Tillgänglighet för alla elever

Alla vinner på att eleverna kan delta i utbildningen på ett sätt som passar dem. Det är därför vi skapar Google for Education-produkter med tillgänglighet i fokus så att inlärning, kunskapsglädje och att uppnå sin fulla potential blir en självklarhet för alla elever.

A student, about 10-13 years old, listens to a lesson on his headphones, focuses intently on a Chromebook.

Engagera elever med olika behov och lärstilar

Eleverna i en klass har olika lärstilar. Vi vill att alla elever ska få det stöd de behöver i skolan. Därför utformar vi teknik som gör det lättare för lärare att tillgodose elevernas behov, oavsett om det gäller nedsatt syn eller hörsel, rörelsehinder eller olika sätt att bearbeta ny information.

För oss på Google innebär bra design att den är tillgänglig för alla. Våra Google for Education-produkter skapas med tillgänglighet i åtanke, så att kunskapsglädje, inlärning och att uppnå sin fulla potential blir en självklarhet för alla elever.

Verktyg för alla elever

Skapar strategier för livslångt lärande

När elever får de verktyg de behöver och förstår hur de kan användas stärks deras självförtroende och de utvecklar inlärningsstrategier som de har nytta av för resten av livet. Med G Suite-funktioner som textning, visuella hjälpmedel och möjlighet till samarbete i realtid undanröjs inlärningshinder för alla elever, oavsett om de har ett kroniskt eller tillfälligt funktionshinder eller lär sig bäst under vissa förhållanden.

A student wearing headphones is deeply immersed in a lesson on a phone or tablet.
A student uses the keyboard on his Android tablet.
Anpassad inlärning

Öppnar dörrar till inspirerande upplevelser för alla elever

När elever får använda teknik och göra sitt skolarbete på ett sätt som passar dem skapas nya vägar till inlärning. Chromebook har till exempel funktioner som ChromeVox och Textuppläsning för elever som behöver syn- eller hörselstöd och ger alla elever tillgång till information på sitt sätt. Med Chromebook tillämpas elevens anpassade inställningar varje gång han eller hon loggar in på en enhet. Det sparar tid och låter eleven koncentrera sig på skolarbetet.

Inkluderande upplevelser

Ger alla elever möjlighet att delta och uppnå framgång

Alla elever har olika styrkor, perspektiv och behov i klassrummet. Med allt från textförstoring till röstinmatning och stöd för punktskrift gör produkter från Google for Education det lättare för alla elever att lära sig på lika villkor som sina klasskamrater. Få ännu fler möjligheter för inlärning som är både anpassad och inkluderande med tillägg i Chrome.

A female student rests her hand contemplatively on her chin as she absorbs a lesson.

”Om det fungerar för barn med särskilda behov fungerar det för alla. Fungerande strategier slutar inte plötsligt att fungera.”

Suley Castillo, Instructional Coach, Dallas ISD

Läs mer om funktioner och verktyg för tillgänglighet från Google

Ladda ned och dela den här snabbguiden över de inställningar och funktioner för tillgänglighet som finns i G Suite och Chromebook samt Chrome-tillägg som du kan lägga till.

Ladda ned snabbguiden

Läs mer om hur Google kan hjälpa dig

Kom i kontakt med en expert som hjälper dig att välja rätt produkter och funktioner för dina elevers behov.

Utforska funktioner och verktyg för tillgänglighet

Ladda ned och dela den här snabbguiden över tillgänglighetsalternativ för G Suite och Chromebook.

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.