Siirry sisältöön

Oppilaslähtöinen oppiminen

Opetusalan edelläkävijät haluavat, että oppilaista tulee entistä itsenäisempiä opetuksen suhteen, opetussisällöistä aina luokkahuoneen toimintatapoihin asti. Koska nykyään ymmärretään yhä paremmin, miten tärkeää on, että koulu valmistaa oppilaita ulkopuoliseen maailmaan, opetusalan edelläkävijät ovat vankasti sitä mieltä, että oppilaiden toimijuuden on oltava sääntö eikä poikkeus.

76%meksikolaisista opettajista sanoo, että itsenäinen oppiminen on yksi suurimmista eduista, joka saavutetaan käyttämällä teknologiaa luokkahuoneessa pedagogisella tasolla.

Blink Learning, 2018

65%amerikkalaisista opettajista on sitä mieltä, että oppilaslähtöinen oppiminen on erittäin arvokas työkalu 2000-luvulla tarvittavien taitojen kehittämiseen.

Nureva, 2016

67%suuresta yleisöstä Espanjassa on sitä mieltä, että julkisten koulujen on tärkeämpää opettaa oppilaille luovuutta ja itsenäistä ajattelua kuin edistää kuria.

Pew Research Center, 2017

Asiantuntijoiden näkemyksiä

Oppilaslähtöinen oppiminen

Keskustelu Rob Houbenin kanssa

Koulunjohtaja, Agora

Rob Houben

Miksi yhä useammat koulut keskittyvät oppilaslähtöiseen oppimiseen? Mitkä ovat mielestäsi merkittävimmät hyödyt?

Kouluissa aletaan viimeinkin ymmärtää, että intohimoa ja motivaatiota ei voi syöttää oppilaisiin ulkoapäin. Tiedämme, että menestyksen avaimena ei toimi älykkyysosamäärä vaan intohimo ja motivaatio. Jos voidaan lähteä liikkeelle oppilaan kiinnostuksenkohteista, voidaan kehittää niihin liittyviä tietoja ja taitoja. Silloin oppiminen lähtee ylikierroksille ja oppilaat saavat hyvän lähtökohdan elinikäiselle oppimiselle.

Mikä on paras esimerkki oppilaslähtöisestä oppimisesta, jonka olet nähnyt käytännössä?

Meillä Agorassa oli oppilas, joka selitti meille, miten atomipommi toimii. Jotkut oppilaat korjaavat autojen moottoreita, toiset taas valmistivat digitaalisen kouluympäristömme ja perustivat oman yrityksen 16-vuotiaina. Eräs oppilaistamme opetteli korean kielen itsenäisesti ja esitteli kouluamme korealaisille vieraille. Oppilaat saattavat aloittaa projektinsa yksin, mutta lopulta saman projektin parissa voi työskennellä 15 tai jopa 30 muutakin oppilasta. On myös 13-vuotiaiden aloittamia projekteja, joista aikuiset asiantuntijat ovat matkan varrella innostuneet niin, että he osallistuvat niihin vapaaehtoisesti yhden päivän viikossa.

Minkä perustavanlaatuisten asioiden on oltava kohdillaan, jotta oppilaslähtöinen oppiminen olisi tehokasta kouluissa?

Kaikki on kiinni henkilökunnan ja opettajien ajattelutavasta. Opettajan on unohdettava kaikki, mitä hän tietää opettamisesta ja koulujen rakenteista, ja keskityttävä siihen, mitä hän tietää oppimisesta. Lähtökohdaksi on otettava oppilaan henkilökohtaiset tavoitteet ja oppimispolut. On siis lähdettävä liikkeelle siitä, mitä oppilas haluaa oppia, valmistaa tai tehdä, sekä annettava oppilaalle mahdollisuus epäonnistua matkan varrella ja oppia siitä. Opettajan täytyy hyödyntää kaikkea osaamistaan ja kysyä oikeat kysymykset, niin että hän auttaa oppilasta ajattelemaan itse eikä vain selitä asioita hänelle. Näin oppimisprosessi on oppilaiden itsensä hallinnassa. Siihen ei tarvita ennalta määrättyjä kursseja, luokkia, lukujärjestyksiä tai ikäryhmiä.

Yuhei Yamauchi
Oppilaslähtöinen oppiminen

Keskustelu Yuhei Yamauchin kanssa

Professori, Interfaculty Initiative in Information Studies, Tokion yliopisto

Miksi yhä useammat koulut keskittyvät oppilaslähtöiseen oppimiseen? Mitkä ovat mielestäsi merkittävimmät hyödyt?

Tieto- ja viestintäteknologioiden, kuten tekoälyn, lisääntyminen on nostanut ihmisiltä vaadittua taitotasoa. Koska olemme siirtymässä aikaan, jossa monet ihmiset elävät yli 100-vuotiaiksi ja siirtyvät elämänsä aikana uralta toiselle, elinikäinen oppiminen on välttämätöntä. Koulujen on kehitettävä ihmisten kykyä oppia jatkuvasti. Oppilaslähtöisen oppimisen edistämisen ansiosta oppijoilla on enemmän mahdollisuuksia "oppia oppimaan". Samanaikaisesti oppijat voivat miettiä enemmän sitä, miten koulussa opittuja perustaitoja voi soveltaa koko elämän ajan. Oppimisen merkityksen ymmärtäminen on ehdottoman tärkeä etu.

Mistä näkee, että oppilaslähtöinen oppiminen on tehokasta?

Oppilaslähtöisessä oppimisessa on tärkeää, että oppijalla on omat syynsä oppia ja että hän määrittelee itse omat kysymyksensä. Tehokkaassa oppilaslähtöisessä oppimisessa oppijoilla on voimakas motivaatio ratkaista ongelma. Lisäksi he pyytävät aktiivisesti mielipiteitä luokkatovereilta ja ihmisiltä eri puolilta maailmaa, joten he joutuvat käsittelemään erilaisista ajatuksista johtuvia ristiriitoja. Kun he voittavat nämä vaikeudet, tapahtuu syvällistä oppimista. Toisin sanoen voidaan ajatella, että oppiminen ei ole tehokasta, jos oppija ei ole motivoitunut.

Minkä perustavanlaatuisten asioiden on oltava kohdillaan, jotta oppilaslähtöinen oppiminen on tehokasta kouluissa?

Jotta oppilaslähtöinen oppiminen on tehokasta, on tärkeää, että opettaja auttaa oppilasta valitsemaan aiheen, josta tämä on kiinnostunut ja jonka ehtii käsitellä varatussa ajassa. Oppilaille täytyy järjestää pääsy tarvittaviin tietoihin sekä mahdollisuuksia keskustella aiheesta luokkatovereiden kanssa tietojen syventämiseksi. Lisäksi on tärkeää, että oppilaat voivat käsitellä aihetta paikallisten asiantuntijoiden kanssa, jotta he oppivat vahvistamaan ja puolustamaan kantaansa. Kun oppilaslähtöinen oppimisprojekti on meneillään, opettajan on tarvittaessa neuvottava oppijaa, jos tämä ei tiedä, miten edetä.

Lisävalmiuksia Opettajien ohjekeskuksesta

Tutustu verkkokursseihin ja resursseihin, joiden avulla opettajat ja oppilaat voivat valmistautua tulevaan jo tänään.

Aloita

Tutustu kouluopetuksen uusiin ilmiöihin

Lue keskeisimmistä trendeistä, jotka vaikuttavat nykyiseen opetukseen ja määrittelevät tulevaisuuden oppimiskokemuksia.

Tilaa uutisia, vinkkejä ja materiaaleja suoraan sähköpostiisi.