Fortsätt till innehåll

Skapa mer berikande upplevelser

Administratörer och utvecklare kan skapa och använda strategiska integrationer för appar för berikande undervisnings- och inlärningsupplevelser. Konfigurera verktyg på skolan eller gå med i programmet och integrera.

Två olika bilder visar lärare som hjälper sina elever att använda laptops i enskilda sessioner. Bilderna är sammankopplade med en abstrakt cirkel.
En tabell visar hur applicensiering fungerar: en lärare kan licensiera appar en efter en och välja vilken årskurs som ska använda dem. Med en tabell kan de hålla koll på licensanvändningen.

Applicensiering

Vår applicensieringsfunktion ger en krångelfri licenshanteringsprocess. Administratörer kan köpa direkt från utvecklare och sedan distribuera licenserna via skolans katalog i Googles administratörskonsol.

Classroom-tillägg

Öppna utbildningstekniska verktyg med en enda inloggning i Google Classroom. Standardisera skapande av uppgifter, betygsättning och elevinloggningar. Dessutom kan du konfigurera varje tillägg för hela distriktet på bara några få klick.

En skärmbild på användargränssnittet i Google Classroom visar hur en lärare kan bjuda in elever att delta i en ordförrådsaktivitet med appen Vocab Party.
En skärmbild på användargränssnittet visar hur en lärare enkelt kan exportera uppdaterade betyg från tre olika uppgifter.

SIS-integrationer

Hjälp lärarna och administratörerna spara tid med djupare integreringar mellan School Information System (SIS) och Google Classroom med Education Plus-utgåvan. Skapa klasser, lägg till elever i stor skala, förenkla betygssättningen och annat.

Andra sätt att integrera

Upptäck andra sätt att integrera Google for Education med Google Workspace API:er med Classroom API:t, låta administratörer anpassa Google Classroom för distriktets behov, hantera personer, viktiga klasslistor och annat.

En skärmbild på användargränssnittet visar hur enkelt det är för en användare att logga in på classroomacademy.net med sitt Google-konto.

Registrera dig här och få uppdateringar, insikter, resurser med mera.