ข้ามไปยังเนื้อหา

Rolling Study Halls

โปรแกรม Rolling Study Halls ช่วยเพิ่มเวลาในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั่วสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนชนบทด้วยการติดตั้ง Wi-Fi อุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องมือสนับสนุนการศึกษาในรถโรงเรียน

เด็กในรถโรงเรียนกำลังตั้งใจดู Chromebook

เปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางให้เป็นเวลาแห่งการเรียนรู้

ในขณะที่ครูมอบหมายงานในโรงเรียนที่จำเป็นต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ แต่นักเรียนหลายล้านคนกลับยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ที่บ้าน "ความยากลำบากในการทำงานโดยไม่มีอินเทอร์เน็ต" ส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมต่อนักเรียนที่มีรายได้ต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลหรือชนบทซึ่งต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ มากขึ้น เช่น การเดินทางไปกลับที่ใช้เวลานาน¹

จากจุดเริ่มต้นในนอร์ทแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนา ผลลัพธ์ในช่วงแรกแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการอ่านและทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น รวมถึงความคล่องแคล่วในการใช้งานระบบดิจิทัลด้วย เราจึงขยายโปรแกรม Rolling Study Halls ให้เข้าถึงนักเรียนอีกหลายพันคนทั่วโรงเรียนประจำเขตอีก 16 แห่ง โดยมุ่งเน้นไปที่ชุมชนในชนบท

เด็กกำลังใข้แล็ปท็อปทำงานในรถโรงเรียน

การขยายการเข้าถึง

โรงเรียนประจำเขตที่เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับเราเตอร์ Wi-Fi สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แผนการใช้งานอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยเปลี่ยนรถโรงเรียนให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เคลื่อนที่

ผู้ชายกับผู้หญิงกำลังใข้แล็ปท็อปทำงานในรถโรงเรียน

การขยายการสนับสนุน

นอกจากการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้ว นักเรียนยังเข้าถึงผู้ให้ความรู้ที่จะคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับงานและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางดิจิทัลอีกด้วย

รถโรงเรียนหลายคันจอดเรียงกันในลานจอดรถ

การขยายในชุมชน

เราทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อหาวิธีใช้ Rolling Study Halls เพื่อช่วยให้สมาชิกในชุมชนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแม้ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน

ผู้สนับสนุนโครงการ

CSN - Leading Education Innovation
Kajeet