Siirry sisältöön

Pedagogisia innovaatioita

Motivoituneilla opettajilla on muita innostuneemmat oppilaat, ja kun hallinnolliset tehtävät sujuvat helposti, he voivat käyttää opettamiseen entistä suuremman osan ajastaan. Opettajat käyttävät maailmanlaajuisesti kolme tuntia päivässä työhön liittyviin tehtäviin, kuten arvosteluun ja oppituntien suunnitteluun, ja viisi tuntia päivässä varsinaiseen opettamiseen.

3 tuntiaopettajan päivästä kuluu keskimäärin arvostelun ja oppituntien suunnittelun kaltaisiin tehtäviin.

Cambridge Assessment International Education, 2018

53 %espanjalaisista opettajista sanoo, että teknologia mahdollistaa opettajien välisen yhteistyön.

Blink Learning, 2018

88 %Yhdistyneen kuningaskunnan opettajista sanoo, että koulutusteknologia mahdollistaa pedagogiset innovaatiot ja parantaa koulutuksen laatua.

Tes, 2018

Pedagogisia innovaatioita

Keskustelu Anneli Rautiaisen kanssa

Kokeilukeskuksen päällikkö, Opetushallitus

Anneli Rautiainen

Miten uskot ammatillisen kehittymisen muuttuvan seuraavien kymmenen vuoden aikana?

Tulevaisuudessa ammatillisen kehittymisen on oltava jatkuvaa ja osa jokaisen työnkuvaa. Opettajilla ja rehtoreilla tulee olla henkilökohtainen ammatillisen oppimisen suunnitelma, johon sisältyy sekä itsereflektiota että vertaisarviointia. Tulevaisuuden nopeasti muuttuvassa maailmassa kyvyistä tulee jopa tietoja tärkeämpiä. Verkko-oppiminen kehittyy. Oppiminen tapahtuu yhteisöissä, jotka voivat olla maailmanlaajuisia tai paikallisia.

Kuvaile tehokasta luokkahuoneinnovaatiota korkeintaan 10 sanalla.

Tehokas luokkahuoneinnovaatio luodaan oppilaiden voimin tai heidän kanssaan.

Minkä perustavanlaatuisten asioiden on oltava kohdillaan, jotta oppilaitokset ja opettajat voivat innovoida kouluopetusta tehokkaasti?

Koulukulttuurin täytyy kannustaa yhteistyöhön. Opettajat ja oppilaat muodostavat oppimisyhteisön, jossa oppiminen on jatkuvaa ja tietoa jaetaan. Rehtorin tehtävä on tarjota oppimisyhteisöille mahdollisuus kohtaamisiin ja yhdessä työskentelyyn.

Lisää asiantuntijoiden näkemyksiä

Lisävalmiuksia Opettajien ohjekeskuksesta

Tutustu verkkokursseihin ja resursseihin, joiden avulla opettajat ja oppilaat voivat valmistautua tulevaan jo tänään.

Aloita

Tutustu kouluopetuksen uusiin ilmiöihin

Lue keskeisimmistä trendeistä, jotka vaikuttavat nykyiseen opetukseen ja määrittelevät tulevaisuuden oppimiskokemuksia.

Tilaa uutisia, vinkkejä ja materiaaleja suoraan sähköpostiisi.