ข้ามไปยังเนื้อหา

แหล่งข้อมูลที่นักการศึกษาสามารถใช้ได้ในปัจจุบัน

สำรวจแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ และเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลให้ผู้เรียน

เริ่มต้นใช้งาน

การพัฒนาด้านอาชีพและการฝึกอบรมสำหรับครู

Visit the Teacher Center for online training on how to get the most out of Google tools in the classroom.

หลักสูตรและการฝึกอบรมสำหรับอุดมศึกษา

ใช้ประโยชน์จากพลังของ Google Cloud แล้วรับเครดิตและส่วนลดสำหรับการฝึกอบรมคณาจารย์และผู้เรียน