Terokai penyelidikan dan cerapan pendidikan

Ketahui keadaan pendidikan sains komputer hari ini dan terokai peluang untuk mengubah pengalaman bilik darjah supaya semua pelajar dapat membina kemahiran yang diperlukan untuk masa depan.

1 daripada 4

Laporan tentang pendidikan sains komputer

Laporan negeri pendidikan sains komputer K-12 2017

Pemerhatian tentang cara pelajar, ibu bapa, guru dan pentadbir menanggapi dan mengalami pendidikan sains komputer di 43 buah negeri di A.S.

Terokai laporan

Laporan negeri pendidikan sains komputer K-12 2017

Untuk memberitahu orang ramai tentang kemajuan yang dibuat ke arah memastikan penyertaan yang luas dalam pendidikan CS K-12, laporan ini memaparkan hasil tinjauan Google-Gallup bagi 2014 - 15 dan 2015 - 16. Topiknya termasuk tanggapan, peluang, sokongan dan infrastruktur. Laporan ini juga menawarkan cadangan untuk memperluas akses kepada pembelajaran CS untuk 43 negeri.

Baca laporan penuh

Terokai dapatan mengikut negeri


Laporan negeri pendidikan sains komputer K-12 2016

Cara tanggapan, peluang, penyertaan dan infrastruktur mempengaruhi pendidikan sains komputer di 11 buah negeri di A.S.

Terokai laporan

Laporan negeri pendidikan sains komputer K-12 2016

Memperluas akses pelajar yang saksama kepada sains komputer (CS) adalah penting untuk masa depan kita, bukan sahaja kerana peningkatan permintaan yang diwujudkan oleh pekerjaan berkaitan pengkomputeran tetapi juga kerana perkara ini mengembangkan pemikiran kritis untuk menyelesaikan masalah yang rumit, kreativiti untuk menggalakkan idea baharu dan kemahiran untuk memacu inovasi. Untuk memaklumkan kemajuan dalam memastikan Sains Komputer untuk Semua, laporan ini memberikan status pendidikan CS dan syor untuk 11 negeri pada tahun 2016.

Baca laporan penuh

Terokai dapatan mengikut negeri

2 daripada 4

Strategi untuk meningkatkan akses dan memperbaik penyertaan

Analisis membujur tentang laluan sambung belajar daripada kolej komuniti kepada ijazah sarjana sains komputer

Kolej komuniti memainkan peranan penting dalam memimpin kumpulan bakat yang lebih pelbagai ke dalam kerjaya sains komputer. Ketahui perkara lain yang boleh dilakukan oleh mereka untuk melancarkan laluan ini. Baca laporan.


Tanggapan pelajar tentang laluan sambung belajar daripada kolej komuniti kepada ijazah sarjana sains komputer

Pelajar memerlukan lebih kefleksibelan dan kejelasan semasa mereka beralih daripada kolej komuniti kepada kerjaya dalam sains komputer. Baca laporan.


Pendidikan sains komputer prakolej: Tinjauan bidang

Penelitian tentang cara kanak-kanak terlibat dengan pendidikan sains komputer dan pembaikan yang boleh membawa kepada peluang yang lebih saksama di sekolah. Baca laporan.


Wanita yang memilih sains komputer—Perkara yang paling penting

Galakan dan pendedahan memainkan peranan yang amat penting dalam memimpin wanita untuk mengambil jurusan sains komputer. Baca laporan.

3 daripada 4

Cabaran dan halangan penyertaan pada masa ini

Mencari sains komputer: Akses dan halangan dalam pendidikan K-12 A.S.

Pelajar, ibu bapa, guru dan pentadbir mengiktiraf kepentingan pendidikan sains komputer, tetapi mata pelajaran ini masih belum menjadi keutamaan di banyak sekolah. Laporan kami meneliti erti perkara ini bagi pelajar luar bandar, Kulit Hitam, perempuan dan Hispanik di Amerika Syarikat.

Terokai laporan

Mencari sains komputer: Akses dan halangan dalam pendidikan K-12 A.S.

Kemajuan pesat dalam teknologi dan peningkatan bilangan pekerjaan yang bergantung pada sains komputer membuatkan timbul keperluan untuk memberi semua pelajar peluang untuk menjadi celik komputer dan mendapatkan kemahiran sains komputer asas, seperti pemikiran pengkomputeran dan pengaturcaraan/pengekodan.

Baca laporan penuh

Terokai dapatan ringkasan mengikut kumpulan

Richland SC image of three African American students working on a laptop.
Merapatkan Jurang: Pelajar kulit hitam
Baca laporan
Dua pelajar yang memakai niqab sedang menggunakan Chromebook
Merapatkan Jurang: Pelajar perempuan
Baca laporan
Gadis remaja memandang jauh ke hadapan sambil tersenyum, dan remaja lelaki yang berwajah serius sedang menumpukan perhatian di latar belakang
Merapatkan Jurang: Pelajar Hispanik
Baca laporan
Imej Dolores Hidalgo Mexico pada dinding yang dihiasi grafiti
Merapatkan Jurang: Daerah sekolah luar bandar dan pekan kecil
Baca laporan

Jurang kepelbagaian dalam pendidikan sains komputer: Menerokai kumpulan minoriti iaitu pelajar perempuan, Kulit Hitam dan Hispanik

Memahami halangan struktur dan sosial yang tidak menggalakkan pelajar untuk mengikuti pendidikan sains komputer boleh membantu ibu bapa, guru dan pentadbir mencari jalan untuk membawa lebih ramai pelajar ke dalam bidang ini. Baca laporan.


Menggalakkan pelajar ke arah pembelajaran sains komputer

Selain akses, minat dan keyakinan membezakan antara pelajar yang mempelajari kemahiran sains komputer dengan yang tidak. Baca laporan.


Imej sains komputer: Tanggapan dalam kalangan pelajar, ibu bapa dan pendidik di A.S.

Stereotaip yang telah berakar umbi dan suri teladan yang jarang dilihat dapat menyumbang kepada kurangnya kepelbagaian kaum dan jantina dalam pendidikan dan kerjaya sains komputer. Baca laporan.


Merungkai kod: Penyebaran dan keadaan gambaran sains komputer dalam media

Cara pemaparan tentang sains komputer dalam media popular dapat mempengaruhi tanggapan pelajar tentang mereka yang bekerja dalam bidang sains komputer dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Baca laporan.


Arah aliran dalam negeri berkaitan sains komputer di sekolah K-12 A.S.

Pemerhatian tentang tanggapan sains komputer dan peluang pembelajaran yang berkembang dalam kalangan pelajar, guru dan pentadbir K-12. Baca laporan.

4 daripada 4

Strategi untuk meningkatkan penglibatan pelajar dan membina kemahiran untuk masa depan

Agenda memacu kemahiran: Menyediakan pelajar untuk masa depan

Cara kemahiran abad ke-21 seperti kecelikan digital, kerja berpasukan dan pemikiran kritis melengkapkan - atau tidak - melengkapkan pelajar untuk menghadapi perkara yang mendatang di alam pekerjaan. Baca laporan.


Memupuk penerokaan dan kecemerlangan di sekolah abad ke-21

Bagi menyediakan pelajar untuk pekerjaan abad ke-21, guru memerlukan strategi, teknologi dan alatan baharu di dalam bilik darjah. Baca laporan.


Merapatkan jurang–meningkatkan celik huruf dan matematik melalui kerjasama ICT yang dipertingkatkan

Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) menunjukkan harapan dalam meningkatkan keberkesanan model pengajaran pembacaan dan matematik. Baca laporan.


Status guru di Finland: Cara rasa hormat dan autonomi membentuk profesion perguruan

Pendidikan merupakan salah satu kerjaya yang paling diburu dan dihormati di Finland. Berikut ialah pandangan tentang sebab dan erti perkara ini bagi sistem pendidikan. Baca laporan.


Kecenderungan tanpa sedar di dalam kelas: Bukti dan peluang

Penelitian tentang cara bias tanpa sedar mempengaruhi perwakilan dalam bidang sains komputer dan STEM dan strategi untuk memperbaik perkara ini. Baca laporan.


Kecerdasan dibebaskan: Hujah tentang AI dalam pendidikan

Perkara asas tentang kecerdasan buatan dan potensi untuk meningkatkan dan memperbaik pembelajaran pelajar di dalam bilik darjah dunia nyata. Baca laporan.

Mulakan

Terokai cerita dunia nyata

Lihat contoh yang menunjukkan peningkatan akses kepada pendidikan sains komputer yang berkualiti memperluaskan peluang pembelajaran untuk pelajar.

Terima kasih kerana mendaftar!

Beritahu kami lagi tentang minat anda.