Fortsätt till innehåll
Jamboard Logo

Komma igång med Google Jamboard

Berika lektionerna och ge eleverna nya sätt att samarbeta med hjälp av dessa tips, råd och resurser för Jamboard.

Lärarrummet

Få råd och tips från andra lärare

Kom igång

Logga in på Jamboard-kontot

Få support från vårt hjälpcenter

Ta reda på ännu mer om Google Jamboard