Fortsätt till innehåll

Carroll School hjälper eleverna att övervinna inlärningssvårigheter med Google for Education

Margaret Kuzmicz är teknikansvarig på Carroll School och ville ha inspirerande – inte avskräckande – teknik för att hjälpa eleverna med inlärningen.

Utmaning

Margaret Kuzmicz, som är tekniskt ansvarig på Carroll School, ville ha teknik som inspirerade eleverna att lära sig i stället för att avskräcka dem. Tyvärr var de Windows-enheter skolan hade då klumpiga, långsamma och svåra för eleverna att använda. Dessutom gjorde de många tekniska problemen dem svåra att underhålla för IT-teamet. ”Det fanns många problem med att sköta en Windows-miljö. Det var så besvärligt att vi behövde anställa extra personal tillfälligt för att få enheterna klara inför varje läsår”, säger Kuzmicz. Eftersom många elever med språkliga funktionsnedsättningar har svårt att läsa och skriva ville Carroll School ge dem intuitiv teknik som kunde hjälpa dem att lyckas i klassrummet. Skolan kom på att pekskärmar skulle vara lättare att använda för alla, särskilt för de yngsta eleverna.

”Med Google Workspace har studenterna kontinuerlig och ofta direkt kontakt med sina lärare och andra elever. Kontakten ökar elevernas produktivitet eftersom de kan komma förbi hinder som de inte hade klarat själva.”

Margaret Kuzmicz, Teknisk chef, Carroll School

Lösning

2014 samarbetade Kuzmicz med flera avdelningar på skolan, inklusive både administrationen och teamen för kognitiv intervention och forskning, för att hitta en lösning som passade Carroll Schools unika behov. ”Vi valde Google Workspace for Education, Chromebook-datorer med pekskärm och Google Classroom eftersom de ger den typ av upplevelse som våra elever behöver och förtjänar”, säger Kuzmicz. Alla elever använder nu en Chromebook med pekskärm i klassrummet i sitt dagliga arbete, samt för testning. Chromebook har blivit så populär att fakulteten på Carroll School har ett eget pilotprojekt med 40 enheter och planerar att med tiden låta alla de 100 lärarna använda Chromebook i klassrummet.