Produk dan idea untuk memberi impak terhadap pelajar serta pendidik


Program dan sumber bagi membentuk kemahiran untuk masa hadapan


Kedermawanan dan projek untuk membantu merapatkan jurang kesaksamaan global dalam pendidikan

Sundar Pichai, CEO of Google LLC, is telling a story in a classroom.

"Teknologi sahaja tidak akan memperbaik pendidikan, tetapi boleh menjadi sebahagian yang penting dalam penyelesaiannya."

Sundar Pichai, CEO, Google

Teknologi mengubah pengajaran dan pembelajaran. Hal tersebut membantu kanak-kanak belajar mengikut kemampuan mereka sendiri, menjadi penyelesai masalah yang kreatif dan kolaborator yang berkesan. Namun bagi mereka yang tidak mempunyai akses, jurang pembelajaran sedia ada menjadi semakin luas. Itulah sebabnya kami akan terus mengarahkan produk, pekerja, program dan kedermawanan kami ke arah masa hadapan yang melihat setiap pelajar mempunyai akses kepada kemahiran yang mereka perlukan dan pendidikan berkualiti yang layak mereka terima.

Terima kasih kerana mendaftar!

Beritahu kami lagi tentang minat anda.