ข้ามไปยังเนื้อหา
วงกลมที่มีเส้นรอบวงสีฟ้า เหลือง และเขียว และมีตัวอักษร T สีแดงอยู่ในวงกลม

ร่วมเป็นผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองและช่วยให้นักการศึกษาได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือของ Google

โปรแกรมผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองจะส่งเสริมศักยภาพให้นักการศึกษาได้เรียนรู้และใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google for Education เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห้องเรียน พัฒนาผลลัพธ์ของนักเรียน และสร้างเสริมทักษะความเป็นผู้นำ

ผู้หญิง 3 คนมองหน้าจอแล็ปท็อปในการประชุม

ร่วมเป็นผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง

ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและความเป็นผู้นำของคุณเพื่อช่วยให้นักการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนการสอนภายในห้องเรียนโดยใช้เครื่องมือของ Google

ร่วมเป็นผู้นำ

โดดเด่นอย่างผู้นำและทำผลงานให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักการศึกษาคนอื่นๆ และนักเรียน

สร้างทักษะการฝึกอบรม

เพิ่มพูนทักษะในฐานะผู้ฝึกอบรมเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนการสอนภายในห้องเรียนผ่านเทคโนโลยี

เข้าร่วมชุมชนของผู้นำที่มีอุดมการณ์เดียวกัน

ทำงานร่วมกับชุมชนผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองในกลุ่ม Google Groups ส่วนตัวสำหรับผู้ฝึกอบรมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในไดเรกทอรี EDU ระดับโลกของ Google for Education

วิธีการทีละขั้นตอน

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเป็นผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง

1

เข้าร่วมหลักสูตรผู้ฝึกอบรมให้เสร็จสิ้น

หลักสูตรผู้ฝึกอบรมจะช่วยพัฒนาผู้ฝึกอบรมทั้งในด้านการเรียนรู้และเพิ่มพูนความสามารถในการสร้างและนำเสนอแผนการฝึกอบรม

2

เข้าร่วมการประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรมให้เสร็จสิ้น

ทำการประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรมเพื่อประเมินความพร้อมในการฝึกอบรมผู้อื่น

3

รับใบรับรองนักการศึกษาระดับที่ 1 และ 2

แม้จะไม่ใช่ขั้นตอนบังคับ แต่การเรียนรู้หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานและขั้นสูงจนจบ จะช่วยสร้างความเชี่ยวชาญและเตรียมความพร้อมการสอบให้คุณได้

4

ถ่ายทำวิดีโอและส่งใบสมัครเป็นผู้ฝึกอบรม

ถ่ายทำวิดีโอความยาว 3 นาทีเพื่อแสดงตัวตนและแนวทางการสอนของคุณ รวมทั้งส่งใบสมัคร

ผู้หญิง 2 คนกำลังดูแล็ปท็อป
ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

รักษาสถานะผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองของคุณ

Certified Trainer ทุกคนต้องขอใบรับรองซ้ำในโครงการ Certified Trainer เพื่อรักษาสถานะผู้ฝึกอบรมให้ใช้งานได้ต่อไป

 • รายงานเซสชันการฝึกอบรมที่เน้นเกี่ยวกับ Google อย่างน้อย 10 เซสชันใน Edu Activity App
 • ผ่านการทดสอบการอัปเดตผลิตภัณฑ์ปี 2024 โดยศึกษาคู่มือเตรียมสอบซึ่งจะได้รับในกรอบเวลาการทดสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • มีใบรับรองระดับ 1 และ 2 ที่ใช้งานอยู่ (ต่ออายุทุก 3 ปี)
ขยายทั้งหมด ยุบทั้งหมด
 • ฉันต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะได้ใบรับรอง

  หากต้องการเป็นผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง คุณจะต้องทำตามขั้นตอนทั้ง 7 ข้อด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน

  1. หลักสูตรผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง หลักสูตรผู้ฝึกอบรมจะประกอบด้วยวิธีการ 1) จัดทำแผนและดำเนินการฝึกอบรมที่สร้างแรงบันดาลใจและมีประสิทธิภาพ และ 2) ช่วยให้นักการศึกษานำเทคโนโลยีของ Google มาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน โดยจะใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะในการฝึกอบรม การเป็นผู้นำ และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งล้วนแล้วแต่จะช่วยให้คุณเป็นผู้ฝึกอบรมที่เก่งขึ้น คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หลักสูตร

  2. การประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรม ผ่านการประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรม (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) การสอบนี้จะทดสอบความเข้าใจที่คุณมีต่อหลักสูตรผู้ฝึกอบรมและความคุ้นเคยกับ Google for Education คลิกที่นี่เพื่อเข้ารับการประเมิน

  3. นักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 1 ทำการสอบนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 1 (ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง) เพื่อประเมินความสามารถในการใช้เครื่องมือของ Google เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ข้อสอบนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกับนักการศึกษาและการใช้เครื่องมือของ Google

  4. นักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 2 ทำการสอบนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 2 (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ล่าสุดในการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีอันหลากหลายของ Google for Education ไปใช้กับการสอนในชั้นเรียน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ในหน้าคำถามที่พบบ่อย

  5. วิดีโอของผู้ฝึกอบรม นำเสนอตัวเองให้โดดเด่นด้วยการส่งวิดีโอความยาว 2-3 นาทีซึ่งสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ Google Workspace for Education, Chromebook หรือ Chrome ในชั้นเรียนหรือโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์

   เกณฑ์การประเมินวิดีโอ:

   1. วิดีโอต้องมีความยาว 2-3 นาที การสมัครจะถูกปฏิเสธหากวิดีโอมีความยาวเกิน 3 นาที
   2. วิดีโอต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Google Workspace for Education, Chromebook หรือ Chrome
   3. ขั้นตอน/วิธีการในวิดีโอต้องทำตามได้ง่าย
   4. ผู้สมัครต้องสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ในชั้นเรียนหรือโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์
   5. แนะนำให้ใช้ Screencast

  6. ประสบการณ์การพัฒนาทางวิชาชีพ ระบุโอกาสในการเรียนรู้ทางวิชาชีพเกี่ยวกับ Google โดยเฉพาะที่คุณชื่นชอบ 3-5 โอกาสซึ่งคุณได้สร้างขึ้นเมื่อปีที่แล้ว (รวมถึงพอดแคสต์ บล็อก สื่อการฝึกอบรม หลักสูตรออนไลน์ ตลอดจนเซสชันการฝึกอบรม) โดยคุณจะต้องระบุวันที่ หัวข้อ และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ด้วย

  7. สมัครเลย ส่งใบสมัครเป็นสมาชิกพร้อมหลักฐานประกอบข้างต้น (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) คุณจะต้องตอบชุดคำถามสั้นๆ คำตอบที่ได้รับจะช่วยให้เราทราบถึงประสบการณ์การฝึกอบรมของคุณ ซึ่งรวมถึงการวางแผน การนำไปใช้งาน การประเมินผล และการสร้างสื่อการเรียนการสอน

 • การสอบมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

  การสอบนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 1 มีค่าใช้จ่าย $10 ส่วนระดับที่ 2 มีค่าใช้จ่าย $25 และการประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรมมีค่าใช้จ่าย $15

 • ฉันจะขอรับสำเนาใบรับรองได้จากที่ไหน

  คุณจะได้รับใบรับรองและป้ายสถานะทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนสอบ หากไม่ได้รับสำเนา โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์จดหมายขยะ

 • ตรวจสอบใบสมัครได้วันที่เท่าไร

  เราตรวจสอบใบสมัครเป็นประจำทุกเดือน โดยการเปิดรับสมัครทุกรอบจะปิดรับในวันพุธสุดท้ายของแต่ละเดือน คุณควรได้รับการแจ้งเตือนสถานะการสมัครภายใน 4-6 สัปดาห์หลังจากที่ส่งใบสมัครครั้งแรก ขอขอบคุณที่อดทนรอ

 • ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะรักษาสถานะผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองของ Google for Education ไว้ได้

  Certified Trainer ทุกคนต้องขอใบรับรองซ้ำในโครงการ Certified Trainer เพื่อรักษาสถานะผู้ฝึกอบรมให้ใช้งานได้ต่อไป

  • รายงานเซสชันการฝึกอบรมที่เน้นเกี่ยวกับ Google อย่างน้อย 10 เซสชันใน Edu Activity App
  • ผ่านการทดสอบการอัปเดตผลิตภัณฑ์ปี 2024 โดยศึกษาคู่มือเตรียมสอบซึ่งจะได้รับในกรอบเวลาการทดสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  • มีใบรับรองระดับ 1 และ 2 ที่ใช้งานอยู่ (ต่ออายุทุก 3 ปี)

  คุณสามารถรวมกิจกรรมการฝึกอบรมทั้งหมดไว้ในการส่งข้อมูลครั้งเดียวและรายงานเป็นรอบๆ ตามที่คุณสะดวก (เช่น คุณสามารถส่งข้อมูลเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายสัปดาห์ หรืออื่นๆ)

รับการสนับสนุน

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับโปรแกรมผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง โปรดติดต่อเราด้านล่าง