Fortsätt till innehåll

Välj vilken version av Google Meet som passar bäst för dig

Med Education Fundamentals kan du använda Meet utan kostnad i hela skolans community. Behöver du fler funktioner? Registrera dig för Teaching and Learning Upgrade, Education Standard eller Education Plus.

Allmänna användarvänliga funktioner

Education Fundamentals1

Teaching and Learning Upgrade

Video- och röstkonferenser

100 deltagare
100 deltagare
250 deltagare
500 deltagare

Telefonåtkomst till möten

Endast i USA
Endast i USA
Endast i USA
Global

Unik inloggningsåtkomst

Dedikerad Meet-länk i Classroom

För möten som startas från Classroom är alla lärare mötesvärdar som standard

För möten som startas från Classroom placeras eleverna i ett väntrum tills en lärare går med

För möten som startas från Classroom är det endast elever och lärare i klassen som kan delta

Se presentationen och mötesdeltagarna samtidigt

kommer snart Fäst flera rutor i taget

Presentera enkelt ditt innehåll till Google Meet direkt från Dokument, Kalkylark och Presentationer med ett klick

kommer snart Bädda in live-videosamtal i Meet i Dokument, Kalkylark och Presentationer för att se varandra när ni samarbetar

Spela in möten och spara dem automatiskt på Drive

Tillfällig förmån till och med den 9 januari 2022.
Tillfällig förmån till och med den 9 januari 2022.

Närvarospårning med automatiska rapporter

Brusreducering

kommer snart Talaren placeras automatiskt i mitten av skärmen

Kommer snart Använd Meet i Google Dokument, Kalkylark och Presentationer

Kommer snart Transkribera videomöten i Meet automatiskt till Google Dokument.

  • 1 Google Workspace for Education Fundamentals är kostnadsfritt för berättigade institutioner. Läs mer

Funktioner för moderatorer

Hantera flera förfrågningar om att gå med i ett möte samtidigt

Styr vem som kan använda chatten eller presentera

Fäst, ändra storlek på eller dölj deltagare

Kasta ut personer från möten

Stäng av ljudet för enskilda deltagare eller alla samtidigt

Funktion för flera medvärdar

Automatisk blockering av anonyma deltagare

Säkerhetslås för möten

Avsluta mötet för alla i ett samtal

Förhindra att enskilda personer går med i ett möte på nytt

Stäng av alla personers video på en gång med ”videolås”

Kommer snart Utse medvärdar före varje möte.

Kommer snart Minimera samtal i Meet så att du kan se deltagarna medan du bläddrar bland flikar i Chrome.

Funktioner för engagemang och inkluderande

Större visning med upp till 49 deltagare sida vid sida

Textning på en rad olika språk

Funktion för handuppräckning

Digitala whiteboards

Anpassa bakgrunden eller gör den oskarp

Smågrupper

Q&A and polls

Polls and QA

Livestreama till personer på din domän

10 000
100 000

kommer snart Livestreama offentligt utanför skolans domän till vem du vill

10 000
100 000

kommer snart Använd textning under livestreams

Översatt textning i realtid

Kommer snart Automatisk transkribering av videosamtal.

Kommer snart Livestreaming på YouTube.

Kommer snart Frågor och svar och Omröstningar under livestreamar.

Kommer snart Delta i samtalet med reaktioner under möten.

Administratörsfunktioner

Ange principer för vem som kan delta i skolans videosamtal

Ange principer för huruvida personer i din skola kan delta i videosamtal från en annan skola

Ange principer för Snabbåtkomst och vem som kan använda chatten i möten på domänen

Få insikter om hur personer på din domän använder Meet med granskningsloggar på administratörskonsolen

Identifiera och vidta åtgärder för de största problemen med säkerhet och integritet med Meet-loggar i utredningsverktyget

Administratörer kan avsluta möten på deras domän från utredningsverktyget

Allmänna användarvänliga funktioner

Education Fundamentals1

Teaching and Learning Upgrade