ข้ามไปยังเนื้อหา
Logo certified innovator

ปฏิรูปการศึกษาด้วยโครงการที่คุณให้ความสนใจในฐานะผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรอง

เข้าร่วมชุมชนนักการศึกษาจากทั่วโลกที่มีความมุ่งมั่นและใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยิ่งใหญ่ รวมทั้งสนับสนุนการใช้เครื่องมือของ Google เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อธิบายเกี่ยวกับ

เหตุใดคุณจึงควรเป็นผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรอง

โครงการผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรองของ Google for Education ยอมรับและสนับสนุนนักการศึกษาชั้นนำทั่วโลกที่มีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตในสาขาอาชีพ สนับสนุนเทคโนโลยีที่สร้างการเปลี่ยนแปลง และคิดค้นนวัตกรรมเพื่อยกระดับชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น

เปิดตัวโครงการสำหรับการปฏิรูป

ขับเคลื่อนการพลิกโฉมผ่านโครงการที่ Google แนะนำ

ยกระดับผลลัพธ์ที่คุณสร้าง

เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำผ่านโอกาสที่ให้การสนับสนุน

ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง

รับการให้คำปรึกษาที่เหมาะสำหรับคุณจากผู้สร้างนวัตกรรมที่มีความสามารถ

“Google Innovation Academy ช่วยให้ผมเล็งเห็นวิธีที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมทั้งยังมอบทักษะ ทัศนคติ รวมถึงชุมชนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้ประสบความสำเร็จด้วย”

Andrew Dobbie, โทรอนโต 2016

วิธีการทีละขั้นตอน

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเป็นผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรอง

1

ค้นหา Innovation Academy ในภูมิภาคของคุณ

ค้นหาหลักสูตร 3 วันของ Innovation Academy ในภูมิภาคที่คุณอาจมีสิทธิ์เข้าร่วม

2

เรียนจบหลักสูตรและมีใบรับรองที่กำหนด

3

ระบุปัญหาที่ควรแก้ไขในแวดวงการศึกษา

สัมภาษณ์ผู้คนบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ แล้วถ่ายวิดีโอความยาว 90 วินาทีเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวและเหตุผลที่ต้องการแก้ไข ดูข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม

4

สมัครก่อนหมดเขตครั้งถัดไป

กรุณาตรวจสอบว่าคุณได้ส่งใบสมัครก่อนหมดเขต ดูเกณฑ์การให้คะแนน

รูปภาพ
เชื่อมต่อชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมนี้จาก
ชุมชนผู้สร้างนวัตกรรมทั่วโลก

ใช้ไดเรกทอรีออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้สร้างนวัตกรรมจากรุ่นที่ผ่านมา

เชื่อมต่อ
ขยายทั้งหมด ยุบทั้งหมด
 • ฉันจะสมัครเป็นผู้สร้างนวัตกรรมได้อย่างไร

  เราจะเปิดรับสมัครเป็นระยะๆ และจะประกาศข้อมูลในหน้านี้ ใบสมัครประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ที่ให้โอกาสคุณได้แสดงออกถึงความสร้างสรรค์ นวัตกรรม ประสบการณ์ และความเป็นผู้นำในแวดวงการศึกษา

 • โครงการนวัตกรรมคืออะไรและมีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

  ผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรองทุกคนจะทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งกับ Google และกับผู้สร้างนวัตกรรมคนอื่นๆ เพื่อจัดการ บันทึก และนำโครงการสร้างสรรค์ด้านการศึกษาไปใช้จริง เราส่งเสริมให้ผู้สร้างนวัตกรรมดำเนินโครงการร่วมกัน และเลือกโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างผลลัพธ์ให้กับนักเรียนและนักการศึกษาคนอื่นๆ

 • ฉันต้องสอบอะไรบ้างจึงจะสมัครเป็นผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรองได้

  คุณต้องสอบผ่านเป็นนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 2 ก่อนจึงจะสมัครเป็นผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรองได้

 • วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับโรงเรียนนวัตกรรมของ Google for Education คือเมื่อใดและที่ใด

  เราจะประกาศวันที่และสถานที่ของ Innovation Academy ให้ทราบในหน้านี้

 • ฉันจะเป็นผู้สร้างนวัตกรรมที่มีส่วนร่วมต่อไปได้อย่างไรหลังจากปีแรก

  ผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรองของ Google for Education ยังคงมีส่วนร่วมได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

  (1) ดำเนินโครงการนวัตกรรมที่มีผลลัพธ์สูงตามความสนใจ

  (2) เป็นผู้สนับสนุนโน้มน้าวให้คนอื่นๆ ใช้เทคโนโลยีของ Google เพื่อพลิกโฉมการศึกษา

  (3) เป็นผู้นำในโปรแกรมต่างๆ ของ Google เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน

เริ่มต้นใช้งาน

รับการสนับสนุน

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับโปรแกรมผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรอง โปรด
ติดต่อเราด้านล่าง

รับการอัปเดตข่าวสารและการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรอง