Fortsätt till innehåll

Enhet utformad för alla elever

Chromebook-datorer levereras med tillgänglighetsfunktioner som ger nya möjligheter för elever med olika behov, förmågor och inlärningsprocesser. Inlärningsprocessen anpassas med inbyggda inställningar, användarvänliga appar och tillägg så att alla elever känner sig inkluderade och engagerade.

Barn som använder en dator med hörlurar.

Jämlikhet i utbildning börjar med tillgänglighet

Alla elever förtjänar en kvalitetsutbildning med alla verktyg de behöver för att utforska, upptäcka, skapa och nå sin fulla potential. Chromebook bidrar till att utvidga den moderna inlärningsprocessen till fler elever genom att inkludera elever med funktionshinder och olika inlärningsprocesser.

Med Chromebook får elever i klassrum världen över tillgång till informationen de behöver, på sättet de behöver och till verktygen de behöver för att jobba som bäst.

Vision

Gör bilden tydligare

Gör skärminnehållet enklare att se och läsa med några knapptryckningar eller musklick.

Animering som visar kontrast- och zoomfunktionerna för tillgänglighet
Hörsel

Anpassa ljudinställningar och visa textning

Hjälp personer som är döva eller hörselskadade att få tillgång till information från ljud- och videobaserat innehåll.

Animering av en laptop som spelar upp ett ljud.

Monoljud

Spela upp samma ljud i båda högtalarna för användare som är döva eller hörselskadade på ett öra.

Motor

Ge eleverna möjlighet att ange information på olika sätt

Hjälp elever som har svårt att använda ett vanligt tangentbord.

Animering som visar hur vi ger användarna möjlighet att ange information på olika sätt

Se hur pedagoger ger alla elever hjälp med Chromebook

Kom igång

Anpassa med appar och tillägg för individuella behov

Utforska en rad resurser som bidrar till att anpassa Chromebook-upplevelsen till elevernas olika behov och inlärningsprocesser.