Innovatie in pedagogie

Gemotiveerde leraren hebben meer betrokken klassen en door administratieve taken te stroomlijnen kunnen ze meer tijd besteden aan lesgeven. Wereldwijd besteden leraren drie uur per dag aan werkgerelateerde taken zoals nakijken en lesplanning, vergeleken met vijf uur per dag daadwerkelijk lesgeven.

3 uur

van een lerarendag wordt gemiddeld besteed aan taken zoals nakijken en lesplanning.

Cambridge-onderzoek internationaal onderwijs, 2018

53%

van alle docenten in Spanje stelt dat technologie samenwerking tussen leraren mogelijk maakt.

Blink Learning, 2018

88%

van alle Britse docenten stelt dat onderwijstechnologie pedagogische innovatie mogelijk maakt en de onderwijskwaliteit verbetert.

Tes, 2018

Bekijk onderwijstrends per land

Van Australië en de Verenigde Staten tot de Noordse landen: bekijk hoe het onderwijs zich wereldwijd ontwikkelt.

Kort overzicht van internationale onderwijstrends

Bekijk meer informatie over welke trends (zowel nu als in de toekomst) het internationale onderwijs vormgeven.

Wereldwijd rapport bekijken

Kort overzicht van internationale onderwijstrends

Bekijk meer informatie over welke trends (zowel nu als in de toekomst) het internationale onderwijs vormgeven.

Wereldwijd rapport bekijken

Innovatie in pedagogie

Een gesprek met Anneli Rautiainen

Hoofd Innovatie van de Finse nationale onderwijsraad

Anneli Rautiainen

Hoe verwacht je dat professionele ontwikkeling zich de komende tien jaar zal ontwikkelen?

Professionele ontwikkeling moet in de toekomst continu zijn en onderdeel uitmaken van ieders baan. Docenten en schoolhoofden moeten een individueel professioneel leerplan hebben, waar zelfevaluatie en evaluatie door collega's onderdeel van uitmaken. In de snel veranderende wereld van de toekomst wordt expertise nóg belangrijker. Online leren blijft zich ontwikkelen. Leren zal plaatsvinden in leercommunity's die lokaal of wereldwijd kunnen zijn.

Geef een korte beschrijving (max. tien woorden) van effectieve innovatie in de klas.

Effectieve innovatie in de klas ontstaat door samenwerking met leerlingen.

Welke fundamentele bouwstenen hebben scholen en docenten nodig om hun lesstijl effectief te innoveren?

Er moet een op samenwerking gerichte schoolcultuur zijn. Docenten en leerlingen vormen een leergemeenschap waarin continu wordt geleerd en kennis wordt gedeeld. Het schoolhoofd moet ervoor zorgen dat deze leergemeenschappen elkaar ontmoeten en samenwerken.

Ontdek wat de experts zeggen

Innovatie in pedagogie

Een gesprek met Karen Cator

President en CEO, Digital Promise

Hoe verwacht je dat professionele ontwikkeling zich de komende tien jaar zal ontwikkelen?

Uniforme standaardtrainingen op het gebied van professionele ontwikkeling voor docenten worden inmiddels gezien als inefficiënt en hebben geen positief effect op de beslissingen die docenten nemen tijdens de les. Onderzoek toont aan dat coaching in het klaslokaal een van de meest effectieve vormen van professionele ontwikkeling is. De coach kan strategiemodellen ontwikkelen om de betrokkenheid van leerlingen te beheren en bevorderen, samen met de docent lesgeven, observeren en feedback geven, of groepen leerlingen ondersteunen. Ik verwacht flinke verbeteringen in het model en realtime virtuele toegang tot leslokalen voor coaching en begeleiding.

Welk positief effect van technologie op professionele ontwikkeling heb je gezien?

Net als hun leerlingen leren docenten op verschillende manieren. Internet biedt online toegang tot uitstekende manieren om kennis en vaardigheden te vergroten door middel van video-instructie en -demonstraties, toegang tot experts, praktijkcommunity's en talloze ideeën en onderzoeksresultaten. Bovendien stelt de mogelijkheid om op grote schaal te publiceren of te delen met een mentor of een kleine community je in de gelegenheid om zowel te reflecteren als feedback te ontvangen. Professionele ontwikkeling waarbij slim gebruik wordt gemaakt van gegevens en die op toegankelijke en begrijpelijke manieren wordt gepresenteerd, kan de behoeften aan veranderingen in strategie of studentengroepen aan het licht brengen en aanbevelingen voor een geschikte aanpak bieden.

Geef een korte beschrijving (max. tien woorden) van effectieve professionele ontwikkeling.

Authentiek en toepasbaar, persoonlijk en relevant, verbonden en reflectief, op onderzoek gebaseerd en leerlinggericht.

Welke fundamentele bouwstenen moeten aanwezig zijn voor effectieve professionele ontwikkeling?

Net als bij leren in het algemeen moet professionele ontwikkeling een leerdoel hebben en moeten docenten ervan overtuigd zijn dat ze er iets aan zullen hebben. Het moet gericht zijn op de stof, de behoeften van leerlingen en/of het management, afgestemd op de lespraktijk. Het moet docenten een duidelijke gelegenheid bieden om het geleerde toe te passen, te evalueren en te reflecteren.

Innovatie in pedagogie

Een gesprek met Jun Takahashi

Associate Professor, faculteit Onderwijs, Tokyo Gakugei University

Waaraan kun je zien dat technologie van invloed is op de manier waarop scholen docenten mogelijkheden bieden om innovatief te zijn in de les?

Ik denk dat alles verandert. Je ziet hoe de kwaliteit en kwantiteit kan worden verbeterd van lesgeefmethoden, evaluatiemethoden, dagelijkse leerverslagen, nauwe communicatie met ouders en leerlingen, continue verslagen, enzovoort. Actief leren benadrukt bijvoorbeeld het gebruik van technologie bij leeractiviteiten, maar draagt ook bij aan betere lesvaardigheden van leraren. Effectieve en concrete lesmethoden worden dagelijks via internet aan de leraren gecommuniceerd. Vergeleken met de boeken en kranten van vroeger ligt de frequentie hoger, zijn de video's makkelijker te begrijpen, wordt feedback gedeeld en is het eenvoudiger geworden om lesmethoden te verbeteren. Elke dag vinden er verbeteringen plaats omdat leerprocessen en resultaten elektronisch worden opgeslagen en worden gedeeld met kinderen en ouders, en omdat feedback makkelijk dagelijks kan worden bekeken. Aangezien deze verbeteringen druppelsgewijs, dag na dag plaatsvinden, is verandering in sommige gevallen misschien niet meteen voelbaar, maar ik denk dat er veel is veranderd in vergelijking met tien jaar geleden.

Hoe ziet effectieve innovatie op scholen eruit? Hoe zit het met niet-effectieve innovatie?

Ik denk dat er twee soorten innovatie zijn: een type dat in één keer volledig verandert en een type innovatie waarbij er dagelijks een geleidelijke verbetering plaatsvindt en dat drastisch blijkt te zijn veranderd als je na een paar jaar terugblikt. Het eerste type innovatie is soms ook nodig, maar ik denk dat het laatste type bijzonder effectief is voor scholen. Het werk van leraren in Japan is erg gecompliceerd, en er zijn veel belanghebbenden zoals leerlingen, ouders, lokale mensen, docenten, de Onderwijsraad, enzovoort. Het is van essentieel belang dat deze partijen het onderling met elkaar eens zijn. Technologie vormt een hulpmiddel en ik denk dat innovatie door dagelijkse verbeteringen essentieel is voor ontwikkeling, omdat alleen iets nieuws introduceren niet goed werkt.

Welke fundamentele bouwstenen hebben scholen en docenten nodig om hun lesstijl effectief te innoveren?

Ik zou zeggen: focus je op dagelijkse verbetering en ontwikkeling en wees niet tevreden met de huidige situatie. Als er bijvoorbeeld een belangrijke innovatie plaatsvindt, zal dat deel zich sterk ontwikkelen, maar zal er daaromheen enige vervorming plaatsvinden. Vervorming is iets dat je achteraf ziet en iets dat je tijdens je dagelijkse werk tegenkomt. Omdat we te maken hebben met kinderen met uiteenlopende en complexe achtergronden, kunnen we onszelf elke dag maar beetje bij beetje voorzichtig verbeteren en ontwikkelen.

Innovatie in pedagogie

Een gesprek met Dr. Hanna Dumont

DIPF | Leibniz Institute for Research and Information in Education

Hoe verwacht je dat professionele ontwikkeling zich de komende tien jaar zal ontwikkelen?

Onze samenleving wordt steeds diverser en docenten worstelen om de beste manier te vinden om op de uiteenlopende behoeften van de leerlingen in hun klassen te reageren. Dat is niet verwonderlijk gezien het feit dat de lespraktijk op scholen vandaag de dag nog steeds voornamelijk is gericht op de 'gemiddelde leerling'. Naar mijn mening is de voornaamste uitdaging daarom lespraktijken te stimuleren die inspelen op de individuele behoeften van leerlingen. Dit vereist intensieve professionele training voor docenten, waarbij ze leren hoe ze 'adaptief' kunnen lesgeven.

Welk positief effect van technologie op professionele ontwikkeling heb je gezien?

Ondanks dat scholen de plaats zijn waar kinderen het grootste deel van hun tijd doorbrengen, ontbreekt het scholen aan digitale technologieën voor educatieve doeleinden. Mijn indruk is dat hetzelfde geldt voor professionele ontwikkeling. Oftewel: ik heb nog geen impact van technologie op professionele ontwikkeling in het onderwijs gezien.

Hoe ziet het eruit wanneer technologie effectief wordt gebruikt in combinatie met professionele ontwikkeling? En wanneer het niet effectief wordt gebruikt?

Ik denk dat een van de belangrijkste kansen van het gebruik van technologie voor professionele ontwikkeling is dat docenten met elkaar in contact worden gebracht en dat het hen helpt 'kritische vrienden' te worden die elkaar feedback kunnen geven wanneer ze nieuwe lespraktijken uitproberen. Meer in het algemeen is het belangrijk dat technologie niet wordt gebruikt omwille van technologie: het is belangrijk dat technologie wordt afgestemd op de behoeften van docenten.

Welke fundamentele bouwstenen moeten aanwezig zijn voor effectieve professionele ontwikkeling?

Professionele ontwikkeling zal een grotere impact op schoolpraktijken hebben als docenten worden gevraagd om datgene wat ze hebben geleerd, toe te passen op hun eigen school- en klascontext en om nieuwe lesmethoden uit te proberen. Bovendien moeten peer learning en onderlinge feedback van docenten een integraal onderdeel vormen van professionele ontwikkeling.

Leer met andere docenten van over de hele wereld

Onderzoeksresultaten uit 'Future of the Classroom' voor de VS

Ontdek de onderzoeksresultaten uit 'Future of the Classroom' voor de VS met dr. Karen Correia da Silva en haar team, in samenwerking met Google for Education.

On-demand bekijken
Pedagogiek innoveren voor effectief onderwijs

Als de docent gemotiveerd is, is de klas meer betrokken. Docenten willen administratieve taken graag stroomlijnen, zodat zij zich op het lesgeven kunnen concentreren. Doe mee aan een paneldiscussie met leiders op het gebied van professionele ontwikkeling en training uit Europa en Noord-Amerika.

On-demand bekijken
Onderzoeksresultaten uit 'Future of the Classroom'

Luister naar inzichten van het onderzoeksteam dat het wereldwijde rapport 'Future of the Classroom' (De toekomst van het leslokaal) voor Google for Education heeft opgesteld.

On-demand bekijken

Aan de slag

Opkomende aspecten van klassikaal onderwijs ontdekken

Bekijk de belangrijkste trends die we op dit moment in het onderwijs tegenkomen en die het onderwijs van morgen bepalen.

Hartelijk dank voor je aanmelding.

Laat ons weten waarin je geïnteresseerd bent.