Koneoppiminen uudistaa verkko-opiskelua ja parantaa oppimistuloksia

Yli 48 000 opiskelijan Strayer University onnistui tehostamaan opiskelijapalvelujaan huomattavasti harjaannuttamalla Google Cloudin koneoppimistyökalut ymmärtämään opiskelijoiden kysymykset ja vastaamaan niihin kaikkina kellonaikoina.

Suurin osa Strayer Universityn opiskelijoista ei vastaa stereotyyppistä mielikuvaa opiskelijasta. He kohtaavat erilaisia haasteita kuin niin sanotut tavalliset opiskelijat: useimmat työskentelevät kokopäiväisesti, heillä on lapsia ja monet ovat jo aiemmin kokeilleet siipiään korkeakouluissa. Lisäksi yli 80 % Strayerin opiskelijoista suorittaa ainakin yhden kurssin verkko-opiskeluna. Yliopistossa tiedetään, että verkko-opiskelijoiden ongelmia ei voida ratkaista samoin kuin perinteisessä yliopisto-opetuksessa tehtäisiin, vaan siinä tarvitaan erilaista näkökulmaa.

"Irvingin käyttöönotto Google Cloudin ja Dialogflow'n avulla on paitsi auttanut opiskelijoita saamaan vastaukset nopeammin, myös antanut yliopiston henkilökunnalle mahdollisuuden keskittyä niiden opiskelijoiden auttamiseen, jotka todella tarvitsevat apua tutkintonsa suorittamiseen."

Joe Schaefer, tekniikka- ja innovaatiovastaava, Strayer University

Esittelyssä Irving, ystävällinen asiakaspalvelija

Oppilaitoksessa oli jo aiemmin käytössä chat-palvelu, joka oli työssäkäyvien opiskelijoiden vuoksi tavoitettavissa myös iltaisin. Tämän lisäksi haluttiin kuitenkin kehittää myös virtuaaliassistentti, joka oppisi opiskelijoiden kanssa käydyistä keskusteluista ja voisi tukea opiskelijoita reaaliaikaisesti. Strayerin johtoporras kokosi laitostenvälisen tiimin, johon kutsuttiin käyttäytymispsykologi, ohjelmistoinsinööri, Full Stack ‑kehittäjä sekä keskustelusta vastaava suunnittelija. Valitessaan tehtävään sopivaa tekniikkaa he päätyivät Googlen Dialogflow'hun.

Tekoälystä ja automaatiosta vastaava johtaja Daniel McCarthy kuvailee sekä Google Cloudin että Dialogflow'n kielimallia ”niin jykeväksi, että on vaikea käsittää, miten tehokas ja tarkka se voikaan olla.” Googlen helppokäyttöisyys ja joustavuus, käyttöönoton nopeus sekä mahdollisuus kehittää chatbottimallia eteenpäin olivat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttivat päätökseen ryhtyä tätä ohjelmaa koskevaan yhteistyöhön Googlen kanssa. Alle viikossa Strayer-tiimi loi prototyypin, joka tervehti opiskelijaa nimeltä ja tiesi hänestä henkilökohtaisia asioita, kuten syntymäpäivän. Yliopiston perustajan, tohtori Irving Strayerin, mukaan nimetty Irving-järjestelmä pystyi havaitsemaan, milloin keskustelu siirtyi aihepiirin ulkopuolelle, ja ohjaamaan opiskelijan sellaisen ihmisen puheille, joka osaisi auttaa kyseisessä ongelmassa. Muutos oli huomattava.

Vaikutus opiskelijoihin

Keväästä 2017 lähtien Irving on osallistunut yli 163 697 vuorovaikutustilanteeseen ja palvellut yli 20 000:ta opiskelijaa. Se on kyennyt ymmärtämään 72 % opiskelijoiden viesteistä. Jopa ne opiskelijat, jotka eivät osallistu verkkokursseille, voivat käyttää Irvingin palveluja, sillä se toimii iCampus-järjestelmässä, johon kaikilla opiskelijoilla on pääsy. Menestyksekkään alun johdosta Irving käsittelee nyt 74 % Strayerin live-chateista, ja opiskelijapalveluista vastaava henkilökunta voi keskittyä haastavimpiin tapauksiin. Opiskelijoilta saatu palaute on ollut myönteistä: eräskin opiskelija totesi Irvingin olevan ”todella kätevä – en malta odottaa, että minulle tulee uutta kysyttävää!”

Lähikuukausina Strayer aikoo lisätä Dialogflow'hun tunneanalyysin ja optimoida opiskelijoiden käyttökokemuksen. McCarthy korostaa, että Strayer louhii jatkuvasti kysymyksiä sisällön ja palvelun parantamiseksi. Yliopistolla on hänen mukaansa myös kunnianhimoisempia käyttökohteita tälle tekniikalle: seuraavaksi Dialogflow- ja Google Cloud ‑tekniikoiden avulla halutaan tunnistaa opiskelijat, jotka tarvitsevat lisäapua, sekä tarjota heille tutorointia ja lisäresursseja opiskelun tueksi. McCarthy on optimistinen: ”Dialogflow'n vankka toiminnallisuus sopii tavoitteisiimme täsmälleen. Olemme kaikki hyvin innoissamme tästä.”