Huntsville Independentin koulupiiri parantaa digitasa-arvoa Google for Educationin avulla

Tausta

Teksasin Huntsvillessä sijaitseva Huntsvillen itsenäinen koulupiiri on julkinen koulupiiri, jonka yhdeksällä eri kampuksella opiskelee 6 300 oppilasta, joiden ikähaarukka on 3–18 vuotta. Varmistaakseen oppilaidensa menestyksen tulevaisuudessa koulupiiri tarjoaa heille laajan oppimiskokemuksen, johon sisältyy myös työelämän eri aloihin tutustumista. Koulupiiri on sitoutunut erityisesti verkko-oppimismateriaalien käyttöön kuroakseen umpeen digitaalista epätasa-arvoa alueella, jossa 70 prosenttia oppilaista tulee vähävaraisista perheistä.

"Nyt minulla on monia mahdollisuuksia muokata tuntisuunnitelmaani etsimällä lisätoimintaa ja jaettuja oppimiskokemuksia, jotta ryhmä tai tietyt oppilaat voivat syventää tietojaan jostakin aiheesta. Tällainen joustavuus on mahdollista Chromebookien ansiosta."

Charly Baker, Yläkoulun matematiikan opettaja, Huntsvillen itsenäinen koulupiiri

Haaste

Huntsvillen itsenäinen koulupiiri halusi muuttaa opetusmetodejaan sekä parantaa oppilaiden osallistumista ja oppimista tekniikan avulla. Koulupiirin kaikilla kouluilla ja oppilailla ei ollut mahdollisuutta käyttää verkon oppimateriaaleja. Jos opettajat halusivat käyttää tekniikkaa oppitunneillaan, heidän oli ensin varattava aika työtilasta, joka oli jatkuvasti ruuhkainen. Aluksi koulupiiri panosti runsaasti Wi-Fi-infrastruktuuriin, joka toimii perustana verkko-oppimateriaalien käytölle luokassa.

Laitteiden hinta oli myös suuri ongelma. Piirin IT-tiimi oli lujilla ylläpitäessään Exchange-sähköpostipalvelinta, jossa oli jatkuvasti ongelmia ja virushaittoja. Mikä pahinta, ylläpitoon kului varoja, joilla olisi muuten voitu hankkia uusia laitteita oppilaille.

Huntsvillen itsenäisen koulupiirin henkilöstön ja koulupiirin kehityksen johtaja Amy Mayer kertoo: "Tarvitsimme kipeästi kustannustehokkaan ja helposti ylläpidettävän ratkaisun, jonka avulla voisimme hyödyntää tekniikkaa jokapäiväisessä opetuksessa."

Ratkaisu

Helppo pääsy verkkoresursseihin, edullisuus ja kestävyys tekivät Chromebookeista täydellisen vaihtoehdon Huntsvillen itsenäiselle koulupiirille, joka kokeili 350:tä Chromebookia yläkoulussa ja lukiossa vuonna 2012. Chromebookit ovat Googlen kannettavia tietokoneita, joissa on Chrome-käyttöjärjestelmä. Ne ovat nopeita, helposti mukaan otettavia ja turvallisia laitteita, joiden avulla oppilaat pääsevät helposti verkkoon, löytävät opetusresursseja sekä tekevät yhteistyötä ja oppivat.

Koulupiiri rekisteröityi myös G Suite for Educationiin, verkkopohjaiseen työsovelluskokonaisuuteen, joka sisältää sähköpostin, kalenterin ja dokumenttien luonnin ja joka on oppilaitoksille maksuton. Kallista ja vaikeasti ylläpidettävää Exchange-palvelinta ei enää tarvittu, ja aikaa ja resursseja voitiin kohdistaa muualle.

"Kun käytössä on kätevä laite, jossa kaikki on tallennettu verkkoon ja joka käynnistyy salamannopeasti, opettajat voivat nyt käyttää näitä laitteita luokassa aina, kun he uskovat niistä olevan hyötyä. Kun otetaan huomioon kaikki tavallisiin kannettaviin tietokoneisiin liittyvät ohjelmistolisenssit, palvelininvestoinnit ja jatkuvat ylläpitokustannukset, hämmästyimme, kuinka kustannustehokkaita ja käytännöllisiä Chromebookit olivat", lisää Mayer.

Edut

Huntsvillen koulupiirillä on nyt yli 800 Chromebookia, ja niitä hankitaan edelleen lisää. Koska Chromebookit käynnistyvät hetkessä ja koska Google-sovellusten ja verkkoresurssien käyttö on niiden avulla yksinkertaista, Chromebookien käyttöönotto oli alusta asti helppoa ja vaivatonta henkilökunnalle ja oppilaille.

"Chromebookien vaikutus luokkaopetukseen ja laajempaan opettajien ja vanhempien yhteisöön on ollut ilmiömäinen. Jotkut vanhemmista ovat kirjaimellisesti kyyneleet silmissä kiittäneet siitä, että koulu voi tarjota heidän lapsilleen näin hienon mahdollisuuden käyttää verkon oppimismateriaaleja koulussa ja kotona – jotain mihin heillä itsellään ei olisi ollut varaa."

Amy Mayer, Henkilöstökehitys- ja piirihankejohtaja, Huntsvillen itsenäinen koulupiiri

Oppilasjohtoinen oppiminen

Verkkoresurssien hyödyntämismahdollisuuden ansiosta oppimisesta on tullut paljon oppilaskeskeisempää ja ‑johtoisempaa. Aiemmin oppilaat saivat vastaukset ja tiedot opettajilta, mutta nyt he voivat tutkia aiheita itsenäisesti. Kun he pyytävät apua opettajilta, he eivät enää halua faktoihin perustuvia vastauksia vaan pikemminkin esittävät syväluotaavia ja luovia kysymyksiä. Oppilaiden tuottama sisältö on puolestaan entistä merkityksellisempää.

Yksi esimerkki on Voimaa ruoasta ‑projekti, jossa oppilaat pitivät viikon ajan ruokapäiväkirjaa ravinnonsaantinsa ymmärtämiseksi. Brenda Schultz, 7. luokan matematiikan opettaja, kertoo: "Oli hyvin kiinnostavaa, miten tiiviisti oppilaat osallistuivat tähän projektiin. Jos se olisi toteutettu paperille, tuloksena olisi ollut vain kirjasta kopioitu taulukko tai kappale, mutta Chromebookien ja Google-sovellusten avulla oppilaat laativat monipuolisia projekteja, jotka sisälsivät yksityiskohtaista tutkimussisältöä kuvilla ja videoilla täydennettynä."

Lisää resursseja opettajille

Chromebookit tarjoavat myös opettajille joustavuutta oppituntien suunnitteluun. Yläkoulun matematiikan opettaja Charly Baker kertoo: "Chromebookit ovat haastaneet minut ajattelemaan opettamista uudella tavalla. Nyt minulla on monia mahdollisuuksia muokata tuntisuunnitelmaani etsimällä lisätoimintaa ja jaettuja oppimiskokemuksia, jotta ryhmä tai tietyt oppilaat voivat syventää tietojaan jostakin aiheesta. Tällainen joustavuus on mahdollista Chromebookien ansiosta."

Paremmat oppimismahdollisuudet milloin ja missä tahansa

Oppilaat voivat myös viedä Chromebookit koteihinsa, ja joillekin tämä oli ensimmäinen kerta, kun heillä oli mahdollisuus käyttää tällaista tekniikkaa ja oppimateriaaleja koulun ulkopuolella. Google Docsin avulla oppilaat voivat käyttää oppitunnilla luomiaan dokumentteja missä tahansa paikassa, joten he voivat myös jatkaa työtä kotona. Käytön helppoudesta on hyötyä erityisesti oppilaille, jotka tukevat perheitään rahallisesti tekemällä osa-aikatöitä ja suorittavat samalla opintojaan. Lukion matematiikan opettaja Susan Cason kertoo: "Eräällä oppilaistani on osa-aikainen työ, jotta hän voi auttaa perhettään laskujen maksamisessa. Hänen arvosanansa kärsivät, koska hän teki koulun jälkeen töitä. Chromebookin avulla hän oppii ja saa kaikki koulutehtävänsä valmiiksi koulupäivän aikana paljon aiempaa tehokkaammin tai hän voi jatkaa opintoja töiden jälkeen kotona. Hän voi myös täydentää opintoja verkkovideoiden avulla. Tämän johdosta hänen arvosanansa ovat parantuneet."

Kiitos tilauksesta!

Kerro meille enemmän kiinnostuksen kohteistasi.