoc w wyposażaniu kolejnego pokolenia w umiejętności niezbędne w przyszłości

Ponad 65% uczniów będzie pracowało w zawodach, które jeszcze dziś nie istnieją¹, ale wielu z nich nie rozwija umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów ani podstawowych kompetencji cyfrowych stanowiących niezbędny element przygotowania na przyszłość.

Zapewniamy organizacjom non-profit finansowanie w postaci grantów, tworzymy programy na rzecz zwiększania dostępu do edukacji informatycznej i pomagamy w szkoleniu większej liczby kobiet oraz uczniów z grup zmarginalizowanych w zakresie myślenia analitycznego. Naszym celem jest wyposażenie każdego ucznia w umiejętności niezbędne do stawienia czoła największym wyzwaniom, jakie przyniesie przyszłość.

Nastolatka pisze na komputerze, a nauczycielka przekazuje jej instrukcje.

Dowiedz się więcej o tym, jak wspieramy edukację

Usprawnianie uczenia się i nauczania w szkołach podstawowych i średnich

Zobacz, jak narzędzia i zasoby Google pomagają nauczycielom i uczniom wspólnie tworzyć, pracować i rozwijać umiejętności cyfrowe z myślą o przyszłości.

Nowe możliwości w szkolnictwie wyższym

Zobacz, jak rozwiązania Google wspomagają prowadzenie zaawansowanych projektów badawczych, umożliwiają dokonywanie przełomowych odkryć i zapewniają szerokie możliwości edukacyjne na uczelniach i uniwersytetach.

Zarejestruj się tutaj, aby otrzymywać najnowsze informacje, statystyki, materiały i inne zasoby.