Fortsätt till innehåll

Enhet utformad för alla elever

Chromebooks levereras med tillgänglighetsfunktioner som ger nya möjligheter för elever med olika behov, förmågor och inlärningsprocesser. Inlärningsprocessen anpassas med inbyggda inställningar, användarvänliga appar och tillägg så att alla elever känner sig inkluderade och engagerade.

Två unga elever kollar på en Chromebook medan de leker med leksaker i ett klassrum

Ljud och textning

Chromebooks har alternativ för att generera textning eller anpassa ljud automatiskt, vilket är användbart för personer som är döva eller hörselskadade.

Vill du lära dig att använda tillgänglighetsinställningarna på Chromebook?

Hitta strategier för att göra utbildningar mer tillgängliga för alla elever med verktyg för elever i behov av särskilt stöd.

Se hur Google Workspace hjälper fler elever att delta och lyckas

Registrera dig här och få uppdateringar, insikter, resurser med mera.