GEG-uppförandekod

När du går med i en GEG som ledare eller deltagare går du med i en grupp. Och precis som i alla växande grupper är några regler för förväntat uppförande bra för alla. Det är viktigt att alla i gruppen ser denna uppförandekod. Lägg gärna upp den på gruppens sida på Google+.

Vi förväntar oss att alla GEG-ledare och GEG-deltagare respekterar dessa grundläggande principer:

  • Visa respekt. Ibland kan GEG bestå av många olika typer av pedagoger vid kommunala skolor eller privatskolor, från förskolor till gymnasier och universitet. Det betyder att alla inte är överens hela tiden. Tänk på att visa respekt och vara konstruktiv när du kommunicerar med andra i GEG.

  • Var aktiv och samarbeta. Det här är din grupp – samarbeta för att göra den användbar. Delta i diskussioner, dela med dig av kunskap, delta regelbundet personligen i möten, erbjud feedback och hjälp varandra! Vi kan lära oss mycket av varandra.

  • Ta hänsyn om du måste lämna din plats. Alla vet att livet kan vara hektiskt. Om du är ledare eller har någon form av ansvar för att driva en GEG-grupp och dina andra åtaganden kommer att påverka din förmåga att organisera gruppen ska du hitta en möjlighet att lämna din plats på ett smidigt sätt. Se till att någon kan ta över efter dig och lämna över relevant information (kontakter, lösenord o.s.v.) så att övergången blir smidig.

Framför allt bör du tänka på några grundläggande etikettsregler för diskussioner på nätet:

  • Tänk efter innan du skickar. Måste det här meddelandet skickas till hundratals personer över hela världen?

  • Begränsa konversationer som inte rör ämnet till ett minimum.

  • Skicka inte spam. Annonsera eller marknadsför inte personliga projekt via grupper eller aktiviteter i GEG.

Om en medlem av en GEG-grupp rutinmässigt bryter mot denna uppförandekod kan GEG-ledaren be personen att lämna gruppen. Denna uppförandekod gäller GEG-aktiviteter och tillämpas av gruppen. Den är inte en del av Googles allmänna användarvillkor eller policyerna för användarinnehåll och uppförande på Google+. Innehåll på Google+ som bryter mot policyerna om användarinnehåll och uppförande på Google+ tas bort om det flaggas.