Fortsätt till innehåll

Vanliga frågor om integritet och säkerhet

Grunden till Google for Education är att erbjuda skolan en säker digital utbildningsmiljö så att undervisning och inlärning kan ske med vetskap om att skolans data är privat och skyddad.

Privat och säkert

Vi bygger och driver våra egna servrar och tjänster. Vi gör det även enkelt för administratörer att hantera säkerheten med större kontroll för elever under 18.

Utan annonser

Tjänsterna i Google Workspace for Education är annonsfria och elevernas uppgifter används aldrig till att skapa profiler för riktade annonser.

Kompatibel

Våra tjänster kan användas i enlighet med höga standarder för integritets- och säkerhet, till exempel GDPR. Vi granskas även regelbundet av tredje parter.

Transparent

Google är fast beslutna att ge insyn i hur vi samlar in din data – i integritetsmeddelandet för Google Workspace for Education beskrivs vår skyldighet att skydda den.

Läs svaren på vanliga frågor om hur Google skyddar integritet och data.

Utbildningsansvariga

Google for Education

Läs mer om integritet och säkerhet i Google for Education.

Hur skyddar Google data?

Alla Google-produkter skyddas kontinuerligt av en av världens mest avancerade säkerhetsinfrastrukturer och vi står kraftfullt emot olagliga försök att komma åt våra kunders data. Dessa inbyggda säkerhetsfunktioner upptäcker och förhindrar automatiskt hot på internet, så att du kan känna dig trygg med att dina privata uppgifter är skyddade.

Google krypterar vilande data som standard. Vi skyddar din data med flera säkerhetslager, bland annat ledande krypteringsteknik som HTTPS och Transport Layer Security. I Googles datacenter används anpassad maskinvara med ett anpassat förstärkt operativsystem och filsystem. Varje system har optimerats med avseende på säkerhet och resultat. Eftersom Google kontrollerar hela maskinvarustacken kan vi snabbt bemöta hot eller svagheter som kan uppstå. Vi jobbar hårt för att skydda dina uppgifter, dig och din skola från försök till obehörig åtkomst.

Hur är produkter och tjänster i Google for Education pålitliga och skalbara?

Vårt branschledande globala nätverk med fullstack-säkerhet i flera lager kan hantera även stora skillnader i efterfrågan. Vi driver en av världens säkraste och mest tillförlitliga molninfrastrukturer, med allt från specialutformade datacenter till privat finansierade undervattenskablar som överför data mellan kontinenter. Vår infrastruktur hanterar mer än 100 miljarder sökfrågor varje månad och anpassar tjänster som Gmail till hundratals miljoner användare med 99,9 %% tillgänglighet och utan schemalagda driftstopp. Den övervakas ständigt för att din data ska vara säker och tillgänglig. Om störningar skulle uppstå övergår plattformstjänsterna automatiskt och omedelbart från en anläggning till en annan så att driften kan fortsätta utan avbrott.

Hur vet du att vi håller vårt ord?

Vår branschledande säkerhet, granskningar från tredje part och certifieringar, dokument och avtalsenliga åtaganden bidrar till din regelefterlevnad. Vi har avtalsenliga åtaganden i ändringen avseende databearbetning och avtalet för Google Workspace for Education och jobbar hårt för att följa de integritets- och säkerhetsstandarder som beskrivs i integritetsmeddelandet för Google Cloud. Vi är fast beslutna att ge alla våra användare god insyn, oavsett om det handlar om realtidsöversikter för att verifiera systemets prestanda, kontinuerliga granskningar av våra processer eller att berätta var våra datacenter ligger. Det är din data och vi vill att du ska veta vad som händer med den så att du alltid kan göra medvetna val.

Google Workspace for Education

Läs vanliga frågor om integritet och säkerhet i Google Workspace for Education.

Kan Google Workspace for Education användas i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR)?

Ja. Google Workspace for Education kan användas i enlighet med GDPR. Vår ändring avseende databearbetning är utformad för att uppfylla kraven på adekvat skydd och säkerhet i GDPR och modellavtalsklausuler har skapats särskilt av Europeiska kommissionen för att tillåta överföring av personuppgifter från Europa. Kunderna kan välja att tillämpa ändringen avseende databearbetning och modellavtalsklausulerna. Besök vår webbplats om GDPR för mer information om hur Google Cloud och Google Workspace jobbar med GDPR.

Hur erbjuder Google Workspace for Education en säkrare utbildningsmiljö?

Ett säkrare sätt att lära sig är grunden till alla produkter och tjänster i Google Workspace for Education. Var och en av dem följer högsta möjliga integritetsstandarder och regler för utbildning. Vi ser till att dessa utbildningsmiljöer är fria från annonser, skräppost och andra cyberhot.

Vi erbjuder en trygg åldersbaserad upplevelse för elever genom avancerade administratörskontroller och principer så att grund- och gymnasieskolor kan se till att innehåll och surf på ett Google for Education-konto som standard är lämpligt för åldersgruppen. Med våra verktyg kan administratörer begränsa tillgången till tjänster och innehåll per användare samt som standard tillhandahålla SafeSearch och SafeSites.

Inbyggda automatiserade skydd erbjuder övervakning, kryptering och säkerhetsvarningar dygnet runt, alla dagar. Tack vare en användarvänlig översikt finns alla inställningar och analysrapporter på ett ställe, vilket ger fullständig insyn och kontroll över data och säkerhetsprinciper. Premiumuppgraderingar ger ytterligare proaktiva säkerhetsfunktioner som uppfyller den enskilda institutionens behov.

Vilka tjänster ingår i Google Workspace for Education?

Tjänsterna i Google Workspace for Education är grunden till Googles utbud avsett för skolor. Tjänsterna i Google Workspace for Education beskrivs i tjänsteöversikten och innefattar Classroom, Uppgifter, Formulär, Google Meet, Gmail, Kalender, Dokument, Presentationer, Kalkylark, Sites, Drive, Chat, Jamboard, Kontakter, Grupper, Arkiv och Chrome Sync. Dessa tjänster tillhandahålls skolan enligt avtalet för Google Workspace for Education och, i förekommande fall, ändringen avseende databearbetning.

Tjänsterna i Google Workspace for Education följer stränga integritetsstandarder, innehåller inga annonser och använder inte information från tjänsterna till reklam. Miljontals elever, pedagoger och administratörer i nästan alla världens länder förlitar sig på Google Workspace för att lära sig och jobba tillsammans. Vi jobbar hårt för att skydda alla våra användares integritet och säkerhet.

Uppfyller produkterna och tjänsterna i Google Workspace for Education kraven för utbildningsinstitutioner?

Ja. Google Workspace for Education uppfyller de stränga integritets- och säkerhetsstandarder som krävs av skolor.

Vi granskas regelbundet av flera oberoende tredjeparter. Googles certifieringar, granskningar och utvärderingar omfattar:

 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 27017
 • ISO/IEC 27018
 • SOC 2 och SOC 3
 • BSI C5 (Tyskland)
 • PCI DSS
 • FISC-efterlevnad
 • Esquema Nacional de Seguridad (ENS) (Spanien)

Google Workspace for Education kan användas för att uppfylla efterlevnads- och rapporteringskrav enligt:

 • Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)
 • EU:s modellavtalsklausuler

Internationellt:

 • US Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)
 • Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA)
 • Sydafrikas Protection of Personal Information Act (POPI)
 • HIPAA

Vilka tredje parter har granskat Googles säkerhetsrutiner?

Vi låter regelbundet oberoende granskare revidera våra dataskyddsmetoder. En oberoende granskare har kontrollerat att våra rutiner och avtalsenliga åtaganden för Google Workspace for Education följer kraven i ISO/IEC 27018, ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27017. Fullständig information om efterlevnad finns i resurscentret för efterlevnad.

Krypteras min data i Google Workspace for Education?

Ja. Datakryptering som standard är en viktig del av säkerhetsstrategin i Google Workspace for Education och bidrar till att skydda e-post, chattar, videomöten, filer och annan data. Data krypteras vid vila och överföring, vilket säkerställer att din data inte bara skyddas när den överförs mellan dig och Googles servrar, men även när den överförs mellan Googles datacenter.

Vad händer med elevens data när eleven har slutat skolan?

Skolan ansvarar för att radera elevers konton på Google Workspace for Education när de har slutat skolan. Skolor kan radera slutanvändarkonton när de inte längre behövs. Google åtar sig att radera kunddata som förknippas med ett slutanvändarkonto inom 180 dagar från det att kunden raderar kontot.

Elever kan exportera sin data på Google Workspace for Education-konton om detta tillåts av administratören.

Finns det annonser i Google Workspace for Education?

Nej. Det förekommer inga annonser i Google Workspace for Education-tjänsterna. Utanför Google Workspace for Education-tjänsterna kan tilläggstjänster från Google visa annonser, enligt beskrivningen i integritetsmeddelandet för Google Workspace for Education. Google använder inte några personliga uppgifter (eller några uppgifter som är kopplade till ett Google-konto) från Google Workspace-användare i grundskolor för att rikta annonser.

Äger Google skolans eller elevernas uppgifter?

Nej. Skolorna äger sin egen kunddata, behåller fullständiga rättigheter till sin immateriella egendom och kan konfigurera regler för när personer i skolan kan ladda ned data. Google får enligt våra avtal (under ”Immateriell egendom”) inte äganderätten till kunddata i tjänsterna i Google Workspace for Education.

Google tillhandahåller kraftfulla, användarvänliga administrationsverktyg och översikter som hjälper administratörer att hålla reda på organisationens tjänster, användning och data. Vi lagrar din kunddata endast så länge som du ber oss att lagra den. Om en utbildningsavdelning, en skola eller ett universitet beslutar sig för att inte längre använda Google gör vi det enkelt för dem att ta med sin data.

Säljer Google skolans eller elevernas uppgifter till tredje part?

Nej. Vi säljer inte din kunddata från Google Workspace till tredje part och vi lämnar inte ut kunddata i våra system hos tredje part, utom under vissa ovanliga omständigheter som beskrivs i avtalet för Google Workspace for Education – till exempel när du ber oss att lämna ut den eller när vi måste göra det enligt lag. Googles policy är att kunden i egenskap av dataägare är huvudansvarig för att besvara förfrågningar om data från myndigheter. Google kan dock få direkta förfrågningar från myndigheter och domstolar världen över om hur en person har använt företagets tjänster. Detaljerad information om dataförfrågningar och Googles svar på dem finns i vår insynsrapport. Google säljer inte heller personliga uppgifter som samlats in i tilläggstjänster. Läs mer om tjänster och tilläggstjänster i Google Workspace for Education.

Hur vet jag att andra kunder som delar samma servrar inte kan komma åt min data?

Din data har samma logiska avgränsning som på en egen server. Obehöriga kan inte få åtkomst till din data. Andra kunder kan inte få åtkomst till din data och vice versa. Alla användarkonton skyddas via denna säkra arkitektur som garanterar att en användare inte kan se en annan användares data. Kunddata är indelad på samma sätt i andra delade infrastrukturer online, exempelvis bankappar.

Hur samlas information in och används via Googles tjänster med konton i Google Workspace for Education?

Tjänsterna i Google Workspace for Education samlar inte in och använder inte information för reklam eller för att skapa reklamprofiler. Data hanteras ansvarsfullt med stränga säkerhetsprotokoll och fullständig insyn i integritetspolicyer. Integritetsmeddelandet för Google Workspace for Education innehåller information om vilken information Googles tjänster samlar in när de används med konton i Google Workspace for Education. Vi använder data för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra produkter samt för att utveckla nya produkter och för att skydda Google och våra användare. Till exempel behöver vi samla in en användares e-postadress för att vi ska kunna skicka ett e-postmeddelande till den användaren för att ge åtkomst till Classroom.

Vilken typ av genomsökning/indexering av användaruppgifter görs i Google Workspace for Education-konton?

Tjänsterna i Google Workspace for Education samlar inte in och använder inte information för reklam eller för att skapa reklamprofiler.

Integritetsmeddelandet för Google Cloud innehåller information till användare om vilken data vi samlar in och genererar från tjänsterna i Google Workspace for Education när vi tillhandahåller dem. Data från tjänster innefattar information om kundernas betalningar och transaktioner, inställningar och konfigurationer, produktanvändning och direktkommunikation med oss, men inte användarens personliga uppgifter som tillhandahålls av våra kunder och slutanvändare via tjänsterna.

Hur anpassar jag integritets- och säkerhetsbehov för min institution?

Google Workspace for Education erbjuds i fyra utgåvor för att ge administratörer större möjlighet att hitta den lösning som bäst passar institutionens behov.

Möjliggör säkra utbildningsmiljöer med utgåvorna Google Workspace for Education Fundamentals och Teaching and Learning Upgrade:

 • Varningscenter: Ger fullständig insyn i säkerheten genom meddelanden, varningar och åtgärder
 • Identitets- och åtkomsthantering: Hantera åtkomsten till verktyg med tvåfaktorautentisering, enkel inloggning och lösenordshantering
 • Skydd mot dataförlust (DPL): Bidrar till att förhindra förlust eller stöld av data i Gmail och Drive genom möjligheten att ange egna automatiska regler och principer
 • Arkiv: Stöd institutionens unika behov av datalagring och elektronisk bevisanskaffning genom lagring, sökning och export av data

Bygg vidare på skolans säkra grund med avancerade säkerhetsfunktioner som möjliggör ett mer proaktivt säkerhetsarbete. Google Workspace for Education Standard och Google Workspace for Education Plus ger alla säkerhetsfunktioner ovan och dessutom följande:

Alla utgåvor av Google Workspace for Education ger administratörer fullständig flexibilitet och kontroll att ändra standardinställningar för hela skolan, klasser eller individer. Elever under 18 har som standard inte tillgång till innehåll som uttryckligen begränsats i syfte att säkerställa en säkrare och skyddad onlineupplevelse, men administratörer kan i lämpliga fall åsidosätta dessa inställningar.

Har Google skrivit under integritetsavtalet Student Privacy Pledge?

Ja. Google har undertecknat Student Privacy Pledge för tjänsterna i Google Workspace for Education. Detta avtal, som introducerades av FPF (Future of Privacy Forum) och SIIA (Software & Information Industry Association), är avsett att spegla vårt arbete för att skydda elevernas personliga uppgifter i våra tjänster som är utformade för användning inom skolan.

Tilläggstjänster för Google Workspace for Education

Läs mer om tilläggstjänster.

Kommer eleverna åt andra Google-tjänster via sina Google Workspace for Education-konton?

Tilläggstjänster/tilläggsprodukter från Google är andra Google-tjänster som kan användas med ett Google-konto, till exempel YouTube, Blogger och Google Earth. De flesta tilläggstjänster styrs av Googles användarvillkor och integritetspolicy. Vissa tjänster kan dessutom ha tjänstespecifika villkor.

Som standard begränsas elever under 18 år avsiktligt från åtkomst till olämpligt innehåll i tilläggstjänster från Google, till exempel YouTube, Maps, Sök och Play, och ges inte åtkomst till vissa tilläggstjänster. Administratörer kan vid behov åsidosätta dessa inställningar. I dessa tjänster kan det visas annonser. Personliga uppgifter (eller information som förknippas med kontot) från användare i grund- och gymnasieskolor används dock inte för riktade annonser.

Hur hanterar jag tilläggstjänster för Google Workspace?

Google ger administratörer möjlighet att konfigurera skolans domäner så att de följer regelverket. Avancerade efterlevnadsprinciper ser till att användare under 18 år som standard inte har åtkomst till innehåll som är olämpligt för åldersgruppen på tilläggstjänster från Google, till exempel YouTube, Maps, Sök och Play. De får inte heller tillgång till vissa tilläggstjänster. Administratörer kan ändra dessa inställningar utifrån skolans unika behov. De flesta tilläggstjänster styrs av Googles användarvillkor och integritetspolicy. Vissa tjänster kan även ha tjänstespecifika villkor.

Skolor kan aktivera eller inaktivera dessa tjänster för specifika grupper av lärare och elever. När en skola har inhämtat lämpliga samtycken kan tilläggstjänster där detta tillåts användas av Google Workspace for Education-användare. Alla organisationer och grupper ser olika ut och vi ger därför skolorna möjlighet att konfigurera verktygen så att de uppfyller elevernas och lärarnas unika behov.

Hur används data som samlas in av tilläggstjänster?

I Googles integritetspolicy kan du läsa om hur Google-tjänster vanligen använder information i tilläggstjänster, inklusive för användare av Google Workspace for Education. I integritetsmeddelandet för Google Workspace for Education beskrivs även vilken data som samlas in av tilläggstjänsterna och för vilka syften den används.

När det gäller Google Workspace for Education-användare i grund- och gymnasieskolor använder inte Google några personliga uppgifter från användarna (eller annan information knuten till ett Google Workspace for Education-konto) för att rikta annonser, vare sig i tjänsterna eller i tilläggstjänsterna som används med Google Workspace for Education-kontot.

Delas kunddata från Google Workspace med tilläggstjänster? Vilken typ av information delas i sådana fall med tilläggstjänster?

Kunddata från Google Workspace for Education delas inte med tilläggstjänster. Om domänadministratören väljer att aktivera tilläggstjänster kan viss kunddata delas i den omfattning detta behövs för att hantera interaktioner med tilläggstjänsten. Google delar inte kunddata från tjänster med tilläggstjänster utan samtycke från användare eller administratör. Data från tjänsterna som behövs för att interagera med en tilläggstjänst (till exempel assistenten) bearbetas i enlighet med villkoren för Google Workspace.

Data som samlas in av tilläggstjänsterna styrs av Googles integritetspolicy. I den beskrivs Google-tjänsternas allmänna användning av information, inklusive för användare av Google Workspace for Education. I integritetsmeddelandet för Google Workspace for Education beskrivs även vilken data som samlas in av tilläggstjänsterna och för vilka syften den används.

Hur raderar man data i tilläggstjänster?

Google gör det möjligt för kunder och slutanvändare att radera användaruppgifter. Dessutom kan vissa av Googles tjänster raderas från konton. Google-konton kan också när som helst raderas. Följande supportartikel innehåller information om hur du visar, styr och raderar information på ett Google-konto:

Chromebook

Läs svaren på vanliga frågor om säkerheten i Chromebook.

Vem använder Chromebook?

Miljontals elever världen över använder Chromebook för skolarbete. Avancerade integritets- och säkerhetsfunktioner har bidragit till Chromebook-enheternas globala popularitet.

Är Chromebook-datorer säkra för skolan?

Ja. Chromebook-enheter har flera säkerhetslager som skyddar mot virus, skadlig programvara och annat obehagligt utan att något extra säkerhetsprogram krävs. Hela 10 % av starttiden används för att kontrollera på nytt att enheten inte har manipulerats, så varje gång du startar en Chromebook körs en säkerhetskontroll. Eftersom Chromebook kan hanteras från webben blir det enkelt för skolans IT-administratörer att konfigurera principer och inställningar, till exempel aktivera Säker webbsökning eller blockera skadliga webbplatser. Chromebook har följande inbyggt:

 • Automatiska uppdateringar: Hjälper till att se till att ditt skydd mot skadlig programvara alltid är uppdaterat
 • Verifierad uppstart: Gör det möjligt för Chromebook att själv söka efter skadlig programvara och automatiskt reparera sig om filer har korrumperats
 • Säkerhetssandlåda: Bidrar till att förhindra spridning av virus genom att se till att alla webbsidor och program körs i en egen avskärmad miljö
 • 128-bitars datakryptering: Skyddar varje Chromebook genom att möjliggöra ett unikt användarnamn och lösenord för varje elev
 • Chrome Sync: Ger eleverna möjlighet att logga in på valfri Chromebook eller Chrome-webbläsare för att få åtkomst till alla sina appar, inställningar och konfigurationer

Går det att skapa onlineprov på Chromebook-datorer?

Chromebook är en säker plattform där du kan administrera prov för eleverna. Med Chromebooks kan du inaktivera elevernas tillgång till internet under pågående prov. Du kan dessutom inaktivera externt lagringsutrymme och möjligheten att ta skärmbilder och göra utskrifter. Både PARCC (se TestNav) och Smarter Balanced Assessment Consortium har bekräftat att Chromebook-enheter uppfyller kraven på maskinvara och operativsystem för elever som deltar i webbaserad undervisning.

Hur används och skyddas elevernas data på Chromebook?

Google strävar efter att skapa produkter som skyddar elevers och lärares integritet och förser institutionen med förstklassig säkerhet. Våra system sammanställer data från miljontals användare, och efter att identifierande information helt tagits bort använder vi sedan denna data för att förbättra de tjänster vi erbjuder. Som standard samlar Chromebook-enheter in övergripande information om enheter och inställningar tillsammans med användningsstatistik och felrapporter. Om data till exempel visar att miljontals människor besöker en webbsida som inte fungerar kan webbplatsen flyttas ned i sökresultaten. Den är inte kopplad till någon specifik person och används inte heller till att analysera elevernas beteenden.

Med Chrome Sync kan Google-kontoinnehavare logga in på valfri Chromebook eller Chrome-webbläsare och hitta alla sina appar, tillägg, bokmärken och ofta besökta webbplatser. Med Chromebook och Chrome Sync kan eleverna få en personlig upplevelse på alla enheter som de delar med sina klasskamrater samtidigt som deras data skyddas. Google Workspace for Education-användarnas Chrome Sync-data används inte för att rikta annonser till enskilda elever.

Administratörer kan om de vill inaktivera Chrome Sync och användarna kan välja vilken information som ska synkroniseras. Personligt identifierbar data från Chrome Sync i Google Workspace for Education-konton används endast för att driva funktioner i Chrome för den personen, till exempel så att eleven kan komma åt sin egen webbinformation och sina inställningar på ett säkert sätt på olika enheter. Administratörer kan om de vill inaktivera Chrome Sync helt och användarna kan välja vilken information som ska synkroniseras. Google Workspace for Education-användarnas Chrome Sync-data används inte för att rikta annonser till enskilda elever genom tjänsterna i Google Workspace for Education.

Är det möjligt att få ytterligare säkerhets- och integritetsfunktioner för Chromebook?

Med Chrome Education Upgrade kan skolans IT-administratörer hantera inställningar för att ge eleverna så mycket eller lite åtkomst som skolan vill för att ge ännu ett lager datasäkerhet och centraliserade administrationsfunktioner, bland annat:

 • Avancerad säkerhet: Förhindra obehörig åtkomst till skolans data med avancerade säkerhetsfunktioner som gör det möjligt för IT-avdelningen att enkelt inaktivera enheten. Enheter kan även sättas i tillfälligt läge, där användardata tas bort när sessionen är slut eller konfigureras med beständig registrering för att förhindra obehörig åtkomst.
 • Support dygnet runt, alla dagar: Få ytterligare fördelar med felsökning för Chrome-operativsystemet med administratörssupport dygnet runt, alla dagar. Du kan ringa Google när som helst vid problem, utan tilläggskostnad.
 • Enklare driftsättning: Ger IT-administratörer åtkomst till enhetspolicyer och möjlighet att övervaka enheter, både sådana som ägs av skolan och av eleverna, från Googles användarvänliga och molnbaserade administratörskonsol.
 • Kraftfulla åtkomstkontroller: Hantera åtkomsten till plattformar och skoldata, så att IT-avdelningen får åtkomstkontroll. Med hanterade gästsessioner och kioskläge kan enheter delas, till exempel för att visa upp elevarbeten eller i biblioteksmiljö.

Ytterligare resurser

Hjälp skolan att lära sig och att använda goda arbetsmetoder för digital säkerhet.

Hur kan lärarna bidra till att skapa en säker och positiv digital undervisning?

Vi uppskattar det arbete pedagoger gör för att hjälpa eleverna att utveckla sunda och positiva relationer med teknik. För att hjälpa pedagoger att vägleda eleverna genom en rad viktiga teknikfrågor har vi tagit fram kursen om digitalt medborgarskap och säkerhet. Google samarbetar även med lärare för att hjälpa elever att lära sig genom barnvänligt innehåll, sätta gränser och skapa en sund relation till teknik, till exempel utbildning om internetsäkerhet med Be Internet Awesome.

Hur besvarar Google Workspace for Education myndigheters förfrågningar om data?

Googles policy är att kunden i egenskap av dataägare är huvudansvarig för att besvara förfrågningar om data från myndigheter och vi anvisar myndigheter att begära sådan data direkt från kunden. Google kan dock få direkta förfrågningar från myndigheter och domstolar världen över om hur en person har använt företagets tjänster. Vi granskar noggrant varje begäran för att säkerställa att den följer relevant lagstiftning. Om för mycket information begärs försöker vi begränsa begäran, och i vissa fall motsätter vi oss att ge ut någon information alls. Respekt för din integritet och säkerhet för den data du lagrar hos Google är vår prioritet när vi uppfyller sådana juridiska begäranden. Detaljerad information om dataförfrågningar och Googles svar på dem finns i vår insynsrapport.

Målsmän

Google for Education

Läs vanliga frågor om hur Google hjälper till att skydda ditt barn.

Hur skyddar Google mitt barns data?

Alla Google-produkter skyddas av en av världens mest avancerade säkerhetsinfrastrukturer och vi står emot olagliga försök att komma åt våra kunders data. Skolans data får faktiskt samma branschledande skydd i flera lager som Google använder i sin egen verksamhet.

Skolans data får faktiskt samma branschledande skydd i flera lager som Google använder i sin egen verksamhet. Google krypterar vilande data som standard och våra datacenter är optimerade för säkerhet och prestanda. Googles säkerhetstekniker, däribland några av världens främsta experter, jobbar dygnet runt för att tidigt upptäcka och hantera hot.

Hur samlar Google in och använder mitt barns information?

Google äger inte användaruppgifterna.

Skolorna äger och har kontrollen över alla elevarbeten och behåller fullständiga rättigheter till immateriell egendom. Personliga uppgifter som samlas in när Google Workspace for Education eller en Chromebook används säljs aldrig till tredje part. Google använder denna information för att vara till hjälp och erbjuda eleverna en mer anpassad lärandeupplevelse. Till exempel behöver vi använda elevernas e-postadresser så att de kan skicka e-post.

Hur skyddar Google for Education mitt barns integritet?

Google for Education tar regelefterlevnad på största allvar och tillhandahåller inbyggd integritet och säkerhet i produkterna, som uppfyller stränga globala krav för utbildningsinstitutioner. Google for Education kan användas i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och dessutom har vi anlitat oberoende tredjepartsorganisationer som granskar oss.

Hur erbjuder Google en säkrare utbildningsupplevelse för barn under 18?

Google-produkter har inbyggda standardinställningar som bidrar till att skydda eleverna genom att endast visa dem innehåll som är lämpligt för åldersgruppen.

Skolans administratörer kan styra dessa inställningar för att begränsa YouTube-innehåll och göra det möjligt för Google Sök att gallra bort olämpliga resultat så att eleverna inte hamnar på webbplatser som inte är säkra.

Vilka tjänster ingår i Google Workspace for Education?

Google Workspace for Education omfattar Google Classroom, Uppgifter, Formulär, Google Meet, Gmail, Kalender, Dokument, Presentationer, Kalkylark, Webbplatser, Drive, Chat, Jamboard, Kontakter, Grupper, Arkiv och Chrome Sync.

Kommer mitt barn att se annonser i Google Workspace for Education?

Nej. Det finns inga annonser i Google Workspace for Education och vi samlar inte in och använder inte elevdata för att skapa annonsprofiler.

Detta gäller även utanför verktygen i Google Workspace for Education för grundskoleelever. Till exempel visas inte annonser när barn som är inloggade på Google Workspace for Education-konton söker på Google.

Hur kommer jag åt mitt barns information i Google Workspace for Education?

Föräldrar till Google Workspace for Education-användare i grund- och gymnasieskolor kan få tillgång till barnets personliga uppgifter eller begära att skolans administratör raderar dem.

Föräldrar som vill att insamling eller användning av barnets information stoppas kan begära att administratören använder de tjänsteinställningar som finns tillgängliga för att begränsa barnets åtkomst till funktioner eller tjänster, eller helt raderar barnets konto.

Du och barnet kan även besöka ditt Google-konto medan barnet är inloggat på sitt Google Workspace for Education-konto för att visa och hantera personliga uppgifter och inställningar för kontot. Föräldrar kan även besöka Family Link för mer information om inställningar för föräldraövervakning online.

Hur hjälper jag mitt barn att skydda sig online?

Vi lägger stor vikt vid ditt barns digitala säkerhet. Vi erbjuder inte bara en säkrare utbildningsmiljö för ditt barn, vi skapar även resurser som hjälper dig att navigera i barnets digitala miljö. Här kommer några resurser som hjälper dig att skydda ditt barn online:

Kontakta oss

Kom igång med Google for Education

Vi hjälper dig att nå dina mål med Google for Education. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt teknik för skolan.

Sekretess och säkerhet

Se hur Google skyddar elevernas och lärarnas integritet och erbjuder institutionen förstklassig säkerhet.